Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка№ Уроків Дата Тема Повто- рення Приміт- ка Вступ. (7 год.)

Скачати 405.99 Kb.

№ Уроків Дата Тема Повто- рення Приміт- ка Вступ. (7 год.)
Скачати 405.99 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір405.99 Kb.
ТипУрок
1   2   3
Тема 2.1 Географічний нарис про Європу. Країни Західної Європи. Країни Північної Європи. (8 год.)105
Географічні особливості Європи – найоптимальніше місце для контактів, значний вплив на життя планети, значна внутрішня регіональна диференціація, високий рівень функціональної спеціалізації, висока продуктивність промисловості, сепаратистські рухи, висока освіченість, велика тривалість життя, висока урбанізованість, прогрес у міжнародній економічній інтеграції. Європа – територіальний інтеграційний комплекс. Європейська уніфікація, інтенсифікація просторових зв’язків, політична й економічна інтеграція. ЄС – уроки інтеграції, успіхи і проблеми. Загострення міжнаціональних проблем, проблеми відтворення населення, міграційні проблеми.

Зрушення в географії енергоспоживання, нові проекти. Чорна металургія – зміни у географії галузі. Автомобілебудування у країнах Європи. Лісовий цех Європи – країни Фейноскандії. Всесвітньовідомий рекреаційний регіон Південної Європи. Спеціалізація сільського господарства. Нові проекти розвитку транспортної системи.

Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).
Технопарки і технополіси Західної Європи.

106
Загальна характеристика країн Західної Європи. Німеччина.107
Франція. Велика Британія.108
Швейцарія. Нідерланди. Бельгія.109
Загальна характеристика країн Північної Європи. Норвегія.110
Швеція. Фінляндія.111
Данія. Ісландія.112
Тематичне оцінювання № 10

«Географічний нарис про Європу. Країни Західної Європи. Країни Північної Європи»Тема 2.2. Географічний нарис про Європу. Країни Південної Європи. Країни Східної Європи. ( 14 год.)113
Загальна характеристика країн Південної Європи.

Італія.
114
Іспанія. Португалія.115
Греція.116
Загальна характеристика країн Східної Європи.117
Росія.118
Польща.119
Білорусь. Молдова.120
Угорщина. Молдова.121
Румунія. Болгарія. Словенія.122
Країни Балтії.123
Семінар «Проблеми забезпечення Європи енергоносіями»124
Країни-карлики (Монако, Андорра, Сан-Марино тощо).125
Семінар «Держави-«карлики». Особливості розвитку господарства Монако, Сан-Марино, Андорри».126
Тематичне оцінювання № 11

«Географічний нарис про Європу. Країни Південної Європи. Країни Східної Європи»Тема 2.3. Географічний нарис про Азію. Країни Південно-Західної Азії. Країни Південної Азії. (8 год.).127
Загальна характеристика азіатського регіону. Історико-географічні регіони Азії.128
Південно-Західна Азія. Географічне положення регіону, природно-ресурсний потенціал, населення. Господарський розвиток регіону, зовнішньоекономічні зв‘язки.129
Туреччина. Ізраїль.130
Саудівська Аравія. Іран. Ірак.131
Країни Закавказзя.132
Загальна характеристика країн Південної Азії.

Індія – країна традицій. Демографічний вибух і демографічна політика. Етнографічний та релігійний склад населення. Релігійно-етнічні конфлікти. "Коридори зростання" і промислові новобудови Індії. Сільське господарство і сільськогосподарські райони Індії. Успіхи країни.

133
Пакистан. Шрі-Ланка.134
Тематичне оцінювання № 12

«Географічний нарис про Азію. Країни Південно-Західної Азії. Країни Східної Азії»Тема 2.4 «Географічний нарис про Азію. Країни Південно-Східної Азії. Країни Південної Азії. Країни Північної і центральної Азії.» ( 9 год.)135
Країни Південно-Східної Азії.

Сінгапур – приклад країни НІК у Південно-Східній Азії.

136
Індонезія. Таїланд. В‘єтнам. Малайзія. Бруней.137
Загальна характеристика країн Східної Азії.

Китай – країна, що дивує світ. Один із найдавніших світових культурних осередків, найбільш населений регіон світу, переважно аграрне суспільство, рідко заселені райони заходу Китаю стратегічно важливі для держави, економічна трансформація прибережного Тихоокеанського узбережжя. Зростання військової і космічної могутності Китаю. Господарство Китаю: дослідження і проблеми. Санся – найбільша ГЕС світу. Економічні зони і райони. Регіональна політика. Об’єднання Гонконгу і Макао з Китаєм. Вільні економічні зони Китаю.

Ві́льна економі́чна зо́на (ВЕЗ) - частина території країни, виділена із загального митного кордону держави, яка має повну свободу в режимі господарських питань, з особливим режимом управління і пільговими умовами діяльності, податковими пільгами для місцевих підприємців та іноземних фірм.

138
Економічне відродження Японії. Історія успіху. Острівне розміщення, етнічна гомогенність, культурна однорідність. Японія – перша країна демографічного переходу. Демографічна ситуація. Поліконфесіональність. Особливості японського культурного феномену. Освіта в Японії. Процеси урбанізації, головні мегалополіси. Моделі розвитку японської економіки. Галузі вторинного сектора – курс на експорт продукції. Третинний, четвертинний, п’ятинний сектори – японська специфіка. Японські технополіси.139
Нові індустріальні країни. Моделі розвитку. Етапи індустріалізації і структурна перебудова економіки. Південна Корея – приклад країни нового індустріального розвитку в Східній Азії.140
Економіко-географічна характеристика країн Північної і Центральної Азії..

Казахстан. Узбекистан.

141
Туркменістан. Таджикистан. Киргизія.142
Практична робота №26

«Порівняльна економіко-географічна характеристика регіонів Азії».

143
Тематичне оцінювання № 13

«Географічний нарис про Азію. Країни Південно-Східної Азії. Країни Південної Азії. Країни Північної і Центральної Азії.»Тема 2.5 «Географічний нарис про Північну Америку». (6 год.)144
Північна Америка. Особливості регіону: найбільші за площею країни, федерації, расова й етнічна строкатість, мобільність і урбанізованість населення, високі доходи і високі рівні споживання, найбільш індустріалізований регіон, залежність країн одна від одної у постачанні сировинних матеріалів.145
США найбільша країна світу, формування території, державні символи. США – країна емігрантів. Особливості американської нації, перерозподіл населення між "сніговими" і "сонячними" штатами. Урбанізація – види, форми, наслідки. Мегалополіси. Головні компоненти просторової економіки США. Видобувний сектор економіки (гірничодобувна та сільське господарство). Промисловий сектор, сектор послуг (роздрібна торгівля, фінансові, освітні, транспортні послуги). Зовнішньоекономічна діяльність.146
Канада – приклад країни «переселенського капіталізму». Територія, державний устрій, державні символи, національні проблеми: франко-канадський націоналізм, проблема корінних народів, проблема зарубіжної еміграції. Сучасна демографічна ситуація, проблеми урбанізації. Найбільша українська діаспора. Канада – країна парадоксу: експортна орієнтація гірничовидобувної промисловості і сільськогосподарського виробництва. Постіндустріалізація. Розвиток промислового сектору: національна гордість – лісова промисловість. Північноамериканська угода про вільну торгівлю.147
Творча робота «Особливості формування етнічної структури і національні проблеми Канади»148
Практична робота №27 «Порівняльна економіко-географічна характеристика США і Канади»149
Тематичне оцінювання № 14

«Географічний нарис про Північну Америку»Тема 2.6 «Географічний нарис про Латинську Америку». (7 год.)150
Особливості регіону. Регіон двох домінуючих ознак: Анди і річка Амазонка. Основні площі материка – територія Бразилії. Периферійне розселення народів, найменша заселеність внутрішніх районів, швидке зростання міст, стародавня імперія інків. Регіон тропічних плантацій, єврокомерційний регіон, регіон індіанського натурального господарства.
І́нки - правлячий рід народу кечуа, що мешкав на території сучасного Перу і створив велику централізовану імперію зі столицею у місті Куско в Андах. Історично інками називали лише чоловічу частину роду правителів (жінок з роду називали пальями чи н'юстами, а правлячу палью - койя).
Натура́льне господа́рство - тип господарства, за якого продукти праці виробляються для задоволення власних потреб, а не для продажу.


Бразилія – тропічний гігант. Структура населення, особливості демографічної ситуації. Столиця Бразилії та її роль у господарстві. Чинники, що сприяють успіхам Бразилії: нова економічна політика, величезний природно-ресурсний потенціал.
Приро́дно-ресу́рсний потенціа́л (ПРП) - сукупність природних ресурсів, що використовуються (фактично або потенційно) в господарстві. Сума потенціалів окремих видів ресурсів.
Зміни у географії промисловості. Бразилія – лідер з виробництва чавуну, сталі, алюмінію, цементу, морських суден, тракторів, автомобілів, верстатів. Нові проекти освоєння Амазонії. Проблема збереження тропічних лісів.151
Країни «податкового раю». Особливості офшорної зони Карибського басейну: заборона виробничої діяльності, пільговий характер податків, звільнення від високих митних тарифів, валютного контролю, експортно-імпортних квот. Склад фірм і компаній: торгово-посередницькі компанії холдингового типу, компанії фінансового профілю. Етнічна строкатість, вплив європейської та африканської культур, високий рівень урбанізації. Особливості розвитку економіки – експортно- орієнтована модель з вузькою товарною спеціалізацією. Роль асоціації Карибських країн (АСS) у регіональному співробітництві.

Країни Центральної Америки: Куба, Мексика, Багамські острови. Країни Карибського басейну.
Митний тариф (англ. customs tariff) - інструмент торгової політики і державного регулювання внутрішнього ринку країни при його взаємодії зі світовим ринком.
Центра́льна Аме́рика - географічний регіон у центральній частині Америки. Його часто розглядають або як самостійну частину Америки, або як південну частину Північної Америки.
Кариби Кариби (англ. Caribbean; застаріла назва - Вест-Індія від англ. West Indies, букв. «Західна Індія») - група островів в Атлантичному океані між Північною і Південною Америкою. Належить до Північної Америки.
152
Країни Південної Америки: Бразилія, Аргентина, Чилі, Венесуела, Перу.153
Практична робота №28 «Складання програми освоєння нових територій в Латинській Америці»154
Семінар «Рекреаційний потенціал країн Карибського басейну»155
Практична робота №29 «Складання порівняльної економіко-географічної характеристики Мексики, Бразилії і Аргентини або Чилі, Венесуели, Колумбії» (за вибором)156
Тематичне оцінювання № 15 «Географічний нарис про Латинську Америку»

Тема 2.7 « Географічний нарис про Африку». (8 год.)157
Загальна характеристика Африки: континент плоскогір’їв, малородючих ґрунтів, нестачі води, поширення хвороб, незбалансованість харчування, «трайбалізм», явище сепаратизму, релігійні етнічні конфлікти, значна міграція населення, велика кількість біженців, неефективне управління органів влади. Багатство сировини – життєво необхідна умова індустріалізації країни. Розміщення «брудних» виробництв. Регіони Африки: Північна, Західна, Центральна, Східна, Південна Африка.158
Нігерія. Єгипет159
Семінар: ПАР – «європейське серце Африки».160
Алжир. Марокко.161
Ефіопія.162
Практична робота №30 «Аналіз товарної і географічної структури експорту та імпорту африканських країн»163
Тематичне оцінювання № 16

« Географічний нарис про Африку»

164
Контрольна робота №2

Тема 2.8 «Географічний нарис про Австралію та Океанію». (6 год)165
Особливості регіону: віддаленість від джерел домінуючої культурної спадщини, наближеність до нових економічних можливостей Тихоокеанського регіону, фізіографічні контрасти території, своєрідність біогеографії.
Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.


Австралія – країна-континент з великими необжитими районами. Імміграційна і міграційна політика. Урбаністична культура. Проблема аборигенів. Розширення ресурсних можливостей: реконструкції старого району і розвиток районів нового освоєння, використання континентального шельфу. Вівчарство і виробництво вовни – головна галузь країни. Деградація довкілля. Міжнародна роль Австралії.166
Практична робота №31 «Складання картосхеми міжнародних економічних зв‘язків Австралії»167
Нова Зеландія, Маршалові острови, Федеративні Штати Мікронезії.167
Практична робота №32 «Складання економіко-географічної характеристики Океанії»168
Тематичне оцінювання № 17

«Географічний нарис про Австралію та Океанію»

169
Узагальнюючий урок. Повторення вивченого за рік.

Резерв – 6 годин

1   2   3


Скачати 405.99 Kb.

  • Тема 2.2. Географічний нарис про Європу. Країни Південної Європи. Країни Східної Європи.
  • Тема 2.3. Географічний нарис про Азію. Країни Південно-Західної Азії. Країни Південної Азії.
  • Тема 2.4 «Географічний нарис про Азію. Країни Південно-Східної Азії. Країни Південної Азії. Країни Північної і центральної Азії.»
  • Тема 2.5 «Географічний нарис про Північну Америку».
  • Тема 2.6 « Географічний нарис про Латинську Америку ».
  • Центральної Америки
  • Тема 2.7 « Географічний нарис про Африку».
  • Тема 2.8 «Географічний нарис про Австралію та Океанію».