Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8

1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
Сторінка13/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.81 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

3.7 Висновки до розділу

В даному розділі було розроблено програмне та алгоритмічне забезпечення для системи обміну інформацією у режимі реального часу:

- розроблена архітектурна модель програмного забезпечення, яка складається із клієнтського рівеня (UserInterface), рівеня логіки (обробка інформації) та рівеня роботи з сервером;

- розроблена структурна модель програми, а також схеми роботи і ресурсів системи;

- розглянуто основні принципи збереження даних на мобільному пристрої та обрано найкращий із них;

- розглянуті сервіси, що дають можливість інтегрувати API для відомих соціальних мереж та рекламного сервісу;

- проаналізовано використання базових механізмів системи Android для розробки мобільного додатку;

- здійснено проектування та розробка модуля для обміну повідомленнями на стороні клієнтського додатку;

- інтегровано XEP-протокол для компресії даних, що передаються;

- реалізовано peer-to-peer зєднання для передавання файлів між користувачами.


4 Економічна частина


4.1 Технологічний аудит розробленої системи

Останнім часом значно загострилася проблема захисту інформації від потрапляння її третім особам під час обміну даними в інформаційних мережах. Якщо до недавнього часу левова частка програмного забезпечення, яка розв’язувала цю проблему, розроблялась переважно для комп’ютерів, то сьогодні в інформаційному світі стрімко набирають актуальність системи, за допомогою яких можна керувати будь-якими процесами з будь-якої точки земної кулі. Безпосередньо у цьому процесі бере участь пристрій, який має водночас високу продуктивність, надійну функціональність та відносно невеликі розміри. Все це реалізовано в мобільному телефоні на базі операційної системи Android.

Зазначену систему використовують як великі фірми зі світовим ім’ям, так і невеликі компанії, оскільки широкий асортимент, гнучке ціноутворення та підтримка платформи з боку значного числа виробників стали одним із головних факторів успіху і дозволили операційній системі Android захопити значку частку ринку.

Разом з тим, велика кількість користувачів операційної системи Android спровокувала підвищену увагу до себе з боку зловмисників. Як і будь-яка система, Android, на жаль, не може бути повністю безпечною, оскільки не можливо створити ідеальний код для 100-відсоткового забезпечення невтручання в її роботу. Проте розробники багатьох країн докладають максимальні зусилля для того, щоб якомога ефективніше розв’язати цю проблему і дати споживачам надійний та якісний продукт, здатний успішно протидіяти атакам зловмисникам.

Проведемо технологічний аудит нашої розробки, який передбачає оцінювання наукового рівня розробки та визначення потенційних можливостей для її комерційного використання. Для проведення технологічного аудиту скористаємося експертним методом. Експертами запросимо: к.т.н., доцента Кривогубченка С.Г., к.т.н., доцента Папінова В.М. та к.т.н., доцента Бойка О.Р.

Запрошені експерти є фахівцями у даній галузі наукових досліджень, тривалий час займаються вивченням даної проблеми тощо.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Оцінювання наукового та комерційного потенціалу нашої розробки будемо здійснювати за критеріями, наведеними в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 – Критерії оцінювання наукового та комерційного потенціалу розробки та їх бальна оцінка

Критерії оцінювання та бали (за 5-ти бальною шкалою)

Кри-терій

0

1

2

3

4

Технічна здійсненність концепції:

1

Достовірність концепції не підтверджена

Концепція підтверджена експертними висновками

Концепція

підтверджена розрахункамиКонцепція перевірена на практиці

Перевірено роботоздатність продукту в реальних умовах

Ринкові переваги (недоліки):

2

Багато

аналогів на малому ринкуМало

аналогів на малому ринкуКілька аналогів на великому ринку

Один аналог на великому ринку

Продукт не має аналогів на великому ринку

3

Ціна продукту значно вища за ціни

аналогів


Ціна продукту дещо вища за ціни

аналогів


Ціна продукту приблизно дорівнює цінам аналогів

Ціна продукту дещо нижче за ціни аналогів

Ціна продукту значно нижче за ціни

аналогів


4

Технічні та споживчі властивості продукту значно гірші, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту трохи гірші, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту на рівні аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту трохи кращі, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту значно кращі, ніж в аналогів

Ринкові перспективи

5

Експлуатаційні витрати значно вищі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати дещо вищі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати на рівні експлуатаційних витрат аналогів

Експлуатаційні витрати трохи нижчі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати значно нижчі, ніж в аналогів

6

Ринок малий і не має позитивної динаміки

Ринок малий, але має позитивну динаміку

Середній ринок з позитивною динамікою

Великий

стабільний ринокВеликий ринок з позитивною динамікою

7

Активна

конкуренція великих компаній на

ринку


Активна

конкуренціяПомірна

конкуренціяНезначна

конкуренціяКонкурентів немає

Практична здійсненність

8

Відсутні фахівці як з технічної, так і з комерційної реалізації ідеї

Необхідно наймати фахівців або витрачати значні кошти та час на навчання наявних фахівців

Необхідне незначне навчання фахівців та збільшення їх

штату


Необхідне

незначне


навчання

фахівців


Є фахівці з питань як з технічної, так і з

комерційної

реалізації ідеї


9

Потрібні значні фінансові

ресурси, які відсутні.

Джерела фінансування ідеї відсутні


Потрібні

незначні фінансові ресурси.

Джерела фінансування відсутні


Потрібні значні фінансові

ресурси.


Джерела фінансування є

Потрібні

незначні


фінансові

ресурси.


Джерела фінансування є

Не потребує додаткового фінансування

10

Необхідна

розробка


нових матеріалів

Потрібні матеріали, що використовуються у військово-промисловому комплексі

Потрібні

дорогі


матеріали

Потрібні

досяжні та дешеві

матеріали


Всі матеріали для реалізації ідеї відомі

та давно використовуються у виробництві11

Термін

реалізації ідеї

більший

за 10 роківТермін

реалізації ідеї

більший

за 5 років.Термін окупності інвестицій більше

10-ти роківТермін

реалізації ідеї

від 3-х до 5-ти років.

Термін окупності інвестицій більше

5-ти років


Термін

реалізації ідеї

менше

3-х років.Термін окупності інвестицій від 3-х до

5-ти роківТермін реалізації ідеї

менше


3-х років.

Термін окупності інвестицій менше

3-х років


12

Необхідна розробка регламентних документів та отримання великої кількості дозвільних документів на виробництво та реалізацію продукту

Необхідно отримання великої кількості дозвільних документів на виробництво та реалізацію продукту, що вимагає значних коштів та часу

Процедура отримання дозвільних документів для виробництва та реалізації продукту вимагає незначних коштів та часу

Необхідно тільки пові-домлення відповідним органам про виробництво та реалізацію продукту

Відсутні будь-які регламентні обмеження на виробництво та реалізацію продукту

Результати оцінювання комерційного потенціалу нашої розробки, зробленого запрошеними експертами зведемо в таблицю 4.2.


Таблиця 4.2 – Результати оцінювання наукового та комерційного потенціалу розробки

Критерії

Прізвище, ініціали експерта

Кривогубченко С.Г.

Папінов В.М.

Бойко О,Р.

Бали, виставлені експертами:

1

4

3

2

2

4

3

3

3

2

4

3

4

3

4

4

5

3

4

4

6

4

4

3

7

4

3

4

8

3

3

4

9

3

3

4

10

3

3

3

11

4

4

3

12

4

4

3

Сума балів

СБ1 = 41

СБ2 = 42

СБ3 = 40

Середньоарифметична сума балів

=

Щоб визначити рівень наукового та комерційного потенціалу нашої розробки, скористаємося даними таблиці 4.3, в якій наведено відповідні рекомендації.
Таблиця 4.3 – Рівні наукового та комерційного потенціалу розробки

Середньоарифметична сума балів , розрахована на основі

висновків експертівРівень комерційного

потенціалу розробки0 – 10

Низький

11 – 20

Нижче середнього

21 – 30

Середній

31 – 40

Вище середнього

41 – 48

Високий

Оскільки середньоарифметична сума балів, що їх виставили експерти, складає 41 бал, то, керуючись даними таблиці 4.3, можна зробити висновок, що наша розробка має рівень наукового та комерційного потенціалу, який вважається „високим”.

Такий рівень розробки пояснюється тим, що в процесі розробки мобільної системи з підвищеною швидкодією при передаванні інформації у мережах в режимі реального часу нами було запропоновано використання р2р мережі для передавання бінарних даних у вигляді файлів між користувачами, що дозволило значно підвищити швидкодію та покращити і розширити функціональні можливості серверної частини системи.

Одержані нами результати відкривають можливості для створення моделей, алгоритмів та програмних засобів, що можуть бути використані при розробці системи для взаємодії користувачів у режимі реального часу.Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16  • 4 Економічна частина