Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



2 Класифікація комп’ютерів

Скачати 92.14 Kb.

2 Класифікація комп’ютерів




Скачати 92.14 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір92.14 Kb.

2.2. Обчислювальні системи.

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;

Класифікація комп’ютерів

2.2. Класифікація комп’ютерів


Номенклатура видів комп’ютерів на сьогодні є величезною: вони різняться за призначенням, потужністю, розмірами, елементною базою тощо. Тому варто застосовувати класифікацію комп’ютерів за різними ознаками.

Слід зауважити, що будь-яка класифікація є певною мірою умовною, оскільки розвиток комп’ютерної науки і техніки настільки стрімкий, що, наприклад, сьогоднішня мікро-ЕОМ не поступається за потужністю міні-ЕОМ п’ятирічної давнини і навіть суперкомп’ютерам недавнього минулого. Розглянемо найбільш поширені критерії класифікації комп’ютерів.


Класифікація за етапами розвитку (покоління ЕОМ)

Комп’ютери І покоління


 • Використовуються у 50-х роках.

 • Елементною базою є електронні лампи.

 • Мають надвеликі габарити, вагу та споживання електроенергії.

 • Швидкодія – 10-20 тисяч операцій в секунду.

 • Для вводу інформації використовують перфоленти та перфокарти.

 • Для виведення інформації використовують матричний принтер.

  Електрова́куумна ла́мпа або електро́нна ла́мпа (ЕЛ) - електровакуумний прилад, що призначений для різноманітних перетворень електричних величин шляхом утворення потоку електронів та його керуванням.

  Матричний принтер (англ. dot matrix printer) - комп'ютерний принтер, що створює зображення на папері з окремих маленьких точок ударним способом друкуючою головкою, що має набір голок, які приводяться в дію електромагнітами.



 • Програмного забезпечення немає, для кожної задачі створюється своя програма на мові низького рівня (наближеної до машинної мови).

 • Надійність є дуже низькою.

 • Вартість – 500/700 тис. дол.

Перший в світі програмований електронний комп’ютер важив 30 тонн и складався з 18 тисяч електронних ламп.

Комп’ютери ІІ покоління


 • Використовуються у 60-х роках.

 • Елементною базою є транзисторні елементи.

 • Швидкодія до 100 тис. операцій в секунду, оперативна пам’ять до 100 Кілобайт.

 • Для вводу і збереження інформації використовують магнітні стрічки та барабани.

 • Для виведення інформації використовують монітори.

 • З’являються мови програмування та операційні системи

 • Вартість – порядку 100 тис.

  На даний час як магнітні носії систем і пристроїв ЦМЗ найчастіше використовуються магнітні стрічки і диски. В системах ЦМЗ, що застосовуються в інформаційно-вимірювальній техніці, в основному використовуються магнітні стрічки.

  Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.

  дол.

Комп’ютери ІІІ покоління


 • Використовуються у 70-х роках.

 • Елементною базою є інтегральні мікросхеми - чипи.

  Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.

  Це пристрої, що містять в собі тисячі транзисторів та інші елементи як єдине ціле (без зварювання чи паяння).

 • Швидкодія до 1 мільйонів операцій в секунду, оперативна пам’ять кілька 100 Кілобайт.

 • Для вводу та збереження інформації використовують магнітні диски, стрічки та барабани.

 • Для виведення інформації використовують монітори, принтери.

 • З’являється єдина архітектура комп’ютерів та сумісні між собою програми. Впроваджуються прикладні програми.

 • Вартість – до 50 тис. дол.

Комп’ютери ІV покоління


 • Використовуються з 80-х років і до теперішнього часу.

  Теперішній час - в українській мові - форма дієслова, що в основному виражає дію або стан, сучасні з моментом мовлення. Часто, однак, вона набуває значень безвідносних до цього моменту (у приказках, правилах, описах і т. д., наприклад, «Тиха вода греблю рве», «Київ лежить над Дніпром»)



 • Елементною базою є надвеликі інтегральні мікросхеми – НВІС, що містять в собі всю електроніку пристрою.

 • Застосовують швидкодіючі оперативні запам’ятовуючі пристрої об’ємом в десятки Мегабайт.

 • Для комп’ютерів ІV покоління характерно:

 • Поява персональних комп’ютерів.

 • Телекомунікаційна обробка даних.

 • Впровадження комп’ютерних мереж.

 • Широке застосування систем управління базами даних (СУБД).

 • Втілення елементів інтелектуальної поведінки комп’ютерів для обробки даних.

Комп’ютери V покоління


 • Розробка наступних поколінь комп’ютерів базується на НВІС підвищеної інтеграції з використанням оптоелектронних принципів (лазери, голографія).

 • Комп’ютери інтелектизуються, зменшується бар’єр між людиною та технікою, інформація сприймається з рукописних та друкованих текстів, голосу, символів, дотиків, тобто застосування інтелектуального інтерфейсу.

 • Відбувається перехід від обробки даних до обробки знань.

 • Просувається напрямок до децентралізації обчислень за допомогою комп’ютерних мереж.

Класифікація за експлуатацією


 • Універсальні комп’ютери.

 • Спеціалізовані комп’ютери.

Універсальні комп’ютери спроможні вирішувати широкий клас задач користувача, їх використовують для роботи з текстом, графікою, музикою, відео тощо в офісі, учбовій лабораторії, вдома.

Спеціалізовані комп’ютери призначені для вирішення вузького кола задач чи однієї задачі і функціонування у спеціальних умовах. Вони керують технологічними процесами, втілюються у літаки та автомобілі, використовуються на космічних станціях.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Ці комп’ютери мають «операторський інтерфейс»: пульти керування, дисплеї, клавіатуру і вказівні пристрої в різних виконаннях. Від цих пристроїв залежить комфортність та ефективність роботи операторів.


Класифікація за призначенням


 • Супер комп’ютери.

 • Майн Фрейми – Main Frame.

 • Міні комп’ютери.

 • Мікро комп’ютери, в тому числі персональні комп’ютери.

Супер комп’ютери – представляють собою багатопроцесорні та багатомашинні комплекси, що базуються на спільній пам’яті та спільних зовнішніх пристроях. Архітектура супер комп’ютерів заснована на засадах паралелізації та конвеєризації обчислень.

Супер комп'ютери мають величезну обчислювальну потужність. Їх використовують для роботи з додатками, що вимагають найбільш інтенсивних обчислень (наприклад, прогнозування погодно-кліматичних умов, моделювання ядерних випробувань тощо). Іноді супер комп'ютери працюють з одним завданням, що використовує всю пам’ять та всі процесори системи; в інших випадках вони забезпечують виконання великого числа різноманітних застосувань.


Тор50 самих потужних комп’ютерів СНД (http://supercomputers.ru/?page=rating)


Майн Фрейми (Main Frame) – призначені для вирішення широкого кола науково-технічних завдань. Вони є дорогими за вартістю та обслуговуванням.

Для Майн фреймів характерними є багатопроцесорна архітектура, розгалужена периферія, багатокористувацький режим роботи. Домінуюче положення у випуску комп’ютерів такого класу займає фірма IBM (США).

Майн фрейми застосовують у великих обчислювальних центрах, де підтримується цілодобовий режим роботи, а штат налічує 200-300 працівників.

Обчи́слювальний центр (ОЦ) - організація, підрозділ, або, в більш вузькому сенсі, комплекс приміщень, призначених для розміщення комп'ютерних систем і допоміжного обладнання.

Вартість порядку 100 000 дол.

Міні комп’ютери - це потужні комп’ютери, подібні до Майн фреймів, і розраховані на десятки робочих місць. Представлені як кілька обчислювальних комплексів, що конструктивно розміщені в одному корпусі.

Використовують у великих підприємствах, наукових закладах і установах. Часто використовують для керування виробничими процесами.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

Вартість порядку 10 000 дол.



Мікрокомп’ютери мають кілька процесорів, надвеликі об’єми оперативної пам’яті і є доступними для багатьох установ. Для обслуговування достатньо обчислювальної лабораторії у складі кількох чоловік.

Персональні комп’ютери – це мікрокомп’ютери універсального призначення, що розраховані на одне робоче місце і не потребують обслуговуючого персоналу.

Широкого поширення персональні комп’ютери набули в останні 20 років. З появою Інтернету популярність зросла значно вище, оскільки за допомогою персонального комп’ютера можна користуватись науковою, довідковою, учбовою та розважальною інформацією, отримати дешеві засоби комунікації (е-мейл, ІР-телефонія).


Класифікація персональних комп’ютерів


Персональні комп’ютери існують двох типів:

 • Стаціонарний настільні комп’ютери.

 • Портативні (мобільні) комп’ютери.

Настільні персональні комп’ютери привабливі тим, що є подібними до конструктора. Всі пристрої є окремими модулями, які легко збираються і заміняються. Але такі комп’ютери мають стаціонарно стояти в визначеному місці.

В портативних комп’ютерах всі основні пристрої містяться в одному корпусі, зазвичай, пристрої мають невелику вагу і є досить зручними для сучасних умов.


Класифікація портативних комп’ютерів


 • Ноутбуки.

 • Нетбуки.

 • Субноутбуки.

 • Планшетні персональні комп'ютери.

 • Інтернет планшети iPad.

 • Кишенькові Персональні Комп'ютери.

 • Смартфони.

 • Мультимедійні смартфони iPhone.

 • Пристрої для читання електронних книг e-Book.

Ноутбук (NoteBook)


Ноутбук - це портативний персональний комп'ютер, в корпусі якого містяться базові компоненти комп’ютера, дисплей, клавіатура, сенсорна панель – тачпад (TouchPad), а також акумуляторні батареї.

Електри́чний акумуля́тор (від лат. accumulare - «нагромаджувати»), а також, у випадку послідовного чи паралельного включення групи електричних акумуляторів, як електричних елементів живлення - електрична батарея, - акумуляторна батарея (послідовно з'єднані акумуляторні електрохімічні комірки) - хімічне джерело електричного струму багаторазової дії, основна специфіка якого полягає в зворотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечує його багаторазове циклічне використання (через заряд-розряд) для накопичення електричної енергії та автономного електроживлення різноманітних електротехнічних пристроїв та систем. Електричний акумулятор належить до категорії вторинних хімічних джерел струму.

Ноутбук може живитися як від власних акумуляторів так і від адаптера мережі.

Ноутбуки відрізняються невеликими розмірами і вагою, час автономної роботи ноутбуків коливається в межах від 1 до 6-8 годин.

Він виконує всі функції звичайного стаціонарного комп'ютера, але має важливу перевагу: ноутбук - це переносний комп'ютер, який можна зажди носити з собою і використовувати в будь-якому місці.

Нетбук (NetBook)


Нетбук — це невеликий ноутбук, що призначений для виходу в Інтернет і роботи з офісними програмами. Відрізняється компактними розмірами, невеликою вагою, низьким енергоспоживанням і порівняно невисокою вартістю.

За допомогою нетбука можна переглядати Інтернет сторінки та електронну пошту, вести блоги, читати електронні книги.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Нетбук – не є потужним комп'ютером. На ньому неможливо працювати зі складними програмами, обробляти фотографії, а тим більше переглядати відеофільми. Об'єму оперативної пам'яті і потужності процесора для цих завдань не вистачить. Для щоденної і постійної роботи нетбук є заслабким. Він буде у нагоді як додатковий комп'ютер, який можна брати з собою в дорогу.

Субноутбук (Subnotebook)


Субноутбук – це ультра портативний комп’ютер, гібрид ноутбука і нетбука, що має маленький розмір, вагу і більшість характерних рис звичайного ноутбука.

Він достатньо продуктивний і могутній, хоча діагональ субноутбуків рідко перевищує 13,3 дюйми. Вага таких апаратів коливається в межах від 1,5 до 2 кг, дизайн переважно стильний, несхожий на звичайні моделі ноутбуків і нетбуків. Не дивлячись на «кишенькову потужність», на такі апарати встановлюється інтегрована відеокарта. Пограти в сучасні 3D – ігри навряд чи можна, але можна працювати з офісними програмами або подивитися відеофільм в HD – форматі.


Планшетний персональний комп'ютер (планшетник,Тablet РС)


Планшетники - це клас ноутбуків, обладнаних екраном, що об'єднаний з планшетним пристроєм рукописного введення. Екран дозволяє працювати за допомогою стилуса або пальців, без використання клавіатури і миші, має тонкий корпус і привабливий вигляд.

Користувач може вводити текст, використовуючи екранну (віртуальну) клавіатуру, звичайну клавіатуру (якщо вона є у складі пристрою) і за допомоги вбудованих програми розпізнавання рукописного тексту та мови.


Типи планшетних персональних комп'ютерів:


Планшетники — пристрої без повноцінної клавіатури.

Планшетні ноутбуки часто називають «конвертованими» або трансформерами, завдяки можливості до трансформації: пристрій може виглядати як ноутбук, екран можна розвернути навколо осі на 180° і покласти на клавіатуру — ноутбук виглядатиме як планшет. Планшетні нетбуки - це нетбуки з поворотним екраном.



UMPC — компактний варіант планшетного комп'ютера, призначений замінити КПК. Має певні конструктивні відмінності, а також деякі відмінності в інтерфейсі, оскільки пристрій призначено спеціально для управління пальцями. Може мати вбудовану клавіатуру, як правило, нестандартну.

Інтернет планшет


Інтернет планшет (iPad) — тип комп'ютерів, що відносяться до планшетних комп’ютерів. Він суміщає в собі найкращі якості ноутбука і смартфону.

Такі портативні комп'ютери зазвичай використовуються для читання електронних книг, перегляду фотоальбомів та відеофільмів, прослуховування музики і, звичайно ж, для роботи в Інтернеті.


Особливості Інтернет планшету:


 • Низька вартість пристрою (в межах 400 — 900$).

 • Сенсорний екран призначений для роботи за допомогою пальців.

 • Легкий і зручний користувацький інтерфейс (більше схожий на інтерфейс смартфону, ніж на інтерфейс комп’ютера).

  Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.



 • Розвинені засоби безпровідного Інтернет з'єднання для швидкого перегляду web-сторінок.

 • Тривалий час автономної роботи (яким раніше могли похвалитися лише мобільні телефони).

Кишеньковий персональний комп'ютер (КПК, наладонник, PalmTop)


КПК — збірна назва класу портативних електронних обчислювальних пристроїв, які спочатку декларувалися як електронні органайзери. Для позначення всього класу пристроїв в англійській мові використовується словосполучення PDA (Personal Digital Assistant), що перекладається як «особистий цифровий секретар».

КПК обладнано процесором, платами розширення, звуковою системою і flash-пам'яттю, яка, на відміну від вінчестера, займає менше фізичного місця.

Мобільна телефонія (англ. mobile telephony) - Впровадження переносних телефонних пристроїв у сучасний побут. Дослідження вказують, що мобільна телефонія суттєво впливає на зміни у способі життя і мисленні сучасних людей.

Звукова система - висотна організація музичних звуків. Звукова система є матеріальним втіленням смислових відносин звуковисотної структури - ладу і строю, яка передбачає наявність ряду музичних звуків та їх визначених, зафіксованих співвідношень.

Дисплей КПК реагує на дотик спеціальної палички стилуса.

Основні функції КПК:


 • Офісні програми. Для вводу тексту доступна екранна клавіатура, рукописний ввід і повноцінна висувна клавіатура.

 • Вихід в Інтернет. Під’єднатися можна через мобільний телефон (Bluetooth / IRDA) або безпровідну мережу Wi-Fi.

 • Організація розкладу поточних справ та щоденник. Комп'ютер може автоматично нагадувати про пункти розкладів.

 • Звуковий програвач, диктофон, фотоапарат, відеокамера.

 • Перегляд зображень, відеороликів, фільмів, наявність графічного редактора.

 • Дистанційне керування. Вся побутова техніка, що має інфрачервоний порт, піддається управлінню за допомогою спеціалізованих програм.

  Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.



 • Читання карти місцевості. Особливо ефективними КПК будуть за наявності модуля GPS (глобальна система позиціонування) і спеціальних програм для планування маршрутів.

Смартфон (Smartphone)


Смартфон (розумний телефон) — це мобільний телефон з розширеною функціональністю, в деяких моделях функціональність є наближеною до КПК. У зв'язку з тим, що деякі смартфони дуже вдало суміщають в собі функціональність мобільного телефону і КПК, для позначення подібних пристроїв часто використовується термін «комунікатор».

Мультимедійний смартфон (iPhone)


iPhone — мультимедійні смартфони, що розроблені корпорацією Apple. Смартфони суміщають в собі функціональність плеєра iPod, комунікатора та Інтернет планшету.

Пристрій для читання електронних книг (E-book reader)


Е-Book device — загальна назва для цілої групи вузькоспеціалізованих компактних пристроїв, що призначені для відображення текстової і графічної інформації (у форматах html, txt, pdf тощо).

Основною відмінністю E-book від КПК, планшетників, ноутбуків або нетбуків є обмежена функціональність, що дозволяє істотно збільшити робочий час використання.


Контрольні запитання


 1. Класифікація комп’ютерів за призначенням?

 2. З якою метою створюють супер комп’ютери?

 3. До якого типу відносяться персональні комп’ютери учбової лабораторії ?

 4. Переваги та недоліки стаціонарних комп’ютерів?

 5. Основні функції пристрою E-book?

 6. Які комп’ютери називають «комунікаторами»?

 7. Типи планшетних комп’ютерів?

 8. Основне призначення нетбуків?








Скачати 92.14 Kb.

 • 2.2. Класифікація комп’ютерів
 • Класифікація за етапами розвитку (покоління ЕОМ)
 • Комп’ютери ІІ покоління
 • Комп’ютери ІІІ покоління
 • Комп’ютери ІV покоління
 • Класифікація за експлуатацією
 • Класифікація за призначенням
 • Тор50 самих потужних комп’ютерів СНД ( http://supercomputers.ru/page=rating )
 • К ласифікація персональних комп’ютерів
 • Класифікація портативних комп’ютерів
 • Н етбук (NetBook)
 • Субноутбук (Subnotebook)
 • Планшетний персональний компютер (планшетник,Тablet РС)
 • Типи планшетних персональних компютерів
 • Особливості Інтернет планшету
 • Кишеньковий персональний компютер (КПК, наладонник, PalmTop)
 • М ультимедійний смартфон (iPhone)
 • П ристрій для читання електронних книг (E-book reader)