Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка31: «Порівняння двох або більше предметів. Об’єднання предметів у групи за певними ознаками»

Скачати 17.96 Kb.

31: «Порівняння двох або більше предметів. Об’єднання предметів у групи за певними ознаками»
Скачати 17.96 Kb.
Дата конвертації05.10.2019
Розмір17.96 Kb.
ТипУрок
Інформатика. 2 клас. Згідно з навчальною програмою (оновленою в 2017 році) інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів: http:mon.
Інформа́тика (англ. informatics, information science; нім. Informatik; рос. информатика) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
gov.uaactivityeducationzagalna-serednyanavchalni-programy.html 2017-2018 н.р. Інформатика. 2 клас. Тема уроку 31: «Порівняння двох або більше предметів. Об’єднання предметів у групи за певними ознаками» Мета уроку: Навчальна: продовжити ознайомлення з поняттям команди, вчити відрізняти команди від спонукальних речень; навчити створювати короткий набір команд за допомогою середовища програмування для дітей Scratch; Розвивальна: розвивати логічне мислення, уважність, здібності аналізувати свою діяльність;
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
Виховна: виховувати інтерес до предмета інформатика, бережливе відношення до комп’ютерної техніки. Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок. Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація до урока, проектор, підручник. Програмне забезпечення: Скарбниця знань Хід уроку: 1.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Скарбни́ця (лат. thesaurus, «тезаурус»; англ. treasury, ісп. tesorería) - скриня, місце або приміщення для зберігання скарбів, коштовностей, грошей; переносно - власне скарби, кошти, гроші. Також - назва установи, яка завідує «скарбом» (коштами, майном певної спільноти - держави, уряду, війська, племені, роду тощо).
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Організаційний етап. Учитель привітається, налаштовує учнів на увагу, перевіряє готовність до урока, відмічає відсутніх. 2. Актуалізація опорних знань. (Слайд 3,4) Фронтальне опитування: Стрічку, на якій було написано прислівя, розрізали на частини.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Склади ці частини та прочитай прислівя. (Слайд 3) (ХТО БАГАТО ЧИТАЄ, ТОЙ БАГАТО ЗНАЄ) Робота в командах: Розсипалося речення. Допоможіть його зібрати. (Слайд 4,5) Без верби і калини немає України. Україна – мати, за неї треба головою стояти. Без відваги зазнаєш зневаги. Людина без рідної землі, як соловей без гнізда. 3. Мотивація навчальної діяльності.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
(Слайд 6, 7) Фронтальна робота. Як ви розумієте, що таке об’єкт (Слайд 6) (Об’єкт – це живі та не живі предмети, явища природи) Завдання 1. (Слайд 7) Об’єднання предметів в групи. Завдання на розвиток логічного мислення, вміння аналізувати, контролювати свою діяльність, прислухатися до партнера при виконанні завдання. Запитання: які множини у вас утворилися Як їх можна назвати (Слайд 8 – множини або групи з кісточками та без.) Очікуємі відповіді: фрукти та ягоди, великого розміру та маленького, темні та світлі, круглі та овальні, солодкі та кислі… 4. Засвоєння нового матеріалу. (Слайд 9) Робота в парах Завдання 2. За якими ознаками можна об’єкти об’єднати у групи (Слайд 9) 5. Фізкультхвилинка. (Слайд 10) Відчинились двері – рип. З-за порогу зайчик – стриб! Хто тут є Що тут є Хто в будиночку живе Із кімнати чути: „Цить Тут хазяїном – ведмідь! Я на гостя не чекав!” Швидко зайчик пострибав. 6. Формування вмінь та навичок. Робота з підручником. С.117. (Слайд 11) С.118 Назви відгадку. Робота в командах. С.119 Розглянути таблицю. Завдання 3. Об’єднайте в групу правдиві твердження правил безпечної поведінки в комп’ютерному класі: (Слайд 12) У кабінеті інформатики можна бігати. Натискати можна на всі клавіши та кнопки одночасно. Спину тримай рівно. Не нахиляйся близько до комп’ютера. Не забувай перевірити усі дроти та розняття. Лікті тримай на клавіатурі. Вірні відповіді: 3,4 (Слайд 13) Робота за комп’ютером. (Слайд 14-16) Індивідуальна робота. Інструктаж учителя: Сьогодні ви будете працювати за комп’ютером з програмою «Скарбниця знань».
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Вам потрібно буде відкрити скарбничку 2 клас (Слайд 14) і знайти на мапі місто МНОЖИНИ, виконати всі вправи. (Слайд 15) Потім за допомогою кнопки МЕНЮ повернутися до мапи і продовжити свої мандри до міста ЛОГІКА та виконати вправи 1-9 (Слайд 16). 7. Вправи для очей. (Слайд 17) 8. Рефлексія. (Слайд 18) Фронтальне опитування. Що вивчили на уроці Чого навчилися під час роботи за компютером Що сподобалось на уроці Що було важко на уроці


Скачати 17.96 Kb.