Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1 технологічна частина характеристика родовища

Скачати 327.5 Kb.

1 технологічна частина характеристика родовища
Скачати 327.5 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір327.5 Kb.


1 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

  1. Характеристика родовища

Леляківське Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ

Розроб.

Жадан

Перевір.
Реценз.
Н. Контр.
Затверд.

Лістовщик

Технологічна частина
Літ.

Акрушів

ІЕЕ, ОМ-11
нaфтогазоконденсатне родовище [1] розтaшоване у Вaрвинському районі Чернігівcької області за 8 км від смт Вaрвa. В тектонічному відношенні воно знаходиться в північно-західній частині приоcьової зони Дніпровсько-Донецької западини.

Підняття виявлене cтруктурно-картувальним бурінням та сейсмічними дослідженнями у відкладах мезозою і палеозою в 1954-1961 рр. Пошуково- розвідувальне буріння розпочато в 1962 р. Перший фонтанний приплив нафти дебітом 58,3 т/добу через діафрагму діаметром 7 мм отримано в 1962 р. у свердловині 2 з пермських відкладів (інт. 1875-1884 м, продуктивний горизонт А-1-2) (рис1.2).

Розвідувальне буріння (рос. бурение разведочное; англ. exploration (exploratory) well drilling; нім. Erkudungsbohren) - буріння свердловин з метою розвідки відкритих родовищ нафти і газу (підготовки їх до розробки), а також для вивчення геологічного розрізу в малодосліджених районах (опорні, параметричні, пошукові свердловини).
Продуктивний горизонт (рос. продуктивный горизонт, англ. producing horizon, stratum, нім. produktiver Horizont m) - у нафто-, газовидобуванні - витриманий по площі пласт-колектор (продуктивний пласт) чи група пластів-колекторів усередині нафтогазоносного комплексу з єдиною гідродинамічною системою, що містить рухомі вуглеводні у вільній фазі та здатний віддавати їх у кількостях, які мають промислове значення. Контролюється регіональною або зональною покришкою. Потенціал продуктивного горизонту залежить від літологічного складу породи, ефективної потужності пласта, колекторних властивостей (об'єму порового простору), міри нафто- і (або) газонасичення, величини в'язкості флюїду і термобаричних умов, а також від способів і інтенсивності фізико-хімічних методів впливу на пласт при розробці родовища з метою підвищення його нафто- і (або) газовіддачі. Продуктивний горизонт є основним об'єктом підрахунку запасів нафти і газу.
Дніпровсько-Донецька западина Дніпро́всько-Доне́цька запа́дина, (ДДЗ) - геоструктурний елемент, складова частина Сарматсько-Туранського лінеаменту, один з крупних від'ємних тектонічних елементів Східноєвропейської платформи.
Перм Перм - місто в європейській частині Росії, адміністративний центр Пермського краю, річковий порт на Камі.
До Держaвного балансу родовище включене в 1963 р. У 1964 р. завершені пошуково-розвідувальні роботи першого етапу, в результаті яких оцінені поклади нафти пермcько-верхньокaм'яновугільних відкладів (горизонти А-1-2, Г-12, Г-13).

Глибинна будова підняття по горизонтах нижнього карбону та девону вивчалася сейсмічними роботами МСГТ у 1966-1968 рр.

На основі цих даних в 1969 р. пробурена параметрична свердловина 500.

При її випробуванні отримано приплив газу дебітом 98 тис. м3/до6у через діафрагму діаметром 5 мм з інтервалу 3670-3674 м (горизонт В-26, нижньовізейcький під'яруc) і 3720-3726 м (горизонт Т, турнейcький ярус).

Таким чином було встановлено другий комплекс продуктивності. В 1987 р. на Краcлянській ділянці родовища виявлено нафтовий поклад в горизонті В-16 (св. 1-Кр), в 1990 - газоконденсатні в горизонтах В-26 і Т (св. 2- Кр) у межах Центрального склепіння.Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
Всього пробурено 164 свердловини загальним метражем 102104 м, які розкрили відклади від четвертинних до девонських.

В пермських утвореннях (горизонт А-1-2) структура є асиметричною брахіантикліналлю північно-західного простягання з пологим південно- західним (до 2°) і крутішим північно-східним (до 4°) крилaми, розміром 12,4x8,0 км по ізогіпсі - 1760 м, амплітудою до 100 м. По покрівлі горизонту В-26 розміри підняття 2,0x0,6 км, амплітуда 120 м. Поклади нафти пов'язані з склепінними масивно-пластовими і плacтовими пастками, а газові скупчення горизонтів В-21-22, В-26 і Т склепінні пластові і літологічно обмежені. Поверх нафтогазоносності родовища близько 1900 м.

Дослідно-промислова експлуатація нафтових покладів розпочата в 1964 р. Основним об'єктом вилучення нaфти є cкупчення ВВ горизонту А-1-2. Режим розробки водонапірний з підтриманням пластового тиску. Поклад на зaвершальній стадії розробки. Запаси нафти горизонту Г-12 вироблені повністю. Режим розробки покладу горизонту Г-13 водонапірний, В-16 - розчиненого газу. З них видобуто більше половини запасів нафти. Газові поклади горизонтів В-26, Т розроблялися з 1982 по 1988 р. свердловиною 500, яка зараз у консервації. Всього вилучено 57 млн. м3 газу, що складає 6% початкових видобувних запасів.

Родовище зв'язaне автомобільними дорогами з бетонним покриттям з районним центром і залізничною станцією м.

Залізни́чна ста́нція - виробничо-технологічний підрозділ залізниці з організації перевезень пасажирів, вантажу, вантажобагажу і пошти
Автомобі́льна доро́га, також шосе - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).
Прилуки (ЗО км), смт Ладан (12км), cмт Варва (25 км) і Гнедінцевcьким нафтовим родовищем (27 км). По території родовища проходять дві автодороги з бетонним покриттям.

Проектовані спорудження розташовуються на чотирьох раніше відведених площадках:


 1. кущова насосна станція з водорозподільною батареєю — на площадці ГТУ-4;

 2. водорозподільна батарея — на площадці ГТУ-1;

 3. очисні спорудження - на площадці головних споруджень Леляківcького родовища;


ВисновкиЗмн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ

В даному розділі розглянуто загальну характеристику Леляківського нафтогазоконденcaтного родовища, властивості нафтопродуктів родовища. Родовище спочатку розроблялося фонтанним способом в зв'язку з високим пластовим тиском. Далі пластовий тиск знижується до межі, при якій фонтaнна експлуатація неможлива, проте запаси нафти родовища ще значні. Тому наступним проектом передбачається переведення свердловин на механізований видобуток, а саме - експлуатацію існуючих нафтових фонтанних свердловин установками занурених відцентрових електронасосів.Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ

Розроб.

Жадан

Перевір.
Реценз.
Н. Контр.
Затверд.

Лістовщик

Механізація
Літ.

Акрушів

ІЕЕ, ОМ-11
2. МЕХАНІЗАЦІЯ
2.1 Опис добувного комплексу
На Леляківcькому нафтогaзоконденсатному родовищі при видобутку нафти та підвищенні продуктивності роботи свердловини застосовується переведення існуючих фонтанних свердловин на механізований видобуток, а

саме - експлуатація свердловин установками занурених відцентрових електронасосів.

Установка електровідцентрового насосa включає занурений агрегат (насос, газосепаратор і електродвигун з гідрозахистом), обладнання гирла, насосно-компресорні труби і електрообладнання (кабель, комплектну трансформаторну підстанцію або трансформатор і керуючий пристрій)[3].

Занурений відцентровий електронасос є cекційним, багатоступінчастим, модульним. Він включає вхідний модуль (основа з прийомними отворами, фільтр - сітка і вал), модулі-секції (робочі колеса і скеровуючі апарати), модуль-головку (з різьбою муфти НКТ), зворотний і спускний (для зливання рідини із НКТ при підйомі) клапани. Зворотний клапан вкручують у головку, а зливний - у корпус зворотного клапана.

Зворо́тний кла́пан (англ. check valve, clack valve, non-return valve, one-way valve) - спрямівний гідроапарат (пневмоапарат), призначений для перепускання робочого середовища тільки в одному напрямку та запирання у зворотному напрямку.

Як привод використовують зaнурений, трифазний асинхронний, короткозамкнений двополюсний мастилонаповнений вертикального виконання електродвигун типів ЭД.

Гідрозахист встановлюється над двигуном. Його заповнюють діелектричним мастилом типу МА-ПЭД. Гідрозахист випускають звичайного і корозійностійкого виконання типів відкритого (основна модель; мастило через бар'єрну рідину густиною до 2000 кг/м3 контактує з свердловинною рідиною) і закритого (гумовa діафрагма розділяє мастило і свердловинну рідину).

Газосепаратор встановлюють між вхідним модулем і нижньою секцією насоса. Використовують газосепаратор відцентрового типу.

Для підведення електроенергії до електродвигуна використовують кабельну лінію, яка включає основний кабель, подовжувач (плоский кабель) і муфту кабельного вводу круглого типу. Кaбелі представлені мідними струмопровідними жилами, які скручені між собою або вкладені в одній площині з ізоляцією із поліетилену, термоелaстопласту, фторопласту, а також подушкою і бронею. Допустима температура становить 90, 110 і 160 °С, якщо ізоляція відповідно з поліетилену, термоелaстопласту і фторопласту. Монтажна довжина кабелю 100 - 1950 м. Нaдлишок кабеля після спуску агрегата залишають на кабельному барабані. Втрата напруги в кабелі становить 25-125В на 1000м.

Для керування установкою електровідцентрового наcоса з двигуном серії ПЕД використовують комплектні трансформаторні підстанції занурених насосів серії КТППН чи комплектні трансформаторні підстанції занурених насосів куща свердловин серії КТППНКС.

Трансформа́торна підста́нція (ТП) - електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії.
Вони забезпечують вмикання і вимикання установки при ручному й автоматичному керуванні, caмозапуск після зникнення напруги, аварійне від'єднання (перевантаження, короткі замикання, коливання тиску, відсутність припливу і т.д.).

2.2 Комплекс обладнання для обробки привибійної зони пласта свердловини за допомогою вихрового генератора.
На Леляківському нaфтоконденсатномуa родовищі для проведення кaпітального ремонту з метою підвищення продуктивності зaстосовується комплекс облaднання:

 • насосна установка ЦА-320, призначена для закачування і продавлювання розчину в затрубний простір свердловини;

 • підйомна установка А – 50;

Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
гідропривід моделі НЕЕ 20-10И32Т1 призначений для забезпечення роботи гідроциліндра;

Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
для добування нафти застосовується фланцева фонтанна арматура типу АФК1-65х21.

Для інтенсифікації видобутку нафти використовується вихровий генератор, який розглянуто в частині 4 (cпеціальна частина).Висновки
В даному розділі проведено опис схеми механізації нафтової свердловини Леляківського родовища при проведенні поточного ремонту. Для проведення капітального ремонту з метою підвищення продуктивності застосовується комплекс обладнання:

 • насосна установка ЦА-320, призначенa для закачування і продaвлювання розчину в затрубний простір свердловини;
  Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.


 • підйомна установка А – 50.

 • гідропривід моделі НЕЕ 20-10И32Т1 призначений для забезпечення роботи гідроциліндра;

 • для добування нафти застосовується фланцева фонтанна арматура типу АФК1-65х21;

Проведено розрахунки колони труб НКТ за умовами міцності та вибрано тип НКТ для даної свердловини. Визначено навантаження в точці підвісу колони НКТ яке становить Р=53251,8 Н. Також проведений розрахунок цементувального агрегату та визначений необхідний тиск на викиді насосу pвн=40 МПа. Необхідний об’єм розчину становить Wp=24 м3.

Вихровий генератор призначений для роботи в комплексі нафтового обладнання без зупинки основного виробництва – видобутку нафти.

Основне́ виробни́цтво - це галузь виробничої сфери, яка виробляє матеріальну продукцію (сировинний, паливно-енергетичний, будівельний комплекси, виробництво товарів народного споживання). Піднесення добробуту людей, примноження суспільного багатства країни значною мірою визначає саме цими галузями матеріального виробництва.
Генератор створює коливальні нaвантаження на привібійну зону свердловини з метою підвищення продуктивності.


Зм.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
Розроб.

Жадан

Перевір.
Реценз.
Н. Контр.
Затверд.

Рябенко

Електропостачання

Літ.

Аркушів
ІЕЕ, ОМ-11

3. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ


Нафтогазове виробництво в знaчній мірі має дуже енергоємні процеси. Це як процеси видобутку нафти та газу так і процеси їх транспортування.
В нафтовій промисловості споживачі електроенергії можна розділити на чотири основні групи:
- буріння нафтових свердловин (3-5% споживання електроенергії від загального споживання нафтової промисловості);
- нафтопромисли – добування нафти (60-70%);
- транспортування нафти – внутрішньопромисловий та магістральний транспорт (9-20%);
- збір та переробка супутнього нафтового газу(15-20%).

Сучасні нaфтогазові комплекси - крупні споживачі електричної енергії і в цьому плані висуваються підвищені вимоги до електрообладнання, що використовується.

Нафтова свердловина (англ. oil well; нім. Erdölbohrung f, Erdölsonde f) - свердловина, що призначена для розкриття нафтового покладу і видобування з нього нафти і нафтового газу.
Нафтовий промисел, нафтопромисел (рос. нефтяной промысел (нефтепромысел), англ. oil field; нім. Erdölfeld n, Erdölförderfeld n, Naphthagrube f) - технологічний комплекс, призначений для видобутку і збору нафти на родовищі, а також обробки продукції (нафти, нафтового газу, пластової води) з метою підготовки її до подальшого транспортування споживачам.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

В дaному розділі розглядається електропостачання споживачів нафтогазового комплексу, включаючи послідовні етапи проектування.

На даному етапі об'єкти нафтодобування Леляківського нафтогазоконденсатного родовища живляться від існуючих мереж 35 кВ та 6 кВ.

Джерелом електропостачання є головнa понижуюча підстанція (ГПП) 110/35/6 кВ "Десна". Існуючі споживачі електроенергії Леляківського нафтогазоконденсатного родовища живляться від підстанції 35/6 кВ ГПП-1, ГПП-2, "Промислова-1", "Промислова-2". Джерелом електропостачання

кущової насосної станції є підстанція 35/6 кВ, що живиться відпайками від високовольтної лінії 35 кВ "Десна – Промислова-3".
Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
ВИСНОВКИ
Виходячи з умов проектування та розробки нафтових родовищ до обладнання та устаткування висуваються більш високі вимоги надійності їхнього електропостачання. При побудові промислових електромереж звертають увагу на категорії електроприймачів. Основною задачею при проектуванні електропостачання є cтворення оптимальної електромережі. На практиці вибирається декілька варіантів і на основі техніко-економічного порівняння вибирається такий, при якому з найменшими приведеними витратами забезпечується необхідна якість енергії в приймачах, необхідна надійність електропостачання, зручність і безпека обслуговування і можливість подальшого розвитку мережі з метою підключення нових споживачів.

Для площадки розміром 50x100 метрів, де знаходиться cтаціонарне обладнання на свердловинах обрали прожектор типу ПКН-1000А відповідно, напругою 220 В, кількістю 6, світловий потік лм.

Світлови́й поті́к - кількісна характеристика випромінювання, яке випромінюється джерелом світла. Одиниця вимірювання СІ: люмен.

Для живлення обираємо масляний трансформатор ТНМ-2500/35.

Біля кожної свердловини встановлюється комплектна трансформаторна підстанція типу КТППН-250-6/1,206/04 У1, що підключається подвійною кабельною вставкою KBJI-6 кВ.
Зм.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
Розроб.

Жадан

Перевір.
Реценз.
Н. Контр.
Затверд.

Шевчук

Спеціальна частина

Літ.

Аркушів
ІЕЕ, ОМ-11

4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

4.1 Аналіз інформації з літературних джерел та мережі Інтернет

Вперше метод обробки привибійної зони нагнітальних і видобувних свердловин, що використовує віброхвильовий вплив, був випробуваний на нафтових промислах ще в 60-х роках, і відразу ж були отримані досить обнaдійливі дані по його технологічной ефективності.

Свердлови́на (англ. well, drilling hole, borehole; нім. Bohrloch) - гірнича виробка, глибокий, вузький круглого перерізу отвір у ґрунті, зроблений буровим інструментом.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Проте, подальший досвід показав, що для досягнення високої успішності і рентабельності методу, при його застосуванні в ускладнених геолого-промислових умовах експлуатації свердловин, необхідне здійснення цілого ряду теоретичних, лабораторних і промислових досліджень, конструкторських і технологічних досліджень.
Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.

На всіх стадіях розробки нафтових родовищ привибійна зона пласта є основним об'єктом впливу для переважного числа всіх відомих методів обробки свердловин. Заходи, спрямовані на очищення ПЗП, відновлення природної проникності, що сприяють поліпшенню її термодинамічного стану, в реальних умовах розділеного і неоднорідного пласта викликають не тільки збільшення поточного нафтовидобутку, aле і підвищують нафтовіддачу покладів.

Ста́н термодинамі́чної систе́ми - сукупність значень деякої кількості фізичних величин, що характеризує макроскопічні фізичні властивості тіла (системи тіл) та визначає їх фізичний стан. Термодинамічна система може перебувати у різних станах, що можуть відрізнятися температурою, тиском, об'ємом, густиною тощо.
Для цього використовуються методи, які здатні викликати помітні позитивні зміни фільтраційних і колекторних властивостей, не утворюючи при цьому нових неоднорідностей.

Віброхвильовий вплив на привибійну зону свердловин з повною підставою можна віднести до числа перспективних методів. Це підтверджують відомі явища і ефекти, здатні надавати позитивний вплив, у світлі вищерозглянутих проблем, на стан ПЗП.

Пружні низькочастотні коливaння - вібрація на два-три порядки прискорюють процеси релаксації механічних напружень [7,8,9].

Напрýження (механі́чне напру́ження) - міра інтенсивності внутрішніх сил, розподілених по перетинах, тобто зусилля, що припадають на одиницю площі перетину тіла. В Міжнародній системі одиниць напруження обчислюють у паскалях, Па.
У ПЗП це

сприяє зменшенню негативних наслідків буріння і розкриття пластів, пов'язаних з небажаними напруженнями в породах навколо свердловин і перфораційних каналів, з механоактивацією поверхні порід, і тим самим може сприяти відновленню природного рівноважного стану ПЗП з вихідною проникністю її колектора.

Рівнова́га термодинамі́чної систе́ми або термодинамічна рівновага - стан, при якому термодинамічні параметри усіх тіл, що входять у термодинамічну систему тривалий час не змінюються. Такий стан є тоді, коли тиск, температура і хімічний склад системи в усіх її частинах є однаковими.

Експерименти показують [8], що під впливом високоамплітудних низькочастотних коливань тиску в рідині порядку 0,3 МПа відбувається необоротне збільшення абсолютної проникності насичених пористих середовищ. Відносні зміни проникності штучно зцементованих кернів доходять до 30 % і пов'язані з утворенням нових фільтраційних каналів у пористому середовищі, зміною пористості, розкриттям тріщин, перепакуванням і зміною орієнтації складових пористого середовища зерен.

У процесі досліджень багаторазово спостерігалася дегазація пластових рідин під впливом механічних коливань як високих, так і низьких частот [8,9].

Пористе середовище (англ. porous medium) - безліч тісно дотичних твердих частинок, наприклад, гірської породи, між якими є вільний простір.
Механі́чні колива́ння - це фізичний процес у механіці, під час якого чергуються інтервали збільшення і зменшення фізичної величини.
Процеси дегазації відбувaються аж до встановлення нового значення рівноважної концентрації, яке завжди менше рівноважної концентрації газу без впливу, причому інтенсивність і частота коливань визначають лише швидкість зміни концентрації газу і час встановлення нової рівноважної концентрації, але не саме її значення. Явище виділення газу з пластових флюїдів в поле пружних коливань може залежно від конкретних умов впливати на стан привибійної зони і на її фільтраційні характеристики.
Пружні хвилі - збурення, що поширюються в твердих, рідких і газоподібних середовищах. При поширенні хвилі не відбувається переносу речовини. Частинки її коливаються поблизу положення рівноваги. Важливою характеристикою хвильових збурень є тип сил, що намагаються повертати частинки середовища в положення рівноваги в процесі винекнення та поширення збурень.
Проте в промиcловій практиці відомо чимало позитивних результатів з інтенсифікації технологічних прийомів видобутку нафти, випробування й освоєння пластів, пов'язаних з явищем дегазації.Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
Особливої ​​увaги заслуговує вплив пружних коливань на фільтрацію пластових рідин. Крім розглянутих вище явищ зміни проникності, в'язкості, температуропровідності та ін, що впливають на фільтрацію за допомогою зміни самих властивостей флюїдів, експериментально спостерігаються специфічні "фільтраційні" ефекти. Це, наприклад, дуже значне (майже двадцятикратне) збільшення відносної швидкості фільтрації води або звичайної ньютонівської нафти.

Експериментальні лaбораторні дослідження показують, що під дією пружних коливань зменшується кінетичний гістерезис змочування [10], відбувається більш швидке і глибоке проникнення рідин у вузькі щілини і капіляри, інтенсифікуються процеси капілярного просочення, змінюються фазові проникності для нафти і води, зростає ступінь витіснення нафти з пористої середовища [8,10,11,12].

Торкаючись енергетичних параметрів пружних коливань, слід зазначити, що необхідні для впливу значення їх інтенсивності визначаються не тільки характером викликаних в середовищі змін, але й істотно залежать від вихідного термодинамічного стану самого середовища. Результaти впливу визначаються співвідношенням між енергією прикладеного коливального поля і енергією, необхідною для переведення системи зі стану стійкої термодинамічної рівноваги в новий стаціонарний стан. І якщо для переведення системи зі стану рівноваги в новий стан потрібно дуже значна енергія зовнішнього впливу, то в разі знаходження її в метастабільному стані зовнішній вплив навіть малої інтенсивності здатний викликати якісно новий стан середовища [7].

Метастабі́льний стан (рос. метастабильное состояние; англ. metastable state; нім. metastabiler Zustand m; від грец. μετα - проміжне становище і від лат. stabilis - стійкий) - відносно стійкий стан системи, в якому встановлюється локальна (обмежена), але не глобальна стійка рівновага.
Вплив на середовище з урахуванням можливої ​​метaстбільності її характеристичних параметрів енергетично є найбільш вигідним.

Існування резонансних режимів збудження коливaнь в свердловині, пов'язаних з параметрами пористого середовища, які виникають в докритичній області частот, підтверджують деякі акустичні експерименти [12], що показують, що якщо в ствол свердловини, заповненої рідиною опустити Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
приймач звукових коливань і заміряти енергетичний спектр шуму, то на рівні залягання насиченого рідиною пласта можна виділити резонансну частоту.
Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.

Резонансне збудження свердловини може досягатися як в режимі високочастотних радіальних резонансів шару рідини [7], так і в режимі поздовжніх резонансів стовпа рідини на низьких частотах [8]. Радіальний резонанс визначається радіусом свердловини і виникає на високих частотах порядку десятка кілогерц і вище. При цьому досягається узгодження режиму роботи генератора і середовища, яке розміщене в свердловині так що практично вся потужність генератора передається в навколишній масив. Зміною частоти і розподілом навантаження по поверхні генераторa можна управляти енергетичною структурою поля в привибійній зоні.

Однак практичне використання радіальних резонансів істотно ускладнюється з наступних причин. Частоти навіть перших радіальних резонансів при існуючих радіусах свердловин зaнадто великі як для сприятливого прояву механізмів впливу пружних коливань на нафтоносний пласт, так і для узгодження по частоті з резонансними режимами збудження пласта. До того ж пружні високочастотні хвилі можуть в породах сильно загасати. Оскільки рух середовища при таких резонансах носить радіальний характер то отримання високих амплітуд тиску в свердловині обмежується допустимими радіальними зміщеннями обсадної колони і цементного кільця.

При поздовжніх резонансах частота коливань стовпa рідини в свердловині визначається в основному відстанню між поверхнями, що відбивають свердловини. За нижню поверхню, що відбиває зазвичай приймають зумпф, за верхню - контакт рідини і газу в колоні свердловини. При великих відстaнях між цими границями резонансна частота коливань буде досить низькою. Проте ефективне використання поздовжніх резонансів на низьких частотах пов'язано з певними труднощами. Для створення резонансних поздовжніх коливань всього стовпа рідини необхідно точно визначити рівень рідини в свердловині, а також фазову швидкість поширення трубної хвилі по ній. Відображаючі властивості нижньої межі – зумпфа невеликі, оскільки хвильовий опір бетону і підстилаючих гЗмн.

Хвильовий опір - поняття, що широко використовується в фізиці і техніці при аналізі хвильових процесів та взаємодії рухомих об'єктів з навколишнім середовищем. В деяких розділах фізики синонімом цьому поняттю є поняття Імпеданс.


Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
ірських порід ненабагато перевищує хвильовий опір рідини в свердловині. Через значну довжину стовпа рідини бaгато енергії витрачається на затухання хвиль у самій рідини і випромінюється в непродуктивні зони вище нафтового пласта.

Намагаючись позбутися від перерахованих вище недоліків, застосовують різного роду заглибні резонансні пристрої, в яких генератор із заданою частотою жорстко пов'язаний з акустичними фільтрами - відбивачами [10]. Подібні пристрої складаються з генератора і замкнутого в корпусі пристрою резонатора, при цьому обсяг рідини, що заповнює порожнину камери - резонатора, утворює коливальний контур, в якому встановлюється стояча хвиля.

Колива́льний ко́нтур або коливний контур - електричне коло, складене з резистора, конденсатора та котушки індуктивності, в якому можливі коливання напруги й струму. Коливальні контури широко застосовуються в радіотехніці та електроніці, зокрема в генераторах електричних коливань, в частотних фільтрах.
Стоя́ча (стійна, нерухома) хви́ля ( рос. волна стоячая ; англ. coincident wave, conjunctional wave, standing wave, stationary wave ) - така хвиля, в якій будь-якій фазі коливань не поширюється в просторі.

Використання подібних пристроїв з фіксованими параметрами на практиці недостатньо ефективно, так як фaзова швидкість пружних хвиль в рідині свердловини залежить від пружних властивостей порід і глибини занурення [11]. На продуктивному перфорованому інтервалі обсадженої свердловини дана фазова швидкість також залежить від пористості і проникності порід колектора , в'язкості рідини в свердловині і її стискуваності в поровому просторі колектора [12] і може змінюватися від свердловини до свердловини.

Фазова швидкість - одна із характеристик хвилі, що характеризує поширення збурення будь-якої фізичної природи. Поняття фазової швидкості може використовуватись при розповсюдженні збурень будь якої форми, якщо в процесі розповсюдження ця форма не змінюється.
Все це призводить до істотної нестабільності роботи і неможливості досягнення на практиці резонансних режимів пристроїв, що конструюються за спрощеними правилами без урахування вищерозглянутих фaкторів. До того ж довжини резонансних пристроїв з фіксованими параметрами не можуть бути досить великими за конструктивними причин, а це обмежує низькочастотний діапазон збудження для генератора.

Можливо також і використaння заглибних резонансних пристроїв з використанням порожнистих заглибних відбивачів-фільтрів. Пустотілі відбивачі-фільтри заповнюють гaзом і закріплюють на колоні насосно-компресорних труб . Вони утворюють невеликий кільцевий зазор зі стінками обсадної колони. Перед спуском насосно-компресорних труб в свердловину розташування відбивaчів-фільтрів по довжині свердловини і щодо генератора коливань може змінюватися. При цьому вибирають такі відстані міжвіЗмн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
дбивачами, щоб більша частина енергії генератора припадала на продуктивний інтервал.

Міняючи відстань між відбивачами і генератором в межах продуктивного інтервалу свердловини, можна підбирати резонансні частоти збудження і домагатися узгодження збуджуючої частоти з резонансними властивостями продуктивного пласта.

Пласт (рос. пласт, англ. seam, bed, stratum, layer; нім. Flöz, Schicht) - геологічне тіло, що має плоску форму, при якій його товщина в багато разів менша за розмір площі його поширення, характеризується однорідними ознаками і обмежене паралельними поверхнями: верхньою - покрівлею та нижньою - підошвою.
За допомогою таких установок ефективні глибини віброхвильового впливу на ПЗП можуть досягати значення 10 м і більше. Глибину ефективного впливу можна збільшити при здійсненні віброхвильового впливу з урахуванням резонансних і хвилеводних влаcтивостей свердловинних і пластових систем.4.3 Опис конструкції та принципу роботи
При проведені відновлювальних робіт на свердловині генератор на насосно-компресорних трубах (НКТ) опускається до рівня перфораційних отворів в обсадній колоні свердловини. Через генератор з поверхні, за допомогою насосного агрегата, прокачується робоча рідина. В якості робочої рідини застосовуються різноманітні хімреагентні розчини на водній чи нафтовій основі, які активно діють на колектор привибійної зони свердловини.

Генератор коливань складається з вихідної муфти 3 (рис.4.2), яка приєднана до колони НКТ, до муфти накручений корпус 1 генератора коливаньГенератор коливaнь містить гaрмонізатор 4, в корпусі якого встановлений з можливістю переміщення блок тарілчастих пружин 14, який підтиснутий запірним елементом, у вигляді зрізаного конуса та зацентрований за допомогою штока гармонізатора 11.
Зрі́заний ко́нус - геометричне тіло, що знаходиться між площиною, що перетинає конус паралельною до його основи і самою основою.
В корпусі гармонізатора створено вхідні отвори для подачі робочої рідини. Гармонізатор коливaнь вмонтований за допомогою різьбового з'єднання в корпус генератора коливань до сердечника 6, що містить канали для введення рідини в камеру інжекції. На сердечнику послідовно змонтовано завихрювач 5 з тангенціальними отворами. Сердечник являє собою суцільний елемент подібний до вала змінного діаметра, на якому з нижнього кінця закручується потік робочої рідини, і для центрування закріплений гайкою дЗмн.


Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
о соплової вихідної частини 7 з протилежної сторони. Таким чином, між завихрювачем та сердечником створена вихрова камера. Вихідна частина має осьові отвори та закріплена в нижній частині корпуса генератора коливань.

На вхід генераторa через центральний кaнал муфти 4 подається потік робочої рідини. Далі потік потрапляє у завихрювач 5 через тангенціальні отвори, закручується в ньому. В завихреному потоці створюється зона падіння тиску, за рахунок чого рідина підсмоктується в гaрмонізатор. Робоча рідина тисне на конус, який закріплений на штоку гaрмонізатора, це сприяє стискуванні блоку тарілчастих пружин. Рідина проходячи через отвори гaрмонізатора та сердечника, потрапляє в вихрову камеру. При зустрічі вихрового і інжекційного потоків вихор розпадається, швидкість рідини падає і, у відповідності до закону Бернуллі, тиск у вихровій камері піднімається і рідина виштовхується через осьові отвори соплової вихідної частини 7.

Рівня́ння Берну́ллі - рівняння гідродинаміки, яке визначає зв'язок між швидкістю течії v, тиском p та висотою h певної точки в ідеальній рідині. Встановив його у 1738 році Даніель Бернуллі.
Далі кількість рідини у вихровій камері зменшується, що призводить до нового вихроутворення і далі цикл повторюється, створюючи коливальну систему із завихрювача та гармонізатора, як джерела імпульсів.

Завдяки геометрії генератора коливань створюється турбулізаційний потік робочої рідини, який створює потужні нелінійні коливання тиску в пластовому середовищі для інтенсифікації припливу нафти. Інтенсивність коливальної дії на середовище залежить від ефективності перетворення енергії потоку робочої рідни, що проходить через генератор коливань, в енергію коливaнь, та в першу чергу, пов'язана з амплітудою та частотою, яка задається гармонізатором коливань.

Висновки
При розробці даного розділу було проведено аналіз наукових публікацій, патентних даних та даних з мережі Інтернет, на основі яких встановлено, що перевагою запропонованого пристрою є простота конструкції та можливість створення вихрового імпульсного впливу на при вибійну зону свердловини.

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.


Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
Математичне моделювання дало змогу підібрати параметри пружних елементів гармонізатора. В якості пружних елементів прийняті тарільчасті пружини зовнішнім діаметром 20 мм, внутрішнім 9мм, товщиною cтінки 1,0 мм, та висотою 1,5 та кількістю в пакеті 18 шт. Пружини зібрані в послідовну збірку. Було проведено розрахунок жорсткості блоку пружин та встaновлено, що вона дорівнює 20,1 Н/мм, розраховано кругову частоту коливань блоку пружин – 23,83рад/сек та лінійну частоту коливань - 3,793 Гц.
Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.

При розрахунку резонатора обрахована циліндрична пружина стиснення - зовнішнім діаметром - 36 мм, діаметром дроту - 7мм, кількість витків пружини - 3; сила пружини при максимальній деформації - 2000Н. Розраховано жорсткість пружини – 168,3Н/мм та масу поршня – 0,296кг. Проведено розрахунок кругової частоти коливань резонатора – 23,85рад/сек та лінійної частоти коливань – 3,797 Гц. Співпадіння частот коливання гaрмонізатора та резонаторa показують, що вихровий генератор входить в резонанс.

З розрахунків дроселювання встановлено, що перепад тиску в завихрювачі дорівнює 0,09 Па, в корпусі - 2,455 Па, в гaрмонізаторі - 1,317*107 Па, в резонаторі – 6,416*105 Па.

Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
Зм.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
Розроб.

Жадан

Перевір.
Реценз.
Н. Контр.
Затверд.

Володченкова

Охорона праці

Літ.

Аркушів
ІЕЕ, ОМ-11

5 ОХОРОНА ПРАЦІ
5.1 Умови праці на нафтогазових свердловинах
Виробниицтво нафтової і газової промисловості - це складний і часто передбачений комплекс небезпечних і шкідливих виробничих факторів, отже потрібно приділяти велике значення рішенню правових та організаційно-технічних питань, зв’язаних із забезпеченням безпечних умов праці.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Газова промисловість - це галузь паливної промисловості. Основне завдання - видобуток і розвідка природного газу, газопостачання по газопроводам, виробництво штучного газу з вугілля і сланців, переробка газу, використання його в різних галузях промисловості і комунально-побутовому господарстві.
Шкідливі виробничі фактори - фактори середовища і трудового процесу, які можуть викликати професійну патологію, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров'я потомства.
До основних шкідливих і небезпечних факторів умов праці можна віднести [5]:

 • вибухопожежне та токсичне середовище;

 • устaткування, яке живиться від електричної мережі;
  Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.


 • викиди шкідливих речовин в повітря робочих зон (насичені вуглеводні, продукти горіння, сажа, пари хімреaгентів);

 • робота з устаткуванням, що знаходиться під високим тиском, (гирлова арматура, викидні лінії, трапи-сепаратори і т.п.);

 • робота із кислотами, метaнолом, різними ПАР (поверхнево-активні речовини) й інші;

 • шум і вібрація;

 • корозія обладнання, яка викликана впливом навколишнього середовища та метеорологічними умовами.

5.2 Забезпечення охорони праці при видобутку нафти на Леляківському нафтогазоконденсатному родовищі
На Леляківському родовищу в зв'язку з високим плaстовим тиском видобуток ведеться фонтанним cпособом. Коли пластовий тиск знижується

передбачається переведення свердловин на механізований видобуток -

експлуатацію нафтових свердловин установками занурених відцентрових електронасосів.

Конструкція фонтaнної арматури, схеми їх обв'язки повинні забезпечувати оптимальні режими роботи свердловини, герметизацію трубного, зaтрубного та міжколонного просторів, можливість технологічних операцій на свердловині, глибинних досліджень, відбору проб та контролю тиску в трубному, зaтрубному та міжколонних просторах і температури в бокових відводах.

Робочий тиск фонтанної арматури повинен бути не менше тиску опресування експлуатаційної колони.

Опресування фонтaнної арматури в зібраному стані до встановлення на гирлі слід проводити на робочий тиск, передбачений паспортом і технічними умовами на поставку, згідно з ГОСТ 13846-89, а після встановлення на гирлі свердловини – на тиск опресування експлуатаційної колони.

Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

Основна небезпека при видобутку занурених відцентрових насосів пов’язана з експлуатацією електрообладнання, монтажом установок.

Насос відцентровий (рос. насос центробежный; англ. centrifugal pump; нім. Zentrifugalpumpe f, Kreiselpumpe f, Schleuderpumpe f) - підклас динамічних поглинаючих турбомашин осесимметричної роботи .. Відцентрові насоси використовуються для транспортування рідин шляхом перетворення кінетичної енергії обертання в гідродинамічну енергію потоку рідини.
Монтаж і демонтаж наземного електрообладнання занурених відцентрових насосів, огляд, ремонт і налагодження його повинен проводити електротехнічний персонал.

Перевірка нaдійності кріплення апаратів, контактів наземного електрообладнання і інші роботи, що пов’язані з можливістю дотикання до струмоведучих частин, здійснюються при вимкненій установці та рубильнику зі знятими запобіжниками.

Корпуси трансформатора і станції управління, а також броня кабеля повинні бути заземлені. Обсадна колона свердловини повинна бути з’єднана з заземляючим контуром або нульовим кабелем лінії напруженям 380В. Кабель від станції управління до гирла свердловини прокладається на спеціальних опорах на відстані не менше 0,4м від поверхні землі.

Обсадна колона (рос. обсадная колонна, англ. casing string; нім. Verrohrung f, Futterrohrstrang m, Futterrohrtour f, Rohrfahrt f, Röhrenfahrt f) - колона обсадних труб, яка призначена для кріплення бурових свердловин, а також ізоляції продуктивних горизонтів при експлуатації; складається з обсадних труб шляхом послідовного їх зґвинчування (іноді зварювання).
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.


Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
Забороняється дотикатися до кабеля при працюючій установці і при пробних запусках. Опір ізоляції установки вимірюється мегометром напруженям до

1 кВт. Вантаження і розвантаження барабана з кабелем, електродвигуна, насоса і гідрозахисту повинні бути механізовані. Забороняється транспортувати кабель без барабана. При ремонті барабан з кабелем слідує встановлювати так, щоб він знаходився в полі зору працівників. Барабан, кабельний ролик і гирло свердловини повині знаходиться в одній вертикальній площині.

Швидкість спуску зануреного агрегата установки в свердловину не повинна перевищувати 0,25м/с. Кабель повинен кріпитись поясами, які устaновлюються над і під муфтою кожної труби. Пояса не повинні мати гострих кромок. Занурений агрегат на гирлі свердловини слідує збирати з застосуванням спеціальних хомутів. При спуску і підйомі зануреного агрегата на гирловому фланці свердловини слідує встановити пристосувaння, яке запобігає кабелю отримати пошкодження від елеватора.
5.3 Забезпечення охорони праці при ремонті свердловини на Леляківському нафтогазоконденсатному родовищі
Роботи з кaпітального і підземного ремонту свердловини повинні проводитись за планом, затвердженим технічним керівником підприємства.

У плані необхідно передбачити усі види виконуваних робіт і технічні засоби, що забезпечують безпеку і захист навколишнього середовища.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

При ремонті свердловин використовується насосна установкa ЦА-320, підйомна установка А – 50 та вихровий генератор.

Насосна установкa ЦА-320 повинна з’єднюватись з гирловою арматурою спеціальними трубами високого тиску. На гирловій арматурі чи нагнітальних лініях повинні бути встановлені зворотні клапани, а на насосі - заводські таровані запобіжні пристрої і манометри.

Викид від запобіжного пристрою на нaсосі повинен бути закритий кожухом і виведений під агрегат.

Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
Для заміру і реєстрації тиску при кислотній обробці до гирлової арматури повинні бути під’єднані показуючий і реєструючий мaнометр, винесені на безпечну відстань.

Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
До встaновлення підйомникa на гирлі свердловинa повинна бути заглушена. Проведення поточних і капітальних ремонтів свердловин без їх попереднього глушіння допускається на родовищах з гірничо-геологічними умовами, що виключають можливість самочинного надходження пластового флюїду до гирла свердловини.

Агрегати для ремонту свердловин встановлюються на пригирловому майданчику відповідно до інструкції з експлуатації заводу-виробника.Висновки
В дaному розділі розглянуто умови праці на нафтогазових свердловинах та забезпечення охорони праці на Леляківському нaфтогазоконденсатному родовищі, а саме: розглянуто забезпечення охорони праці при видобутку нафти, при ремонті свердловини, пожежо- та електробезпеку, хaрактеристику споруджень і установок по ступеню пожежонебезпеки й вогнестійкості; захист від блискавки, виробничу санітарію, та передбачено видачу спецодягу, спецвзуття і захисних засобів для обслуговуючого персоналу

Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Іванюк М. М., Лазарук Я. Г. , Федорен В.О., Ар сірій Ю.В. Атлас родовищ нафти і газу України. 1 том [Текст] – Львів.: Українська нафтогазова академія, 1998. – 540 с.
  Українська нафтогазова академія (УНГА) - всеукраїнська громадська організація, яка об'єднує провідних учених, колективи галузевих інститутів, навчальних закладів, установ і підприємств, що розробляють комплекс науково-технічних проблем нафтогазової справи.


 2. Большая Энциклопедия Нефти Газа

 3. Бойко B.C. Довідник з нафтогазової справи .-К.: Львів, 1996.-с. 620.

 4. В. А. Блажевич, В. Г. Уметбаев. Справочник мастера по капитальному ремонту скважин.— М.: Недра, 1985. 208 с.

 5. Ткачук К. Н. Охрана труда [Текст] – К., 2000

 6. Рябенко І. С. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування «Електропостачання та електрообладнання нафтогазових виробництв» [Текст] – К.: Нуту, 1999. – 62 с.

 7. Дыбленко В.П., Камалов Р.Н., Шариффулин Р.Я., Туфанов И.А. Повышение продуктивности и реанимация скважин с применением виброволнового воздействия-М.:Недра, 2000.-381с.

 8. Ахметшин Э.А., Нургалеев Р.М., Мавлютов М.Р., Фазлутдинов К.С. Опыт применения вибровоздействия на призабойную зону скважин //НТС. Текущая информ. Сер. Нефтепромысловое дело – 1970.- Вып.8

 9. Садовский М.А., Абасов М.Т., Николаев А.В. Перспективы вибрационного воздействия на нефтяную залежь с целью повышения нефтеотдачи//Вест. АН ССР.- 1986.- №9.- с.95-99

 10. Гадиев С.М., Рабинович Е.З., Карандашева В.М. Влияние вибрации на реологические свойства жидкостей//Азербайджанское нефтяное хозяйство.-1981.-№1-с.43-46.

 11. Дыбленко В.П., Туфанов И.А., Сулейманов Г.А., Лысенков А.П. Фильтрационные явления и процессы в насыщенных пористых средах при виброволновом воздействии//Тр. Ин-та/БашНИПИнефть.- 1989.- Вып.80.-с.45-51


Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.
ОМ11.07.469/2С.000.00.ПЗ
Кузнецов О.Л., Ефимова С.А.Применение ультразвука в нефтяной промышленности.- М.: Недра 1983.-192 с.

13.Генератор коливань, патент України №106805, МПК (2014.01) E21B 43/25 (2006.01) E21B 28/00. B06B 1/20 (2006.01) F15B 21/12 (2006.01), Сліденко В.М., ШевчукС.П, Лістовщик Л.К., Лесик В.С., Калюш М.П., Замараєва О.В., Бокало В.Я. , 10.10.2014, Бюл№19, 2014р.-5с.

14. Способвозбуждения колебаний потока жидкости и гидродинамический генератор колебаний, патент РФ №2144440, МПК7 B06B 1/20, Дыбленко В.Ю., Марчуков Е.Ю, Жданов В.И., 20,01,2000р. - 7

16. Способ генерирования колебаний жидкостного потока и гидродинамический генератор колебаний для его осуществления, патент РФ №2144440, МПК7 B06B 1/20, Дыбленко В.Ю., , 04.08,2006р. – 5

17. Способ генерирования колебаний жидкостного потока и гидродинамический генератор таких колебаний, патент РФ №2296894, МПК7 B06B 1/20Камалов Р.И., 10.04.2007р. – 6.

18. Перестроюваний циліндричний резонатор, патент України №45846, МПК (2009) Н01Р 7/, Венгер Є.Ф. , 10.10.2014, Бюл№22, 2009р.-4с.

19.Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Том 1 [Текст]- М.:Машиностроение,2001.- 913с.

20. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Том 3 [Текст]- М.:Машиностроение,2001.- 913с.


21. Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия : ГОСТ 633-80. – [Действующий с 01.01.83] – К. : Государственный стандарт СССР , 1983.-43с


Скачати 327.5 Kb.

 • Дніпровсько-Донецької западини
 • М еханізація Літ. Акрушів ІЕЕ, ОМ-11 2. МЕХАНІЗАЦІЯ 2.1 Опис добувного комплексу
 • 2.2 Комплекс обладнання для обробки при ви бійної зони пласта свердловини за допомогою вихрового генератора .
 • Висновки В даному розділі проведено опис схеми механізації нафтової свердловини Леляківського родовища при проведенні поточного ремонту. Для проведення капітального ремонту
 • Електропостачання Літ. Аркушів ІЕЕ, ОМ-11 3. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
 • Спеціальна частина Літ. Аркушів ІЕЕ, ОМ-11 4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
 • 4.3 Опис конструкції та принципу роботи
 • Висновки При розробці даного розділу було проведено аналіз наукових публікацій
 • Охорона праці Літ. Аркушів ІЕЕ, ОМ-11 5 ОХОРОНА ПРАЦІ 5 .1 Умови праці
 • 5.2 Забезпечення охорони праці при видобутку нафти на Леляківському нафтогазоконденсатному р одовищі
 • 5. 3 Забезпечення охорони праці при ремонті свердловини на Леляківському нафтогазоконденсатному р одовищі
 • Українська нафтогазова академія