Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. Для проведення вступних випробувань до аспірантури у 2017 році затвердити склад предметних комісій

Скачати 21.96 Kb.

1. Для проведення вступних випробувань до аспірантури у 2017 році затвердити склад предметних комісій
Скачати 21.96 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір21.96 Kb.
  1   2

Відповідно до наказу в.о. ректора № 545/ст від 28.02.2017 р.

1. Для проведення вступних випробувань до аспірантури у 2017 році затвердити склад предметних комісій:

1.1. Спеціальність 051 – Економіка.

Голова комісії – Ареф’єва Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва.

Олена Володимирівна (рос. Елена Владимировна), повне ім'я Олена Володимирівна Російська, також Олена Володимирівна Романова (рос. Елена Владимировна Российская, Елена Владимировна Романова), (нар. 17 січня 1882 - пом. 13 березня 1957)
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Члени комісії:

Мягких Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку і аудиту;

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Пілецька Саміра Тимофіївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку і аудиту;

Сунцова Олеся Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки.

1.2. Спеціальність 081 – Право.

Голова комісії – Сопілко Ірина Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, директор Навчально-наукового Юридичного інституту.

Члени комісії:

Бородін Іван Лук’янович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права;

Гончарук Степан Тихонович – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного і адміністративного права;

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Адміністрати́вне пра́во - це самостійна галузь права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

Калюжний Ростислав Андрійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права;

1.3. Спеціальність 101 – Екологія:

Голова комісії – Мовчан Ярослав Іванович, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри екології.

Члени комісії:

Барановський Михайло Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри біотехнології;

Бойченко Сергій Валерійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології;

Гай Анжела Євгенівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри екології;

Дудар Тамара Вікторівна – кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри екології;

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Доктор сільськогосподарських наук - вищий науковий ступінь у галузі сільськогосподарських наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.
Доктор біологічних наук - вищий науковий ступінь у галузі біологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.
Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.

Запорожець Олександр Іванович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності;

Саєнко Тетяна Василівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри екології.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

1.4. Спеціальність 102 – Хімія.

Голова комісії – Чумак Віталій Лукич, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії і хімічної технології.

Хімі́чна техноло́гія (рос. химическая технология, англ. chemical engineering, нім. chemische Technologie f) - прикладна наука, що вивчає способи та процеси виробництва продуктів (предметів споживання та засобів виробництва), що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом.
Хімія Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Члени комісії:

Білокопитов Юрій Васильович – доктор хімічних наук, професор, професор кафедри хімії і хімічної технології;

Ледовських Володимир Михайлович – доктор хімічних наук, професор, професор кафедри хімії і хімічної технології.1.5. Спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення.

Голова комісії – Сидоров Микола Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення.

Члени комісії:

Кузовик В’ячеслав Данилович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини;

Крамар Юлія Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення;

Рябокінь Юлія Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.1.6. Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки та
  1   2


Скачати 21.96 Kb.

  • Олена Володимирівна , доктор економічних наук