Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок витрат на виконання даної роботи

Розрахунок витрат на виконання даної роботи
Сторінка14/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.81 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

4.2 Розрахунок витрат на виконання даної роботи

Розрахунок витрат на розробку мобільної системи з підвищеною швидкодією при передаванні інформації у мережах в режимі реального часу передбачає: розрахунок витрат, які безпосередньо стосуються виконавців даного розділу роботи; розрахунок загальних витрат на виконання даної роботи всіма виконавцями; прогнозування загальних витрат на можливе впровадження результатів даної роботи.

Розрахунок витрат, які безпосередньо стосуються виконавців даного розділу роботи, складається з розрахунку таких статей:


  1. Основна заробітна плата розробників (дослідників) Зо, які працюють в наукових установах бюджетної сфери, розраховується за формулою:

грн., (4.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

1)
де М – місячний посадовий оклад конкретного розробника, грн.

У 2016 році величини окладів знаходиться в межах (1000…9000) грн. за місяць;

Тр – число робочих днів в місяці; приймемо Тр = 20 днів;

t – число робочих днів роботи розробника (дослідника).

Зроблені розрахунки зведемо до таблиці 4.4:
Таблиця 4.4 – Результати розрахунку витрат на виконання даної роботи

Найменування посади

виконавця


Місячний

посадовий

оклад, грн.


Оплата за робочий день, грн.

Число днів роботи

Витрати на оплату праці, грн.

Примітка

1. Керівник роботи

8000

400

4

1600
2. Студент-магістрант

2000

100

40

4000
3. Інші фахівці

6000

300

10

3000
Всього

Зо= 8600
  1. Додаткова заробітна плата Зд виконавців розраховується як (10…12)% від величини основної заробітної плати, тобто:


. (4.2)
Для даного випадку:

Зд = 0,12 × 8600 = 1032 грн.  1. Нарахування на заробітну плату Нзп фахівців, які брали участь у виконанні даного етапу роботи, розраховуються за формулою:


(4.3)
де Зо – основна заробітна плата фахівців, грн.;

Зд – додаткова заробітна плата фахівців, грн.;

β – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка дорівнює 22%.

Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.

Тоді:


1032) × 0,22 = 2119,04 ≈ 2119 грн.

4. Амортизація обладнання, комп’ютерів та приміщень А, які використовувались під час виконання даної роботи.

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

У спрощеному вигляді амортизаційні відрахування А в цілому можуть бути розраховані за формулою:
грн., (4.4)
де Ц – загальна балансова вартість всього обладнання, комп’ютерів, приміщень тощо, що використовувались в процесі виконання даної роботи, грн;

На – річна норма амортизаційних відрахувань. Рекомендується приймати На = (10...25)%;

Т – термін, використання обладнання, приміщень, місяці. Т = 3 місяці.

Зроблені розрахунки амортизаційних відрахувань зведемо до таблиці 4.5.


Таблиця 4.5 – Розрахунки амортизаційних відрахувань

Найменування

обладнання,

приміщень тощо


Балансова вартість, грн.

Норма амортизації, %

Термін використання,

міс.


Величина амортизаційних відрахувань, грн.

1.Комп’ютери, принтери, інша комп’ютерна техніка тощо

30000

20

3

1500

2.Приміщення

12000

10

3

300

Всього
А = 1800

5. Витрати на матеріали М, що були використані магістрантом під час виконання даного етапу роботи, розраховуються по кожному виду матеріалів за формулою:грн., (4.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

5)
де Нiвитрати матеріалу i-го найменування, кг;

Цi – вартість матеріалу i-го найменування, грн./кг.;

Кiкоефіцієнт транспортних витрат, Кі = (1,1…1,15);

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

Вi – маса відходів матеріалу i-го найменування, кг;

Цв – ціна відходів матеріалу i-го найменування, грн/кг;

n – кількість видів матеріалів.

Витрати на комплектуючі К, що були використані під час виконання даного етапу роботи, розраховуються за формулою:
грн., (4.6)
де Ні – кількість комплектуючих і-го виду, шт.;

Ці – ціна комплектуючих і-го виду, грн.;

Кi – коефіцієнт транспортних витрат, Кі = (1,1…1,15);

n – кількість видів комплектуючих.

Для нашого випадку загальні витрати на матеріали та комплектуючі приймемо (за аналогією з іншими розробками) на рівні 1000 грн.

6. Витрати на силову електроенергію Ве розраховуються за формулою:, (4.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

7)
де В – вартість 1 кВт-год. електроенергії, в 2016 р. В ≈ 1,70 грн./кВт;

П – установлена потужність обладнання, кВт; П = 0,5 кВт;

Ф – фактична кількість годин роботи обладнання, годин. Приймемо, що Ф = 150 годин;

Кп – коефіцієнт використання потужності; Кп < 1 = 0,9.

Кд – коефіцієнт корисної дії, Кд = 0,7.

Тоді витрати на електроенергію складуть:


грн.
7. Інші витрати Він можна прийняти як (100…300)% від суми основної заробітної плати фахівців, які виконували дану роботу, тобто:
Він = (0,1..3) × Зо. (4.8)
Для нашого випадку:

Він = 1 × 8600 = 8600 грн.

9. Сума всіх попередніх статей витрат дає витрати на виконання даного етапу роботи магістрантом – В.

Для нашого випадку:


В = 8600 1032 2119 1800 1000 164 8600 = 23315 грн.
Далі розрахуємо загальні витрати на виконання даної роботи всіма виконавцями. Загальна вартість всієї роботи визначається за Взаг формулою:
, (4.9)
де – частка витрат, які безпосередньо здійснює виконавець даного етапу роботи, у відн. одиницях. Для нашого випадку приймемо, що = 0,95.

Тоді:
грн.


Розрахуємо загальні витрати на виконання та можливе впровадження результатів виконаної роботи (див. формулу 4.10).
, (4.10)
де коефіцієнт, який характеризує етап (стадію) виконання даної роботи. Так, якщо розробка знаходиться:

на стадії науково-дослідних робіт, то ≈ 0,1;

- на стадії технічного проектування, то ≈ 0,2;

- на стадії розробки конструкторської документації, то ≈ 0,3;

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

- на стадії розробки технологій, то ≈ 0,4;

- на стадії розробки дослідного зразка, то ≈ 0,5;

- на стадії розробки промислового зразка, ≈ 0,7;

- на стадії впровадження, то ≈ 0,8-0.95.

Для нашого випадку ≈ 0,95.

Тоді отримаємо:


грн. або приблизно 26 тис. грн.
Тобто прогнозовані витрати на виконання та можливе впровадження результатів даної роботи можуть скласти приблизно 26 тис. грн.


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16