Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка20 березня 2007 року м. Київ Прес-реліз

Скачати 42.62 Kb.

20 березня 2007 року м. Київ Прес-реліз
Скачати 42.62 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір42.62 Kb.
20 березня 2007 року м. Київ
Прес-реліз
Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» розпочала реалізацію комплексної програми репозиціонування
20 березня 2007 року Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» оприлюднила результати діяльності за 2006 рік та повідомила про початок комплексної програми репозиціонування, першим кроком якої стало виведення на ринок 5 нових страхових продуктів для власників автотранспортних засобів та нерухомості.

Автотрáнспортні зáсоби - легкові автомобілі, автобуси, вантажні автомобілі, причіпи, напівпричіпи, спеціальні автомобілі, призначені для експлуатації на дорогах загального користування.

Страхування Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *


Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» розпочала втілення масштабної програми репозиціонування, що будується на комплексних дослідженнях ринку, сприйняття компанії та її продуктів споживачами страхових послуг. Про це 20 березня 2007 року повідомив Голова правління НАСК «Оранта» Олег  СПІЛКА.

«Фінансові показники діяльності НАСК «ОРАНТА» у 2006 році демонструють позитивну динаміку розвитку компанії, яка посідає лідерські позиції на класичному ринку страхових послуг за обсягами страхових платежів, страхових виплат, гарантійного фонду та страхових резервів.

Техні́чні резе́рви, страхові резерви (англ. technical reserves) - сукупність обчислених за видами страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості).

Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.

Страхові послуги - це кінцевий результат діяльності страхової компанії, щодо задоволення потреб клієнтів, пов'язаних із захистом їх майнових та особистих інтересів .

Страхова премія - грошова сума, що її сплачує особа, яка укладає угоду страхування і яка являє собою своєрідну плату за ризик, який бере на себе страхова компанія. Зазвичай страхова премія встановлюється як відсоток від суми угоди страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія сплатить особі у разі настання страхового випадку.

Це не тільки перевага, але й велика відповідальність: перед нашими клієнтами, партнерами, співробітниками та всією професійною спільнотою, – відзначив Олег СПІЛКА. — Лідерство означає, що ми маємо не просто відповідати об‘єктивним вимогам часу, але й зобов‘язані формувати ці вимоги, і в такий спосіб задавати тенденції розвитку всього страхового ринку в Україні», — підкреслив він.

За даними компанії, обсяг страхових платежів НАСК «Оранта» у 2006 році досяг 480 млн. грн., що на 22,4% більше аналогічного показника за 2005 рік. Виплати компанії за 2006 рік збільшилися майже на 18% й склали 195 млн. грн. Активи компанії збільшилися майже на 25% й становлять біля 370 млн. грн. Страхові резерви збільшилися на 34% й склали понад 140 млн. грн. Прибуток НАСК «Оранта» за 2006 рік склав біля 7,5 млн. грн. (у порівнянні з 2005 роком прибуток компанії збільшився майже на 44%).

Олег СПІЛКА, Голова правління НАСК «Оранта»:

«Ми почали реалізацію комплексної програми репозиціонування, підготовку до якої вели впродовж останніх двох років. Мета програми — укріплення лідерських позицій компанії, вдосконалення принципів управління, створення оновленого іміджу компанії, зокрема, корпоративного стилю, цінностей та місії. Репозиціонування компанії сприятиме досягненню поставлених бізнес-цілей, і цього року компанія планує збільшити свою долю на класичному ринку страхування до 12%».

Згідно з програмою репозиціонування пріоритетними напрямками діяльності компанії у 2007 році будуть:

• оновлення страхового портфелю компанії, створення нових страхових продуктів;

• втілення комплексної програми просування, зокрема, маркетингових досліджень, рекламної й PR-підтримки;

• комплексна робота з персоналом, спрямована на підвищення якості послуг;

• стандартизація роботи всіх регіональних офісів і представництв компанії;

• впровадження IT-систем управління бізнес-процесами.

Страховий портфель (англ. insurance portfolio) - фактична кількість застрахованих об´єктів або число договорів страхування; сукупна відповідальність страховика (перестраховика) за всіма діючими полісами.

Бі́знес-проце́с (англ. Business Process) - будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. Зміст 1 Опис 2 Моделювання та симуляція 3 Автоматизація та комп'ютеризація бізнес-процесів 4 Див.


Першим кроком з оновлення страхового портфелю компанії стало виведення на страховий ринок України 5 нових продуктів, 3 з яких стосуються автострахування та 2 –страхування нерухомості.

Страхови́й ри́нок - це особливе соціально-економічне середовище, певна сфера економічних стосунків, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист.Олег СПІЛКА, Голова правління НАСК «Оранта»:

«Нові страхові продукти мають відповідати потребам ринку, бути простими та адекватними за ціною. При цьому Клієнт має отримувати якісний сервіс й дуже швидкі виплати. Ми прагнемо до того, щоб люди чітко розуміли, за що й коли страхова компанія зобов‘язана платити, й платити швидко».

Нові страхові продукти «Оранти» було розроблено з урахуванням усіх цих вимог.Власникам автомобілів та нерухомості НАСК «Оранта» пропонує наступні страхові продукти:


 1. «Абсолютна гарантія». Програма пропонує власникам нових транспортних засобів повне КАСКО лише за 4% страхової суми. Виплати при настанні страхового випадку за програмою «Абсолютна гарантія» здійснюються незалежно від того, хто керував автомобілем, чи були порушені Правила дорожнього руху, де та ким було пошкоджено застрахований автомобіль, а для отримання страхової виплати достатньо факту пошкодження автомобіля.

  Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

  Автомобіль Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.

  Пра́вила доро́жнього ру́ху (скорочено: ПДР) - перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху. 2. «Справжня впевненість» – це покращена пропозиція страхування обов‘язкової цивільної відповідальності власника транспортного засобу. За цією програмою не тільки надається 40% додаткового страхового захисту, але й не передбачено франшизи – і все це по ціні стандартних умов страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, згідно з якими франшиза складає 510 гривень.

  В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!». 3. «Потрійна вигода» поєднує водночас три продукти – повне КАСКО, добровільну цивільну відповідальність власника транспортного засобу і страхування від нещасного випадку на транспорті.

  Страховий захист (англ. insurance protection) - економічні, перерозподільчі відносини, які складаються в процесі запобігання, подолання і відшкодування збитків, заподіяних конкретним об'єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров'ю громадян і т.п.

  Станда́ртний стан - сукупність термодинамічних умов, які застовуються для оцінки термодинамічних величин.

  Цивільно-правова відповідальність - це встановлені законом юридичні наслідки за невиконання або неналежне виконання особою обов'язків, зобов'язань, що пов'язані з порушенням суб'єктивних цивільних прав другої сторони.

  Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.

  Вартість страхового пакету «Потрійна вигода» дорівнює вартості поліса КАСКО, а інше страхувальник отримує як бонус – за 2 гривні.

 4. «Необхідний захист». По цій програмі Клієнт отримує захист майна від усіх найбільш ймовірних ризиків. З нею Клієнт отримує захист житла, оздоблення і обладнання квартири, домашнього майна від пожежі, стихійного лиха, затоплення, пограбування, протиправних дій третіх осіб. При сплаті страхового платежу в розмірі лише 40 копійок за кожен день страхового захисту, Клієнт при настанні страхового випадку забезпечує захист свого бюджету у розмірі 15 000 гривень, а при сплаті 55 копійок за кожен день страхового захисту – до 30 000 грн.

5. «Здобутий спокій» - пропонує Клієнту комплексне страхування нерухомого та рухомого майна, а також відповідальності перед третіми особами.

Рухоме майно - майно, відмінне від нерухомого майна; яке можна вільно переміщувати в просторі без заподіяння йому шкоди. До рухомого майна належать також гроші, валютні цінності, цінні папери, майнові права та обов'язки.

З програмою «Здобутий спокій» Клієнт захищає своє житло і домашнє майно від пожежі, вибуху, стихійного лиха, затоплення, пограбування, протиправних дій третіх осіб і наїзду транспортних засобів. У рамках програми також може бути застраховано і відповідальність Клієнта-власника квартири за шкоду, заподіяну майну третіх осіб.

Більшість автомобілів ділиться на праворульні і ліворульні.


Ліміт страхової виплати за цією програмою — по майну до 600 тис. грн., по відповідальності – 25 тис. грн.; при цьому виплата здійснюється без використання франшизи.

Усі нові програми страхування поєднує спрощена процедура оформлення страхового полісу та отримання страхових виплат з мінімальним переліком необхідних документів. Виплати здійснюються у чітко встановлені терміни. Зручні та оптимальні за ціною поліси автострахування та страхування майна можна придбати у 630 відділеннях НАСК «Оранта» по всій території України.


Скачати 42.62 Kb.

 • 20 березня 2007 року Національна акціонерна страхова компанія
 • Олег СПІЛКА, Голова правління НАСК «Оранта»
 • Власникам автомобілів та нерухомості НАСК «Оранта» пропонує наступні страхові продукти: «Абсолютна гарантія».
 • «Потрійна вигода»
 • «Здобутий спокій»