Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка045) стан доступу та збереження цифрової історико

Скачати 95.65 Kb.

045) стан доступу та збереження цифрової історико
Скачати 95.65 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір95.65 Kb.
  1   2

УДК 008:004.67:004.738.5:069(477.7)(045)
СТАН ДОСТУПУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА САЙТАХ ОБЛАСНИХ КРАЄЗНАВЧИХ МУЗЕЇВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Т.Є.КУРЧЕНКО,

к. і. н., доц.,Національний авіаційний університет

(Україна)
Важлива роль у розбудові незалежної України, відродженні духовності, історичної пам’яті народу належить національній культурній спадщині та її складовій – пам’яткам історії та культури.
Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
Завдяки пам’яткам створюється унікальний, за своїми виховними можливостями, ефект особистої причетності до визначних подій минулого, що сприяє самоствердженню особистості в реальному світі та її національній ідентифікації. Підвищення інтересу суспільства до джерел духовності, вивчення багатовікових традицій актуалізує дослідження проблем збереження історико-культурної спадщини, застосування новітніх форм доступу та поширення національного культурного спадку в країні та за її межами.

Культурна скарбниця світової цивілізації складається із окремого доробку кожного народу, яким би великим чи малим він не був. І світова спільнота є вкрай зацікавленою у вирішенні проблеми збереження історико-культурної спадщини найсучаснішими методами в кожній із країн світу.

Країна Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
Курченко Тетяна

2015

УНДІАСД, 2015
Саме на вирішення цієї проблеми націлений Міжнародний проект, учасником якого є кафедра історії та документознавства ГМІ НАУ, під загальною назвою «Соціально-етичні основи збереження цифрової історико-культурної спадщини» (Social and Ethical Foundations of Preservation of Digital Historical-Cultural Heritage), підпроект «Умови цифрового збереження історико-культурної спадщини на веб-сайтах архівних і музейних установ України». Керівником підпроекту є завідувач кафедри історії та документознавства, професор, доктор історичних наук Ірина Іванівна Тюрменко.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Доктор історичних наук - науковий ступінь у деяких пост-радянських країнах. В Україні - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації: надається історику-досліднику після захисту докторської дисертації, яка являє собою закінчену наукову роботу, що розкриває історичну проблему і вводить у науковий обіг нові дефініції.
В робочу групу входять ряд викладачів кафедри, в тому числі і автор цієї статті. До роботи також залучено аспірантів та кращих студентів спеціалізації.

Колектив, що працює над виконанням Міжнародного проекту складається із двох підгруп, одна опікується проблемою збереження та доступу до історико-культурної спадщини архівних установ, інша – вивчає ступінь збереженості і поширення інформації про пам’ятки, що зберігаються в музейних установах України, зокрема, в обласних краєзнавчих музеях. Краєзнавчі обласні музеї були вибрані для проведення даного дослідження в силу того, що такі музеї мають комбінований склад фондів (містять матеріали історичного, природничого, меморіального та ін.. характеру). Подібні музеї не мають аналогів за кордоном і є «родзинкою» української музейної справи.

Музéйна спрáва - спеціальна галузь культурно-освітньої та наукової діяльності, яка здійснюється музеями щодо комплектування, збереження, вивчення і використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури.
Предметом особливої цікавості є краєзнавчі музеї півдня України, оскільки вони містять багатий комплекс історичних та культурних пам’яток не тільки українського народу, а й представників поліетнічної і багатомовної спільноти, що населяли і сьогодні населяють південні землі держави.
Українці Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

У ході реалізації першого етапу підпроекту (станом на квітень 2014 року) дослідницькою групою, що зосередила свою увагу на збереженні історико-культурних пам’яток на сайтах музейних установ було здійснено ознайомчий аналіз середовища веб-сайтів краєзнавчих музеїв. Було з’ясовано, що в Україні в 24 областях нараховується 19 обласних краєзнавчих музеїв, в яких зберігається приблизно 3 млн. 355 тисяч музейних пам’яток. В контексті вивчення стану і наповненості сайтів музеїв південного регіону України увагу було зосереджено на детальному вивченні сайтів Одеського, Херсонського, Миколаївського, Запорізького краєзнавчих обласних музеїв. В ході роботи було з’ясовано, що всі обласні краєзнавчі музеї півдня України мають свої офіційні сайти. Крім того інформація про ці музейні заклади, склад їх фондів, виставкову та

  1   2


Скачати 95.65 Kb.