Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка3 Управління показом презентації

Скачати 39.41 Kb.

3 Управління показом презентації
Скачати 39.41 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір39.41 Kb.

3.1. Управління показом презентації


Презентація спланована і підготовлена, настає найвідповідальнішій момент – демонстрація перед публікою, як правило, слухачами і глядачами одночасно. Хто ж визначає коли який слайд демонструвати? Звичайно, порядок появи слайдів зафіксовано при творенні презентації і стрибати через кілька слайдів вперед-назад неможливо, проте час демонстрації кожного слайду можно обирати динамічно, можна повертатися до попереднього слайду. Усіми цими діями хтось, наприклад виступаючий, або щось, наприклад, компьютер, керує. Можливі 4 варіанти управління:

 • автоматичний, демонстрацією керує комп’ютер відповідно до закладених в презентацію параметрів;

 • керований доповідачем, коли він динамічно відповідно з поточною ситуацією змінює слайди;

 • керований асистентом, коли слайди відповідно до ситуації і інструкцій змінює асистент;
  Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
  Асисте́нт (від лат. assistens - присутній, помічник) - у широкому розумінні - помічник спеціаліста.


 • комбінований, коли слайди змінюються і комп’ютером, і людиною, пріоритет, звичайно, зберігається за людиною.

Розглянемо специфіку кожного з варіантів окремо.

Автоматичний – використовується для автономного показу презентацій. Такий показ найчастіше застосовується на виставках, коли відвідувачам треба дати можливість одержати загальну інформацію про компанію, продукт, послугу.
Виставка - публічна демонстрація досягнень у галузі економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя. Поняття може позначати як сам захід, так і місце проведення цього заходу.
Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Такі презентації демонструють в кільцьовому режимі – після останнього слайду знову демонструється перший. Автоматичний показ дозволяє не сінхронізовувати появу глядачів, а переглядати презентацію з будь-якого місця. В умовах великого напливу відвідувачів це дуже важливо.

При плануванні таких презентацій міні-сюжети не повинні бути довшими за 2-3-4 слайди, тривалістю 1-2 хвилини.

Планування - це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.
Саме стільки часу може тримати перед очима екран людина, що проходить поруч. Через 2-3 міні-сюжети слід повторювати головний слайд з назвою компанії, проекту або продукту та контактними відомостями. Замість цього ще краще винести слоган презентації (назву компанії, назву продукту) у колонтитул кожного слайду.

Більшість інстументальних систем підготовки презентацій дозволяє встановлювати тривалість окремих слайдів у широких межах, хоча в автоматичному режимі доцільна тривалість від 10 до 30 секунд.

Колонти́тул (від франц. colonne - стовпець і лат. titulus - напис, заголовок), заголовкові дані (назва твору, частини, глави, параграфа тощо), що розміщуються над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної сторінки книги, газети, журналу.
Автоматика Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Інструментальні системи дозволяють записувати також голосове супроводження слайдів і визначати фактичну тривалість їх демонстрації відповідно до тривалості коментаря.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.


Керований виступаючимтакий режим є найпоширенішим, оскільки дозволяє змінювати тривалість показу слайдів відповідно до ситуації. Це дозволяє розширювати коментар або повторювати певні місця залежно від контингенту слухачів, а також не обмежувати час на запитання. Сучасні системи демонстрації дозволяють „гортати” слайди знаходячись на значній відстані від комп’ютера і проектора за допомогою дистанційного пульта аналогічного дистанційному пульту телевізора.
Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.
Комента́р (від лат. commentārium - записки, тлумачення) - * Тлумачення певного тексту або книги.
. Телеві́зор (ТВ) - пристрій, який призначено для демонстрації нерухомих і рухомих зображень із звуковим супроводом. Слово походить від грецького τῆλε (TELE, 'далеко') і латинське (videre VIEWER, 'бачити').
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Слід зауважити, що при проведенні презентацій часто виникає потреба „гортати” слайди назад. Тому якщо дистанційний пульт не дозволяє швидко це робити, то варто мати біля комп’ютера (проектора) асистента, який здійснюватиме повторення слайдів. Ситуація з поверненням слайду може також виникнути через необережне подвійне натискання на відповідну кнопку пульта.Керований асистентом – цей режим використовується, як правило, у випадках, коли комп’ютер і проектор знаходяться далеко від доповідача і немає технічної можливості дистанційно „гортати” слайди, або коли доповідач технічно не може використовувати дистанційне керування презентацією (руки зайняті, наприклад паперами і указкою, через далекозорість важко попасти на потрібну кнопку пульта, доповідач захоплюється і забуває „гортати” слайди).
Далекозорість або гіперметропія - це вада зору, що виникає внаслідок послаблення оптичної системи ока, і проявляється у вигляді нездатності сфокусувати зір на прилеглому об'єкті. При цьому промінь світла який потрапляє після преломлення через лінзу ока (рогівку та кришталик) віртуально збирається за сітківкою (світлосприймаючий апарат ока), а на сітківці формується нечітке зображення.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

У випадку, коли асистент не дуже добре знає зміст презентації або доповідач може імпровізувати під час виступу, варто домовитись про умовний знак переходу до наступного або попереднього слайду. Адже зовсім не цікаво після кожного слайду чути слова „наступний слайд, будь-ласка”. Таким знаком може бути тикання указкою у певну незмістовну ділянку екрану (найкраще верхні кути), піднімання, опускання чи покладання на певне місце руки, поворот голови тощо.

Покладання - соціальна категорія, котра являє собою матеріальну реалізацію, узагальненішої соціальної категорії довіри, котра проявляє себе в соціальній/етологічній поведінці суб'єкта, що довіряє. Соціальний абстрактний термін покладання не слід плутати з утилітарним терміном покладання, що тривіально означає матеріальну дію.
Звичайно така система вимагає від доповідача і асистента уважності, проте в разі збою завжди можна буде подати команду голосом.

У будь-якому випадку асистентові треба мати перед очима не лише роздрук слайдів, а й текст (тези) виступу з позначеними місцями демонстрації кожного слайду.

Комбінований – як і автоматичний використовується при несинхронному надходженні відвідувачів, як правило на виставках. При не дуже великій кількості відвідувачів біля екрану може стояти компетентний співробітник для коментарів та відповідей на запитання.

Організація виставкової діяльності : навч. посіб. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський; Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 327 c. - Бібліогр.: с. 325-327.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Така людина в разі потреби, може натискаючи на певні кнопки пульта, миші, клавіатури затримувати слайд на екрані або прискорювати його зміну.

Важливим елементом керування презентацією є указка. Звичайно, при застосуванні поступового відкриття інформації і анімаційних ефектів потреба у фіксуванні певних фрагментів слайду майже не виникає, однак використання указки створює враження, що презентація робиться саме для цієї аудиторії, а не є записаним на „магнітофон” (дискету, CD) стандартним текстом.

Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Аніме (яп. アニメ МФА: [an̠ʲime]( слухатиді), від англ. animation [анімейшн] - анімація) - японська анімація. Головна відмінність від анімації інших країн полягає в тому, що аніме орієнтується не на дитячу, а переважно на підліткову чи навіть дорослу аудиторії.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Аудиторія Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.
Крім того без указки не обійтися відповідаючи на запитання чи коли треба позначити певний важливий елемент слайду.Звичайно, при проведенні презентації можна користуватися традиційною твердою (дерев’яною, металевою, пластмасовою) указкою.
Пласти́чна ма́са (пластмаса) - штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Однак це вимагає від доповідача знаходитись у безпосередній близькості до екрана, а довжина указки повинна приблизно дорівнювати діагоналі екрану, на сьогодні це близько двох метрів. Найкращим виходом з цієї ситуації є використання лазерної указки, яка дозволяє фіксувати довільне потрібне місце екрану з відстані кількох десятків метрів. Єдиним суттєвим недоліком лазерної указки є те, що вона вимагає „твердої” руки і при збільшенні відстані до екрану буде все сильніше показувати тремтіння рук доповідача. Оскільки всі лазерні указки працюють від батарейок, перед презентацією варто пересвідчитись у їх достатній ємності, а у найвідповідальніших випадках краще взагалі поставити нові елементи живлення. Не слід також забувати, що включену лазерну указку ні в якому разі не можна повертати у бік аудиторії, оскільки промінь лазера може пошкодити сітківку ока людини.


Скачати 39.41 Kb.

 • Автоматичний
 • Інструментальні
 • Керований асистентом
 • Комбінований