Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1. Векторна та растрова графіка. Растрова графіка

Скачати 167.5 Kb.

1. Векторна та растрова графіка. Растрова графіка
Скачати 167.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.03.2017
Розмір167.5 Kb.
  1   2

 1. Векторна та растрова графіка.

 2. Кольорові моделі.

 3. Формати графічних файлів.

 4. Роздільна здатність зображення для друку.

  Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.

1. Векторна та растрова графіка.

Растрова графіка. Растрове зображення складається з пікселів різного кольору. Комп’ютер запам’ятовує кольори всіх пікселів підряд у визначеному порядку. Тому растрове зображення потребує для збереження великого об’єму пам’яті.

Таке зображення важко маштабуватимасштабувати і ще важче редагувати. Щоб збільшити зображення, довприходиться збільшити розмір пікселів, і тоді рисунок получається сходинчастим. Для зменшення растрового рисунка довприходиться кілька сусідніх пікселів зливати в один, або викидати зайві пікселі. В результаті зображення спотворюється, його дрібні деталі стають не помітними.

Усіх цих недоліків немає у векторній графіці. Векторний рисунок створюється і запам’ятовується як сукупність контурів – геометричних фігур та ліній.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Геометрія Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

Для зміни його розміру достатньо змінити один-два коефіцієнта і пере розрахувати усі криві. Якість рисунка при цьому не зміниться.
2. Кольорові моделі RGB та CMYK.

Під кольоровим форматом розуміється спосіб кодування кольорів, які використовуються в графічних зображеннях, створених на ком’ютері. Одними із типів кольорових форматів є формати кольорових моделей.

Кольоровою моделю називається такий спосіб представлення кольорів в зображені, коли кожен колір розділяється на базові кольорові компоненти, при цьому вказуються їх кількісні значення.

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Найбільш поширеними кольоровими моделями являються RGB (Red – червоний, Green – зелений, Blue - синій) і CMYK (Cyan – блакитний, Magenta – рожевий, Yellow – жовтий, blacK - чорний). Перша з цих моделей використовується при відображені кольорів на екрані монітора і при скануванні, а інша в поліграфії.

Більшість кольорових моделей описує кольори, які входять в кольорові простори віповідних пристроїв, призначених для відображення або виводу графічної інформації, хоча є такі моделі, які від цих пристроїв не залежать (модель Lab).Кольоровим простором називається сукупність кольорових та тонових відтінків, які відтворює або сприймає той або інший технічний чи біологічний пристрій.

Відтінок або тон кольору - відносна темність або світлість кольору, незалежно від його локального кольору.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.

Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.Модель RGB використовується в програмі для оформлення векторних, растрових та текстових обєктівоб’єктів документа.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.

Модель RGB Являється моделю адетивнихадитивних кольорів, що створюються випромінюючими елементами. АдетивнимиАдитивними називаються кольори, які створюються шляхом додавання кольорових компонентів(при випроміненівипроміненні світлових хвиль).

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.

Складається з трьох базових кольорів: червоного, зеленого та синього. Кожен з них описується 8 бітами двійкової інформації. Це дозволяє описати 16,7 млн. кольорів, що входять в кольоровий простір даної моделі. Застосовується при роботі з монітором та сканером.

Модель CMYK використовується для оформлення векторних, растрових та текстових обєктівоб’єктів документа. Являється моделю субтрактивних кольорів, що створюються відображаючими елементами. Субтрактивними називаються кольори, які створюються шляхом віднімання кольорових компонентів(при поглинанні світлових хвиль).

Черво́ний - колір з мінімальною частотою, що сприймається людським оком. Діапазон червоних кольорів в спектрі з довжиною хвилі 630–760 нанометрів, межа сприйняття залежить від віку. Один з трьох «основних» кольорів в системі RGB, додатковий колір до нього - синьо-зелений.

Відніма́ння - двомісна математична операція, обернена додаванню.

Складається з чотирьох базових кольорів: блакитного, рожевого, жовтого та чорного, кожен з яких описується 8 бітами. Ці кольори відповідають тим фарбам, які використовуються при друці кольорових зображень на типографічному обладнані.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

Застосовується в поліграфічному друці.

Модель CMY використовується лише для оформлення векторних і текстових обєктівоб’єктів документа. Відрізняється від моделі CMYK тим, що не містить четвертої компоненти, визначаючої відтінки чорного кольору. Це приводить до появи в зображені незначних спотворень в області темних тонів.

Модель Lab використовується лише для оформлення векторних і текстових об’єктів. Відображає кольоровий простір не залежно від конкретного пристрою вводу-виводу. Базується на трьох характеристиках кольору: світлотісвітлості і двох додаткових параметрах, які характеризують діапазони зміни кольорових відтінків.

Модель HSB використовується тільки для оформлення векторних і текстових об’єктів документа. Описує кольоровий простір, заснований на трьох характеристиках кольору: кольоровому тоні (Hue), насиченості(Saturation) і яскравості(Brightness).

Модель Hexachrome застосовується в сучасній технології кольорового поліграфічного друку, який базується на шести складених кольорах.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Крім чотирьох базових кольорів моделі CMYK (блакитного, рожевого, жовтого та чорного), в цій моделі також використовуються оранжева і зелена компоненти. Завдяки цьому значно підвищується якість передачі кольору при друці.
3. Формати графічних файлів.
Формат PSD.

Це рідний формат Photoshop, який, нажаль, крім нього самого мало хто може читати, за винятком продуктів тієї ж фірми Adobe. Останнім часом такі поширені сторонні графічні програми, як, наприклад, FreeHand, навчились відкривати його файли і експортувати в цьому форматі навіть багатослойні документи.

Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.Формат PSD вміщує максимум інформацііінформації про зображення. Крім цього, файли цього формату відкриваються і зберігаються швидше інших. Тому розумно використовувати цей формат до останнього моменту і навіть після перетворення зображення в потрібний для кінцевої мети формат зберігати його запасну копію в форматі PSD.
Формат BMP.

BMP – стандартний формат Windows для растрових зображень.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Він підтримує палітру RGB, індексовану палітру, сіру палітру і монохромний чорно-білий режим.


Для цього формату можна вибирати глубинуглибину кольору:

1 bit – чорно-біле зображення;

4 bit – збереження в режимі обмеженої індексованої палітри з 16 кольорів;

8 bit - збереження в режимі індексованої палітри з 256 кольорів;

24 bit – збереження в режимі True Color(Кількість кольорів може бути більшою за 16 мільйонів );

32 bit – кількість кольорів та сама, але пам’яті для збереження кольору відводиться більше.

Мільйон - число, назва величини 10 6 = 1000000 =1000000} .

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.Для режимів з 4-бітною і 8-бітною глубиноюглибиною кольору можна включити режим стиснення. Використовується послідовне стиснення (Run Length Encoding ), спеціально розроблене для формату BMP. Воно здійснюється без втрати якості. Стиснений файл займає менше місця на диску, але відкривається і зберігається повільніше. Крім того, деякі прості графічні програми (наприклад PC Paintbrush ) не зуміють прочитати такий файл.

Особливої причини змінювати глубинуглибину кольору, задану по замовчуванню, немає. Якщо ж потрібно зменшити кількість кольорів, то краще це зробити за допомогою індексованої палітри.
Формат TIFF.

Формат TIFF (Tagged Image File Format ) використовується в основному для типографічного друку. Практично всі сучасні графічні редактори можуть експортувати файли в цьому форматі, в ньому ж формують зображення більшість сканерів.

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.

Формат дозволяє зберігати зображення в любій кольоровій моделі і з різною глубиноюглибиною кольору. Photoshop зберігає в цьому форматі і слої, в тому числі і векторні слої з текстом, але при відкриті зображення в інших додатках вони будуть зводитись в один слой, а текст буде раструватись.


Для формату TIFF використовують різні способи стиснення:

LZW – стиснення без втрати якості. Цей спосіб стиснення застосовується в форматі GIF, але дозволяє значно зменшити розміри файла для зображення з великими площами однакового кольору або з рисукомрисунком, який повторюється;

ZIP – стиснення за допомогою алгоритму, який використовується в PKZIP і WinZIP;

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.JPEG – стиснення, яке зазвичай застосовується у файлах формату JPEG. Воно дозволяє значно зменшити розміри файла, але якість зображення при цьому зменшується. Вибір цього режиму вважається найкращим для фотографій з великою кількістю напівтонів, так як на границі двох площ однорідного колорукольору може з’явитись бруд. При виборі цього способу стиснення можна вибирати якість стиснення.

Формат TIFF підтримує прозорість. В цьому форматі зображення може містити області з меншою роздільною здатністю, ніж роздільна здатність всього зображення.

Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.

Розді́льна зда́тність або роздільність (англ. Resolution) - спроможність розрізняти дрібні деталі.


Формат EPS.

Формат EPS використовується як для векторної, так і для растрової графіки. Файл в цьому форматі містить опис графічних об’єктів на мові PostScript, призначений спеціально для принтерів.

PostScript - мова програмування та мова розмітки сторінок, в основному використовується у видавничих системах.

Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.

Формат EPS with TIFF Preview містить також екранну версію зображення або тексту. Екранна версія має низьку роздільну здатність, аеале її достатньо для того, щоб можна було конролювати зовнішній виглявигляд документа.


Формат EPS дозволяє легко обмінюватися графічними зображеннями між графічними растровими і векторними пакетами, а також передавати їх в настольнінастільні видавничі системи, такі як PageMaker або QuarkXPress, якщо друк буде виконуватись на PostScript-принтері.

Формат EPS підтримує всі кольорові моделі (Lab, RGB, CMYK, індексовану палітру, дуплекси, сіру палітру і монохромне чоно-білечорно-біле зображення ).

Існують також модифікаціїїмодифікації EPS, такі як формати DCS 1.0 EPS і DCS 2.0 EPS. Це формати, які містять результати кольороподілу. Їх використання значно підвищує швидкість друку рисунків з високою роздільною здатністю. Кожен рисунок в форматі DCS 1.0 EPS складається з п’яти файлів: один з композиційним зображенням низької роздільної здатності і по одному файлу на кожен базовий колір, вже з високою роздільною здатністю.

Монохромія (від грец. μόνος «один, єдиний» і χρωμά «колір, фарба») - у широкому сенсі «однобарв'я».

Компози́ція (лат. compositio - складання, зв'язування, з'єднання).

В форматі DCS 2.0 EPS все це міститься в одному файлі.

Формат GIF.

Формат GIF (Graphics Interchenge Format) – це растровий формат, створений спеціально для друку по мережі. Він має 8-бітову глибину кольору, тобто здатний передати палітру з 256 кольорів. В ньому використовується метод стиснення LZW, який дозволяє значно зменшити розміри


Векторні формати.

Всього існує 39 векторних форматів.AI – векторний файловий формат (Adobe Illustrator, розширення – ai). Розроблений компанією Adobe Systems Incorporated для використання в Windows і Macintosh. Призначений для збереження графічних документів, створених в програмі векторної графіки Adobe Illustrator, а також для переносу цих документів в інші середовища.

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.

Формат файлу (або тип файлу) в інформатиці - це усталений стандарт запису інформації у файлі даного типу. Спосіб кодування інформації або даних залежить від застосованої комп'ютерної програми. Часто формат файлу визначається його розширенням.

Векторна графіка Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.

Цей формат має кілька різних видів, що визначаються версією програми, для яких документи призначені. Він близький векторному формату FH, який використовується середовищем Macromedia FreeHand.

  1   2


Скачати 167.5 Kb.

 • 1. Векторна та растрова графіка. Растрова графіка.
 • Модель RGB
 • Модель Hexachrome
 • 3. Формати графічних файлів. Формат PSD.
 • Формат BMP. BMP – стандартний
 • Для цього формату можна вибирати глубинуглибину кольору: 1 bit – чорно-біле зображення;
 • 24 bit – збереження в режимі True Color(Кількість кольорів може бути більшою за 16 мільйонів
 • Особливої причини змінювати глубинуглибину кольору, задану по замовчуванню, немає. Якщо ж потрібно зменшити кількість кольорів, то краще це зробити за допомогою індексованої палітри.
 • Формат TIFF. Формат TIFF (Tagged Image File Format ) використовується в основному для типографічного друку. Практично всі сучасні графічні редактори
 • Для формату TIFF використовують різні способи стиснення
 • ZIP – стиснення за допомогою алгоритму
 • Формат TIFF підтримує прозорість. В цьому форматі зображення може містити області з меншою роздільною здатністю, ніж роздільна здатність
 • Формат EPS. Формат EPS використовується як для векторної, так і для растрової графіки. Файл в цьому форматі містить опис графічних об’єктів на мові PostScript
 • Формат EPS підтримує всі кольорові моделі (Lab, RGB, CMYK, індексовану палітру, дуплекси, сіру палітру і монохромне
 • Векторні формати.