Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка. Срібник Володимира Великого Великий князь і державотворець України Русі (980-1015)

Скачати 34.14 Kb.

. Срібник Володимира Великого Великий князь і державотворець України Русі (980-1015)
Скачати 34.14 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір34.14 Kb.

9 клас

1.

а). Срібник Володимира Великого

1. Великий князь і державотворець України - Русі (980-1015).

Вели́кий князь - титул правителів Київської Русі, пізніше - аристократичний титул.

2. Об’єднав слов’янські племена Східної Європи.

Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.

3. Провів адміністративну і військову реформи.

4. Охрестив Русь-Україну, вивів її на міжнародну арену.

5. Запровадив нове зведення законів.

6. Приділив велику увагу розвитку культури і освіти.
б). Змійовик-оберіг Володимира Мономаха.

1. Великий князь і державотворець України - Русі (1113-1125).

2. Зупинив процес феодального роздроблення.

3. Великий полководець української землі.

4. Сприяв зростанню міжнародного авторитету України.

5. Проводив мудру соціальну політику, організовував велике будівництво, наповнював державну скарбницю.

Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.

6. Автор твору «Повчання дітям».
2.
а) 1789–1640=149

б) 1834–1768=66

в) 1813-1709=104

г) 1848-1840=8

д) 1815-1687=128
3.


Суспільно-політична історія

Соціально-економічна історія

Військова історія

Історія релігії

Історія культури

2, 3

1, 10

6, 8

5, 7

4, 9
 1. Вексель – юридичний і фінансовий борговий документ.

 2. Бонапартизм – буржуазно-монархічна диктатура у Франції.

 3. Конфедерація – союз суверенних держав.

  Союз Суверенних Держав (ССД) - запланований 1991 року, але не створений, союз республік СРСР. 4. Епос – героїчні народні пісні, думи, поеми.

  Наро́дна пі́сня - найбільш розповсюджений вид народної музики, продукт колективної усної творчості, що роками складається в пісню. Народна пісня - музично-поетичний жанр фольклору, найбільш поширений вид народної музики. 5. Аскетизм – релігійне вчення, що полягає у зреченні радощів життя, відлюдництві і приборканні земних бажань.

 6. Брандер – військове судно, призначене для спалювання ворожих кораблів.

 7. Конклав – зібрання кардиналів для обрання Папи Римського.

 8. Компанійці – наймані кіннотні козацькі полки, створені Д. Многогрішним.

 9. Бельведер – назва палаців у країнах Західної, Центральної та Східної Європи. Архітектурна споруда – спеціальна вежа.

 10. Зимівник – запорозький хутір, форма землеволодіння на Запорожжі.


4.

А) Д. Гарібальді. «Герой двох Світів». Учасник руху за визволення Латинської Америки, присвятив своє життя боротьбі за об’єднання Італії.
Б) М. Костомаров. «Мав репутацію найпопулярнішого історика України». Батько української історичної науки, засновник народницької школи в історії.

В) І. Котляревський. «Батько українського національного відродження». Видатний український письменник, драматург, громадський діяч, керівник полтавського ополчення в 1812 р.

Політик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають.

Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.

Письменник Письме́нник - у широкому розумінні - кожна людина, яка пише твори (не обов'язково художні, наукові, вірші також), висловлює власні думки, досвід і бачення світу у письмовій формі. У вузькому розумінні це автор художніх творів; особа, для якої літературна діяльність є професією.Г) В. Каразін. «Український Ломоносов». Видатний український вчений, винахідник, громадський діяч, засновник Харківського університету.

Д) К. фон Меттерніх, «кучер Європи». Міністр закордонних справ Австрії. Творець нової системи міжнародних відносин в Європі після наполеонівських війн.
5.

18.06.1815. Бельгія. Ватерлоо. Битва між військами Франції та коаліцією у складі Великої Британії, Голландії, Бельгії та німецьких князівств.

Грома́дський дія́ч - людина, яка відзначається своєю активністю та енергійністю на громадській роботі, в якійсь галузі життя. Як правило, член (лідер) громадської організації.

Міжнаро́дні відно́сини - система міждержавних взаємодій, суб’єктами яких є держави і міждержавні та неурядові організації, приватні особи. Наука про міжнародні відносини є комплексною та міждисциплінарною.

Наполео́нівські ві́йни (1799–1815) - серія з кількох воєн, проведених Францією в період Консульства (1799–1804) і імперії Наполеона (1804–1814, 1815).

Англія А́нглія (англ. England) - країна в Західній Європі, що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Найбільша за площею і населенням з чотирьох країн Сполученого королівства та трьох частин Великої Британії.

18 червня 1815 р. Наполеонівська армія була вщент розгромлена англо-прусськими військами та ін. учасниками коаліції. Спочатку битви французька армія атакувала і змусила відступати англійські війська. (План Наполеона – знищити союзників по частинах). Але очільник британців А. Веллінгтон витримав удар, дочекався підходу прусського війська під командуванням Г. Блюхера. Це була остаточна поразка Наполеона І.
6.

Цей документ належить Головній Руській Раді у зв’язку з революційними подіями в Австрійській імперії, в яку прийшла «весна народів».

Сухопутні війська Франції (фр. Armée de Terre) - це сухопутна і найбільша компонента збройних сил Франції.

Революція (від лат. revolutio - переворот, змінення, кардинальная зміна) - швидка радикальна зміна всієї самостійної органічної або неорганічної системи. Прикладом зазначеної системи є суспільство, людина, наукові знання, засоби виробництва, окреме тіло, … Революція, на відміну від реформи, змінює всю систему, а не окрему її частину, яка також може бути системою.

Австрійська імперія Австрі́йська імпе́рія (нім. Kaisertum Österreich) - державне утворення зі столицею у Відні, що об'єднувало спадкові володіння Габсбургів, які до цього не мали загальної назви. Існувало у 1804-1867 роках.

Влада оприлюднила Конституцію імперії, проголошувала свободу слова, друку, зборів і т. д.

Свобо́да сло́ва - право людини вільно висловлювати свої думки – розглядається прихильниками лібералізму як одна з найважливіших громадянських свобод. Охоплює свободу вираження поглядів як в усній, так і в письмовій формі (свобода преси і ЗМІ); в меншій мірі стосується до політичної і соціальної реклами (пропаганди).Результати:

 1. Скасування панщини.

 2. Запровадження в життя засад конституційного правління, участь українців у виборчому процесі і т. д.

  Ви́бори - передбачена конституцією та законами форма прямого народовладдя, за якою шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління (самоврядування). 3. Виникнення першої в ХІХ ст. української політичної організації – Головної Руської Ради.

 4. Визнання існування в Галичині українського народу, активізація українського визвольного руху.

 5. Відкриття кафедри української мови і літератури у Львівському університеті.


Скачати 34.14 Kb.

 • Суспільно-політична історія Соціально-економічна історія Військова історія