Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка11клас (академічний рівень)

Скачати 195.68 Kb.

11клас (академічний рівень)
Скачати 195.68 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір195.68 Kb.
Робочий зошит

для практичних робіт

з інформатики

Основи програмування

11клас

(академічний рівень)Упорядник: Северенчук Олександр Миколайович, вчитель математики та інформатики вищої категорії Рівненської ЗОШ№27.

Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Рі́вне (1939-1991 - Ро́вно) - місто обласного значення в Україні, обласний центр Рівненської області, центр Рівненського району Рівненської області. Населення: 247,6 тис. мешканців (2016 р.).
Основи програмування 11 клас (академічний рівень). Робочий зошит для учнів шкіл.

Схвалено і затверджено методичною радою Рівненської ЗОШ №27 (протокол №1 від 17.09.12 р.)

У робочому зошиті подані завдання для проведення практичних робіт з інформатики по основах програмування (Delphi). Повністю відповідає календарно – тематичному плануванню .

Посібник призначений для учнів та вчителів інформатики.

Зміст

Практична робота „Створення, компіляція й виконання

програмного проекту. Використання елементів керування ” 4

Практична робота „Введення й виведення даних, робота

зі змінними. Налагодження програм” 8

Практична робота „Складання програм з розгалуженнями” 12

Практична робота „Використання підпрограм” 17

Практична робота „Програмування циклічних обчислень” 22

Практична робота „Обробка одновимірних масивів” 28Практична робота „Створення, компіляція й виконання програмного проекту.
Цикл (лат. cyclus, від грец. kuklos - круг) - завершена послідовність функціонування матеріально-технічних компонентів об'єкта (явища) в просторі та часі. Коло подій, явищ, частин.
Використання елементів керування” 1. Запишіть назви і призначення панелей і вікон початкового вікна Turbo Delphi 2007:1.

2.


3.

4.


5.

6.


7.

8. 1. Опишіть властивості вікна Object Inspector:

Caption


Color

Height


Width

Top


Left

Name
 1. Використовуючи стрілки, встановіть відповідність:

Button надпис

Edit прапорець
Label багаторядкове поле
RadioButton однорядкове поле
CheckBox перемикач
Memo кнопка 1. Поясніть призначення команд меню:

File-Save

File-Save As

File- Save Project As

File-Save All

Project-Build All Projects 1. Практична частина :

  1. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;
   Перемика́ч або вимикач, іноді ту́мблер (англ. tumbler від to tumble - «гойдатися», «хитатися») - електронний компонент, електромеханічний пристрій для розмикання електричного кола або перемикання електричного струму з одного провідника на інший.


б. встановіть заголовок для форми „ Практична робота”;

в. розмістіть на формі елементи керування за зразком:г. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №1”.

Виконуваний файл - це файл який містить зрозумілі комп'ютеру спеціальні інструкції і може бути виконаний (безпосередньо або через командний інтерпретатор операційної системи) як комп'ютерна програма.

Висновок

Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу .

Оцінка вчителя (практина частина) .

Оцінка за всю практичну роботу .Практична робота „ Введення й виведення даних, робота зі змінними. Налагодження програм”


 1. Заповніть таблицю:
Математичний запис

Запис в середовищі

Turbo Delphi 2007
-

:
 х
cos(x)
x2

ex
ab 1. Запишіть мовою Delphi математичні вирази:

= ;

.


 1. Запишіть математичною мовою:

(c sin(b*с))/(sqr(4*a-2))-sqrt(с) =


;

(y/x-3*sqrt(sqr(y)-x*y))/(y 3) =

.


 1. Знайдіть помилки у записі та виправіть їх своєю ручкою:

5х-cos(y) ; x/y  x-y;


a*-b sqr5-a; siny abc(x y);
xy-2x absx; x*x sqrtx-2x.


 1. Обведіть правильну відповідь для запису виразу мовою Delphi:

а. a*х-(cos(a c)-exp(a))/sqrt(x) 5 2*a;

б. a*х-cos(a c)-exp(a)/sqrt(x) 5 2*a;

в. a*х-(cos(a c)-exp(a))/(sqrt(x 5) 2*a);

г. a*х-(cos(a c)-exp(a))/sqrt(x 5) 2*a.


 1. Поясніть значення службових (зарезервованих) слів:

Procedure ;


Var ;
Begin ;
End ;
StrToFloat ;

FloatToStr ;


StrToInt ;
IntToStr ;
ShowMessage ;
OnClick . 1. Розв`яжіть математично задачу.

Знайдіть площу трикутника зі сторонами 13, 14 і 15 см.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.;.


 1. Практична частина.

Створіть проект знаходження площі трикутника за трьома сторонами.Інструктивна картка:
а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, що знаходить площу трикутника за трьома сторонами; відповідь вивести в окремому вікні;

г. протестуйте проект, ввівши значення для сторін 13, 14 та 15 см;

д. порівняйте результат виконання проекту та відповідь при матемачному обчисленні;

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

е. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №2”.


Висновок

Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу .

Оцінка вчителя (практина частина) .

Оцінка за всю практичну роботу .Практична робота „Складання програм

з розгалуженнями”


 1. Поясніть значення службових (зарезервованих) слів:

If ;


Then ;

Else ;


And ;

Or ;


Not . 1. Відмітьте знаками „ ” та „ - “ вирази, записані правильно і з помилками:


If 6 then a:=2*aIf x<>y then x:=0
If c


If (x<9) and (y>3) then n:=2*n; else n:=3*n
 1. Які значення будуть мати змінні х та у після виконання команди:

If x
Якщо х=9, у=0,1 х=_____, у=______;

Якщо х=-0,6, у=10,1 х=_____, у=______;

Якщо х=4, у=4 х=_____, у=______;

Якщо х=-789, у=1 х=_____, у=______.
 1. Запишіть, яка задача розв`яжеться після виконання команд:

If a>b then b:=min else a:=min


.


 1. Знайдіть значення x після виконання команд

If x<=9 then y:= 0 else y:=1, якщо:

x=10, y=_________;

x=1, y=_________;

x=9, y=_________;

x=0, y=_________.


 1. Розв`яжіть вправу математично.

Обчисліть значення виразу:, якщо х; х=4, у=________;
, якщо х<4; х=2, у=________. 1. Практична частина.

Створіть проект знаходження значення виразу для попередньої вправи.


Інструктивна картка:
а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:в. протестуйте проект, ввівши значення 2 і 4;

г. звірте результати;

д. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №3.1”.


 1. Замалюйте об`єкти:

RadioButton -

CheckBox -
Поясніть відмінність між ними________________
_________________________________________________. 1. Практична частина.

Створіть проект знаходження значення рейтингової кількості балів учня. Алгоритм нарахування:

член учкому 10 балів;

всі оцінки високого рівня 10 балів;

високого і достатнього 5 балів;

призер предметних олімпіад 10 балів;

переможець спортивних змаганнях 10 балів;

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.

відвідує гуртки та секції 5 балів.


Інструктивна картка:
а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, що знаходить рейтинговий бал учня в окремому вікні;
Ре́йтинг (англ. rating) - це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об'єкта або явища.

г. протестуйте проект, знайшовши свій рейтинговий бал.;


д. порівняйте його з балами ваших однокласників;

е. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №3.2”.
Висновок

Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу .

Оцінка вчителя (практина частина) .

Оцінка за всю практичну роботу .Практична робота „Використання підпрограм”


 1. Закінчіть речення:

Підпрограма це -

.
Аргументи підпрограми це -

.
Результати підпрограми -

.
Формальні параметри це -

.
Фактичні параметри це -

.
Підпрогами поділяються на

,

вони відрізняються тим, що.


 1. Вкажіть номери процедур, які описані правильно:

1) procedure dovgyna;

var c:real;

c:=2*Pi*r;


2) procedure dovgyna;

c:=2*Pi*r;

 1. procedure dovgyna;

begin

c:=2*Pi*r;

end;
4) procedure;

begin


if x>y then max:=x else max:=y;

end;
5) procedure min;

begin

if x

end;
6) procedure minimum;

if x

begin

min:=x else min:=y;end;
Правильно описані: ________________________________________.


 1. Вкажіть, використовуючи знак , який з фрагметів коду записаний правильно:

а) function Suma(N:integer):integer;var s:integer;

begin


for N:=l to N doS:=S N;

end;
б) function Suma(N:integer):integer;

var S: integer;

begin


S=0;

For N:=l toN do S:=S N;

Suma:=S;

end;
в) function Suma(N:integer); var S: integer;begin

for N:=l to N do S:=S N;

Suma:=S;

end;


r) real function Suma(N:integer);

var s:integer;begin

for N:=l to N doS:=S N;

Suma:=S;

end; 1. Розв`яжіть математично задачу.

Знайдіть площу чотирикутника ABCD з сторонами AB=13см, ВС=14 см, CD=8см, DA=17см і довжиною діагоналі АС=15см.

Чотирикутник - це частина площини, обмежена простою замкненою ламаною, яка містить чотири (4) ланки. Вона складається з чотирьох (4) вершин (точок) і чотирьох сторін (відрізків), що послідовно їх сполучають.


∆АВС:

;


;

∆АDС:
;

;

Площа чотирикутника ABCD=__________см2.
 1. Практична частина.

Створіть проект знаходження площі чотирикутника за чотирма сторонами та діагоналлю.


Інструктивна картка:
а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, що знаходить площу чотирикутника в окремому вікні;

г. протестуйте проект, підставивши зачення AB=13см, ВС=14 см, CD=8см, DA=17см і АС=15см;

д. порівняйте результат виконання проекту та відповідь при матемачному обчисленні площі;

е. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №4”.


Висновок

Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу .

Оцінка вчителя (практина частина) .

Оцінка за всю практичну роботу .
Практична робота „Програмування

циклічних обчислень”
1. Якщо умова у вказівці повторення while приймає значення False, то тіло циклу (обведіть правильну відповідь):
а) виконується один раз;

б) не виконується жодного разу;

в) наступає "зависання".
2. Якщо умова у вказівці повторення repeat-until приймає значення True, то тіло циклу:____
а)виконується один раз;

б)не виконується жодного разу;

в)наступає "зависання".
3. У яких вказівках повторення збільшення (зменшення) лічильника циклу на 1 передбачено (встановіть стрілками відповідність):
while...do

автоматично

repeat...until програмістом

for...

Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
to..do


4. В якому випадку, при n=4, тіло циклу буде виконуватись:
1)скінчене число раз____

2)жодного разу____

3)наступить "зациклення"_____
a) while n<=5 do

begin


P:=P-n;

n:=n 1;


end;

б) while n>=5 do

begin

P:=P-n;


n:=n 1;

end;


в) while n>=4 do

begin


P:=P-n;

n:=n 1;


end;

5. В якому випадку, при n=3, тіло циклу буде виконуватись:


1) скінчене число раз____

2) жодного разу____

3) наступить "зациклення"____
а) for i:=n to 10 do P:=P-n;

б) for i:=n to 2 do P:=P-n;

в) for i:=n downto 10 do P:=P-n;

r) for i:=n downto 2 do P:=P-n;


6.В якому випадку, при n=3, тіло циклу буде виконуватись:
1)скінчене число раз____

2)жодного разу____

3)наступить "зациклення"____
a) repeat

P:=P-n;


n:=n 1;

until n<=5;

б) repeat

P:=P-n;


n:=n 1;

until n>=5;

в) repeat

P:=P-n;


n:=n 1;

until n>=4;

7. Вказати значення змінної a, яке відповідає результату виконання вказівки повторення (обчисліть):
1)a:=2;

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
i:=0; while i<5 do i:=i l; a:=a l/i ; ___________

2)a:=4; i:=l; while і>1 do begin a:=a l/i; i:=i-l; end; _________

3)a:=0; i:=l; while i<4 do begin i:=i l; a:=a*i;end; __________

4)a:=l; i:=6; while i>=3 do begin a:=a i; i:=i-l; end; _________


8. Вказати значення змінної b, яке відповідає результату виконання вказівки повторення (вкажіть правильну відповідь
1) b:=l; i:=l; repeat i:=i l; b:=b i until i>3; ____________

2) b:=3; i:=l; repeat b:=b l/(i l); i:=i 3 until i>=5; __________

3) b:=4; i:=l; repeat b:=b l/i; i:=i-l until і<=1; ____________

4) b:=2; i:=5; repeat i:=i-l; b:=b l/i until i<=4; ____________

a) 2.25 6) 7 в) 2,7 г) 5 г) 10
9. Вказати значення змінної m, яке відповідає результату виконання вказівки повторення (встановіть відповідність) з допомогою стрілок:
1) m:=l; for i:=2 downto 2 do m:=m l; 10

2) m:=0; for i:=8 to 8 do m:=m l; 40

3) m:=0; for i:=10 downto 6 do m:=m l; 2

4) m:=l; for i:=5 to 9 do m:=m l; 5

6

10. Заповніть таблицю значеннями, що отримані в результаті виконання команд:


S:=4;

For i:=2 to 6 do S:=S i;крок

1

2

3

4

5

i
S
11. Розв`яжіть математично задачу.

Знайдіть суму S цілих додатніх чисел кратних k і менших а.
k=3, a=10, S=________.

k=6, a=15, S=________.

k=10, a=63, S=________. 1. . Практична частина.

Створіть проект знаходження суми цілих додатніх чисел, кратних k і менших а.


Інструктивна картка:
а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, що знаходить суму цілих додатніх чисел, кратних k і менших а в окремому вікні;

г. протестуйте проект, підставивши зачення:

1) k=3, a=10,


2) k=6, a=15,
3) k=10, a=63;

д. порівняйте результат виконання проекту та відповідь при матемачному обчисленні суми;

е. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №5”.
Висновок

Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу .

Оцінка вчителя (практина частина) .

Оцінка за всю практичну роботу .Практична робота Обробка одновимірних масивів”


 1. Масив це-

.


 1. Елементами масиву можуть бути

.


 1. Поле „Memo” це -

.


 1. lines це -

.


 1. array це -

.


 1. d:=array[1..20] of integer;


Заповніть пропуски:
Масив d це масив, який складається з _____ елементів, _______________типу.


 1. Поясніть рядок коду проекту:

a[i]:=StrToFloat(Memo1.Lines[i-1];

. 1. Які з одновимірних масивів описані правильно, а які - ні?

а) var A:array[1..5] of real;

б) type MAS=ARRAY['A'..'D'];

var B:mas;

в) var С:[integer] of char;

r) var D:array[trae..false] of char;

Правильно: ________ Неправильно: __________


 1. Вкажіть з допомогою знаків „ ” і „- ”, які з наведених нижче масивів описані правильно, а які -ні.

а) var a:array[1..5] of real;

б) type Mas:array[1..5] of real;

var A:Mas;

в) type Mas=array[ 1:5] of real

var A:Mas;

r) typeMas=array[1..5] of real;

var A:Mas;

ґ) type Mas=array [ 1,5] of real;

var A:Mas;

д) var A:array[1..5] fo real; 1. Скільки елементів містить кожен з масивів?

а) var A:array['A'..'C'],2..5] of real; ________;

б) var B:array[false..true] of boolean; ________; в)typeC=(ml,m2,m3,m4);

varX:array[C]; ________.


 1. Розв`яжіть математично задачу.

Використовуючи мережу Інтернет, заповніть таблицю температур за останній місяць.

Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Місяць:

Дата

Середньодобова температура, 0С

Дата

Середньодобова температура, 0С
Використовуючи дані з таблиці, знайдіть:


Максимальний температурний показник місяця:______.
Мінімальний температурний показник місяця:________.
Середньомісячний показник температури:___________.
Кількість днів, коли температура була нижче 00С:______.

 1. Практична частина.
  Поверхня Сонця має температуру близько 6000 K, а сонячне ядро - близько 15 000 000 K.
  Найвища теоретично можлива температура - планківська температура. Вища температура за сучасними фізичними уявленнями не може існувати, оскільки надання додаткової енергії системі, нагрітої до такої температури, не збільшує швидкості частинок, а лише породжує у зіткненнях нові частки, за цієї обставини кількість частинок у системі зростає й зростає маса системи. Вище за планківську температуру гравітаційні сили між частинками стають порівняними із силами решти фундаментальних взаємодій. Можна вважати, що це температура «кипіння» фізичного вакууму. Вона приблизно дорівнює 1.41679(11)×10 K (~ 142 нонільйони K).
  Найвища температура, досягнута за участі людини, ~ 10 трлн К (що є порівнянним з температурою Всесвіту у перші секунди його існування) була досягнута у 2010 році під час зіткнення іонів свинцю, прискорених до світлових швидкостей. Експеримент було проведено на Великому адронному колайдері.

Створіть проект знаходження максимального, мінімального, середньомісячного температурного показника місяця та кількості днів, коли температура була нижче 00С, скориставшись даними таблиці завдання 11


Інструктивна картка:
а. відкрийте середовище Turbo Delphi 2007 і створіть новий проект;
Найнижча температура, яка досягнута людиною, була отримана у 1995 році Еріком Корнеллом та Карлом Віманом із США під час охолодження атомів рубідію. Вона перевищувала абсолютний нуль менше ніж на 1/170 мільярдну частку кельвіна (5,9×10 K).

б. розмістіть на формі елементи керування за зразком:в. створіть обробник подій OnClick для кнопки Button1, Button2, Button3, Button4, для знаходження максимального, мінімального, середньомісячного температурного показника місяця та кількості днів, коли температура була нижче 00С, відповідь виводити в окремому вікні;

Рекордно низьку температуру на поверхні Землі −89.2 °С було зареєстровано на радянській внутрішньоконтинентальній науковій станції «Восток», Антарктида (висота розташування 3488 м над рівнем моря) 21 червня 1983 року.

г. протестуйте проект, ввівши значення із завдання 11;

д. порівняйте результат виконання проекту та відповідь попереднього завдання;

е. збережіть виконуваний файл проекту в своїй папці під назвою „Практична робота №5”.

Висновок


Я вважаю, що моя оцінка за практичну роботу .

Оцінка вчителя (практина частина) .Оцінка за всю практичну роботу .

Місце для виконання обчисленьСкачати 195.68 Kb.

 • Практична робота „ Введення й виведення даних, робота зі змінними. Налагодження програм”
 • Практична робота „ Складання програм з розгалуженнями”
 • Практична робота „Використання підпрограм”
 • Практична робота „ Програмування циклічних обчислень”
 • Практична робота „ Обробка одновимірних масивів”
 • Місце для виконання обчислень