Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка2011 рік Диплом „Лідер національної освіти” та Золоту медаль

Скачати 228.38 Kb.

2011 рік Диплом „Лідер національної освіти” та Золоту медаль
Скачати 228.38 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір228.38 Kb.
ТипДиплом
  1   2   3

УЗАГАЛЬНЕНІ ІННОВАЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ДЕРЖАВНОГО ВНЗ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" В ОСНОВНИХ НАПРЯМАХ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2011-2015 РОКИ


  • Університет досяг високого визнання: отримано (2011 рік) Диплом „Лідер національної освіти” та Золоту медаль в номінації „Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи” (ХХ Міжнародна спеціалізована виставка „Освіта та кар’єра – 2011”); отримано (2012 рік) Диплом "Лідер національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України", Золоту медаль та Почесне звання "Лауреат конкурсу" в номінації "Інновації у співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці", Почесний диплом "За плідну працю з упровадження освітніх інновацій", Гран-прі в номінації "Профорієнтаційна робота серед молоді", Почесне звання "Лідер національної освіти" (міжнародні виставки з питань освіти);
   Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
   Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
   отримано (2013 рік) Диплом в номінації "Профорієнтаційна робота серед молоді", Гран-прі в номінації «Кращий дизайн офіційного сайту вищого навчального закладу», Диплом «За активну профорієнтаційну роботу серед молоді» на міжнародних виставках з питань освіти; Почесний диплом за активну і плідну роботу та внесок у розвиток освітньої галузі Дніпропетровщини; Золотий сертифікат «Експерт року з впровадження спеціальних програм, спрямованих на об’єднання наукової діяльності університету з дослідними установами підприємств України»;
   Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
   отримано (2014 рік) Диплом МОН України «За активну профорієнтаційну роботу серед молоді», Диплом МОН України «За презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти на міжнародних виставках з питань освіти».

 • Університет протягом п’яти років посідає провідні місця за результатами рейтингів.

2012 рік: 3 місце – серед технічних університетів і 1 місце – серед ВНЗ Південного регіону (ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна»); 4 місце – серед технічних університетів і 1 місце – серед ВНЗ Південного регіону ("Компас-2012").

2013 рік: 8 місце – серед технічних університетів за рейтингом МОН України та 7 місце – серед ВНЗ країни (ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна» і «Компас-2013»).

2014 рік: 7 місце – серед ВНЗ України; 4 місце – серед технічних університетів України; 1 місце серед ВНЗ Дніпропетровського та Південного регіонів (ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна»). У світовому рейтингу «Webometrix» університет посів 13 місце серед ВНЗ України; 2 593 місце серед університетів світу (покращення на 5 609 позицій).

2015 рік: за результатами рейтингу «ТОП-200 Україна» гірничий університет посів 7-ме місце; серед 286 вищих навчальних закладів України за результатами консолідованого рейтингу («ТОП-200 Україна», «Webometrics» та «Scopus») НГУ посів 21 місце; в рейтингу «Webometrics» – 9-те місце; за сумою показників в рейтингах «ТОП-200 Україна» та «Webometrics» НГУ – 6-те місце; у рейтингу QS «Європейські країни, що розвиваються, та Центральна Азія» університет посів 149 позицію.

  • Отримано чотири премії Президента України для молодих вчених: 2010 рік – професор Довбніч М.М., Дем’янець С.М., Віктосенко І.А.; 2011 рік – доцент Колосов Д.Л.; 2013 рік – доценти Яворський А.В. та Яворська О.О.; 2015 рік – кандидати технічних наук Дубицька М.С.
   Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
   , Кравченко К.В., Халимендик О.В.

 • Отримано сім Державних премій України в галузі науки і техніки: 2011 рік – професори Випанасенко С.І., Соболєв В.В., Шкрабець Ф.П.; 2012 рік – професор Крисін Р.С.; 2013 рік – професор Дідик Р.П.; професори Бешта О.С. та Самуся В.І.; 2014 рік – професори Сдвижкова О.О. та Курінний В.П.; 2015 рік – професор Бузило В.І. та доцент Павличенко А.В.; професор Дудля М.А.

Освітня діяльність

 • Університет отримав право здійснювати підготовку фахівців згідно з Переліком–2006 та Переліком–2010 з 18 галузей знань (майже 40 % від загальної кількості галузей знань України) за 31 напрямом підготовки і 51 спеціальністю. З них 31 напрям – підготовка бакалаврів, 42 спеціальності – підготовка спеціалістів, 47 спеціальностей – підготовка магістрів.

По університету за II рівнем акредитовано 100 %, за III рівнем – 97,6 % напрямів, за IV рівнем – 97,8 % спеціальностей, що на 20 % перевищує норматив для ВНЗ IV рівня акредитації.

На денній формі навчання ліцензований обсяг прийому бакалаврів – 2 765 осіб, спеціалістів – 1 694 осіб, магістрів – 1 165 осіб. За заочною формою ліцензійний обсяг бакалаврів – 2 370 осіб, спеціалістів – 1 755 осіб, магістрів – 473 особи. За вечірньою формою ліцензійний обсяг бакалаврів, спеціалістів та магістрів відповідно 912, 635 та 158 осіб. • Успішно виконано план державного замовлення прийому 2011-2015 років, у тому числі інженерних і фізико-математичних спеціальностей.

 • Інформатизація освітнього простору університету охоплює п’ять основних напрямів: розвиток сучасного інформаційно-телекомунікаційного середовища НГУ і його філій; інформатизація навчального процесу;
  Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
  інформатизація наукових досліджень;
  Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
  інформатизація процесів управління; інформатизація бібліотечного обслуговування.

Для виконання освітніх програм і наукових проектів ефективно використовуються комп’ютерні програмні пакети світових лідерів-виробників цієї продукції (Microsoft Office, SolidWorks, LabViev, Mathlab, Autodesk, K-mine).

Розроблено та впроваджено новий офіційний web-сайт університету.

Уведено в дію дві науково-навчальні лабораторії, що оснащені сучасними промисловими контролерами і комп’ютерами з ліцензійним програмним забезпеченням німецьких фірм.


 • Продовжено впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій та програмних продуктів:

 • успішно працюють три авторизованих навчальних центри з технологій SolidWorks, DelCAM та АСКОН, що сприяє адаптації випускників до умов сучасного світового виробництва;
  Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


 • втілено в навчальний процес програмні продукти: PTV VISUM – система комплексного транспортного планування та прогнозування для міст і регіонів; PTV VISSIM – інструмент для імітаційного моделювання транспортної ситуації на перехрестях і розв'язках;

 • 100 % персональних комп'ютерів підключено до корпоративної мережі університету з доступом до Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН, мережі Internet, Європейської науково-освітньої мережі GEANT4;
  Імітаці́йне моделюва́ння - це метод, що дозволяє будувати моделі процесів, що описують, як ці процеси проходили б насправді.
  Корпоративна мережа - це мережа, головним призначенням якої є підтримка роботи конкретного підприємства, що володіє даною мережею. Користувачами корпоративної мережі є тільки співробітники даного підприємства.
  Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням


 • про розвиток ресурсів і технологій інформаційного обміну університету свідчить 9 місце у національному та 2 728 місце у світовому рейтингах web-представництва вищих навчальних закладів “Webometrix”;

 • електронний каталог бібліотеки налічує більше 600 тис. записів і складає 98 % традиційного каталогу;

 • за навчальний рік введено 16 тис. записів. Фонд електронної читальної зали поповнився на 1 643 носія інформації та в цілому складає більш 3 тис.
  Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
  одиниць;

 • фонд мережевих електронних видань дорівнює 100 тисяч;

 • репозитарій університету користується підвищеним попитом, про що свідчать показники Google Analytics (безкоштовний сервіс, що надається Google для створення детальної статистики відвідувачів web-сайтів).
  Google Analytics - зручний і багатофункціональний сервіс для аналізу інтернет-сайтів. Дозволяє веб-майстрам перевірити стан індексування та оптимізувати видимість своїх веб-сайтів.


Здійснено оснащення навчального процесу новою обчислювальною технікою, WI-FI-покриття становить 100 % території університету, вдвічі зросла швидкість роботи в освітніх мережах, студенти мають безкоштовне підключення до мережевих ресурсів університету, мереж Internet, GEANT2 і віддалених ресурсних центрів України.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.


Університет приєднався до Академічного ресурсного центру Autodesk для можливості безкоштовно отримувати повнофункціональні версії програмних продуктів останніх версій. З’явилась можливість безкоштовного доступу до новітніх служб Office 365 for Education.

Реалізовано за підтримки Дніпропетровської облдержадміністрації міжнародний освітній проект "Технології SolidWorks – у сферу освіти": 10 кращих закладів освіти в галузі ІТ-технологій навчання отримали ліцензійний програмний продукт з технічного та технологічного конструювання (загальна вартість – понад 4 млн. долл.) на 200 робочих місць та НГУ – на 300 робочих місць.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці. • Створено нову систему практичної підготовки студентів в сучасних умовах, що включає навчально-науково-виробничі комплекси (п’ять), навчально-консультаційний центр, навчально-методологічний центр, науково-освітній центр, цільові кафедри, лабораторію геомеханіки ДТЕК, кафедру гірництва ДТЕК, співпрацю кафедр з високотехнологічними сучасними підприємствами, центри практики за кордоном (Німеччина, Польща).

 • Запропоновано систему мотивації отримання знань: навчальні екскурсії на сучасні підприємства, залучення студентів до наукової роботи, закордонні стажування, викладання в НГУ окремих курсів і навчання за окремими спеціальностями англійською мовою.
  Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.


  • Створено Центр фундаментальної підготовки для студентів, аспірантів та молодих вчених. Результати участі студентів університету в олімпіадах з математики національного і міжнародного рівнів:

2011 рік: студент гр. ЕПм-06 Кошеленко Є.В. посів 3 (призове) місце в категорії С, а також 2 місце в групі металургійних та гірничих ВНЗ та отримав диплом ІІІ-го ступеню (Всеукраїнська олімпіада).

2012 рік: в групі металургійних та гірничих ВНЗ студент гр. СА-08 Якупов Д.О. посів 2, а студентка гр. ТЗіт-10 Горошко Т.С. – 3 місце (Всеукраїнська олімпіада).

Студентка Горошко Т.С. також посіла 2 місце серед технічних спеціальностей Південного регіону країн СНД і 6 (призове) місце в номінації «Технічні среціальності» (Міжнародна олімпіада).В категорії «Т» (технічні ВНЗ) команда НГУ отримала 4, 5 і 6 місця. За командним результатом Національний гірничий університет посів 2 місце серед технічних ВНЗ України.
Національний гірничий університет Націона́льний гірни́чий університе́т - найстаріший провідний навчальний та науковий заклад у гірничій галузі України IV ступеня акредитації.

  1   2   3


Скачати 228.38 Kb.