Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання

Скачати 462.69 Kb.

1. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання
Скачати 462.69 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір462.69 Kb.
  1   2   3


1Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.
Такому уроку властиво таке:

1. Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;

2.Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;

3.Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя, "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання;

4.Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;

5.Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;

6. Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.
7.Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.
При цьому комп'ютер виконує такі функції:
1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:

-джерело навчальної інформації;

-наочний посібник;

 -тренажер;

-засіб діагностики і контролю.
2. У функції робочого інструменту:

-засіб підготовки текстів,

- їх зберігання;

 -графічний редактор;

- засіб підготовки виступів;

-обчислювальна машина великих можливостей.При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:
1. Мови програмування - за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку, але їх застосування для викладача-предметника важко.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Складання проекту за допомогою мови програмування вимагає спеціальних знань і навичок і великих трудовитрат.
2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання комп'ютерної технології при вивченні хімії в середній школі відкриває широкі можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на уроці або при виконанні лабораторної роботи.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
Крім того, при повторенні пройденого матеріалу учень самостійно відтворює всі демонстраційні експерименти, які вчитель показував на уроці. При цьому він може перервати експеримент, зупинити його чи повторити ту частину, яку погано засвоїв. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню інтересу учнів до досліджуваного предмета.
3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.
Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.

4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.
5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.

6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.
Переваги використання ІКТ

- Індивідуалізація навчання;

-Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

-Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

-Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

-Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: вирішиш вірно приклади - відкриєш картинку, повставляєш правильно всі букви – продвинешся ближче до мети казкового героя.

 Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.
Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.
Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.

Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).

Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.
Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.
Освоєння учнями сучасних інформаційних технологій.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі здібності;
Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.
Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ: Відсутність комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів, час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах;

У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;

Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;

Відсутність контакту з учителем інформатики;

У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;

 Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;

Не вистачає комп'ютерного часу на всіх;

У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;

 При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;

Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративними методами.


Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.


Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань.

 Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ - технології, пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Цей широко вживаний термін включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи з інформацією.

Інформаційно-комунікативна компетентність – це система загальних умінь практично працювати з інформацією і передавати її іншим, що є основним пріоритетом сучасної освіти.

Так як інформаційно-комунікаційні технології – це всілякі способи й методи обміну знаннями, фактами, правилами, тому будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, тому що  основу технологічного процесу навчання складає отримання та перетворення інформації.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Сьогодні ми все більше відчуваємо вплив на людину медіа-технологій, тому сьогодні часто звужують поняття  ІКТ до комп’ютерних технологій. Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процес підготовки та передачі інформації учневі за допомогою комп’ютера. Проте, вчитель, використовуючи ІКТ, не повинен забувати, що комп’ютер не замінює вчителя, а лише доповнює його.

Останнім часом в школах почали з’являтися інтерактивні дошки з мультимедійними проекторами. Урок з використанням мультимедіа – мультимедійний урок. Мультимедійні засоби навчання є доволі перспективним та високоефективним інструментом, який дозволяє вчителеві надавати масиви інформації в більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації, наочно в інтегрованому виді використовувати не тільки текст, діаграми, графіки, але й звук, анімацію, відео.

Можна виділити 3 основних способи (підходи) використання мультимедійних засобів:


 1. Ілюстративний (традиційний): вдало підібраний ряд картинок супроводжує розповідь вчителя. Спочатку учні уважно слідкують за зміною малюнків, часто при цьому «забуваючи» сприймати інформацію. З часом наступає звикання й сприйняття притупляється.

 2. Схематичний (шаталовський): в основу покладено конструювання опорних конспектів або структуровано поданих таблиць, схем, діаграм. За допомогою мультимедіа побудовані схеми стають більш наочними, яскравими, доповнюються елементами, які рухаються.

 3. Інтерактивний: поєднує в собі ілюстративний і схематичний підходи.

За висновками методистів, які досліджують ІКТ,  використання мультимедіа не привносить в педагогічну стратегію нічого принципово нового. Вибір її визначається індивідуальними особливостями, вподобаннями, кваліфікацією вчителя та його вмінням працювати з мультимедіа. Вчитель працює так, як і раніше, проте можливості його розширюються. Отже, мультимедійний урок – це урок, який більш озброєний технічно.

Серед основних напрямків використання ІКТ можна виділити такі:

1)   При викладанні нового матеріалу – візуалізація знань;

2)   Проведення віртуальних лабораторних робіт з використанням навчальних програм;

3)     Закріплення вивченого – тренінги, навчальні практичні роботи, лабораторні роботи;

4)     Система контролю й перевірки - тестування з оцінюванням, контролюючі програми;

5)     Самостійна навчальна робота учнів – навчальні програми зразка «Репетитор», енциклопедії, розвиваючі програми;

6)     Проведення інтегрованих уроків за методом проектів;

7)     Тренування конкретних здібностей учнів (увага, пам’ять, мислення).Поки що найчастіше ми використовуємо можливості електронної презентації. Серед найбільш ефективних прийомів використання презентацій на уроках можна зазначити такі:

1)     При вивченні нового матеріалу ;

2)     При проведенні усних вправ – дає можливість оперативно пред’являти завдання й корегувати їх виконання;

3)     Під час перевірки фронтальних самостійних робіт – разом з усним і візуальний контроль результатів;

4)     Під час перевірки домашніх робіт (аналогічно сам. роб.);

5)     Під час розв’язування задач навчального характеру – допомагає виконати рисунок, скласти план розв’язування, контролювати проміжні й остаточні результати самостійної роботи за складеним планом.

Отже, комп’ютер у школі являє собою потужну інформаційну підтримку вчителеві в організації навчального процесу, підвищує якість та ефективність навчальних методик.

Але існують і недоліки використання ІКТ:

1)     У багатьох вчителів, учнів немає домашнього комп’ютера;

2)     На підготовку мультимедійного уроку витрачається більше часу, ніж на підготовку традиційного уроку;

3)     Недостатня комп’ютерна грамотність вчителів;

4)     Складно інтегрувати використання комп’ютера учнями в поурочну структуру занять;

Існує вірогідність, що із захоплення використання ІКТ на уроках, вчитель перейде від розвивального навчання до наглядно-ілюстративних методик.2.Додаток до листа МОНмолодьспорт від «24»червня 2011 р. № 1/9-493

Методичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій.

Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.


З початком комп’ютеризації навчальних закладів проводилася і підготовка вчителів. Оволодіння вчителями основами інформаційно-комунікаційних технологій здійснювалось:

 • під час навчання в педагогічних навчальних закладах;

 • під час курсів підвищення кваліфікації в Інститутах післядипломної педагогічної освіти;
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.


 • шляхом самоосвіти;

 • шляхом проведення курсів окремими потужними міжнародними ІТ-корпораціями тощо.

З метою забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями основ інформаційно-комунікаційних технологій Міністерство рекомендує активізувати традиційні, наведені вище, форми організації роботи та запроваджувати інноваційні форми, які були представлені під час Всеукраїнської естафети "Нові горизонти української школи":

 • вчитель – вчитель. Ця форма передбачає навчання одних вчителів іншими, які мають навички володіння ІКТ, в межах одного навчального закладу. Досвід впровадження такої форми мають майже всі регіони країни;

 • школа – школа. Навчальні заклади, в яких вчителі володіють інформаційно-комунікаційними технологіями беруть шефство над своїми колегами з іншого(их) закладу(ів) з метою підвищення рівня їх ІК компетентності. Досвід подібної роботи мають заклади міста Києва;

 • учень – вчитель. Подібна форма спрямована на співпрацю між вчителем і учнем, в ході якої йде двосторонній обмін інформацією. Вона дозволяє вчителям підвищити свій рівень володіння ІК технологіями та покращити взаєморозуміння з учнями. Досвід такої форми роботи не настільки поширений, але він апробований у окремих закладах більшості регіонів країни.

Кожен вчитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
А саме:

Створювати: • текстові документи;

 • таблиці;

 • малюнки;

 • діаграми;

 • презентації.

Використовувати:

 • Інтернет-технології;

 • локальні мережі;

 • бази даних.

Здійснювати:

 • анкетування;

 • діагностування;

 • тестування;

 • пошук необхідної інформації в мережі Інтернет.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал, )
Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.)  у своїй професійній діяльності.
Відповідність рівня володіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями наведеним вище орієнтовним вимогам мають визначати місцеві органи управління освітою. Міністерство передбачає проведення моніторингу навченості вчителів.
Навчальним закладам, всі вчителі яких відповідають вимогам до рівня володіння ІКТ, районні (міські) відділи освіти видають сертифікат «100 відсотків володіння ІКТ».

3.Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

Однією зі складових професійної компетентності учителя, важливість якої обумовлена нині змінами в освіті, викликаними розвитком інформаційних технологій, є компетентність у сфері інформаційно- комунікаційних технологій.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Реалії сьогодення такі, що кожен учитель має бути здатним до використання інформаційних технологій у власній діяльності, а також у роботі з учнями, батьками, громадськістю.

Під інформаційно-комунікаційною компетентністю розуміють – підтверджену здатність особистості застосовувати на практиці інформаційно- комунікаційні технології для задоволення власних потреб і розв’язування суспільно-значущих, зокрема, професійних, задач у певній предметній галузі або виді діяльності.Використання ІКТ дає можливість вирішувати такі актуальні питання:

 • використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних  технологій;

 • удосконалювати навички самостійної роботи учнів в інформаційних базах даних, мережі Інтернет;

 • ефективно й доступно підкреслити новизну навчального матеріалу,

 • продемонструвати міжпредметні зв’язки,

 • продемонструвати складні природні процеси,

 • зробити процес навчання цікавішим і змістовнішим,

Використання ІКТ в комплекті з традиційним підручником сприяє наступному:

 • забезпечує особистісно орієнтований та диференційований підхід у навчанні;

 • забезпечує реалізацію інтерактивного підходу (постійне спілкування з ПК, постановка запитань, які цікавлять учня та отримання відповідей на них);

 • підвищує пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної відео- та аудіоінформації;

 • здійснює контроль завдяки тестуванню і системи запитань для самоконтролю .

До інформатичних компетентностей включаються такі знання:

 • розуміння основних комп’ютерних програм, включаючи графічний редактор, текстовий процесор, електронні таблиці, бази даних, засіб для створення презентацій, засоби збереження та опрацювання, архівування даних;
  Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
  Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.


 • освіченість у сфері діяльності, яка базується на використанні Інтернету та електронних способах передавання даних, таких як е-пошта, відео конференції тощо, розуміння між реальним та віртуальним світом;
  Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.


 • розуміння потенціалу інформаційних технологій для можливості працевлаштування, підтримки інноваційної діяльності людини та залучення її у справи суспільства;

 • базове розуміння надійності та достовірності одержаних даних та повага до етичних принципів за інтерактивного використання інформаційних технологій.

До даних компетентностей включаються такі вміння та здатності:

  • здатність шукати, збирати, створювати, організовувати електронні дані та поняття, уміння відрізняти суб’єктивне від об’єктивного, реальне від віртуального;

  • здатність використовувати потрібні засоби (презентації, графіки, діаграми, карти знань) для комплексного розуміння та подання отриманих даних;

  • здатність шукати та знаходити потрібні веб-сайти та використовувати Інтернет-сервіси такі, як форуми та е-пошту та сервіси, які відносяться до Веб 2.0;

  • здатність використовувати інформаційні технології для критичного осмислення того, що відбувається, інноваційної діяльності в різних контекстах дома, в школі і дозвіллі.

Найбільш популярними до 2015 р. стануть такі комунікаційні технології: вебінари та форуми для обговорення, ІР-відеоконференції, асинхронні та синхронні комунікації, чати та ІР-аудіоконференції, блоги та Вікі, інтерактивне телебачення;
Інтеракти́вне телеба́чення – надання в одній IP-мережі окрім звичного телебачення ще й кількох популярних сервісів одночасно: Інтернет, телефонії та інших («Відео за вимогою» (Video on Demand) - користувач може за певну плату переглядати вибрані фільми, мультфільми чи прослуховувати аудіо записи та «Платне телебачення» (Pay Per View) - перегляд платних програм з оплатою під час перегляду та інші).
які мають допомогти викладачеві здійснювати комунікації із учнями на новому рівні.

Орієнтовні вимоги до рівня оволодіння вчителями

інформаційно-комунікаційними технологіями
Початківець
 • Використання апаратури комп'ютера.

 • Використання комп'ютерних програм (робота з файлами, запуск програм на виконання, користування довідковою системою ОС та іншими програмами для роботи з файлами, текстовим редактором, графічним редактором, засобами підготовки презентацій, засобами підготовки публікацій, браузером, електронною поштою, антивірусними програмами, програмами-архіваторами) .
  Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.
  Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 • Пошук потрібних даних в Інтернеті.

 • Використання інших електронних джерел: електронних енциклопедій, електронних посібників, ППЗ навчального призначення, електронних довідників.

 • Використання ІКТ для розв'язування освітніх задач навчального предмета.

 • Спілкування електронною поштою (з батьками, учнями, колегами).

 • Використання дидактичних засобів, створених за допомогою ІКТ.

 • Створення, друкування, тиражування та використання в навчальному процесі методичних матеріалів та дидактичних засобів за допомогою ІКТ (текстового редактора, засобів підготовки презентацій і публікацій, графічних та мультимедійних програм).

 • Використання Інтернету для вивчення передового педагогічного досвіду.

Активний

користувач

 • Початківець

 • Використання існуючих посібників з ІКТ для виконання додаткових операцій з ППЗ.

 • Передавання електронною поштою великих за обсягом об'ємів інформації.

 • Використання електронних таблиць та табличного процесора для створення методичних і дидактичних матеріалів.

 • Проведення простого статистичного аналізу даних за допомогою ІКТ.
  Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.


 • Уміння розрізняти завдання, для вирішення яких ІКТ є ефективним засобом.

 • Використання ІКТ на різних етапах уроку.

 • Застосування методу навчальних проектів з використанням ІКТ.

 • Добір міжпредметних навчальних проектів з використанням ІКТ та участь у них.

 • Упровадження активних методів навчання.

 • Використання освітніх сайтів для організації та проведення навчального процесу.

 • Представлення на наукових семінарах результатів навчальної діяльності, заснованої на використанні ІКТ.

 • Участь у дистанційних курсах підвищення кваліфікації в Україні.

Експерт

 • Активний користувач

 • Аналіз потреб у освітніх комп'ютерних програмах для використання під час навчання різних предметів.

 • Аналіз та описування ППЗ, шляхів ефективного використання ІКТ у навчальному процесі.

 • Розробка і проведення уроків з використанням ІКТ.

 • Обирання і проведення телекомунікаційних навчальних проектів.

 • Представлення результатів навчальних досягнень учнів у вигляді діаграм та графіків.

 • Участь у міжнародних дистанційних курсах підвищення кваліфікації.

 • Використання Інтернету для пошуку професійних курсів в освітній галузі.

 • Консультування вчителів з питань використання ІКТ у навчальному процесі.

 • Проведення семінарів для вчителів з проблем інтегрування ІКТ у навчальний процес.

 • Розроблення і проведення тренінгових курсів з базових комп'ютерних навичок та ІКТ для своїх колег.

 • Обговорення з колегами інших шкіл та країн методичних та організаційних питань використання ІКТ.  1   2   3


Скачати 462.69 Kb.

 • Такому уроку властиво таке
 • При цьому компютер виконує такі функції: 1. У функції вчителя компютер являє собою
 • У функції робочого інструменту
 • При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти : 1. Мови програмування
 • Microsoft Office
 • Текстовий редактор
 • Переваги використання ІКТ
 • Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.
 • Застосування сучасних інформаційних технологій
 • Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Можна виділити 3 основних способи (підходи) використання мультимедійних засобів
 • Серед основних напрямків використання ІКТ можна виділити такі
 • Поки що найчастіше ми використовуємо можливості електронної презентації. Серед найбільш ефективних прийомів використання презентацій на уроках можна зазначити такі
 • Але існують і недоліки використання ІКТ
 • 2.Додаток до листа МОНмолодьспорт від «24»червня 2011 р. № 1/9-493
 • 3.Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів
 • Орієнтовні вимоги до рівня оволодіння вчителями
 • Активний
 • Експерт Активний користувач