Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка2. Про нагородження медалями Державного внз

Скачати 110.4 Kb.

2. Про нагородження медалями Державного внз
Скачати 110.4 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір110.4 Kb.
ТипПротокол
  1   2

Державний вищий навчальний заклад

«Національний гірничий університет»


Протокол № 10

засідання Вченої ради університету

8 липня 2016 р.

Голова Вченої ради Г.Г. Півняк

Учений секретар О.А. Данилова

Склад Вченої ради затверджений рішенням

Конференції трудового колективу від 26.10.2015 р. (протокол № 2).

На засіданні були присутні 68 з 90 членів Вченої ради.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до «Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів в 2016 році».
Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


/Доповідач: проректор з науково-педагогічної і навчально-виховної роботи Хоменко Ю.Т./
2. Про нагородження медалями Державного ВНЗ «НГУ».

/Доповідач: начальник відділу кадрів Лабза О.О./
3. Про читання лекцій викладачами без вченого ступеня.

/Доповідач: начальник навчального відділу Салова В.О./

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів в 2016 році».

/Доповідає: проректор з науково-педагогічної і навчально-виховної роботи Хоменко Ю.Т./

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити «Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів в 2016 році».

2. «Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів в 2016 році» розмістити на офіційному сайті університету та структурних підрозділів.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.3. Верифікувати «Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів в 2016 році» в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
2. СЛУХАЛИ: Про нагородження медалями Державного ВНЗ «НГУ».

/Доповідає: начальник відділу кадрів Лабза О.О./

УХВАЛИЛИ: Керуючись «Положенням про нагороди та почесні звання Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», «Положенням про медаль «За відданість університету» та «Знак вдячності»», «Положенням про медалі Терпигорєва О.М., Динника О.М., Писаржевського Л.В.» та на підставі результатів відкритого голосування (одноголосно), нагородити:
медалями Національного гірничого університету «За заслуги»:

 • декана гірничого факультету Бузила Володимира Івановича;
  Почесне звання Почесне звання - є державна нагорода країни, яка присвоюється за особисті заслуги перед нею громадянам, що працюють у відповідній галузі економічної, соціально-культурної або військової (правоохоронної) сфери, як правило, не менше певної кількості років, мають високі трудові досягнення та професійну майстерність.
  Національний гірничий університет Націона́льний гірни́чий університе́т - найстаріший провідний навчальний та науковий заклад у гірничій галузі України IV ступеня акредитації.


 • професора кафедри фізики Курінного Володимира Павловича.


Срібними медалями Національного гірничого університету:

 • доцента кафедри транспортних систем і технологій, заступника декана з виховної роботи Барташевського Станіслава Євгеновича;
  Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
  Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).


 • старшого викладача кафедри перекладу Галушко Тетяну Миколаївну;

 • старшого викладача кафедри геодезії Гойчук Аллу Петрівну;

 • доцента кафедри економіки підприємства Грибіненко Ольгу Миколаївну;

 • старшого викладача кафедри маркшейдерії Диковенка Віктора Івановича;

 • старшого викладача кафедри транспортних систем і технологій, заступника декана з гуртожитку Дьячкова Павла Анатолійовича;

 • доцента кафедри філософії та педагогіки Жадяєва Дениса Володимировича;

 • доцента кафедри іноземних мов Ісакову Марію Леонідівну;

 • завідувача кафедри конституційного та адміністративного права Кравець Марину Олександрівну;
  Адміністрати́вне пра́во - це самостійна галузь права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління.


 • старшого викладача кафедри гірничої механіки Коміссарова Юрія Олексійовича;
  Геотехнічна і гірнича механіка - галузь науки і техніки, наукова спеціальність (шифр 05.15.09), утворена Постановою президії ВАК України N 47-08/6 від 14.06.2007 шляхом об'єднання наукових спеціальностей «Фізичні процеси гірничого виробництва» (05.15.11)


 • заступника директора «Міжгалузевого навчально – наукового інституту безперервної освіти» Медведовську Тетяну Павлівну;

 • доценту кафедри історії та політичної теорії Мосьондз Марину Володимирівну;

 • доцента кафедри автомобілів та автомобільного господарства Олішевську Валентину Євгеніївну;

 • завідувача кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Удовик Ірину Михайлівну;

 • доцента кафедри менеджменту виробничої сфери Усатенка Олександра Васильовича;

 • доцента кафедри відновлювальних джерел енергії Ципленкова Дмитра Володимировича.

 • студентку фінансово-економічного факультету Федосюк Надію Романівну;

 • заступника завідувача кафедри військової підготовки Вежичаніна Юрія Іполитовича;


медалями «За відданість університету»:

 • першого проректора Азюковського Олександра Олександровича;

 • доцента кафедри автоматизації та комп’ютерних систем Бублікова Андрія Вікторовича;

 • доцента кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин Жильцову Ірину Вікторівну;
  Військо́ва підгото́вка, військо́ві табори́ - форми навчальних занять для студентів громадян України, які виявили бажання отримати військову фахову підготовку. Також може проводитися в середніх загальноосвітніх школах у формі ДПЮ
  Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
  Родовище Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.


 • завідувачу кафедри основ конструювання механізмів і машин Зіборова Кирила Альбертовича;

 • завідувача кафедри гідрогеології та інженерної геології Рудакова Дмитра Вікторовича;

 • директора Інституту заочної освіти Сулаєва Віктора Івановича;
  Інжене́рна геоло́гія (рос. инженерная геология, англ. engineering geology; нім. Ingenieurgeologie f) - галузь геології, що вивчає геологічні умови і динаміку верхніх горизонтів земної кори стосовно інженерного будівництва та господарської діяльності людини.
  Заочне навчання - вид навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання.


 • провідного інженера науково-технічного відділу Шломіну Людмилу Семенівну.

 • генерального директора компанії ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Тімченка Максима Вікторовича;


медалями «Знак вдячності»:

 • завідувача кафедри цивільного, господарського та економічного права Андрейцева Володимира Івановича;

 • старшого викладача кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Кручініна Олександра Володимировича;

 • професора кафедри електронної економіки та економічної кібернетики Пістунова Ігоря Миколайовича;

 • старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту Родінського Віктора Олексійовича;
  Економі́чна кіберне́тика - науковий напрям, що розробляє й використовує ідеї та методи кібернетики до економічних систем. У розширеному і не зовсім точному значенні часто під економічною кібернетикою розуміють галузь науки, що виникла на стику математики і кібернетики з економікою й охоплює такі напрями: математичне програмування, дослідження операцій, економіко-математичне моделювання, економетрію і математичну економіку. ЕК розглядає економіку а також її структурні і функціональні ланки як системи, в яких відбуваються процеси регулювання й управління, що реалізовуються рухом і перетворенням інформації.
  Цифрова еконо́міка (англ. Digital economy) - економіка, що базується на цифрових комп'ютерних технологіях. Цифрову економіку також іноді називають інтернет-економікою, новою економікою, або веб-економікою.
  Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.


 • заступника головного енергетика Сядра Валентина Петровича.

 • доцента кафедри аерології та охорони праці, заступника декана з комп’ютерних технологій Яворську Олену Олександрівну;
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


 • завідувача патентно-ліцензійного відділу Філонову Олену Олексіївну;

 • завідувача відділенням щелепно-лицевої хірургії КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» Комок Анатолія Семеновича;

 • головного маркшейдера шахтоуправління «Павлоградське» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Скорика Віктора Григоровича;

 • головного інженера шахтоуправління «Терновське» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Жуковського Юрія Григоровича;

 • начальника дільниці підготовчих робіт шахтоуправління імені Героїв Космоса ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Максименка Євгена Євгеновича;

 • механіка дільниці стаціонарного обладнання шахтоуправління «Дніпровське» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Гусарова В’ячеслава Сергійовича;

 • Барабаша Михайла Володимировича;

 • заступника голови профспілкового комітету Поліщука Олександра Борисовича;

 • викладача кафедри військової підготовки Десятнікова Сергія Семеновича;

 • викладача кафедри військової підготовки Лазаренка Анатолія Борисовича.


Медаллю Терпигорєва О.М.:

 • професора кафедри технології гірничого машинобудування Дідика Ростислава Петровича.


  1   2


Скачати 110.4 Kb.

 • Учений секретар О.А. Данилова
 • 2. СЛУХАЛИ
 • Срібними медалями Національного гірничого університету: доцента кафедри транспортних систем
 • Медаллю Терпигорєва О.М.