Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8

1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
Сторінка1/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Зміст

Анотація 2

Abstract 3

Zusammenfassung 4

Вступ 5


1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8

1.1 Аналіз існуючих методів вирішення задачі 8

1.

Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.

2 Аналіз швидкодії 12

1.3 Аналіз безпеки 13

1.4 Вибір напрямку та обґрунтування задач дослідження 15

2 Аналіз системи та вибір технологій розробки 18

2.1 Огляд та аналіз мобільних операційних систем 18

2.2 Вибір мобільної операційної системи 21

2.3 Огляд існуючих реалізацій та вибір аналогу 23

2.4 Аналіз переваг 25

2.5 Аналіз характеристик серверної частини 27

2.6 Аналіз функцій системи 29

2.7 Вибір мови програмування 30

2.

Се́рвер (англ. server - «служка») - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.

Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.

8 Вибір середовища програмування 32

2.9 Огляд та аналіз функцій Android Studio 33

2.10 Основні принципи розробки додатків для ОС Android. 35

2.11 Висновки до розділу 38

3 Розробка програмного та алгоритмічного забезпечення 40

3.1 Розробка архітектурної моделі програмного забезпечення 40

3.2 Розробка структурної моделі програми 41

3.3 Розробка UML – діаграми використання 43

3.4 Розробка схеми роботи програми 43

3.5 Розробка схеми ресурсів системи 44

3.6 Розробка програмного забезпечення 44

3.6.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Архітектурна модель - відтворення в допоміжному матеріалі, легкому в обробці, деталей, фрагментів чи цілої архітектурної споруди на етапі проектування, пізнання чи вивчення об'єкта перед будівництвом чи реставрацією.

Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.

1 Збереження даних на мобільному пристрої 50

3.6.2 Інтеграція соціальних мереж 52

3.6.3 Розробка модуля для обміну повідомленнями 54

3.6.4 Використання базових механізмів системи Android 56

3.6.5 Інтеграція рекламного сервісу 58

3.6.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.

Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

7 Використання XEP-протоколу для компресії даних 60

3.6.8 Використання peer-to-peer мережі для передавання файлів 61

3.7 Висновки до розділу 63

4 Економічна частина 64

4.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

1 Технологічний аудит розробленої системи 64

4.2 Розрахунок витрат на виконання даної роботи 69

4.3 Прогнозування комерційних ефектів від можливої реалізації 76

результатів розробки 76

4.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.

4 Висновки до розділу 84

Висновки 85

Література 87

Додатки 93

Додаток А (обов’язковий) 94

Додаток Б (обов’язковий) 95

Додаток В (обов’язковий) 96

Додаток Г (обов’язковий) 97

Додаток Д (обов’язковий) 99

Додаток Е (обов’язковий) 100

Додаток Є (обов’язковий) 101


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16  • Розробка програмного забезпечення
  • Прогнозування комерційних