Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи

Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи
Сторінка3/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи
1.1 Аналіз існуючих методів вирішення задачі

У ході виконання роботи було розроблено 3 алгоритми, основані на різних методах роботи системи. В залежності від таких факторів як швидкодія, використаний трафік, ресурсозатратність оберемо найбільш оптимальну систему.


Рисунок 1.1 – Схема роботи прототипу системи 1

На рисунку 1.1 зображений алгоритм, який більшість часу знаходиться в сигнальному стані, тобто в такому, що налаштований на приймання повідомлення. Цей спосіб є найменш витратним за трафіком, тобто, система починає працювати тоді, коли отримує сигнал з сервера про надходження повідомлення.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.Рисунок 1.2 – Схема роботи прототипу системи 2
Існує ще один підхід, реалізація якого основана на періодичному відправленні великої кількості запитів на сервер для отримання інформації. Алгоритм реалізації даного підходу зображений на рисунку 1.2. В залежності від частоти відправлення таких запитів можна робити висновок про те, наскільки швидко користувач отримає відправлену йому інформацію.

Перевагою цього підходу є те, що система завжди знає, які користувачі знаходяться в мережі, а які - ні. Недоліком можна вважати надмірність запитів до системи, що є наслідком використання великої кількості інтернет-трафіку зі сторони клієнта.

Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.

На рисунку 1.3 зображено схему алгоритму, яка потребує розширення можливостей серверної частини. Воно полягає у збереженні повідомлення та передаванні його адресату, одразу після того, як він зареєструється у мережі. Такої можливості в попередніх реалізаціях немає, тому повідомлення надсилатимуться та передаватимуться лише при умові наявності в мережі одного із користувачів, які обмінюються інформацією [3].


Рисунок 1.3 – Схема роботи прототипу системи 3

1.2 Аналіз швидкодії

Швидкодія – найважливіший критерій при створенні сучасного мобільного додатку. Велика частина нових технологій, що розробляються направлені на збільшення саме цього критерію, адже із розвитком технологій потребує в розвитку саме швидкість передавання інформації в різних середовищах: дротових та бездротових лініях.

В будь-якому мобільному пристрої на базі операційної системи Android існують такі можливі способу виходу в всесвітню мережу, це:


 • вбудований wi-fi модуль для високошвидкісного з'єднання;

  Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

  Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі. • використання мобільного інтернету на базі GPRS.

GPRS має наступні переваги:

 • середня швидкість передавання даних — 20-40 кбіт/сек.;

 • тарифікація GPRS-послуг не залежить від тривалості з'єднання;

 • швидке та стабільне GPRS-з'єднання;

 • можливість розмовляти по телефону та обмінюватись SMS-повідомленнями не розриваючи GPRS-з'єднання;

 • ефективне використання енергоресурсів телефону при встановленому GPRS-з'єднанні.

  Енергетичні ресурси (джерела енергії) - це матеріальні об'єкти, в яких зосереджена енергія, придатна для практичного використання людиною.Використання wi-fi має також ряд переваг:

 • максимальна швидкість роботи на фізичному рівні за стандартом IEEE 802.11n при з'єднанні з адаптерами, що використовують один просторовий потік і канал 40 МГц для прийому і передавання складає 150 Мбіт/с.

 • якість з’єднання залежить від відстані до передавача;

 • менша енергозатратність аніж GPRS для мобільного пристрою.

Отже, швидкість обміну між серверною та клієнтською частиною залежить від типу з’єднання з інтернет мережею. Але так, як в даному випадку передається текстова інформація, то для людини не буде відчутна різниця у використання одного з двох способів [4].

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.

В процесі роботи мобільного додатку модуль, що відповідає за передачу та отримування інформації із серверу відправляє запит на оновлення списку повідомлень. Одночасно із цим серверна логіка робить висновок про те, що даний користувач знаходиться в мережі та має змогу у разі потреби показати наявність користувача в мережі.

Не дивлячись на цю перевагу можна сказати, що існує проблема використання великої кількості некорисного трафіку, який лише оповіщає мережу про присутність. На практиці спостерігається така річ, що більше 70% міжсерверного трафіку є саме ці повідомлення.

Шляхом вирішення проблеми завантаженості серверної частини вирішується тим, що на кожне нове з’єднання з мобільним додатком відбувається створення не нового процесу, а фонового потоку, що набагато швидше дозволяє обробляти запити.

Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • 1.2 Аналіз швидкодії