Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8

1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
Сторінка11/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.81 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

2.11 Висновки до розділу

В даному розділі було проаналізовано систему для обміну повідомленнями у режимі реального часу та обрано стек технологій для реалізації необхідного функціоналу: • проаналізовано переваги та недоліки існуючих мобільних операційних систем і обрано ту, що найбільш задовольняє вимогам задачі;

 • проведено аналіз характеристик серверної частини;

 • проаналізовано ряд функціональних можливостей системи;

 • здійснено вибір середовища та мови програмування;

 • здійснено огляд основних принципів розробки додатків для пристроїв із операційною системою Android.


3 Розробка програмного та алгоритмічного забезпечення
3.1 Розробка архітектурної моделі програмного забезпечення

Архітектурна модель даної системи – три-рівнева, що передбачає наявність наступних компонентів програми:

Клієнтський рівень – частина системи, з якою взаємодіє користувач (UserInterface). В даному випадку є єдиним рівнем для відображення отриманої інформації.

Рівень логіки – тут розміщена основна логіка програми. Рівень логіки даної програми складається з підсистеми, що відповідає за роботу надійного з’єднання із основним сервером та обробка отриманої інформації.

Рівень роботи з сервером – частина системи, яка забезпечує безпосередню роботу із серверною частиною, автентифікацією користувача, передачу та отримування інформації з серверу.

Архітектурна модель програмного забезпечення системи зображена на рисунку 3.1.

Дана архітектурна модель надає такі переваги:


 • масштабованість;

  Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси. • ізольованість рівнів один від одного дозволяє швидко і простими засобами переконфігурувати систему при виникненні збоїв або при плановому обслуговуванні на одному з рівнів;

 • висока безпека;

 • висока надійність.


Рисунок 3.1 – Структурна модель програми


Недоліками є такі особливості:

 • більш висока складність створення додатків;

 • складніше в розгортанні і адмініструванні;

 • високі вимоги до продуктивності серверів додатків і сервера бази даних, а, значить і висока вартість серверного обладнання;

  Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою. • високі вимоги до швидкості каналу (мережі).

Дані недоліки не є критичними для задачі, яку потрібно виконати.


3.2 Розробка структурної моделі програми

Структурна модель (рисунок 3.2) визначає основні структурні елементи системи. Вона будується на основі діаграми варіантів використання і визначення основних функцій [35].

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Дана програма складається з таких модулів:


 • програмний модуль роботи з інтерфейсом;

 • програмний модуль головної логіки;

 • програмний модуль доступу до серверу.

Для роботи з інтерфейсом використовуються такі програмні модулі:

 • програмний модуль відображення контролів;

 • програмний модуль для обробки, відображення та додавання інформації.

В комплекс програм головної логіки входять:

 • програмний модуль обробки запитів клієнта;

 • програмний модуль інтеграції соціальних мереж.

В комплекс програм роботи з сервером:

 • програмний модуль для отримування інформації;

 • програмний модуль для передавання інформації.Рисунок 3.2 – Структурна модель програми3.3 Розробка UML – діаграми використання

Діаграми використання (англ. UseCase) — це UML діаграми, які служать для документування вимог до системи, тобто, що має робити система. Діаграма використання є графом, що складається з множини акторів, прецедентів (варіантів використання) обмежених границею системи, асоціацій між акторами та прецедентами, відношень серед прецедентів, та відношень узагальнення між акторами.

Прецеде́нт (від лат. praecedens - той, що передує) - випадок або подія, що мала місце в минулому та є прикладом або підставою для аналогічних дій у сьогоденні.

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Діаграми прецедентів відображають елементи моделі варіантів використання. Основними поняттями, пов'язаними з прецедентами є актори, прецеденти, та суб'єкт. Суб'єкт — це система, що розглядається і до якої відносяться прецеденти. Поведінка суб'єкта описується одним або більше прецедентами, що визначаються відповідно до потреб акторів.

Діаграма використання дозволяє здійснити аналіз функцій системи. Кожен окремий варіант використання описує поведінку системи відносно зовнішніх об’єктів.

В UML діаграмі використання, що показана у додатку Б, як актори зазначені:


 • користувач (оператор);

 • інтерфейс системи;

 • система;

 • сервер.Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16 • 3 Розробка програмного та алгоритмічного забезпечення
 • 3.2 Розробка структурної моделі програми
 • 3.3 Розробка UML – діаграми використання