Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка045) стан доступу та збереження цифрової історико

Скачати 95.65 Kb.

045) стан доступу та збереження цифрової історико
Скачати 95.65 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір95.65 Kb.
1   2
наукову діяльність частково представлені на офіційних сайтах ОДА, сайтах міських Рад, екскурсійних кампаній тощо.

На початку роботи над другим етапом підпроекту робочою групою було прийнято важливе рішення не долучати до аналізу веб-сайти краєзнавчих музеїв Донецької та Луганської областей через військові події на сході України, а також Кримської автономної республіки через статус окупованої території.

Науко́ва дія́льність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науковими дослідженнями займаються науковці.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Таким чином, на другому етапі реалізації підпроекту детальному аналізу підлягали веб-сайти 16 обласних краєзнавчих музеїв. Крім того, на другому етапі була розроблена програма експертної оцінки збереженості історико-цифрової спадщини на веб-сайтах музейних установ. Програма експертної оцінки мала на меті визначити контекстну поведінку системи веб-сайтів протягом червня – жовтня 2014 р. за такими процесами: прозорість, ефективність, доступність, реактивність, засоби доступу, наявність електронних документів, актуальність інформації, наявність зворотного зв’язку з користувачем веб-сайту, мови сайту, збереження інформації, обсяг оцифрованих музейних предметів, соціальну відповідальність та довіру до сайту.
Соціа́льна відповіда́льність - термін, що має двояке значення. З однієї сторони, це дотримання суб'єктами суспільних відносин вимог соціальних норм. З іншої (у випадках безвідповідальної поведінки, що не відповідає вимогам норм чи порушує суспільний порядок) соціальна відповідальність особи полягає в тому, що вона зобов'язується нести доповнюючий обов'язок особистого чи майнового характеру (Р. Хачатуров, Р. Ягутян)
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Опрацьованний матеріал був узагальнений і дав можливість зробити певні висновки.

В даній статті ми торкнемося результатів опрацювання сайтів краєзнавчих музеїв 4 областей: Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької і з’ясуємо, наскільки ці результати відповідають загальним тенденціям, або суттєво відрізняються від них.

Першим показником, за яким тестувались веб-сайти музеїв чотирьох південних областей є прозорість, тобто досліджувалось наскільки відповідає за змістом ім’я сайту музею в адресному полі браузера, чи відображається назва сторінки у інформаційному рядку браузера, чи помітна назва сайту на першій сторінці, чи ім’я сайту відповідає завданням, характеру та сутності організації. По результатам тестування були отримані наступні результати: Одеський краєзнавчий музей – 75% прозорості, Херсонський – 25%, Миколаївський – 75%, Запорізький – 50%. Отримані дані дають підстави стверджувати, що загалом сайти краєзнавчих музеїв південних регіонів України не повністю відповідають параметру прозорості.

Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
На низькому рівні знаходяться показники ідентифікації імені сайтів в адресному полі браузера та назви сторінки в інформаційному рядку браузера. Позитивним є те, що назви сайтів помітні на першій сторінці та відповідають сутності та завданням більшості музейних установ. За сукупністю параметрів, що брались до уваги, сайти досліджуваних обласних краєзнавчих музеїв є прозорими на 56,2 %. Цей показник трохи нижчий від загального показника по результатам моніторингу усіх сайтів краєзнавчих обласних музеїв України, який складає 64,5%.

Важливим показником є ефективність роботи сайтів. Виводячи усереднений показник ефективності брались до уваги наявність карти сайту, наявність функції навігації, зазначення кількості електронних сторінок, присутність реклами музейних предметів на головній сторінці сайту, наявність функції пошуку по сайту та можливість авторизації. Моніторінгова група прийшла до висновку, що усереднений показник ефективності роботи сайтів усіх досліджуваних обласних краєзнавчих музеїв країни складає 46,6 %. Показник ефективності роботи сайтів обласних краєзнавчих музеїв українського Підня складає – 52%, тобто він є вищим ніж в цілому по країні. Зокрема, всі 4 музеї мають зручне меню сайтів, зручну функцію переходу від однієї сторінки до іншої. Карти сайтів не мають 2 музеї - Одеський та Миколаївський. Запорізький та Херсонський музеї її мають. Але жоден сайт досліджуваних музеїв не має показника кількості електронних сторінок. Сайт тільки одного Херсонського музею має функцію авторизації і дає можливість користувачам працювати он-лайн. Зворотній зв’язок із користувачами сайту відсутній у 100% випадків. На наш погляд, недостатньо уваги музеї приділяють розміщенню на сайтах реклами музейних пам’яток. Її має на своєму сайті лише Запорозький обласний краєзнавчий музей.

Доступність інформації про колекції музеїв напряму залежить від доступності веб-сайтів музейних установ. Тестування показало, що 43,7% сайтів усіх краєзнавчих музеїв країни розроблювалось за допомогою фахівців різних комп’ютерних фірм, про що свідчить інформація розміщена на сайтах. В їх число входять музеї Запорозької, Одеської та Херсонської областей. 56,3% досліджуваних музеїв розробляли сайт власними силами, або не зазначили жодної інформації про розробника. Таким є сайт Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Микола́ївська о́бласть - область в Україні. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована на півдні країни в межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки Південний Буг. На заході межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями.
Херсонська область Херсо́нська о́бласть - область у південній частині України, у межах Причорноморської низовини. На північному заході межує з Миколаївською, на півночі - з Дніпропетровською, на сході - із Запорізькою областями України, на півдні з Автономною Республікою Крим.
Миколаївський краєзнавчий музей - обласний краєзнавчий музей у місті Миколаєві, найбільше зібрання матеріалів і документів з історії та культури, уродженців і персоналій Південного Прибужжя і міста Миколаїв.
Тестування внутрішньої будови сайтів засвідчило наявність їх неоднорідної внутрішньої будови без огляду на розробника сайтів.

Дослідження показали, що сайти обласних краєзнавчих музеїв на 100% підтримуються браузерами різних типів, а саме: Opera, Internet Explorer, Firefox, Googl, Chrome. Доступ до сайту за протоколами каналу http має 93,7 % музеїв, в тому числі всі музейні установи півдня країни. Доступ до сайтів за проколом каналу FTP обласні краєзнавчі музеї на 100% не мають.

Дуже обмеженим є характер інформації, що розміщується на сайтах музеїв. На всіх досліджуваних сайтах розміщена інформація лише про режим роботи музейних закладів, його структуру, трудовий колектив, деякі заходи.

Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.
Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
А от правила копіювання зображень музейних предметів, як і інформація про довготривале зберігання електронних копій і їх відновлення у випадку техногенних катастроф відсутні повність відсутні.
Техногенна катастрофа (англ. Industrial disaster) - катастрофа з тяжкими наслідками для навколишнього середовища і людини, викликана частковим або повним виходом з ладу або руйнуванням технічних засобів.
На жаль, обласні краєзнавчі музеї не підключені ні до автоматизованих баз даних, ні до єдиного на Україні музейного порталу «Музейний простір України». Функція для слабкозорих сайтами обласних краєзнавчих музеїв не підтримується. Така ситуація усуває людей з обмеженими можливостями від доступу до історико-культурної спадщини. Сьогодні такий стан речей не відповідає запитам інформаційного суспільства.

На думку робочої групи усереднений показник процесів реактивності сайтів обласних краєзнавчих музейних установ є також недостатнім і становить по країні лише 27,4%. Консультації через сайт здійснює із досліджуваної групи музеїв тільки музейний заклад Херсонської області. Він і Одеський краєзнавчий обласний музеї ведуть облік користувачів сайту. Дату оновлення інформації з певною долею умовності можна знайти на сайтах 43,7% музейних установ України. Обласні краєзнавчі музеї Півдня представлені в цій категорії наступним чином: цей вид інформації є на сайтах Запорізького та Миколаївського музеїв. Щоправда, непоганим показником є те, що 81,1% всіх краєзнавчих музеїв України мають вихід у соціальні мережі.

Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.
Всі 4 обласні краєзнавчі музеї українського південного регіону активно пропагують свій заклад і свої колекції через соціальні мережі.

Важливим показником доступності інформації є наявність форуму сайту. Із музейних закладів півдня України його має лише лише Херсонський музей. Хмари тегів в досліджуваній групі музеїв не використовуються. В цілому в країні це робить тільки Вінницький обласний краєзнавчий музей.

Найбільш перспективним напрямом у збереженні історико-культурної спадщини музеїв та використання їх інформаційного потенціалу є оцифрування музейних предметів і розміщення таких матеріалів на сайтах музеїв. На жаль, слід засвідчити, що в музейних установах України подібна робота тільки почалась. Із усіх досліджених сайтів обласних краєзнавчих музеїв України частково оцифровані матеріали містяться в незначній кількості. Оцифровані колекції музейних предметів має лише 18,9% музейних установ країни. Із групи краєзнавчих музеїв українського Півдня таку роботу розпочав лише Херсонський музей. Він же розмістив на сайті і науково-довідковий апарат до оцифрованих колекцій. Інші музейні установи даної групи таку роботу ще не починали, але мають на своїх сайтах електронні виставки. Запорізький, Херсонський, Миколаївський та Одеський краєзнавчі обласні музеї розміщують на своїх сайтах електронні виставки різної тематичної направленості: до ювілейних дат, персональні виставки, тематичні виставки, листівки із колекцій музеїв тощо. В цілому показник засобів доступу до музейних фондів обласних краєзнавчих музеїв країни є вкрай низьким. Він складає лише 19,7 %, адже на сайтах обласних краєзнавчих музеїв відсутні також анотовані реєстри музейних колекцій, каталоги та науково-довідковий апарат. Електронні наукові публікації на своїх сайтах розміщують тільки 25% музеїв. Серед музеїв південного регіону це роблять Одеський та Запорізький музеї.

Незадовільною є і мовна політика сайтів. Тестування показало, що 93,7% сайтів краєзнавчих музеїв представлені виключно українською мовою, яка є одночасно основною мовою сайту.

Мовна політика - сукупність ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні або на розвиток мовної системи у певному напрямі.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Серед музеїв південного регіону музеї Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей основною мовою сайту мають також українську, а Одеський обласний краєзнавчий музей –російську. Через Інтернет здійснюється частковий переклад інформації розміщеної на сайтах 31,2% музеїв країни. В цілому можливість оперувати іноземними мовами на сайтах обласних краєзнавчих музеїв країни в тій чи іншій мірі оцінюється в 23,9%. Серед музеїв досліджуваної групи через Інтернет частково здійснюється переклад на сайтах Запорізького музею, повнотекстова версія перекладу сайту на англійську мову можлива в Херсонському та Одеському музеях. Переклад інформації на сайті Миколаївського музею не передбачається ніяким чином. Такий стан речей є вкрай незадовільним. Адже південь України є багатонаціональним регіоном. Тут проживають болгари, греки, румуни, німці, гагаузи та ряд інших народів та етносів. Відсутність бодай якоїсь інформації на інших мовах народів українського Півдня та неможливість повноцінно здійснювати переклад на основні мови міжнародного спілкування збіднює інформаційну наповненість сайтів вказаних музейних установ, а відтак, робить частково недоступною багату історико-культурну спадщину цілого регіону країни.Згідно Закону України «Про музеї і музейну справу» (1995, 2000 із наступними змінами) музеї мають забезпечувати довгострокове зберігання музейних предметів, створення їх електронних копій, однак на сайтах музейних установ політики довгострокового і короткострокового зберігання оцифрованих музейних предметів виявлено не було, так само і інформації про план, кількісні показники оцифрування і відновлення інформації на випадок техногенних катастроф.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
В повній мірі таке твердження відноситься і до всіх сайтів обласних краєзнавчих музеїв південного регіону країни.

Таким чином можна зазначити, що українські обласні краєзнавчі музеї тільки в загальних рисах усвідомлюють перспективні шляхи поліпшення своєї діяльності, основні завдання збереження і поширення інформаційного потенціалу українських музеїв. Втім, конкретні їх кроки по реалізації цих завдань можна вважати недостатніми і неповними. Музейні заклади українського південного регіону повністю підпадають під загальні тенденції. Вивчення міжнародного досвіду, накопиченого світовим музейним співтовариством в цьому напрямі та укріплення матеріальної бази вітчизняних музеїв зможе, на нашу думку, суттєво поліпшити реально існуючий стан речей.
1   2


Скачати 95.65 Kb.

  • Херсонської областей