Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8

1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
Сторінка2/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Анотація

В дипломній роботі проаналізовано переваги мобільних операційних систем і смартфонів взагалі та обрано найкращу для реалізації програми. Зроблено перелік можливих алгоритмів розв’язання проблеми та розроблено 3 підходи для її вирішення. Серед них обрано найоптимальніший та найменш ресурсозатратний.

Проаналізовано такі фактори як: безпека зв’язку для користувачів у мережі, швидкодія обміну інформацією між клієнтською і серверною частиною та оптимальність запропонованого протоколу передачі даних.

Безпе́ка - це такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторитетів і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню до даної складної системи у відповідності до наявних, на даному етапі, потреб, знань та уявлень.

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Обрано технології взаємодії, що стосуються серверної частини та зроблено аналіз її переваг та недоліків.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

 

Abstract

Advantages of mobile operating systems and smartphones in the whole have been analyzed in the given research work and the best program has been chosen for realization. Possible algorithms of solving the problem have been enumerated and three approaches to its solving have been worked out. Among them the most optimal and the least resourceconsuming has been selected.

The following factors have been taken into account: security of connection for users, the speed of information exchange between the client’s and the server’s component and the optimality of the given link protocol. Some technologies of interaction of the server’s component have been chosen with the detailed analysis of their advantages and disadvantages.

ZusammenfassungIn dieser Bachelor-Arbeit wurden die Vorteile der mobilen Betriebssysteme und Smartphones analysiert und ist das beste für die Umsetzung des Programms gewählt. Eine Liste der möglichen algorithmen für die Lösung des Problems wurde gemacht und drei Ansatz für eine Lösung wurden entwickelt.

Solche Faktoren wie die Sicherheit der Kommunikation für die Benutzer im Netzwerk, die Leistung der Austausch von Informationen zwischen Client-und Server-Teil und die Optimalität der vorgeschlagenen Protokoll der Datenübertragung wurden analysiert. Die Technologie wurden ausgewählt und die Analyse der Vorteile und Nachteile wurde gemacht.

Вступ

Актуальність даного проекту визначається необхідністю обміну даними у інформаційних мережах та захисту інформації від потрапляння третій особі при взаємодії сторін.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

До недавнього часу левова частка програмного забезпечення розроблялась та розповсюджувалась переважно на комп’ютери. Щоб програма працювала до ПК встановлювались певні системні вимоги: мінімальний об’єм пам’яті, продуктивність процесора, кількість вільного простору на жорсткому диску, та інші.

В сучасному інформаційному світі стрімко набирають актуальності системи, за допомогою яких можна керувати деяким процесом з будь-якої точки Землі. Безпосередньо в цьому процесі бере участь пристрій, який має водночас високу продуктивність, надійну функціональність та відносно невеликі розміри. Все це реалізовано в мобільному телефоні на базі операційної системи Android.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Функціоналі́зм - архітектурний напрям, різновид раціоналізму, що виник у 1920-х роках у Німеччині. Основні вимоги функціоналізму: обумовленість зовнішнього виду будівлі її конструкцією і внутрішнім плануванням, які, у свою чергу, визначаються її практичним призначенням (функцією).

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

Android - (вимов. Андроїд) операційна система і платформа для мобільних телефонів та планшетних комп'ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux. Підтримується альянсом Open Handset Alliance (OHA).

Операційна система Android за невеликий проміжок часу стала однією з найпопулярніших систем для мобільних пристроїв.

Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.

Її використовують як великі виробники зі світовим ім'ям, так і невеликі компанії, тому ціновий розкид готової продукції, такої як смартфони і планшетні комп'ютери, дозволяє задовольнити потреби споживачів практично на сто відсотків.

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.

Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.

Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Саме широкий асортимент, гнучке ціноутворення та підтримка платформи з боку значного числа виробників стали одними з головних факторів успіху і дозволили системі зайняти досить велику частку ринку.

Ціноутво́рення - процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги (цінності).

Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.

Однак таке величезне число користувачів не могло залишитися без уваги з боку зловмисників. Побудувавши на розробці та поширенні шкідливих програм цілу індустрію з своїми законами, вони стали вкрай небайдужі до будь-яких джерел легкої наживи.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Як і будь-яка інша система, Android, на жаль, не може бути повністю безпечною, так як люди, що беруть участь у розробці, ніколи не зможуть створити ідеальний код. Проте, розробники прикладають зусилля для того, щоб в кінцевому рахунку споживачі отримали якісний продукт. На прикладі Android ми можемо спостерігати чергове підтвердження тому, що чим популярніше продукт, тим більше він схильний атакам зловмисників.

Метою даного проекту є розробка мобільної системи з підвищеною швидкодією та розшириними функціональними можливостями при передаванні інформації у мережах.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Задачами даного проекту є:


 • дослідити особливості існуючих реалізацій обміну інформацією використовуючи мобільні пристрої та їх інтерфейс;

 • проаналізувати вразливість технологій передавання та отримування інформації;

 • провести вибір та аналіз середовищ розробки мобільного додатку;

 • проаналізувати функції системи та розробити структурну модель програми;

 • розробити програму клієнта, яка надсилатиме на сервер дані, роблячи їх недоступними для третьої сторони;

 • розробити схему роботи системи, схему даних, схему ресурсів системи та схему програми

Об'єкт дослідження: Процес обробки та передавання даних.

Предмет дослідження: Методи та засоби миттєвої взаємодії користувачів.

Методи дослідження: методи теорії алгоритмів та програмування, теорії передавання інформації, стандарти та методи проектування мережевих програмних додатків (Napster, Request For Comment).

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Теорія алгоритмів (англ. Theory of computation) - окремий розділ математики, що вивчає загальні властивості алгоритмів. Виникла в 30-х роках 20 століття.

Наукова новизна запропонованих результатів: • запропоновано використання peer-to-peer мережі для передавання бінарних даних у вигляді файлів між користувачами, що дозволяє підвищити швидкодію відносно існуючих методів;

  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість. • запропоновано використання XEP-протоколів, які дають можливість покращити та розширити функціональні можливості серверної частини системи.

Практична цінність одержаних результатів обумовлена створенням алгоритмічних та програмних засобів, що можуть бути використані при розробці системи для взаємодії користувачів з метою їх подальшої обробки та дослідження.

Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.

Апробація результатів роботи: За тематикою роботи подана на ХІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Контроль і управління в складних системах. КУСС – 2014» та рекомендована до публікації як стаття в фаховому журналі «Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія» стаття «Методи безпечної взаємодії користувачів в реальному часі  для мобільних платформ» [1].

Також результати роботи були заслухані і обговорені на XLIV науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ (березень 2015 року) [2].

Конференція - заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної проблематики, яка визначена заздалегідь.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Результати теоретичних і експериментальних досліджень рекомендовані до впровадження у НВП «Спільна Справа».

Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.

 1. Каталог: portal -> static
  static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
  static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
  static -> Вступ актуальність теми дослідження
  static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
  static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
  static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
  static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • Abstract
 • Zusammenfassung
 • Вступ