Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. соціологія як наукова дисципліна об’єкт І предмет соціології. Місце соціології у системі наук

Скачати 157.6 Kb.

1. соціологія як наукова дисципліна об’єкт І предмет соціології. Місце соціології у системі наук
Скачати 157.6 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації04.06.2017
Розмір157.6 Kb.
ТипПротокол
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ«Затверджую»


Декан факультету соціально-гуманітарних технологій

Кіпенський А.В. .

2017 р.ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

дисципліни «Соціологія»


Розроблена кафедрою соціології та політології

Зав.

Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).
кафедрою Бурега В.В.

____________________

(підпис)

“_____”__________________2017 р.

Виконавець __доцент________

(посада)

_______Ляшенко Н.О.____________

(прізвище, ініціали) (підпис)

“_____”___________________2017 р.

Розглянуто на засіданні кафедри “ 31 січня 2017 р.

Протокол № 1

ХАРКІВ-2017


Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА


 1. Об’єкт і предмет соціології.
  Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
  Місце соціології у системі наук

 2. Структура і функції соціології.

 3. Методологічні підходи до аналізу суспільства

 4. Передумови появи соціології й етапи її розвитку


Основні поняття: соціологія, об’єкт соціології, предмет соціології, структура соціології, загально соціологічні теорії, спеціальні соціологічні теорії, конкретно-соціологічні дослідження, макросоціологія, мікросоціологія, конфліктний підхід, структурно-функціональний підхід, функції соціології.

Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Роль соціології в сучасному суспільстві.

 2. Особливості та переваги макросоціологічного підходу до аналізу суспільства.

 3. Особливості та переваги мікросоціологічного підходу до аналізу суспільства.


Теми есе


 1. Чи може знання соціології допомогти у повсякденному житті?

 2. Яким чином вивчення соціології може допомогти мені у професійній діяльності?

 3. Соціологія і влада.

 4. Мобільний телефон з точки зору соціології.
  Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається


 5. Інтернет з точки зору соціології.Додаткові завдання та питання для обговорення

 1. За допомогою основних соціологічних підходів (функціоналізму, конфліктного підходу, теорії обміну, теорії ролей, пояснити виникнення таких явищ як: революція, індустрія моди, спорт, корупція, органи правопорядку (поліція), вибори глави держави, шлюб

 2. Скласти список ідей, відкритий, технологій, які значним чином вплинули на життя суспільства; охарактеризувати позитивні і негативні впливи цих явищ на суспільство. Відповісти, що б було, якби ці речі і технології не з'явилися.

 3. Проявити соціологічну уяву, вийти за рамки буденного сприйняття дійсності і проаналізувати такі буденні практики як: шопінг, куріння, азартні ігри, весілля, святкування Нового року, Інтернет-спілкування, комп'ютерні ігри Пояснити чому виникла така практика, чому люди це роблять, до яких наслідків в масовому вигляді приводять ці дії (і для тих, хто цим зайнятий і для оточення), виникнення яких нових явищ тягне за собою існування цих практик. Тобто відповісти на питання: чому, до чого призводить, поява чого тягне за собою.

 4. Пояснить, які сторони у вивченні сім'ї цікавили б соціолога, психолога, юриста і демографа.

 5. Які проблеми можна вирішити за допомогою соціологічних знань (навести приклади з усіх сфер життя людини)


Тема 2. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ І ПОВЕДІНКА, ЩО ВІДХИЛЯЄТЬСЯ

Тема 2.1 Особистість: поняття, структура, формування

 1. Соціологічний погляд на особистість. Структура особистості.

 2. Соціальний статус і соціальна роль.
  Соціа́льний контро́ль - це спосіб саморегуляції соціальної системи, який забезпечує впорядкованість взаємодій між людьми завдяки нормативному регулюванню. До його системи входять всі способи реакції як великих суспільних утворень, так і конкретного індивіда на різноманітні конкретні дії людини чи то груп, всі засоби суспільного тиску для того, щоб поставити поза нормовану поведінку та діяльність у певні соціальні межі.
  Соціа́льна роль - поведінка, очікувана від того, хто має певний соціальний статус. Обмежується сукупністю прав і обов'язків, відповідних цьому статусу. Також соціальну роль визначають як сукупність нормативно обумовлених соціальних властивостей, очікувань і зобов'язань у поєднанні з конкретною соціальною позицією.
  Типи особистості.

 3. Соціалізація особистості.

 4. Соціальний контроль і соціальні норми.

 5. Поняття й види поведінки, що відхиляється.

 6. Теорії, що пояснюють причини виникнення девіації.

Основні поняття: індивід, індивідуальність, особистість, соціальний статус, соціальна роль, рольовий конфлікт, соціальні норми і цінності,потреба, мотив, ціннісні орієнтації, соціалізація, соціальне відхилення, девіантна поведінка, делінквентна поведінка, стигматизація, соціальний контроль, санкція.
Рольовий конфлікт - конфлікт, обумовлений суперечностями між різними ролями або компонентами ролей одного або декількох індивідів. Рольовий конфлікт - це один з різновидів рольового стресу, поряд з рольовою неоднозначністю і рольовим перевантаженням.
Соціа́льна но́рма - система уявлень, що становить певний шаблон поведінки, що розділяється членами соціальної групи і необхідна для здійснення сумісних узгоджених дій.
Девіáнтна поведíнка (відхильна поведінка) - поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм.
Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.


Теми рефератів та реферативних виступів:

 1. Типи особистості.

 2. Теорії особистості.

 3. Специфічні риси соціалізації особистості на різних етапах життя людини.

 4. Корупція: історія та сучасність

 5. Суїцид як форма девіантної поведінки

 6. Наркотизм як соціальне явище

 7. Феномен тероризму в сучасному суспільстві

 8. Гомосексуалізм: особливість чи девіація?

 9. Мода и девіація.  1   2


Скачати 157.6 Kb.

 • «Затверджую»