Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1914 Висловлено iдею механiзацiї логiчних дiй, що формалізуються. Побудована «Машина логічного мислення». О. М. Щукарєв. Харкiвський технологiчний iнститут. 1941

Скачати 112.52 Kb.

1914 Висловлено iдею механiзацiї логiчних дiй, що формалізуються. Побудована «Машина логічного мислення». О. М. Щукарєв. Харкiвський технологiчний iнститут. 1941
Скачати 112.52 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір112.52 Kb.
  1   2


Хронологія становлення та розвитку комп'ютеробудування в Україні1914 - Висловлено iдею механiзацiї логiчних дiй, що формалізуються. Побудована «Машина логічного мислення». О.М.Щукарєв. Харкiвський технологiчний iнститут.
1941 - Експериментально відкритий p-n перехід, використаний пізніше американськими вченими при створенні транзистора. В.Є.Лашкарьов. АН УРСР.
1948 - Обґрунтовано принципи побудови i структура універсальної цифрової електронної обчислювальної машини (ЕОМ) з програмою, що зберігається в пам'ятi (незалежно вiд американських i англійських учених). С.О.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Лебедєв. АН УРСР.
1951 - Розроблена в 1948-1950 р. i прийнята в експлуатацію Державною комiсiєю в груднi 1951 р.. перша в СРСР та континентальній Європі цифрова електронна обчислювальна машина - Мала електронна лiчильна машина «МЭСМ»). С.О.
Континентальна Європа Континентальна Європа - це широко використовуване позначення, яке вказує на територію Європи, розташовану на європейському континенті (материк Євразія). У поняття не включені європейські країни, розташовані на островах (Велика Британія, Ісландія, Ірландія та ін.).
Лебедєв, Л.Н.Дашевський, К.О.Шкабара та ін. АН УРСР.
1956 - Обґрунтовано принципи побудови, архітектура i структура матрично-векторного процесора i створена перша в Україні спеціалізована електронна лiчильна машина "СЭСМ" для розв'язку систем лiнiйних алгебраїчних рівнянь. С.О.Лебедєв, З.Л.Рабинович. АН УРСР.
1957 - Розроблено принципи побудови, структура й архітектура i створена перша в Україні асинхронна ЕОМ "Киев" з використанням "адресної мови". Б.В.Гнеденко, В.М.Глушков, В.С.Королюк, К.Л.Ющенко, Л.Н.Дашевський, К.О.Шкабара, С.Б.Погребинський. АН УРСР (1954-1957).
1961 - Створена перша в Україні і в СРСР і прийнята Державною комісією 9 грудня 1961року до серійного випуску напівпровідникова керуюча машина широкого призначення "Дніпро" (1958-1961).
Серійне виробництво - тип організації виробництва, що характеризується одночасним виготовленням на підприємстві широкої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється протягом тривалого часу, і широкою спеціалізацією робочих місць.
За 10 років було випущено більше 500 машин. Використовувалася в багатьох перших піонерських керуючих системах промислового та спеціального призначення, у наукових дослідженнях та ін. В.М.Глушков, Б.М.Малиновський, А.Г.Кухарчук та ін АН УРСР, НВО "Електронмаш". Державна премія України за створення на базі КМШП "Дніпро" системи випробувань ракетних двигунів Б.М.Малиновський і співробітники Дніпропетровського Південного машинобудівного заводу (1977) Розроблено теорію цифрових автоматів, яка стала теоретичною основою при проектуванні ЕОМ. В.М.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Південний машинобудівний завод, ВО ПМЗ, ВО Південмаш, Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» - провідне українське підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення в місті Дніпрі.
Глушков. АН УРСР. За монографію "Синтез цифрових автоматів" i ряд інших робіт у цій галузі В.М.Глушков одержав Ленінську премію (1964).
Ле́нінська пре́мія - в СРСР одна з найвищих форм заохочення громадян за найвидатніші досягнення в науці, техніці, літературі, мистецтві та архітектурі.

1963 - Отримано авторське свідоцтво на ступінчасте мiкропрограмне керування.
А́вторське свідо́цтво - документ, що засвідчує юридичне право автора. Найбільшого розповсюдження набуло у СРСР.
Реалізовано в машинах сімейства "МИР". В.М.Глушков. АН УРСР. Iнтерполятор параболiчний для автоматизованої системи розкрою суднокорпусних деталей "Авангард". Головний конструктор Г.О.Михайлов. АН УРСР.
1964 - Розроблено принципи побудови, структура та архітектура, сконструйовані i випущені перші в СРСР машини для інженерних розрахунків "Промінь" (1964), "МИР1" (1965), "МИР2" (1969), "МИР3" (1972) - провісників майбутніх персональних ЕОМ. Здійснено їхнє масове серійне виробництво. В.М.Глушков, С.Б.Погребинський, А.О.Летичевський, Ю.В.Благовiщенський та iншi. Державна премія СРСР (1968).
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Розрахунок (техніка) - текстовий конструкторський документ, який містить обчислення параметрів і характерних величин виробу, наприклад: кінематичний розрахунок, розрахунок розмірних ланцюгів, розрахунок на міцність та ін.
Державна премія СРСР Держа́вна пре́мія СРСР (1966–1991) - одна з форм заохочення радянських громадян за видатні творчі досягнення в галузі науки і техніки, літератури і мистецтва; одна з найважливіших премій в СРСР нарівні з Ленінською (1925–1935, 1957–1991).
АН УРСР, НВО "Електронмаш".
1965 - Розроблено принципи побудови, створений та випробуваний на промисловій установці перший в СРСР цифровий регулятор "Автооператор". Е.Т.Бєлiков. Сіверодонецьке НВО "Імпульс" .
  1   2


Скачати 112.52 Kb.

  • Південного машинобудівного заводу