Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка2 розрахунок потужності електродвигуна

2 розрахунок потужності електродвигуна
Сторінка1/8
Дата конвертації28.05.2017
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Equation Chapter 1 Section 1ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………... 4

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОГО МЕХАНІЗМУ І РЕЖИМІВ

ЙОГО РОБОТИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ПРОЕКТУВАННЯ

1.1 Коротка характеристика верстата типу 16К20Т1 і режимів його роботи……………………………………………………………………... 5

1.2 Дослідження кінематичної схеми верстата типу 16К20Т1……… 8

1.3 Основні вимоги до системи ЕП токарного верстата типу

16К20Т1……………..…………………………………………………...

Верстати токарної групи - верстати, призначені для обробки зовнішніх і внутрішніх поверхонь тіл обертання (циліндричної, конічної і фасонних), обробки плоских торцевих поверхонь (підрізання торців), нарізування різьби і деяких інших робіт.
11

1.4 Організація робіт по монтажу та налагоджуванню

токарних верстатів з ЧПУ……………………………………………. 13

1.5 Коротка характеристика системи ЧПУ……………………………. 17

2 РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА.………………. 21

3 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СИСТЕМИ

ЕЛЕКТРОПРИВОДА……………………………………………………………. 30

4 ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА ТА ЙОГО ПЕРЕВІРКА............................ 39

5 РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА.. 43

6 РОЗРАХУНОК СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТА ВИБІР

ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

6.1 Розрахунок і вибір трансформатора……………………………….. 45


6.2 Розрахунок і вибір вентилів………………………………………. 48

6.3 Розрахунок і вибір фільтра……………………………………….. 51


6.4 Розрахунок та вибір апаратів захисту й комутації силового кола.. 52

7 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

7.1 Розрахунок й вибір сенсорів та їх коефіцієнтів підсилення……. 54

7.2 Розрахунок параметрів силового кола…………………………….. 56

8 РОЗРАХУНОК ТА ПОБУДОВА ХАРАКТЕРИСТИК РОЗІМКНЕНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

8.1 Розрахунок зовнішньої характеристики…………………………… 59

8.2 Розрахунок регулювальної характеристики……………………….. 60

8.3 Розрахунок електромеханічної характеристики………………….... 61

9 РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

9.

Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
1 Настройка регулятора струму………………………………………. 64

9.2 Розрахунок регулятора струму та вибір його елементів………….. 65

9.3 Настройка регулятора швидкості…………………………………. 67

9.4 Розрахунок регулятора швидкості та вибір його елементів………. 70


10 ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ЗАМКНЕНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ШЛЯХОМ

КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ……………………………………….. 71

11 ВИБІР СИСТЕМИ ЧИСЛОВОГО ПРОГРАМНОГО УПРАВЛІННЯ……………………………………………………………………. 73

12 РОЗРОБКА СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА…………………………………………………………….. 76

13 ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………………... 78

13.1 Технічні рішення з безпечної експлуатації системи

автоматизованого електропривода…………………………………… 80


13.2 Вимоги безпеки під час виконання роботи……………………… 81


13.3 Технічні рішення з гігієни праці і виробничої санітарії………… 81

13.

Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.
4 Пожежна безпека………………………………………………….. 86

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….. 90

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ …………………………………………………… 91

Додаток А Технічне завдання…………………………………………….. 94

Додаток Б Ілюстративні матеріали………………………………………. 98


ВСТУП
Необхідність нарощення випуску продукції промислових підприємств різних типів, зменшення її собівартості, термінів окупності та відповідності новим потребам сьогодення ставить своєю задачею підвищення технічного рівня виробничого обладнання за рахунок впровадження нових технологій.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Це впровадження може бути як у вигляді переоснащення підприємств сучасною технікою (наприклад, заміною старих моделей верстатів новітніми), так і у вигляді модернізації вже встановленого промислового обладнання (заміна окремих вузлів обладнання на сучасні). Тому, питання модернізації промислового обладнання завжди було актуальним і залишається таким по сьогодення.

В наш час ми маємо численні технічні засоби, що дозволяють суттєво знизити собівартість виробництва, його собівартість та зручність роботи на промисловому обладнанні порівняно з тими, що існували раніше. Серед них можна навести не тільки новітні системи електроприводів (типу «асинхронно-вентильний каскад», частотно-керований електропривод, системи з векторним керуванням, тощо), але і засоби числового програмного управління (ЧПУ), які з часом мають все більш широке застосування на різнотипних верстатах промислових підприємств.

Задачею даної бакалаврської дипломної роботи є розрахунок системи електропривода токарно-гвинторізного верстата 16К20Т1 і модернізація системи ЧПУ та електропривода даного верстата згідно проведених розрахунків з метою підвищення швидкодії, функціональності та точності системи керування верстатом, зручності роботи з ним оператора, а також підтримки нових засобів периферії (інтерфейсу підтримки ліній зв’язку Ethernet, USB, тощо)..

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.

На прикладі підприємства ТОВ «Вінницький агрегатний завод», загальна постановка задачі проектування полягає у модернізації системи керування електропривода токарно-гвинторізного верстата 16К20Т1, що за причиною своєї універсальності використовується в ряді технологічних процесів, як то: виробництво частин корпусів шестеренних гідромоторів, насосів, рукавів високого тиску, тощо.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОГО МЕХАНІЗМУ І РЕЖИМІВ ЙОГО РОБОТИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ПРОЕКТУВАННЯ
1.1 Коротка характеристика верстата типу 16К20Т1 і режимів
його роботи

Токарно-гвинторізний верстат типу 16К20Т1 [1] призначений для виконання різнопланових токарних робіт, в тому числі для нарізання різьб: метричної, дюймової, модульної, пітчевої та архімедової спіралі.

Основні параметри верстата типу 16К20Т1 наведені в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 – Основні дані токарно-гвинторізного верстата 16К20Т1.

Параметр

Числове значення

Найбільша ширина деталі, мм

1000

Найбільший діаметр оброблюваної деталі над станиною, мм

500

Найбільший діаметр оброблюваної деталі над супортом, мм

220

Частота обертання шпинделя, об/хв

160…2240

Потужність головного електродвигуна, кВт

11

Модель пристрою ЧПУ

«Электроника НЦ-31»

Габаритні розміри верстата (довжина/ширина/висота), мм

3700/1700/2145

Маса верстата, кг

3800

Основними вузлами верстата 16К20Т1 є:

- станина, на якій монтуються усі механізми верстата;

- передня (шпиндельна) бабка, в якій розміщуються коробка швидкостей, шпиндель та інші елементи;

- коробка подач, що передає с необхідним співвідношенням рух від шпинделя до супорту (за допомогою ходового гвинта при нарізці різьби чи ходового валика при обробці інших поверхонь);

Коро́бка пода́ч - механізм металорізального верстата, призначений для зміни подачі; складається з зубчатих передач, що перемикаються і розміщені в корпусі (коробці). Зокрема, ланцюгова подача велосипеда - приклад коробки подач.

- фартух, в якому перетворюється рух гвинта чи валика в поступальний рух супорта з інструментом;

- в пінолі задньої бабки може бути встановлений центр для підтримки оброблюваної деталі або стержневий інструмент (свердло, розвертка і т. п.

За́дня ба́бка - елемент металорізальних верстатів (переважно токарної групи) служить для підтримки оброблюваної заготовки під час роботи в центрах, а також для закріплення інструментів при обробці отворів (свердел, зенкерів, розгорток) і нарізування різьб (мітчиків, плашок).
) для обробки центрального отвору в деталі, закріпленій в патроні;

- супорт призначений для закріплення ріжучого інструмента і приведення до нього рухів подачі.

Супорт складається з нижніх салазок (каретки), які переміщуються по направляючим станини. По направляючим нижніх салазок переміщуються в напрямку, що перпендикулярний до лінії центрів, поперечні салазки, на яких розташована різцева каретка с різцетримачами. Різцева каретка змонтована на поворотній частині, яку можна встановлювати під кутом до лінії центрів верстата.

Основними параметрами верстатів є найбільший діаметр оброблюваної деталі над станиною и найбільша відстань між центрами. Важливим розміром станка є також найбільший діаметр заготовки, оброблюваній над поперечними салазками супорта.

Структурна схема токарно-гвинторізного верстату типу 16К20Т1 наведена на рисунку 1.1.

Зовнішній вигляд верстата 16К20Т1 показаний на рисунку 1.2.

Як бачимо з рисунку 1.2, в лівій частині верстата знаходяться коробка подач, коробка передач та передня бабка, а в правій частині – задня бабка та супорт.

Коробка передач також: коробка перемикання передач, КП, КПП (англ. gear box) - агрегат (як правило - шестерні) різних промислових механізмів, як наприклад, верстатів і трансмісій. Іноді коробку передач називають трансмісією: трапляється, що трансмісія складається тільки з коробки передач, але в загальному випадку коробка передач - лише її частина.


Рисунок 1.1 - Структурна схема токарно-гвинторізного верстату 16К20Т1


Для верстата 16К20, як і для інших токарних верстатів з ЧПУ, притаманні такі режими роботи: автоматичний, напівавтоматичний, режим попереднього набору та ручний режим. В автоматичному режимі верстат працює неперервно до одної з другорядних команд зупинки M00, M0l, M02, М03.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
В напівавтоматичному режимі верстат відпрацьовує один кадр и зупиняється, обробка поновлюється тільки після натиснення кнопки «Пуск». Режим попереднього набору - керуюча інформація в обсягу одного кадру вручну набирається на пульті, після чого кадр відпрацьовується при натисненні кнопки «Пуск».

Рисунок 1.2 - Зовнішній вигляд верстата 16К20Т1


В ручному режимі можна вмикати усі механізми верстата та відпрацьовувати різноманітні переміщення: запуск та зупинка шпинделя, затиснення і розтиснення інструмента, зміна інструменту, рух подачі, повернення робочих органів в нульову позицію. Усі токарні верстати з ЧПУ мають спеціальний перемикач, який дозволяє регулювати величину запрограмованої подачі в межах від 0 до 120%, а верстати з безступеневим регулюванням привода головного руху - регулятор частоти обертання шпинделя.
Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.

1.2 Дослідження кінематичної схеми верстата типу 16К20Т1
Кінематична схема верстата типу 16К20Т1 [2] зображена на рисунку 1.3.

Дослідимо дану кінематичну схему. Головний рух шпиндель V1 отримує від електродвигуна M1. (N = 11 кВт, n = 1460 хв-1) через клинопасову передачу с діаметрами шківів D = 130 мм та D = 178 мм, АКШ, клинопасову передачу зі шківами D = 204 мм і D = 274 мм та передачі шпиндельної бабки.

Пасова передача - це механічний пристрій для передавання механічної енергії (механічна передача) між валами за допомогою гнучкого елементу (приводного паса) за рахунок сил тертя або сил зачеплення (зубчасті приводні паси).
АКШ забезпечує дев’ять частот обертання шпинделя, що переключаються в циклі за рахунок включення електромагнітних муфт.

Вал II має три значення частоти обертання завдяки перемикачу муфт М1, М2, М3 (відповідно працюють передачі z = 36-36 чи z = 30-42 або z = 24-48).

Вал III обертається вже з дев’ятьма різними частотами обертання: при ввімкненні муфти М4 працює зубчата пара z = 48-24, муфти М5 – пара


z = 30-42, муфти М6 - пара z = 14-56. Одночасним ввімкненням муфт М4 та М6 здійснюється гальмування шпинделя. В шпиндельній бабці переключенням блока Б1 вручну можна отримати три діапазони частот обертання шпинделя (12,5…200, 50…800 та 125…2000 хв-1).

В положенні блока Б1, рух з вала V на шпиндель передається через зубчасті пари z = 45-45, z = 18-72, z = 30-60. При переміщенні блока Б1 вліво шпиндель V1 отримує рух від вала V через передачі z = 60-48 чи z = 30-60.

Рівняння кінематичного балансу для мінімальної частоти обертання шпинделя:

Equation Chapter (Next) Section 1

Змазка шпиндельної бабки автоматична централізована. Шпиндель змонтований на двох конічних роликопідшипниках 5-го чи 4-го класу точності в залежності від класу точності верстата.

Датчик різьбонарізки ДР, зв’язаний зі шпинделем безпроміжковою зубчатою парою z = 60-60, здійснює зв'язок між шпинделем та ходовим гвинтом, виходячи з умови, що за один оберт шпинделя різець має переміститись на величину шага різьби, що нарізається.
Рисунок 1.3 - Кінематична схема токарно-гвинторізного верстата типу 16К20Т1

Приводи подач мають два виконання: з гідравлічним кроковим приводом та з електродвигуном постійного струму.

Принципо́ва кінемати́чна схе́ма - графічна схема на якій показано послідовність передачі руху від двигуна через передавальний механізм до робочих органів машини (наприклад, шпинделю токарного верстата, різальному інструменту: свердлу, зенкеру тощо), ведучим колесам автомобіля та ін.
Клас то́чності (рос. класс точности, англ. accuracy rating, accuracy class; нім. Genauigkeitsklasse, Meβgenauigkeitsklasse f, Toleranzgruppe f, Präzisionsklasse f, Genauigkeitsklasse f) - це узагальнена характеристика засобу вимірювальної техніки, що визначається границями його допустимих основних і додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що впливають на його точність, значення яких регламентуються стандартами на окремі види засобів вимірювань.
Електродвигун постійного струму - електрична машина постійного струму (електродвигун), що перетворює електричну енергію на механічну. Конструкція електродвигуна постійного струму така сама, як і генератора постійного струму.

У верстаті застосовані електрогідравлічні крокові двигуни ШД5-Д1 з гідропідсилювачем Э32Г18-23 для повздовжньої подачі та гідропідсилювачем Э32Г18-22 для поперечної подачі. Гвинт кочення повздовжньої подачі з кроком t=10 мм отримує рух від двигуна через безпроміжковий редуктор z = 30-125, а гвинт поперечного переміщення кроком t=5 мм від гідропідсилювача - через безпроміжкову передачу z = 24-100.

Мінімальна поперечна подача:

Equation Chapter (Next) Section 1Equation Chapter (Next) Section 1

де - мінімальна доля оберту вихідного вала гідропідсилювача при кроці на вихідному валу крокового двигуна 1,50.

При застосуванні ДПС на ходові гвинти встановлюють датчики зворотного зв’язку.

Супорт та каретка мають традиційну будову, але їх розміри збільшені по висоті у зв’язку зі збільшенням розміру гвинта поперечної подачі і для підвищення жорсткості.

Задня бабка має жорстку конструкцію. Переміщення пінолі здійснюється за допомогою електромеханічної головки через гвинт с кроком t = 5 мм. Сталість зусилля затискачам заготовки забезпечується тарілчастими пружинами.
1.3 Основні вимоги до системи ЕП токарного верстата типу 16К20Т1
Вимоги до електроприводів і систем керування верстатом 16К20Т1 визначаються технологією обробки, конструктивними можливостями верстату та ріжучого інструменту [3]. Основними технологічними вимогами є забезпечення: найширшого кола технологічних режимів обробки з використанням сучасного ріжучого інструменту, максимальної продуктивності, найбільшої точності обробки, високої чистоти оброблюваної поверхні, високого ступеня повторюваності розмірів деталей в оброблюваній партії (стабільності).

Задоволення всіх цих та інших вимог залежить від характеристик верстата та ріжучого інструменту, потужності головного приводу та електромеханічних властивостей приводів подач і систем керування. Потужність, що розвивається при різанні, визначається швидкістю різання і зусиллям різання.

Для приводів головного руху найбільш раціональним є спосіб регулювання швидкості з постійною потужністю, оскільки великим швидкостям різання відповідають менші зусилля різання, а меншим швидкостям - великі зусилля.

Діапазон регулювання частоти обертання визначається межами швидкостей різання і діаметрів оброблюваних виробів. Це визначаться тим що на універсальних верстатах можуть оброблятись деталі з різних матеріалів та різних розмірів, зокрема різних діаметрів. Для обробки виробів однакових діаметрів з різних матеріалів необхідно забезпечити визначений діапазон регулювання швидкості різання.

У високоавтоматизованих верстатах з числовим програмним управлінням (ЧПУ) функції, що виконуються електроприводом головного руху, значно ускладнені. Крім стабілізації частоти обертання, при силових режимах різання необхідне забезпечення режимів позиціонування шпинделя при автоматичній зміні інструменту, легких довбальних і стругальних роботах, а також можливість нарізування різьблення як мітчиками, так і різцями.

Режи́ми рі́зання - сукупність значень швидкості різання, подачі чи швидкості руху подачі та глибини різання. Від режимів різання залежить час обробки, якість обробленої поверхні, стійкість інструменту, необхідна потужність.
Це обов’язково веде до збільшення необхідного діапазону регулювання частоти обертання. Так, при необхідній точності позиціонування шпинделя 0,1 мм і максимальній частоті обертання двигуна 2000-3000 об/хв сумарний діапазон зміни частоти обертання має бути не менше 6000. Електромеханічний спосіб регулювання швидкості (частоти обертання) для приводів головного руху є найбільш перспективним. Необхідний технологічний діапазон регулювання швидкості шпинделя з постійною швидкістю рівний 20-50 при застосуванні двохступеневої коробки швидкостей. На швидкостях, нижче за номінальних, регулювання здійснюється з постійним моментом. Таким чином, виходить двозначне регулювання швидкості. При невеликій потужності головного приводу застосовують однозначне регулювання швидкості з постійним моментом. Стабільність роботи приводу характеризується перепадом частоти обертання при зміні навантаження, напруги живлячої мережі, температури навколишнього повітря, тощо.

Відмінною особливістю головного приводу для високоавтоматизованих верстатів з ЧПУ є необхідність застосування реверсивного приводу навіть в тих випадках, коли за технологією обробки не потрібен реверс. Вимога забезпечення ефективного гальмування і підгальмовування при знижені частоти обертання та режимі підтримки сталої швидкості різання призводить до необхідності застосування реверсивного приводу з метою отримання необхідної якості перехідних процесів.


1.4 Організація робіт по монтажу та налагоджуванню токарних
верстатів з ЧПУ

При транспортуванні до місця монтажу в затареному вигляді верстати слід утримувати від різких ударів, поштовхів, струсів та нахилів [4].

Розпаковку верстата починають з розборки верхньої частини ящика.

Практично усі токарні верстати мають чалочний отвір. Для транспортування верстата в розпакованому вигляді необхідно в чалочний отвір вставити сталеву штангу (її діаметр для різних верстатів різний, але не менше
65 мм) і підвести до верстата підйомно-транспортний пристрій. Необхідно запобігати за допомогою дерев’яних брусків розміром 130х200х500 мм виступаючі частини та поверхню верстата від пошкоджень.

Ліва та права каретки мають бути зміщені в сторону оси шпинделя і встановлені посередині станини верстата, а середній рухомий кожух огорожі — зафіксований на лівій каретці за допомогою фіксатора. Супорт на лівій та правій каретках має бути відведений від планшайби в крайнє положення.

Транспортування гідростанцій, електрошафи, пульта керування верстатів з ЧПУ, в т. ч. і багатоінструментальних, необхідно проводити за допомогою строп, що заводяться через рим-болти.

Пристрій програмного управління рекомендується транспортувати тільки на пенькових стропах з мінімальним діаметром 30 мм (стропи заводяться під днище пульта біля ніжок).

Перед монтажем верстата слід перевірити відповідність фундаменту паспортним даним верстата, особливу увагу звернув на загальний стан поверхонь фундаменту, особливо в місцях, де повинні розташовуватись клинові опори чи прокладки; правильне розташування фундаментних болтів, їх довжину та стан різьби; наявність та правильність позначення повздовжніх та поперечних осей, висотних відміток та нумерації реперів.

Фундамент здається під монтаж обладнання повністю готовим і в очищеному стані (без замаслених місць). Усі опалубки, що в подальшому не потрібні для підливки чи для яких-небудь інших цілей, повинні бути видалені.

Після прийомки монтажники розмічають фундамент за габаритними розмірами (в плані) верстата, гідростанції, силової електрошафи, а для верстатів з ЧПУ — і пульта програмного управління.

Через нерівності опорної поверхні фундаменту для установки верстату застосовують підкладки — металеві бруси товщиною 9-10 мм або установочні башмаки, кількість та розташування яких вказується на кресленні.

Як правило, клини, установочні башмаки чи підкладки встановлюють по периметру верстата через 500-700 мм один від одного. При установці верстата необхідно прослідкувати, щоб фундамент виступав однаково з усіх сторін верстата, а потім вивірити верстат за рівнями.

Положення станини в повздовжньому напрямі перевіряють установкою рівнів на передній та задній направляючих станини, а в поперечному — в двох місцях на містках. Переміщенням клина установочного башмака за допомогою гвинта досягають горизонтальності установки верстата в усіх напрямках з точністю, що передбачена технічними умовами на монтаж верстата (0,04 мм на 1000 мм довжини станини).

Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

Після вивірки верстата на фундаменті рівномірно затягують анкерні болти, не порушуючи при цьому точності установки верстата.

Перед початком налагодження токарного верстата з ЧПУ [5] необхідно:

- ознайомитись та вивчити інструкцію по експлуатації верстату;

- переконатись в подачі масла в місця, вказані на схемі змащення і у випадку відсутності останньої заповнити їх мастилом у відповідності з картою;

- переконатись в наявності мастила у гідросистемі;

- перевірити заземлення та виконати усі операції, викладені в інструкції по експлуатації електрообладнання верстата;

- підключити ввідний вимикач електрошафи керування та пульту ЧПУ.

Налагодження токарного верстата з ЧПУ виконують за картою налагодження та тестом програми. В карті налагодження даються вказівки по застосовуваним затискним пристроям та підготовці їх до роботи; розміри заготовки та готової деталі; перелік допоміжного та основного інструмента з координатами вершин ріжучих кромок від програмованої точки верстата; координати вихідної (нульової) точки відносно абсолютної системи координат верстата.

Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.
Для патронних токарних верстатів з ЧПУ є загальноприйнятим, що в абсолютній системі початок координат лежить на перетині вісі обертання з дзеркалом затискного патрона.
Початок координат - точка, де осі системи координат перетинаються. Початок координат поділяє кожну вісь системи на дві половини: позитивну та від'ємну.

Налагодження верстата з ЧПУ виконують в такій послідовності:

- у відповідності з картою налагодження підбирають інструмент, перевіряють на відсутність на ньому пошкоджень, надійність кріплення ріжучих пластин, правильність заточки, тощо;

- настроюють ріжучий інструмент на задані картою налагодження  координатні розміри;

- встановлюють настроєний інструмент в робочі позиції револьверної головки;

- встановлюють передбачений картою налагодження вид затискного патрона та перевіряють надійність закріплення заготовки;

- встановлюють  перемикач  режиму  роботи  пульта  ЧПУ в  положення ручної роботи в режимі «От станка»;

- при відсутності зовнішніх пошкоджень у верстата та пульта ЧПУ, що протидіють пуску верстата, перевіряють працездатність його робочих органів на холостому ходу та справність сигналізації на пульті керування, а також роботу обмежуючих кулачків;

- перевіряють виконання (без збоїв) робочої програми пультом та верстатом, а також безвідмовність індикації світлової сигналізації;

- переміщують супорт в передбачене картою налагодження нульове положення, використовуючи декадні перемикачі «Сдвиг нуля»;

- перевіряють відсутність інформації на коректорах-перемикачах та набирають значення, що забезпечують отримання при обробці необхідних  розмірів деталей;

- закріплюють заготовку в патроні;

- встановлюють перемикач режиму роботи в положення автоматичної роботи в режимах «По программе» або «По фазам»;

- оброблюють першу заготовку;

- вимірюють виготовлену деталь та розраховують поправки, які набирають на коректорах-перемикачах;

- оброблюють заготовку повторно в режимі «По программе»;

- вимірюють готову деталь.

На цьому налагодження верстата на виготовлення партії деталей завершується. Перед тим, як почати виготовлення партії деталей в автоматичному режимі, треба встановити перемикач режиму роботи на пульті ЧПУ в положення «Автомат» и виконати обробку заготовок. В процесі обробки партії заготовок необхідно здійснювати контроль за станом інструмента та програми. Програма, яка вводиться, контролюється за допомогою системи індикації, яка передбачена в системі ЧПУ.

В подальшому, користуючись коректорами, підтримують розміри виготовлених деталей в полі допуску.

Якщо при перевірці роботи пульта та верстата на холостому ходу програма виконується зі збоями або іншими неполадками, оператор припиняє налагодження верстата, викликає чергового наладчика чи слюсаря і ставить до відома майстра дільниці.

До налагодження та роботи на верстатах з ЧПУ та до їх обслуговування допускаються особи, які вивчили конструктивні та технологічні особливості верстатів і які отримали свідоцтво на право експлуатації цих верстатів.

  1   2   3   4   5   6   7   8  • 6.2 Розрахунок і вибір вентилів………………………………………. 48
  • 9.3 Настройка регулятора швидкості…………………………………. 67
  • 13.2 Вимоги безпеки під час виконання роботи ……………………… 81