Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка— людина, яка закохується менше себе змінює і швидше гасне“

— людина, яка закохується менше себе змінює і швидше гасне“
Дата конвертації03.06.2017
Розмір79.5 Kb.

kartinki-lyubov-i-druzhba1

(від грец. Sympatheia - потяг, внутрішнє розташування) - позитивно забарвлене відчуття,пов'язане з позитивною оцінкою людини, що проявляється в привітності, доброзичливості, захопленні, що спонукає до спілкування, надання уваги, допомоги і т.п.

Зазвичай симпатія виникає на основі спільних поглядів, цінностей, інтересів, моральних ідеалів. Може виникнути і як наслідок виборчої позитивної реакції на привабливу зовнішність, поведінку, риси характеру іншої людини.

Ці́нність - будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.
Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
У своїй динаміці симпатія може досягати напруженості, переходячи в пристрасне захоплення або міцну прихильність, а може закінчитися охолодженням, розчаруванням, перейти в антипатію і неприязнь.
Охоло́дження - процес відведення теплоти від охолоджуваного тіла до іншого тіла (середовища), що має нижчу температуру. При охолодженні відбувається передача теплової енергії за допомогою теплового випромінювання, теплопровідності і конвекції.
Антипатія (грец. αντιπάθεια, від αντι - «проти», і πάθος - «пристрасть») - почуття неприязні, неприхильності чи відрази, емоційне ставлення неприйняття кого-небудь або чого-небудь. Почуття антипатії протилежне до симпатії.
Пристрасть - це сильне, стійке, довготривале почуття, яке захоплює людину, володіє нею і виявляються в орієнтації всіх прагнень особистості в одному напрямі, в зосередженні їх на одній меті. Пристрасть - це суттєва сила людини, що енергійно прагне до свого предмета.

Може бути як стійким,так і миттєво виниклим почуттям.71705217_0000000065

— сильне людське почуття (комплекс почуттів), об`єктом якого є інша особистість.

З точки зору філософії, закоханість є феноменом, який має біполярний характер:

1) вона може закінчитися і існувати лише в пам`яті людей протягом життя;

Закоханість - сильне людське почуття (комплекс почуттів), об'єктом якого є інша особистість.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

2) може перейти безпосередньо в кохання.

Відомий російський амуролог Ю. Б. Рюриков зазначає, що „закоханість може бути більш бурхливою, аніж кохання, вона може «пекти» людині сильніше за кохання. Проте, вона часто «я-центрична», а ще гірше егоїстична. Саме тому вона не так глибоко (у порівнянні з коханням) проникає в наші духовні глибини, менше торкає саму особистіть; відповідно — людина, яка закохується менше себе змінює і швидше гасне“.


Серед смислових контекстів слід відмітити такі:09033102

 • почуття сильної прихильності, викликане захопленістю іншим, виключною сердечністю або відданістю до об'єкта;
  Егої́зм (від лат. ego - я) - ціннісна орієнтація суб'єкта, що характеризується переважанням в його життєдіяльності самокорисливих особистих інтересів і потреб.
  Зміст - значення чогось (слів, дії, стану), його лінгвістичне наповнення, філософська категорія. Смисл - цілісний вміст виразу, що сам визначає значення елементів та частин цього виразу.


 • ніжність до об'єкта;

10216983


 • емоційне відчуття схожості або спорідненості з об'єктом

 • відчуття сильного сексуального та романтичного бажання і потягу до людини, з якою індивід схильний зробити пару.


Біологічна теорія – так звана ендорфінна теорія кохання, відповідно до якої у людей, поглинених коханням, в організмі виділяється велика кількість ендорфіну, хімічно подібного до морфіну (і також героїну), і це стимулює приємні почуття від стану закоханості.
Романтика - світовідчуття, в якому провідну роль грають ліричні й драматичні емоції, мрії, ідеали і душевний підйом. Романтичний погляд може бути протиставлений погляду раціональному, прагматичному. Романтика або романтичні відносини виникають, як правило, лише в деяких ситуаціях, коли вплив зовнішнього світу в свідомості людей нівелюється, а на перший план виходять їх відносини між собою, виникає потяг одне до одного. Як правило, це відбувається у відокремленій (інтимній) обстановці. Також люди-романтики - це люди, що живуть більше в мріях, а не в реальності, люди, романтично налаштовані, схильні до мрійливості, до ідеалізації інших людей і життя.
Спорі́дненість, спорі́днення, родинні зв'язки́, розм. родичі́вство - стан пов'язаності між родичами, між членами родини. Розрізнюють власне родинні зв'язки (спорідненість зі спільного походження) і свояцтво (спорідненість, заснована на шлюбі).
Сексуа́льність - це статева чуттєвість. Зазвичай сексуальність осмислюється та переживається за допомогою таких слів, як «привабливість», «потяг» та «акт».
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
c5b3bb4d1e9f

Теорія тріади

За Робертом Стернберґом, коханню притаманні три ключові компоненти: • симпатія (інтимна близькість), яка складається із надання й отримання взаємної емоційної підтримки партнерів, а також інших видів поведінки, що складають теплоту у любовних відносинах — відвертого та чесного спілкування, здатності ділитися горем та радістю, відчуття спільного щастя від спілкування, уміння дорожити улюбленою людиною;
  Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
  1321716744_love16

 • пристрасне захоплення охоплює не тільки сексуальний компонент відносин, а також потребу у самоповазі, встановлення стосунків з іншими людьми, відповідно до спільних поглядів любовної пари;
  Економічні відносини - відносини, що об'єктивно складаються між людьми, що беруть участь у суспільному виробництві, щодо виробництва, розподілу, обміну і споживанню засобів


 • рішення/зобов'язання (беззмістовне, або ж порожнє кохання), котре передбачає, рішення про те, що певна людина любить іншу, а також зобов'язання у довгостроковій перспективі зберегти це кохання.

Кохання, як прив'язаність

Теорія кохання, як прив'язаності, ґрунтується на гіпотезі, що усі любовні зв'язки повторюють прив'язаність між матір'ю та немовлям. Згідно з таким підходом розрізняють: • спокійне кохання впевнених у собі людей, яких не турбує можливість опинитися покинутими (56%);
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


 • неспокійне кохання недовірливих індивідів, які не бажають підпустити до себе надто близько інших людей (25%); love

 • кохання, яке можна охарактеризувати як знервоване чи амбівалентне (19%).

Замкненим, недовірливим людям неприємна занадто велика близькість з ким-небудь і їм важко повністю відкритися партнерові. На відміну від цього знервовані коханці не впевнені у міцності відносин. Їх весь час турбує думка, що партнери насправді їх не кохають або не хочуть залишатися з ними, кохання таких людей часто стає настирливим і нестерпним.love_1

Розрізняють такі види кохання:

 • Кохання-пожадання (лат. eros, amor concupiscentiae) — може мати чисто тілесний характер, жадана людина має задовільнити тілесні прагнення. Кохання, яке бере. Пристрасне кохання-захоплення, яке прагне до повного фізичного володіння.
  Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.
  Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.


 • Кохання-уподобання (лат. amor complacentiae) наголошує насамперед почуття захоплення, причарування. Може поєднуватися з пожадливістю, але може теж бути чистим уподобанням без бажання взяти все для себе. В цьому коханні є місце на те, щоб «дати», а не лише брати. Це кохання-гра, що не вирізняється глибиною почуттів, порівняно легко сприймає зради.

 • Кохання-доброзичливість (лат. amor benevolentiae) називається також «коханням доброї волі» — воно спроможне давати, не сподіваючись ніякої плати за це. Суттєвим тут є спрямування волі на здійснення добра для даної особи. Розсудливе, легко піддається свідомому контролю.

 • Кохання-дружба (лат. amor amicitiae, filia) – альтруїстичне, спокійне, тепле і надійне кохання. Таке кохання прагне добра і повноти існування для партнера.
  Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
  Це вимогливе кохання, яке наказує долати вади і жити повнотою життя. lyubovemotciipoddozhdem64455899736

 • Милосердне кохання (лат. agape, caritas) — це кохання, яке творить добро, перемагає зло, лікує та втішає. Це безкорисливе кохання-самовідданість.

Якби помножити любов усіх людей,

Ту, що була, що є й що потім буде,

То буде ніч, моя ж любов, як день,

Не знають ще чуття такого люди…

В.Сосюра

Кохання – це і почуття, і ставлення, і поведінка. У ньому зливаються пристрасні почуття, глибока емоційна прив’язаність до іншої особи, потреба в максимальній близькості, страх втратити її, ревнощі. Кохати людину – означає ставитись до неї особливим чином, радіти, задовольняючи її потреби, жити радістю іншого.

На думку психологів, ставлення до коханої людини включає обов’язковий елемент – її ідеалізацію.

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Закоханий сприймає об’єкт свого кохання не таким, яким він є, а таким, яким він може бути. І що важливо, таке ставлення зберігається на фоні знання вад і слабкостей коханого. школа поцілунків львів

Причиною цього є порушення правильного функціонування зон мозку, які відповідають за критичну оцінку оточуючих, в результаті дії гормонів, що виділяються при зустрічі з коханою людиною. Тобто закохана людина бачить усі недоліки інших людей, проте, аналізуючи коханого, ця її здатність відключається і об’єкт симпатії сприймається як ідеал.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Але через певний час дія гормонів зменшується і функціонування усіх зон мозку відновлюється. В таких випадках говорять, що в людини «розбились рожеві окуляри», через які вона дивилась на партнера.
Що справляє найбільше враження на людину при знайомстві?

1. Перше, що впадає в око, - це зачіска, яка може цілком змінити обличчя. Тому якщо ви хочете, щоб на вас звернули увагу - завжди дбайте про своє волосся, щоб справляти гарне враження.

2. Після зачіски ми звертаємо увагу на очі, які, як відомо, - дзеркало душі. Очі можуть бути добрими, холодними, хитрими, злими, лагідними тощо. Вони ніби налаштовують на певний лад: довірливий, напружений, агресивний.

Агресія (лат. aggressio - напад) - інстинктивна індивідуальна поведінка людей, тварин, яку породжує страх, лють тощо. Вона виражається в нападі або загрозі нападу на особин свого (рідше чужого) виду.
Стежте за тим, які почуття випромінюють ваші очі.

3. Безумовно, нас дуже приваблює усмішка людини, особливо якщо вона лагідна і привітна, а не зла і іронічна. Якщо хочете сподобатись людині – посміхайтесь!

4. Бідність міміки створює враження понурості, непривітності. Звертайте увагу на динамічність власної міміки, не бійтеся виражати обличчям свої найкращі почуття.

5. У кожної людини є певна манера поведінки, жести, хода. Намагайтеся уникати рухів, що можуть відвернути від вас людей.

6. Дуже важлива мова. Те саме можна вимовити привітно і шанобливо, а можна злісно і сердито.

Повага, пошана - абстрактна соціальна категорія, що відображає оцінку почуття гідності, вищості, більшої ідеальності того, на кого направлена дана оцінка. Вона базується на визнанні високих якостей кого-небудь, чи чого-небудь, відносно яких проводиться ця соціальна оцінка.
Простежте за своїми інтонаціями, і ви побачите, як зміниться ставлення до вас.

7. Одяг людини теж впливає на її сприйняття. Ним ми можемо виражати своє ставлення – повагу чи неповагу.

8. Здавна відомо, що перше враження є найсильнішим. Воно надовго зберігається у свідомості. Тому легше одразу справити перше позитивне враження, ніж потім його змінити.
Часто молоді люди помилково вважають, що кохання обов’язково повинне супроводжуватися статевими відносинами.

Проте варто пам’ятати, що в ранніх статевих стосунках є загроза. Насамперед можливість завагітніти, занедужати на венеричні хвороби.

Вагі́тність у люди́ни - період, коли зародок розвивається всередині матки жінки. Починається із зачаття і закінчується народженням, триває приблизно 40 тижнів. Після зачаття у жінки припиняються менструації.
Венеричні захворювання - це особлива група інфекційних хвороб, які передаються переважно статевим шляхом; на них хворіють однаковою мірою як чоловіки, так і жінки. На відміну від звичайних інфекційних захворювань, венеричні хвороби не залишають після себе імунітету і при повторному зараженні хвороба розвивається знову.

Більшість юнаків і дівчат розповідають про перший статевий досвід своїм товаришам. Причому досить швидко: дві третини – наступного дня. Це означає, що керували ними не внутрішні спонукання, а намагання справити враження на товаришів і подруг.

Статевий зв’язок – це ще й перевірка на зрілість особистості. Ти береш на себе відповідальність за наслідки, це треба абсолютно чітко усвідомлювати.

Якщо дівчина «знічев’я» віддалася хлопцеві, розійшлася з ним, а потім закохалася в іншого, який очікував обов’язкової своєї нареченої, що тоді? А якщо вагітність? А якщо в училищі, в сім’ї скандал: «Повія!». Таким чином молоді люди дуже ризикують, розпочинаючи статеве життя в ранньому віці.

Брак почуття відповідальності за себе – це проблема, з якою обов’язково треба працювати кожному особисто.

Наречена (ст.-слав. Нєвѣста - від не і відати, т. е. «Невідома», «незнайома») - дівчина чи жінка, що вступає в шлюб. Неофіційно дівчина вважається нареченою з моменту згоди на пропозицію руки і серця.
Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Секс (лат. sexus - стать, статеві відносини) - категорія близьких людських відносин, що спрямована на задоволення статевого потягу (у вузькому сенсі коїтус), зумовлена інстинктом розмноження і є однією з основних фізіологічних потреб організму людини, яка приносить велику користь для здоров'я.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

Пам’ятайте, що є безліч альтернативних способів виразити свої почуття – компліменти, обійми, поцілунки, квіти, подарунки, які є вагомим підтвердженням вашого кохання.

Подарунок - це річ, яку дарувальник за власним бажанням безкоштовно віддає у володіння іншої особи з метою задовольнити її вподобання. Слово «подарунок» за смисловим значенням схожий з такими поняттями як «дар» та «пожертва».
Компліме́нт (фр. compliment) - це особлива форма похвали, вираз схвалення, поваги, визнання або захоплення; люб'язності, приємні слова, утішний відгук, відфільтровані лестощі.
Поцілу́нок - це дотик людських губ до будь-чого для вираження своїх емоцій, переважно позитивних.
Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -
А головне – безпечними для обох закоханих. епеп

Бережіть себе!

Часто молоді люди помилково вважають, що кохання обов’язково повинне супроводжуватися статевими відносинами. Проте варто пам’ятати, що в ранніх статевих стосунках є загроза. Насамперед можливість завагітніти, занедужати на венеричні хвороби.

Більшість юнаків і дівчат розповідають про перший статевий досвід своїм товаришам. Причому досить швидко: дві третини – наступного дня. Це означає, що керували ними не внутрішні спонукання, а намагання справити враження на товаришів і подруг.

Статевий зв’язок – це ще й перевірка на зрілість особистості. Ти береш на себе відповідальність за наслідки, це треба абсолютно чітко усвідомлювати. Якщо дівчина «знічев’я» віддалася хлопцеві, розійшлася з ним, а потім закохалася в іншого, який очікував обов’язкової своєї нареченої, що тоді? А якщо вагітність? А якщо в училищі, в сім’ї скандал: «Повія!». Таким чином молоді люди дуже ризикують, розпочинаючи статеве життя в ранньому віці. Брак почуття відповідальності за себе – це проблема, з якою обов’язково треба працювати кожному особисто. епепПам’ятайте, що є безліч альтернативних способів виразити свої почуття – компліменти, обійми, поцілунки, квіти, подарунки, які є вагомим підтвердженням вашого кохання.
Любовний поцілунок - виражає почуття любові і пристрасті між коханими. Любовні поцілунки, які не тільки виражають емоції, але і збуджують закоханих, можна умовно розділити на ніжні і пристрасні.
 • Ніжні поцілунки - поцілунки в губи або інші частини тіла, які характеризуються коротким часом дотику.
А головне – безпечними для обох закоханих.

Бережіть себе! • „закоханість може бути більш бурхливою, аніж кохання, вона може «пекти» людині сильніше за кохання. Проте, вона часто «я-центрична», а ще гірше егоїстична
 • Біологічна теорія
 • Теорія тріади
 • Кохання , як привязаність
 • Розрізняють такі види кохання: Кохання-пожадання
 • Кохання -уподобання
 • Кохання -доброзичливість
 • Кохання -дружба
 • Милосер д н е кохання
 • Якби помножити любов усіх людей, Ту, що була, що є й що потім буде, То буде ніч, моя ж любов, як день, Не знають ще чуття такого люди…
 • В.Сосюра Кохання
 • Ніжні поцілунки