Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка17 жовтня – 80 років від дня народження композитора, хорового диригента, художнього керівника заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю, професора кафедри музики Чернівецького національного університету

Скачати 87.75 Kb.

17 жовтня – 80 років від дня народження композитора, хорового диригента, художнього керівника заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю, професора кафедри музики Чернівецького національного університету
Скачати 87.75 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір87.75 Kb.

17 жовтня – 80 років від дня народження композитора, хорового диригента, художнього керівника заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю, професора кафедри музики Чернівецького національного університету

ім.
Арт-дире́ктор - це загальний термін для безлічі видів занять у рекламі, видавничій справі, кіноіндустрії, телебаченні, Інтернеті, та в відеоіграх.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - державний вищий заклад освіти 4-го рівня акредитації у місті Чернівці.
Юрія Федьковича
Андрія Кушніренка (1933-2013)

Народився в селі Великі Загайці, тепер Шумського району Тернопільської області.

Закінчив Львівське музично-педагогічне училище, а в 1962 р. - Львівську консерваторію. З тих пір працював художнім керівником і головним диригентом заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю.

Вели́кі Зага́йці - село Шумського району Тернопільської області. Розташоване на річці Вілія, на півдні району. Центр сільради, якій підпорядковані села Малі Загайці й Тури.
Льві́вська націона́льна музи́чна акаде́мія і́мені Мико́ли Ли́сенка - вищий навчальний заклад у Львові, утворений 1939 р. на базі ряду музичних навчальних закладів, що існували раніше: Консерваторії Польського (раніше - Галицького) музичного товариства, Консерваторії ім. К.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Шу́мський райо́н - район в Україні, в Тернопільській області. Утворений 17 січня 1940 року із ґмін Угорськ і Шумськ Кременецького повіту. Розміщений на півночі області. Районний центр - місто Шумськ.
Дириге́нт (від лат. dirigio - направляю, керую) - людина, яка керує підготовкою твору до виконнання (проводить репетиції) та керує виконанням твору (диригує) оркестром, хором, ансамблем, зокрема оперної чи балетної трупи і т. д.
Водночас з 1992 р. - завідувачем кафедри музики, з 1997 р.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
- професором ЧНУ ім. Юрія Федьковича.

Твори митця: пісні "Україно, моя любов" (сл. М. Ткача), "Зореслава" (сл. І. Кутеня), "Співаночки мої любі" і "Ранок Верховини" (сл. В. Колодія), "Грай, сопілко, грай" (сл. В. Григорука); обробки буковинських народних пісень "Коник чорненький", "Глибока кирниця", "На каменю стою", написав одноактну народну оперу "Буковинська весна" (лібрето А. Добрянського), кантати "Молюсь за тебе, Україно", "Дума про Сагайдачного" (сл. власні), "Гімн Чернівецького університету"; вокально-хореографічні композиції "Щедрий вечір, добрий вечір", "Весна красна", "Обжинки", весільний обряд "Стелися, барвінку" та ін.

Весі́лля - комплекс церемоній і обрядів, часто народних традицій, пов'язаних з укладенням шлюбу; має етнічні, релігійні, географічні та інші особливості в різних народів і у різних країнах.
Зробив численні записи фольклору.

Упорядкував і видав декілька репертуарних та авторських збірників пісень, хорів. Серед них: збірка "Хорові твори без супроводу"

С. Воробкевича з власною передмовою і коментарями (К., 1996), «Веселкові передзвони» (вокально-хорові твори; К., 2003), «Тобі співаю, Україно!» (авторський збірник: хорові твори, вокальні ансамблі, солоспіви; Чернівці, 2009), «Історія музичної культури й освіти Буковини» (навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; співавт.
О. В. Залуцький, Я. М. Вишпінська; Чернівці, 2011), «Співаночки мої любі» (обробки українських народних пісень для хору: авторський зб.; посіб. для студ. вищ. та серед. навч. муз. закл; Чернівці, 2011).

Неодноразово призначався головою жюрі обласних оглядів художньої самодіяльності, а також ХІІІ Міжнародного гуцульського фестивалю (м. Вижниця, 2003), І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу української козацької пісні «Байда» (м. Тернопіль, 2001) та ін.

В 1999, 2001, 2004, 2009 рр. - художній керівник і головний диригент заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю, приймав участь у звітних концертах майстрів мистецтв та художніх колективів Чернівецької області на сцені Національного палацу мистецтв «Україна».

Худóжня самоді́яльність - масова мистецько-культурна діяльність, що її проводили в УРСР, створені замість «Просвіт» і «Хат-читалень», стимульовані й фінансово утримувані державою установи (понад 600 млн карб. щорічно)
Черніве́цька о́бласть - область у південно-західній частині України. Утворена 7 серпня 1940 з північної, переважно українцями заселеної, частини Буковини і сусідньої частини Бессарабії (з Хотином). Розташована у межах Карпат, Передкарпаття (Буковинське Прикарпаття) та Покутсько-Бессарабської височини.

За рейтингом 1997 р. А. Кушніренко ввійшов у номінацію кращих шести хорових диригентів України.

Заслужений артист УРСР (1965), заслужений діяч мистецтв УРСР (1969), член Спілки композиторів України (1997), народний артист УРСР (1973), член-кореспондент Академії мистецтв України (1997), професор (1997). Митець удостоєний Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка (1984) та обласної літературно-мистецької премії ім. Сидора Воробкевича (1993). Відзначений орденом Трудового Червоного Прапора, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1979), орденом Президента України "За заслуги" III ступеня (1999), орденом "За заслуги" II ступеня (2009).

Гра́мота - 1) У Київській Русі будь-який письмовий документ, згодом (з 15 ст.) - тільки акт правового значення, тобто документ, що визначав майнові та інші права, привілеї або обов'язки окремих осіб, церков, монастирів тощо.
О́рден - нагорода. Слово походить від назви середньовічної спільноти - ордену. Як правило член ордену носив на шиї ознаку своєї належності до ордену - орден. Зовнішній вигляд цієї відзнаки чітко визначався - яке зображення, які кольори стрічок і т. д.
Наро́дний арти́ст Украї́ни - державна нагорода України - почесне звання України, яке надається Президентом України відповідно до Закону України «Про державні нагороди України».
Прези́дія Верхо́вної ра́ди УРСР - найвищий колегіальний орган державної влади в УРСР, який був підзвітний Верховній раді УРСР.
Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки "Відмінник освіти України" (2000), нагрудним знаком "Відмінник освіти України" (2001), золотою медаллю Академії мистецтв України (2005).

Ім’я Андрія Кушніренка занесено на "Алею зірок" в Чернівцях (2000). Почесний громадянин міста Чернівці (2003).

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Нагрудний знак - узагальнена назва для невеликих за розміром знаків з металу, пластика, скла, порцеляни (кераміки), композиційних матеріалів, інших матеріалів з нанесеним зображенням і (або) написом, призначений для носіння на грудях.
Чернівці́ - адміністративний, політичний і релігійний центр Чернівецької області, важливий культурний та науково-освітній осередок України. Місто розміщене на південному заході України за 40 км від румунського кордону.

Помер 11 січня 2013 року. Похований в м. Чернівцях.

****

Кушніренко Андрій Миколайович // Мистецтво України : біогр. довідник / за ред. А. В. Кудрицького. - К., 1997. - С. 351.

До однотомника включено 6,5 тисячі статей — коротких біо­графічних довідок про українських митців, а також діячів культу­ри інших народів, життя і діяльність яких пов'язані з Україною. В комплексі довідник через творчі біографії митців висвітлює історію українського мистецтва, усіх його жанрів і галузей, різних епох і часів. Розрахований на фахівців та широке коло читачів.


Кушніренко Андрій Миколайович // Муха А. І. Композитори України та української діаспори : довідник / А. І. Муха. - К., 2004. -
С. 165.

Довідник містить понад 1000 статей, в яких по­дано стислі відомості про життя та творчий доро­бок українських композиторів від найдавніших часів до наших днів, включаючи тих митців, які працювали і працюють поза межами України.

Компози́тор (ж.р. композиторка, від лат. componere - складати в ціле) - автор музичних творів: особа, що займається створенням музики.
До більшості статей додається бібліографія.

Видання розраховане на фахівців та широке коло читачів.

***

Кушніренко Андрій Миколайович // Богайчук М. А. Література і мистецтво Буковини в іменах : словник-довідник/ М. А. Богайчук. - Чернівці, 2005. - С. 147.

Словник-довідник „Література і мистецтво Буковини в іменах" у формі коротких статей подає стисло творчі біографії понад 700 діячів культури Чернівеччини, які своїм життям і працею сприяли розвитку духовності буковинського краю.

Букови́на (край буків) - історичний регіон, розташований між середньою течією Дністра та головним Карпатським хребтом у долинах верхньої течії Пруту та Сірету. Нині ця територія входить до складу України (частина Чернівецької області) та Румунії (частина повіту Сучава).

Книга розрахована на учнівську і студентську молодь, учителів шкіл та викладачів середніх і вищих навчальних закладів. Стане вона в при­годі і краєзнавцям, працівникам засобів масової інформації, музеїв та бібліотек.
Кушніренко Андрій Миколайович : [біогр. довідка] // Буковина. Імена славних сучасників : довід.-біогр. видання / авт.-упоряд. Н. Струк, О. Матвійчук. - К., 2006. - С. 188.

Книга «Буковина. Імена славних сучасників» є другим виданням, яке логічно продовжує аналогічне видання 2004 р. Підготовлена за сприяння Чернівецької обласної державної адміністрації та земляцтва буковинців у м.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Чернівецька обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Чернівецької області. В межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.
Києві «Буковина».

У книзі висвітлюється історія Буковини, стан розвитку економіки, культури, освіти краю. Представлені також біо­графічні статті про найвидатніших уродженців Буковини.

Книга призначена для широкого кола читачів, розпов­сюджується на міжнародних та вітчизняних виставках, пе­редається до офісів діючих підприємств, наукових і навчаль­них закладів, бібліотек, до міністерств і відомств, диплома­тичних представництв в Україні та за кордоном.


Кушніренко Андрій Миколайович // Видатні діячі культури та мистецтв Буковини : біобібліогр. довідник / авт.-уклад. Ю. В. Боганюк,
О. О. Гаврилюк, Г. В. Добровольська, М. М. Довгань, А. С. Іваницька. - Чернівці, 2010. - Вип. 1. - С. 10-12.

Біобібліографічний довідник містить біографічні відомості та літературу про видатних діячів культури та мистецтв Буковини, відзначених почесними державними нагородами (1946-2009).

Видання розраховане для науковців, вчителів, викладачів, бібліотекарів, журналістів, краєзнавців, мистецтвознавців, студентів та всіх, хто цікавиться творчістю діячів культури та мистецтв Буковини.

Книга побачила світ за сприяння Чернівецької обласної державної адміністрації та обласної ради.

***

МИСТЕЦЬКІ обрії Андрія Кушніренка // Музичне краєзнавство Буковини : хрестоматія. Вип. 2 / уклад. О. В. Залуцький. - Чернівці: Рута, 2003. - 112 с.

До другого випуску хрестоматії увійшли публікації з періодичної преси початку 60-х років XX ст.

Преса - друковані засоби масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали, альманахи, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають визначений наклад.
до нашого часу про художнього керівника Державного заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю України, завідувача кафедри музики Чернівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича. народного артиста України, лауреата національної премії ім. Тараса Шевченка та літературно-мистецької премії ім. Сидора Воробкевича, члена- кореспондента Академії мистецтв України, члена Національної спілки композиторів України, професора Кушніренка Андрія Миколайовича.

Для студентів музичних і музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів музичних і загальноосвітніх шкіл, керівників професійних і аматорських колективів та широкого загалу шанувальників хорового і вокально-хореографічного мистецтва.
ЯРОШЕНКО І. В. Мистецтвом встелені шляхи. Андрій Кушніренкодиригент, композитор, педагог / І. В.

Андрі́й Микола́йович Кушніре́нко (17 жовтня 1933, с.Великі Загайці Шумського району Тернопільської області - 11 січня 2013, м. Чернівці) - відомий хоровий диригент, композитор, фольклорист, педагог, громадсько-культурний діяч, народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, професор, лауреат Національної премії України ім.
Ярошенко. - Чернівці: Прут, 2004. - 226 с.

Книга знайомить з життям і творчістю, педагогічною діяльністю видатного хормейстера сучасності, талановитого композитора і педагога, народного артис­та України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, члена Націона­льної Спілки композиторів України, професора, члена-кореспондента Академії мистецтв України А. М. Кушніренка. Досліджується історія становлення та діяль­ність одного з кращих професійних колективів України - Державного Заслужено­го Буковинського ансамблю пісні і танцю, розглядаються принципи та методи роботи диригента з хором та його вагомий внесок у музичну культуру України.

Культу́ра (лат. Culture - «обробіток», «обробляти») - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії; історично набутий набір правил всередині соціуму для його збереження та гармонізації.

Монографія може бути використана як навчальний посібник д ля вивчен­ня хорових дисциплін у середніх спеціальних та вищих навчальних музичних закладах.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Розрахована на мистецтвознавців, дослідників народної творчості, студентів музичних та музично-педагогічних вищих навчальних закладів, ши­роке коло шанувальників творчості відомого митця.
***

Андрій Кушніренко // Буковинські композитори : навч. посібник / уклад. А. В. Плішка. - Чернівці, 2011. - С. 61-65.

У навчальному посібнику подаються відомості про творчу - компо­зиторську, педагогічну діяльність членів Чернівецького обласного об'єднання композиторів.

Для студентів і викладачів музичних і музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів музичних і загальноосвітніх шкіл.
Андрій Миколайович Кушніренко : [композитор, диригент] // Музична Буковина : до 70-річчя Чернівецької обласної філармонії / упоряд. О. В.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Чернівецький обласна філармонія - державна установа, розташована у місті Чернівці, що займається організацією концертів, сприяє розвитку і пропаганді музичного мистецтва на території Чернівецької області та за її межами.
Савчук. - Чернівці, 2010. - С. 31-33.

Пропоноване видання має за мету ознайомити мешканців буковинського краю та гостей міста Чернівці з історією становлення музичного мистецтва на Буковині, яке творилося протягом трьох століть, починаючи з 1862 року, коли музикантами та люби­телями музики в місті Чернівці було створено товариство розвитку музичної культури Буковини.

Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Гортаючи сторінки видання, читач зможе дізнатися як про видатних діячів світової музичної культури, які свого часу виступали на головній сцені Буковини, так і про сьогоднішній творчий склад обласної філармонії - митців, які примножують славу української національної культури як в Україні, так і за кордоном. Для широкого кола читачів.


В тісних обіймах музики : [про композитора і диригента] // Довгань О. Г. Із джерел літератури і мистецтва Буковини. Перша книгосерія. - Чернівці, 2008. - С. 108-158.

Буковину - цей живописний неповторний куточок української дер­жави - здавна і по праву вважають невичерпним джерелом людської ду­ховності. Таланти цієї землі - воістину незчисленні. Саме вони жертовно і сподвижннцьки живили і живлять це унікальне й загадкове джерело, не дозволяючи йому ні зміліти, ні засохнути.

Вкраплюють щедро у це незвичайне джерело свої творчі набутки і митці: Павло Дворський, Левко Дутківський, Андрій Кушніренко, Василь Селезінка, Іван Фостій.

Василь Михайлович Селезінка (народився 14 жовтня 1933 в селі Іспас Горішній, Коломийського району Івано-Франківської області) - актор, письменник, журналіст, театральний і телевізійний режисер, театральний критик, музикант, педагог, краєзнавець, громадсько-культурний діяч.
Левко́ Дуткі́вський (Лев Тарасович Дутковський, нар. 9 квітня 1943, Кути, Дистрикт Галичина, Генерал-губернаторство, тепер Івано-Франківська область) - український музикант і композитор, засновник і керівник вокально-інструментального ансамблю «Смерічка», Народний артист України, режисер, педагог, один із основоположників української естрадної музики.
Павло́ Ана́нійович Дво́рський - відомий український естрадний співак (тенор) і композитор. Народний артист України. Лауреат премій і фестивалів. Почесний громадянин міста Чернівці.
їх життєвий і творчий шлях у своєрідній формі висвітлює книга Оксани Довгань під образною назвою „Із джерел літера­тури і мистецтва Буковини". Робота ця, зініційована автором у Чернівець­кій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка, стане (а така надія є!
Миха́йло Григо́рович Івасю́к (25 листопада 1917, м. Кіцмань, Чернівецька область - 5 лютого 1995) - письменник, літературознавець, фольклорист, педагог, громадський та культурний діяч, батько Володимира Івасюка.
) початком народження цілої серії подібних книг. Перша серія книг „Із джерел літератури і мистецтва Буковини" об'єднує під своїм крилом п'ять окремих книжок: „Покликаний долею співати", „Смерічці" дав голос", „В тісних обіймах музики", „Любов'ю місто обгорнув", „У творчому пориві".

Запропоновані форми популяризації творчості названих митців можуть використати у своїй роботі працівники освіти, культури, творчі об'єднання, лектори. Матеріали стануть і пізнавальною інформацією для широкого кола читачів.

***

він живе для України : [17.10.1933-11.01.2013 : некролог] // Буковина. - 2013. - 15 січ. (№3). - С. 3.

Завісько Н. Подарунок від Андрія Кушніренка : [про автор. вечір А. Кушніренка в Львів. філармонії] / Н. Завісько // Буковин. віче. - 2012. - 13 січ. (№ 2). - С. 1.

Із золотим творчим ювілеєм! : [А. М. Кушніренка, 50 років на посту худ. кер. і голов. диригента Буковин. ансамблю пісні і танцю] // Буковина. - 2012. - 20 лип. (№ 56). - С. 3.

Півстоліття на посту художнього керівника Буковинського ансамблю : [інтерв'ю із нар. арт. України, проф. А. М. Кушніренком / вів О. Залуцький] // Буковин. віче. - 2011. - 18 листоп. (№ 57). - С. 1, 3.

Творчий розквіт Буковинського ансамблю пісні і танцю, який півстоліття працює під орудою Андрія Кушніренка : [за матер. розмови із А. Кушніренком / вів О. Залуцький] // Буковина. - 2011. - 22 листоп. (№90). - С. 3.

***Кушніренко Андрій Миколайович // Буковинці - лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка : бібліогр. покажчик / авт.-уклад. Л. І. Щербанюк. - Чернівці, 2004. - С. 26-29.

Андрій Кушніренко // Літературно-мистецька Буковиніана : метод.-бібліогр. матеріали / авт.-уклад. О. Г. Довгань, О. О. Гаврилюк. - Чернівці, 2003. - С. 65-84.

Андрій Кушніренко // Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича (1993-2000 рр.) : реком. бібліогр. покажчик / авт.-упоряд. Л. І. Щербанюк, М. М. Довгань. - Чернівці, 2001. - С. 10-11.

[Андрій Кушніренко] // Пам'ятаймо! (Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2013 році) : бібліогр. покажчик. - Чернівці, 2013. - С. 220-223.

Календар містить інформацію про знаменні та пам'ятні дати Буковини (Чернівецької області) в 2013 р., а також довідки та списки рекомендованої літератури до них.Адресовано для працівників бібліотек, вчителів навчальних закладів, краєзнавців, широкого загалу користувачів.


Скачати 87.75 Kb.

 • Великі Загайці
 • Червоного Прапора , Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР
 • Міністерства освіти
 • Кушніренко Андрій Миколайович // Муха А. І. Композитори України та української діаспори : довідник / А. І. Муха. - К., 2004. - С. 165.
 • Кушніренко Андрій Миколайович // Богайчук М. А. Література і мистецтво Буковини в іменах : словник-довідник/ М. А. Богайчук. - Чернівці, 2005. - С. 147.
 • Кушніренко Андрій Миколайович : [біогр. довідка] // Буковина. Імена славних сучасників : довід.-біогр. видання / авт.-упоряд. Н. Струк, О. Матвійчук. - К., 2006. - С. 188.
 • Чернівецької обласної державної адміністрації
 • МИСТЕЦЬКІ обрії Андрія Кушніренка // Музичне краєзнавство Буковини : хрестоматія. Вип. 2 / уклад. О. В. Залуцький. - Чернівці: Рута, 2003. - 112 с.
 • ЯРОШЕНКО І. В. Мистецтвом встелені шляхи. Андрій Кушніренко
 • Чернівецької обласної філармонії
 • В тісних обіймах музики : [про композитора і диригента] // Довгань О. Г. Із джерел літератури і мистецтва Буковини. Перша книгосерія. - Чернівці, 2008. - С. 108-158.
 • Павло Дворський , Левко Дутківський
 • Кушніренко Андрій Миколайович // Буковинці - лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка : бібліогр. покажчик / авт.-уклад. Л. І. Щербанюк. - Чернівці, 2004. - С. 26-29.
 • [ Андрій Кушніренко] // Памятаймо! (Знаменні та памятні дати Буковини в 2013 році) : бібліогр. покажчик. - Чернівці, 2013. - С. 220-223.