Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. Назва установи

Скачати 24.95 Kb.

1. Назва установи
Скачати 24.95 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір24.95 Kb.

1. Назва установи.

Криворізький технічний університет


2. Реквізити установи.

м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ партз’їзду, 11,

телефон ( 0564 ) 23.24.25

факс ( 0564 ) 74.51.98

e-mail ktu@alba.dp.ua.
3. Керівник установи.

Вілкул Юрій Григорович

телефон ( 0564 ) 23.24.25.

Григорович Юрій Миколайович (2 січня 1927, Ленінград) - радянський та російський артист балету, балетмейстер, Народний артист СРСР (1973), професор (1973), Герой Соціалістичної Праці (1986), Лауреат Державної премії СРСР (1985).

4. Найменування проекту.

Комплекс радіоізотопних засобів контролю якісних характеристик мінеральної сировини


5. Актуальність.

У зв'язку з високою собівартістю добування руд, зниженням вмісту металу в сирій руді і дефіцитом товарних руд, проблема забезпечення якості в гірничорудній промисловості набуває особливого народногосподарського значення. Зростання об'ємів споживання корисних копалин висуває проблеми розширення сировинної бази, забезпечення якості сирої і товарної руди, рентабельності гірничодобувних і гірничо-переробних підприємств.

Забезпе́чення я́кості (англ. Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
За останні 20-30 літ в галузі вміст заліза знизився в середньому на 12.9%, марганцю на 7.3%, що привело до збільшенні собівартості і витрат сирої руди на одну тонну товарної.

Для розширення сировинної бази доцільно понизити бортовий вміст заліза до 40% і 35%, що збільшить в Кривбасі запаси залізорудної сировини в 2.05 і 3.48 раз. Розширення сировинної бази можлива тільки за наявності в технології добування і переробки руд оперативного контролю і управління якістю мінеральної сировини.
6. Зміст.

Даний науковий напрям включає наступні основні етапи робіт:

Патентний пошук, постановка цілі і задачі. Розробка алгоритму роботи, програмного забезпечення, функціональних і принципових схем пристроїв. Виготовлення макетного зразка. Проведення лабораторних досліджень, аналіз результатів, коректування параметрів пристроїв.

Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).
Управлі́ння я́кістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
Виготовлення експериментальних зразків. Проведення промислових випробувань. Підготовка технічної документації для серійного виготовлення і упровадження у виробництво.
7.Рівень готовності.

7.1. Частина розробленої апаратури по оперативному контролю якості мінеральної сировини і мікропроцесорна система успішно експлуатуються на гірничодобувних і переробних підприємствах: ВАТ "Криворіжсталь (Україна), На всіх шахтах КЖРК( Україна), ПівнГОК (Україна), ЦГОК (Україна), СхідГОК (Україна), ЗЖРК (Україна), ГОК ММК ним.

Мікропроце́сорна систе́ма (МП-система) - спеціалізована інформаційна або керуюча система, побудована на основі мікропроцесорних засобів, тобто набору мікропроцесорних схем.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Ілліча (Україна), Донський ГОК (Казахстан), Лебединський ГОК (Росія).

7.2. Розробки по оперативному контролю і управлінню якістю пульпи знаходяться у стадії завершення.

7.3. Мікропроцесорна система оперативного контролю і управління якістю залізо магнітного на конвеєрі, в даний час проходить промислові випробування в умовах ВАТА ГОКа «Криворіжсталь».

7.4. Розробки портативних приладів на базі кишенькових комп'ютерів (КПК) знаходяться у стадії завершення.
8.Термін реалізації.

Залежно від фінансування п.п. 7.2: 7.3: 7.4 можуть бути упроваджені у виробництво протягом 6 місяців.


9. Очікувані результати.

Упровадження засобів оперативного контролю і управління якістю руд чорних металів дозволить:отримати річний економічний ефект, тільки по Кривбасу, до 7,5 млн. гривень.
10. Особа для контактів:

Начальник науково-дослідної частини Криворізького технічного університету, доктор технічних наук, професор Моркун Володимир Станіславович, телефон/факс: ( 0564 ) 26-24-07, e-mail: nik@tnet.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Криворізький національний університет (ДВНЗ КНУ, відкритий як технікум) - державний вищий навчальний заклад України, розташований у місті Кривому Розі.
dp.ua.


Скачати 24.95 Kb.

  • 3. Керівник установи.
  • 4. Найменування проекту.
  • 8.Термін реалізації.
  • 10 . Особа для контактів : Начальник науково-дослідної частини Криворізького технічного університету , доктор технічних наук