Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. Что такое bitcoin

1. Что такое bitcoin
Сторінка1/8
Дата конвертації19.04.2017
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

1. Что такое bitcoin

Bitcoin - децентралізована електронна кріптовалюта, створена Сатоши Накамото в 2008 році [1].

Децентралізація - процес перерозподілу або диспергування функцій, повноважень, людей або речей від центрального управління.

Існують фізичні біткоіни, але в цілому, біткоіни - це просто номер, пов'язаний з адресою.

Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.

Фізичні біткоіни - це просто об'єкти на зразок монет з вбудованим номером [2].

Під словом "децентралізована" розуміється, що Bitcoin не має будь-яких централізованих серверів для випуску нових монет, обробки транзакцій або зберігання коштів. Емісія Bitcoin обмежена - кількість Bitcoin НЕ перевищити 21,000,000. Згідно з розрахунками, випуск Bitcoin закінчиться в 2140.

Bitcoin, його транзакції і емісію регулює обширна peer-to-peer мережа. Bitcoin використовує розподілену в мережі єдину базу даних, включену в децентралізовану тимчасову мережу, яка використовує електронний цифровий підпис та підтримується proof-of-work протоколом для забезпечення безпеки і легітимності представлених в обіг коштів.

Доказ виконання роботи (англ. Proof-of-work, POW) - принцип захисту систем від зловживання послугами (наприклад, DoS-атак або розсилок спаму), заснований на необхідності виконання запитучою стороною деякої досить складної тривалої роботи (POW-завдання), результат якої легко і швидко перевіряється обслуговуючою стороною (одностороння функція).

Peer-to-peer, P2P (з англ. - рівний до рівного) - варіант архітектури системи, в основі якої стоїть мережа рівноправних вузлів.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Bitcoin є найбільш поширеною альтернативної валютою, загальна ринкова вартість якої становить понад 11 млрд. доларів. Можливість обмінювати, продавати або купувати Bitcoin надана на безлічі сайтів.

Незважаючи на те, що формально для використання Bitcoin не потрібно ідентифікація особи користувача, валюта не є повністю анонімною [1].

Будь електронна платіжна система повинна десь і якось зберігати транзакції.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Електронні платіжні системи (англ. Electronic Payment Systems) - призначені для здійснення платіжних операцій у інтернеті. За допомогою платіжної системи можна здійснювати розрахунок за товари та послуги проектів і сервісів.

У Bitcoin вся інформація зберігається в ланцюжку блоків. Блоки передаються у форматі JSON. Кожен блок містить заголовок і список транзакцій. Заголовок складається з декількох властивостей, серед яких є хеш попереднього блоку. Таким чином весь ланцюжок блоків зберігає всі транзакції за весь час роботи Bitcoin.

У поточних версіях програми Bitcoin ланцюжок блоків скачується цілком кожним клієнтом, що робить систему повністю децентралізованою.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Дані ніяк не шифруються і будь-хто може вручну простежити всі транзакції.

Шифрува́ння - оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим зразком шифру вважається єгипетський текст, створений приблизно в 1900 р.

Існує навіть спеціальний сайт - Bitcoin Block Explorer, на якому можна легко подивитися всю інформацію про блоки і транзакції.

Всі учасники діляться на дві групи: на тих, хто працює над новим блоком і хто не працює. За статистикою ці групи співвідносяться як 1 до 3. Навіщо взагалі створювати блоки, та ще кожні 10 хвилин? У блоках записуються транзакції. Кожен блок містить всі транзакції, які проходили під час його створення, тобто за 10 хвилин.

Працює це таким чином. Один з клієнтів створює нову транзакцію і розсилає її іншим клієнтам, які зайняті генерацією блоку. Вони додають цю транзакцію до свого блоку і продовжують генерацію.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.

Генерація - покоління, що представлене більш чи менш одноманітними особинами, які змінюються наступним поколінням, яке при диференціації життєвого циклу може істотно відрізнятися від попереднього. Наприклад: при чергуванні поколінь (гетерогонії, метагенезі) у тлі (Aphidoidea), галиць (Cecidomyiidae) та деяких інших комах.

Рано чи пізно у когось вийде згенерувати блок. Такий блок запечатується (до нього більше не додаються транзакції) і розсилається по мережі. Далі клієнти перевіряють блок і транзакції усередині нього на валідність. Якщо ніяких проблем немає, то транзакції вважаються схваленими.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.

До цього моменту свіжий блок уже доїхав до кожного клієнта і доданий в ланцюжок. Після цього процес повторюється - клієнти починають генерувати черговий блок і збирати в нього нові транзакції [3].БЛОК

Розглянемо вміст блоку і процес його генерації більш докладно. Приклад блоку можна знайти на все тому ж Bitcoin Block Explorer. Блок складається з заголовка і списку транцакцій. Заголовок складається з наступних властивостей: 1. hash - SHA-256 хеш заголовка блоку. Такий хеш є досить випадковим, а час його обчислення передбачуваний.

  Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

  Хешується тільки заголовок, без транзакцій. Так що число транзакцій не буде сильно впливати на час обчислення хеша.

 2. ver - Версія схеми блоку. На даний момент у всіх блоків одна версія - 1.

 3. prev_block - Хеш попереднього блоку в ланцюжку. Завдяки цій властивості ланцюжок не можна підробити, замінивши в ній один з блоків, так як хеш блоку завжди залежить від хеша попереднього блоку в ланцюжку. Змінивши один з блоків, доведеться змінювати всі наступні.

 4. mrkl_root - Merkle root - список хешей транзакцій. Хеш блоку повинен обов'язково залежати від транзакцій, щоб їх не можна було підробити. Але обчислювати його напряму буде довго, якщо кількість транзакцій велике. Тому спочатку хешуються самі транзакції, а потім їх хеши використовуються для обчислення хеша всього блоку.Може здатися абсурдним - навіщо двічі обчислювати хеш одного і того ж.

  Абсýрд (від лат. absurdus - не милозвучний) - безглуздість, нісенітниця, те, що протирічить здоровому глузду. Також незвичайний, нелогічний, дивний випадок або феномен, котрий не має сенсу, значення у розумінні людини та вважається протиріччям.

  Але справа в тому, що хеш транзакцій оновлюється лише при додаванні до блоку нової транзакції, а хеш заголовка блоку перераховується кілька тисяч разів в секунду. До того ж, чим ближче розмір заголовка в константі, тим точніше можна передбачити час обчислення його хеша.

 5. time - uint32_t представляє час створення блоку. Максимально допустимий рік - 2106.

 6. bits - Одне з найважливіших властивостей. Є скороченою формою цільового значення хеша. Блок вважається згенерованим (валідним), коли його хеш менше цього цільового значення. Цільове значення визначає складність створення блоку. Чим воно менше, тим менше ймовірність підібрати відповідний хеш за одну ітерацію.

  Константа (лат. constans - стала величина, інша назва - стала) - величина, що не змінює свого значення протягом певного процесу (на відміну від змінної, значення якої може змінюватись). Прикладами констант є число пі, коефіцієнти многочленів, температура під час ізотермічного процесу.

  Ймові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) - числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається теорія імовірностей.

  Ця властивість оновлюється кожні два тижні. Відбувається це таким чином. Підраховується число згенерованих блоків за останні два тижні і порівнюється з еталоном (1 блок кожні 10 хвилин). Якщо блоків занадто багато, то складність збільшується. Якщо блоків занадто мало - зменшується. Таким чином система адаптується до збільшення числа користувачів і, як наслідок, сумарної потужності їхніх комп'ютерів.

 7. nonce - Число, яке, починаючи з нуля, інкрементується після кожної ітерації обчислення хеша. Власне, так і відбувається перебір, поки хеш не буде менш як цільового значення. Щоб кожен новий хеш відрізнявся від попереднього, має відрізнятися хоча б одна з властивостей заголовка блоку. Наприклад, версія ніколи не змінюється. Хеш попереднього блоку оновлюється тоді, коли хто-небудь нас випередить і згенерує новий блок. Merkle root оновлюється при додаванні транзакції. Час - кожні кілька секунд. Bits (цільове значення, складність) - кожні два тижні. Все це надто довго. Щоб не чекати, поки оновиться одна з властивостей і існує nonce. Розглянемо гіпотетичну ситуацію. Всі значення nonce були перевірені і жодне з них не підходить. За цей час жодне інше властивість не змінилося. Відбувається переповнення nonce і воно знову починається з нуля.

  Перепо́внення - стан, при якому обробка програми стає невизначеною внаслідок того, що значення операнда перебільшило ємність пам’яті, виділену для нього. При програмуванні обчислювальних систем, кожному числу, змінній (операнду) виділяться певна порція машинної пам´яті (комірок пам'яті), залежно від оголошеного типу, що може задаватись явно або неявно.

  Виходить, що далі хеши будуть повторюватися. Щоб уникнути подібних ситуацій, після переповнення nonce, змінюється спеціальна властивість однієї з транзакцій. Після цього оновлюється Merkle root і хеши заголовка блоку вже не будуть повторюватися.

 8. n_tx - Кількість транзакцій в списку.

 9. size - Розмір блоку в байтах.

Транзакції

Транзакції містяться в блоках у вигляді списку. Вони, також як і блоки, шикуються в ланцюжки. Кожна транзакція повинна вказати, звідки вона бере гроші (з якої існуючої транзакції), і куди спрямовує.

Для вказівки адресата використовується його публічний ключ. Щоб адресат міг використовувати отримані гроші, він повинен створити нову транзакцію, яка буде брати гроші з попередньої і перенаправляти їх за іншою адресою. Щоб довести, що людина використовує для перекладу саме свої гроші, а не чужі, він повинен залишити в своїй транзакції свій цифровий підпис. Тоді в будь-який момент часу можна упевниться, що всі транзакції в системі є валідними.

Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.

Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.

На практиці все це реалізовано за допомогою наступних властивостей: 1. hash - Хеш всіх транзакції. Виходить, що транзакції хешуються двічі. Перший раз під час обчислення хеша транзакції. Другий раз під час обчислення хеша блоку. Крім того кожен блок посилається на хеш попереднього блоку, а кожна транзакція - на хеш попередньої транзакції (або транзакцій). Якщо змінити транзакцію і якимось дивом її хеш не поламати, то поламаються всі інші хеши і змінена ланцюжок блоків буде відкинута усіма клієнтами.

 2. ver - Версія схеми транзакції. Поки вона жодного разу не змінювалася, так що скрізь дорівнює 1.

 3. vin_sz - Кількість попередніх транзакцій, з яких гроші переводяться на нові адреси. Одна або більше.

 4. vout_sz - Кількість адрес, на які переводяться гроші. Один або більше.

 5. lock_time - Поки не використовується і скрізь 0. Ідея в тому, щоб створювати відкладені транзакції, щоб вони додавалися не в поточний генерований блок, а, наприклад, в наступний. Мається на увазі, що в цій властивості вказано кількість блоків, які повинна пропустити транзакція перед додаванням. Це дає можливість на протязі деякого часу змінити транзакцію і перепідписати її.

 6. size - Розмір транзакції в байтах. Мається на увазі розмір транзакції у форматі JSON.

 7. in - Містить список входів (джерел) транзакції. В якості входів використовуються виведення попередніх транзакцій (prev_out). У кожного виходу є такі властивості:

 8. hash - Хеш попередньої транзакції.

 9. n - Так як у транзакції може бути кілька виходів, то потрібно вказувати, з якого з них беруться гроші. Для цього й існує дана властивість. У ньому міститься порядковий номер виходу попередньої транзакції, починаючи з 0.

  Висновок - остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або розгляду певних фактів.

  А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів. 10. scriptSig - У цій властивості відправник повинен довести, що він перекладає саме свої гроші, а не чужі. Для цього він вказує публічний ключ одержувача попередньої транзакції, тобто свій ключ, так як він повинен бути одержувачем. Крім того він додає ECDSA підпис цієї ж транзакції, яка зроблена його приватним ключем. Це доводить, що він розпоряджається своїми грошима, а не чужими.

 11. Після списку входів транзакції (in) вказується список виходів (out), тобто адресатів. Кожен вихід має такі властивості:

 • value - Містить кількість грошей, які будуть переведені за новою адресою. Вони беруться з попередніх транзакцій. Тому дане число не повинно перевищувати їх суму. Наприклад, ми хочемо взяти 10 монеток з однієї транзакції і 20 з іншої і направити 25 за новою адресою. Щоб 5 монеток не пропали, ми посилаємо їх самим собі, як здачу. Таким чином в нашій транзакції буде два адресата, одним з яких є ми самі. Value завжди вказується в наномонетах, щоб уникнути дрібних чисел.

 • scriptPubKey - Це властивість, разом з scriptSig складають сценарій на модифікованому Forth-like мовою. ScriptPubKey містить оператори мови та хеш публічного ключа одержувача транзакції. Сценарій перевіряє транзакцію на валідність. Використання подібного сценарію дає багаті можливості для опису умов отримання грошей адресатом. Наприклад, можна змусити одержувача вказувати пароль замість ECDSA.

Сумарна кількість грошей на вході транзакції завжди дорівнює сумарній кількості на виході. В іншому випадку гроші або виникали з повітря, або зникали з обігу. Емісія грошей реалізовано просто і елегантно.

Емі́сія грошових коштів (лат. emissio - випуск) - випуск в обіг нових грошових знаків. Емісія грошей є однією із найважливіших функцій центрального банку, якому належить монопольне право емісії національної валюти та організації її обігу.

У кожному блоці перша транзакція в списку є особливою транзакцією. У неї завжди один вхід, у якого замість властивості scriptSig є властивість coinbase. Ця властивість може містити що завгодно. Вихід у транзакції також завжди один. Він перенаправляє 50 монеток тому, хто згенерував блок, в якому розташована ця транзакція. Це свого роду нагорода за витрачений час і ресурси на генерацію блоку. Створюючи новий блок в ланцюжку, клієнт вносить вклад в роботу Bitcoin.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Кожні чотири роки ця нагорода зменшується вдвічі, таким чином сумарна кількість монеток в обороті стабілізується. Після цього навіть якщо зловмисник створить блок за допомогою модифікованої версії програми і припише собі 50 монеток, цей блок не буде додано в ланцюжок, так як його відкинуть інші чесні клієнти, яких має бути більшість.

Стабільність роботи системи заснована на кількості користувачів, у яких запущено офіційний клієнт. Поки їх більшість, Bitcoin нічого не загрожує.

Біткоіни можна розділити до 8 знаків після коми. 0,00000001 BTC - це мінімальний обсяг, який може бути оброблений в транзакції. Його також називають "Сатоши" на честь засновника біткоіни. Якщо необхідно, то протокол і відповідне програмне забезпечення можна змінити, щоб працювати і з меншими кількостями.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Існує велика кількість суперечок про те, як називати одиниці, менші ніж 1 біткоін.

Спір - словесне змагання; обговорення чого-небудь двома або кількома особами, в якому кожна з сторін обстоює свою думку, свою правоту

Найпопулярніші варіанти:

1 BTC = 1 біткоін

0,01 BTC = 1 CBTC = 1 сантібіткоін (також згадується як бітцент)

0.001 BTC = 1 mBTC = 1 міллібіткоін (також згадується як мбіт або міллібіт або навіть бітмілл)

0.000 001 BTC = 1 μBTC = 1 мікробіткоін (також згадується як юбіт або мікробів)

Вище наведені міжнародні префікси системи СІ для сотих, тисячних і мільйонних частин. Найчастіше сперечаються про окремий позначенні для 0,01 BTC, оскільки малоймовірно, що ця частина буде чогось коштувати по мірі зростання економіки біткоінів (природно, вона не стане еквівалентом 0,01 USD, GBP або EUR).

Bitcoin також Біткойн - електронна валюта, концепт якої був озвучений 2008 року Сатосі Накамото, і представлений ним 2009 року, базується на самоопублікованому документі Сатосі Накамото. Повна капіталізація ринку біткойнів наразі становить 7,865,298,695 USD (5,742,527,794 EUR).

Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.

Використання існуючих національних позначень грошей, наприклад «цент», «нікель», «дайм», «пенс», «фунт», «копійка», теж не користується підтримкою, адже це загальносвітова валюта.

Є тільки один виняток - «Сатоши», це слово позначає найменший існуючий номінал валюти0.000 000 01 BTC = 1 Сатоши, який названий так на честь Сатоши Накамото, псевдоніма винахідника біткоінів [2].

2. Історія

1998 рік. Витоки

Письменник і дослідник Нік Сзабо став розробляти механізм роботи децентралізованої цифрової грошової системи.

Винахідник - людина, яка створює нові винаходи, головним чином, технічні пристрої або методи. Хоча деякі винахідники можуть бути також вченими, більшість з них - інженери, які створюють технічні новинки на базі відкриттів інших вчених.

Псевдоні́м (грец. ψευδής - «помилковий, брехливий, вигаданий» і грец. όνομα - «ім'я») - ім'я, використовуване людиною замість справжнього (даного при народженні, зафіксованого в документах) в тій або іншій публічній діяльності.

Грошова́ систе́ма - це визначена державою форма організації грошового обігу, що історично склалася й регулюється законами цієї держави. Її основу становить сукупність економічних відносин та інститутів, які забезпечують її функціонування.

Сзабо працював над валютою Bit gold до 2005 року. Він пояснював, що класичні гроші схильні до безлічі загроз, від підробки до крадіжки, але головне - інфляції.

Інфля́ція (від лат. inflatio - «роздування») - надмірне, проти потреб товарообігу, збільшення кількості паперових грошей з наступним їх швидким знеціненням. Проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей.

Bit gold, за словами творця, повинні були позбутися цих недоліків.


До запуску Bit gold так і не дожила. Зате вже в січні 2009 року з'явилася перша версія програми bitcoin, а Сатоши Накамото згенерував перший блок у своїй грошовій системі на суму 50 біткоіни. Ще через кілька днів була здійснений перший переказ грошей від одного користувача іншому.

1999 рік.

Вийшов роман Ніла Стівенсона «Криптономикон», в якому описувалися переваги створення нерегульованої цифрової валюти як одного зі стовпів криптоанархізма.

Цифрова (електронна) валюта - електронні гроші, які використовуються як альтернативна та додаткова валюта. В даний час, цифрові валюти не випускаються національними центральними банками. Найчастіше їх вартість прив'язана до національних валют, але є й інші бази для обміну.

Ніл Та́ун Сті́венсон (англ. Neal Town Stephenson, 31 жовтня 1959, Форт-Мід, округ Енн-Арундел, Мериленд, США) - американський письменник, що працює з жанрами історичної прози, фантастики, зокрема посткіберпанку.

Втім, в бестселері цифрову валюту передбачалося забезпечувати матеріальними цінностями - золотом.


Жовтень 2008 року. Початок

В останній день жовтня 2008 року на сайті bitcoin.org з'явився документ, що описує суть розподіленої криптовалюти, яка отримала назву «bitcoin». Творець - або група людей - ховаючись під ім'ям Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), відправив опис своєї валюти передплатникам поштової розсилки gmane.

Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).

Передпла́та, передопла́та - попередня плата (форма оплати) за що-небудь (товари та послуги); попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рішенням перераховує кошти на визначені відповідно до «Порядку розрахунково-касового обслуговування» рахунки для забезпечення сплати митних та інших платежів.

Ці́нність - будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію.

Бестселер (з англ. bestseller - той, що добре продається) - популярна книжка, яка потрапила до списку тих, які найбільше продаються.

Матеріалі́зм - один з основних напрямків філософії, який у вирішенні основного питання філософії стверджує, що буття, природа, матеріальне є первинним, а дух, свідомість, ідеальне - вторинним. Визначення первинності і вторинності різне у різних філософів.

Останній день - український короткометражний фільм режисера Анастасії Касілової, частина альманаху Україно, goodbye!.

Список розсилки (англ. mailing list, англ. mail-list) - сервіс Інтернет, що надає можливість об'єднати певну кількість людей в єдину закриту групу розсилки. Це практично єдиний сервіс, який не має власного протоколу та програми-клієнта і працює винятково через електронну пошту.

comp.encryption.general.


У листі Накамото розповідав, що він працює над новою електронної грошовою системою, і описував її властивості: захист від шахрайських операцій, незалежність від будь-яких певних організацій і можливість анонімного використання.

Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.Кінець 2009 року. Перші учасники

Спочатку біткоіни поширювалися дуже повільно: учасники могли тільки генерувати віртуальні гроші на своїх комп'ютерах і передавати їх один одному безпосередньо. Приблизний курс біткоін публікувався на сайті New Liberty Standard і в жовтні-грудні 2009 року варіювався від 700 до 1600 одиниць за один долар. Обчислювався він досить примітивно: середня потужність, споживана процесором, множилася на вартість електрики в США і ділилася на число біткоінів, яке генерував комп'ютер творця сайту.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.Лютий 2010 року. обмінник

До лютого 2010 року з'явився перший обмінний сервіс Bitcoin Market. Коли два роки по тому користувачі форуму Bitcointalk вирішили попорпатися в історії валюти, вони дійшли висновку, що інформації про перші курси обмінника не збереглося. Зате відома перша по-справжньому серйозна угода, укладена за допомогою біткоін.

Травень 2010 року. Перша угода

22 травня 2010 користувач форуму Bitcointalk з ніком Laszlo розповів, що готовий купити дві піци за 10 000 біткоіни. Через пару тижнів він оголосив відкриту пропозицію: «Я дам по 10 тисяч біткоіни за кожні дві такі піци до тих пір, поки у мене є кошти (зазвичай у мене їх достатньо).

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

Якщо хто-небудь зацікавився, будь ласка, дайте мені знати. Обмін підходить кожному, тому що 2 піци - це приблизно 25 доларів, може бути 30, якщо ви дасте кур'єру хороші чайові ».


Вже на початку серпня 10 тисяч біткоінів коштували 600 доларів. Laszlo тоді зізнався, що не чекав такого стрімкого зростання популярності валюти, подякував усім, хто вже купив йому піцу і закрив свою пропозицію.

Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.Різкий стрибок вартості біткоінів стався в липні, коли про нову версію додатка написали на сайті для технарів Slashdot - вже наступного дня за одиницю криптовалюти давали 8 центів, тобто в десять разів більше, ніж п'ятьма днями раніше.

Лютий-березень 2011 року. Народження біржі

Через кілька днів після цього Джед МакКалеб, у 2000 році створив легендарну файлобмінну мережу eDonkey2000, запустив біржу MtGox, яка дозволяла обмінювати біткоіни на «реальні» гроші і назад.

Леге́нда (лат. legenda - те, що слід прочитати) - жанр літератури і фольклору. Малосюжетна фантастична оповідь міфологічного, апокрифічного чи історико-героїчного змісту з обов'язковою спрямованістю на вірогідність зображуваних подій та специфікою побудови сюжету на основі своєрідних композиційних прийомів (метаморфози, антропоморфізації предметів, явищ природи тощо).

Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.

MtGox відразу став дуже популярним майданчиком і донині залишається одним з основних місць як для введення і виведення віртуальних грошей, так і для оцінки їхнього курсу. МакКалеб, до речі, вже в березні 2011 року продав біржу японської компанії Tibanne Co., а у вересні 2013 представив власну альтернативу біткоінам - Ripple.


Спочатку біткоіни коштували на MtGox по 5-6 центів, але в листопаді їх курс дійшов до позначки в 50 центів. Загальний обсяг ринку на той момент сягнув мільйона доларів.

Віртуа́льність (від лат. virtus - потенційний, можливий) - вигаданий, уявний (можливо, для деяких певних цілей) об'єкт, суб'єкт, категорія, ставлення, дія тощо, не присутній в цей час в реальному світі, а створений лише грою уяви людської думки (також див. Фантазія)

Япо́нська мо́ва (яп. 日本語, にほんご, にっぽんご, ніхон-ґо, ніппон-ґоопис файлу) - мова, якою розмовляють японці, мешканці Японського архіпелагу, а також японці в еміграції. Належить до японо-рюкюської групи мов.

Мільйон - число, назва величини 10 6 = 1000000 =1000000} .

Ентузіасти стали тестувати різні способи передачі грошей: у грудні 2010 року була здійснена перша мобільна транзакція за допомогою клієнта bitcoin, який був портований на Nokia N900.


На лютий 2011 року припав наступний значимий стрибок популярності біткоінів. 9 лютого одна віртуальна «монета» вирівнялася на MtGox за вартістю з доларом. Через цей інформаційний привід різко зросла відвідуваність сайту біржі.

А в середині лютого австралійський користувач bitcointalk вперше в історії виставив на продаж автомобіль за біткоіни.

Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.

За стареньку Celica Supra з дохлим акумулятором він просив три тисячі біткоіни. Судячи з подальшого розвитку теми на форумі, угода так і не відбулася.


Наприкінці березня і початку квітня біткоіни стало можливо обмінювати і на інші, відмінні від долара валюти, а 16 квітня вийшла стаття в Time, присвячена валюті. Автор довго роз'яснює суть біткоінів, приводить поточний обсяг ринку (5 мільйонів доларів на той момент менш ніж за два місяці зростуть до 206 мільйонів) і завіряє читачів: історія тільки починається.

2011-2012 роки. Крах і відродження

З ростом популярності у біткоінів стали з'являтися і «дорослі» проблеми. Стрибки курсу валюти, не забезпеченої матеріально, стали помітніше, ніж раніше: скажімо, 9 червня один біткоін на MtGox оцінювався в 29,58 долара, а через два дні його вартість впала до 17,61 долара. Нарешті, і хакери спрямували свої погляди на зростаючу криптовалюту: користувачі стали скаржитися на крадіжку грошей з їхніх електронних гаманців: у одного за ніч відібрали 25 тисяч біткоінів.

19 червня зловмисникові вдалося увійти в MtGox під обліковим записом одного з адміністраторів біржі.

Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

Користуючись «службовим становищем», хакер зробив вигляд, ніби на продаж виставлені тисячі біткоінів за низькими цінами. Через це автоматична система регулювання курсу за півгодини скинула вартість одного біткоіна з 17 доларів до одного цента. Потім зловмисник купив собі приблизно дві тисячі біткоінів з цієї, заниженою ціною, поки його дії не припинила система захисту.


Приблизно в той же час стався витік бази даних MtGox: спочатку в руки хакерів, а потім і у відкритому доступі в інтернеті виявилися логіни, адреси електронної пошти і зашифровані паролі всіх 60 тисяч користувачів біржі.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Власники MtGox в підсумку вибачилися, визнавши, що вони не були готові до вибухового зростання популярності біржі. Сам майданчик після атак відключили на тиждень, а всі операції, здійснені після нелегального збивання ціни, відкотили назад.


У серпні цифрова валюта вийшла в офлайн: спочатку в Нью-Йорку, а через кілька місяців і в європейських містах пройшли перші конференції, присвячені біткоінам.

Вибух - надзвичайно швидке перетворення речовини, яке супроводжується миттєвим виділенням великої енергії в невеликому об'ємі. Суттєвою ознакою вибуху є різке збільшення тиску, яке викликає у навколишньому середовищі ударну хвилю.

Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

Згодом такі зустрічі стали регулярними.


На цих конференціях говорять не тільки про майбутнє грошової системи та ролі криптовалюти в них, але й становлять стартапи, так чи інакше зав'язані на біткоінах і його аналогах.

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

Сама валюта весь 2012 плавно завойовувала інтерес користувачів, але курс біткоіна довго не міг оговтатися від втрат, завданих зломом MtGox.


Лютий-квітень 2013 року. Другий крах

Тільки 28 лютого 2013 вартість однієї віртуальної «монети» перевищила значення в 31,91 долара - вперше за 601 день. Саме на початок 2013 року припав початок масового поширення біткоінів: до 1 квітня цього року вони торгувалися по 100 доларів за штуку, а 10 квітня - вже по 266 доларів.

ЗМІ кинулися сурмити про небувале зростання валюти, а брати-близнюки Уінклвосс, що намагалися засудити Марка Цукерберга за «крадіжку» ідеї Facebook, оголосили, що у них на руках приблизно 1 відсоток від усіх біткоінів.

Близнюќи (близня́та) - дві, або зрідка більше, особи народжені від тієї самої вагітності. Одна з кожних 83 вагітностей завершується близнятами.

Марк За́керберг (англ. Mark Zuckerberg; нар. 14 травня 1984, Вайт-Плейнс (англ. White Plains), Нью-Йорк, США) - американський програміст та підприємець, розробник і засновник соціальної мережі Facebook.

У грошовому вираженні йшлося про 11 мільйонів доларів, які вони вклали в криптовалюту, при загальному обсязі ринку в 1,3 мільярда доларів.


Але в наступні дні курс біткоіна різко пішов на спад, скотившись до 65 доларів за одиницю до 16 квітня. Автор Forbes Тімоті Лі, розповідаючи тоді історії основних падінь біткоіна, припускав, що валюта буде повертатися до рекордного рівня в 266 доларів довгих два роки, а можливо, не підніметься так високо більше ніколи.

Кінець 2013 року. Вибухове зростання

Лі помилився: вже на початку листопада біткоін побив колишній рекорд і до кінця першого тижня місяця подолав позначку в 300 доларів. До того моменту про валюту, здається, знали всі, хто хоча б трохи цікавиться новинами: за місяць до цього в ЗМІ прогриміла історія закриття головного «тіньового» інтернет-магазину наркотиків Silk Road і затримання його власника. Silk Road діяв через анонімну мережу Tor і брав до оплати біткоіни - саме завдяки можливості здійснювати анонімні транзакції.

Нарко́тик (від грец. narkoticos - той, що призводить до заціпеніння, одурманюючий) - субстанції природних чи штучних речовин, здатні викликати і фізичну залежність, внаслідок заміщення однієї з речовин-учасників природного метаболізму, і - психічну.

Інтернет-магазин (англ. Internet shop, англ. Online shop) - місце в інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються там само, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину).

Silk Road (з англ. шовковий шлях) - анонімний Інтернет-магазин який перебував у доменній зоні .onion анонімної мережі Tor. Більшість товарів, виставлених на сайті, були наркотичними речовинами.

Анонімні мережі -це комп'ютерні мережі, створені для досягнення анонімності в Інтернеті і працюють поверх глобальної мережі. Специфіка таких мереж полягає в тому, що розробники змушені йти на компроміс між ступенем захисту та легкістю використання системи, її «прозорістю» для кінцевого користувача.До того ж, у листопаді журнал Forbes розповів про сайт, на якому користувачі збирають ці цифрові гроші на вбивства політиків, тому в свідомості масового споживача почасти закріпився образ «біткоіни - для злочинців».

Політик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.

Як би то не було, галас у ЗМІ дала хороший поштовх курсом валюти: до кінця листопада за один біткоін давали близько 1200 доларів.


До зими про валюту, нарешті, заговорили влада і владні структури. Центробанк Китаю рекомендував своїм банкам і фінорганізациям не використовувати в діяльності біткоіни. Найбільший пошуковик в країні Baidu і телекомунікаційна компанія China Telecom були змушені прибрати зі своїх сайтів адреси біткоін-гаманців, а курс валюти різко пішов на спад, впавши до 600 доларів за одиницю.

Центра́льний банк - установа (у більшості випадків державний орган), яка регулює діяльність банків у країні, проводить монетарну (грошово-кредитну) та валютно-курсову політику держави (Федеральна резервна система США) або спільноти держав (Європейський центральний банк).

Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Підприємство зв'язку - підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд і мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку.Налякати безтурботних користувачів вирішили і в Європейському банківському управлінні, заявивши, що курс криптовалют може різко впасти до нуля і ніхто ніяких компенсацій не отримає. Втім, їх страшилки поки не спрацювали: вартість біткоіна повільно, нестабільно, але впевнено повзе вгору.

У Росії про біткоіни поки говорив тільки Герман Греф: він не виключив, що Ощадбанк може випустити власну криптовалюту на базі «Яндекс.

Оща́дбанк (повна назва: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України») - український банк, другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Перебуває у державній власності.

Герман Оскарович Греф (рос. Греф Герман Оскарович; *8 лютого 1964, Панфілово, Павлодарська область, Казахська РСР, СРСР) - російський політик і урядовець німецького походження. Голова правління Сбербанку Росії (з 2007).

Денег».

  1   2   3   4   5   6   7   8 • Ніла Стівенсона
 • Центробанк
 • Герман Греф