Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка5 травня – 173 роки від дня народження українського письменника, композитора Сидора Воробкевича

Скачати 55.66 Kb.

5 травня – 173 роки від дня народження українського письменника, композитора Сидора Воробкевича
Скачати 55.66 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір55.66 Kb.

5 травня – 173 роки від дня народження українського письменника, композитора Сидора Воробкевича

(Данила Млаки) (1836-1903)


Видатний подвижник національної культури

Я край один лиш знаю,

Одну лише ріку –

Для них б’є серце в грудях,

Для них лиш я жию.
Си́дір Воробке́вич (5 травня 1836, Чернівці - 19 вересня 1903, там же) - український буковинський письменник, композитор, музично-культурний діяч, православний священик, педагог, редактор часописів Буковини, художник.


Для них із мого серця

Усі пісні пливуть –

То люба Буковина,

Мій милий синій Прут!

С.Воробкевич

ВОРОБКЕВИЧ С. Твори / Сидір Воробкевич.- Ужгород: Карпати, 1986.- 562 с.

ВОРОБКЕВИЧ С. Вибрані твори / Сидір воробкевич.- К: Дніпро, 1987.- 358 с.

ВОРОБКЕВИЧ С. Вибрані поезії / Сидір Воробкевич.- К., Рад. письменник, 1964.- 155 с.

ВОРОБКЕВИЧ С.: [вірші] // Богайчук М.А. Письменники Буковини: посіб. для учнів 5-11 кл. та вчителів укр. літ. / М.Богайчук, Р.Дуб.- Чернівці, 1998.- С. 17-18.

Воробкевич С. Хорові твори без супроводу / С.Воробкевич; за ред. упоряд. та комент. А.М. Кушніренка.- К.: Муз. Україна, 1996.- 145 с.

***

ВОРОБКЕВИЧ Сидір Іванович // УЛЕ.- К., 1988.- Т. 1.- С. 356-357.ВОРОБКЕВИЧ Сидір // Енциклопедія українознавства.- Перевид. в Україні.- Львів, 1993.- Т. 1.- С. 317.

Воробкевич Сидір Іванович // Корінний М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М.
Енциклопе́дія (лат. encyclopaedia від дав.-гр. ἐγκύκλιος παιδεία - «круг наук», дав.-гр. κύκλος - коло і дав.-гр. παιδεία - навчання, наука) - «коло наук», сукупність наукових знань з широкого кола питань.
Корінний, В.Шевченко.- К., 2003.- С. 70.

БІЛИНСЬКА М. Сидір Воробкевич / М.Білинська.- К.: Муз. Україна, 1982.- 46 с.

НИКОНЕНКО П., Юрійчук М. Жайворонкова пісня з Буковини / П.Никоненко, М.Юрійчук // Воробкевич С. Вибрані твори / Сидір Воробкевич.- К., 1987.- С. 5-18.

***


Воробкевич Сидір (Ісидор) Іванович // Муха А.І. Композитори України та української діаспори: довідник / А.І. Муха.- К., 2004.- С. 59.

Воробкевич Ісидор Іванович: український композитор, диригент, письменник, музично-громадський діяч // Провідники духовності в Україні: довід. / за ред. І.Кураса.- К., 2003.- С. 631.

Сидір Воробкевич // Хто є хто на Буковині: довідник.- К., 2006.- С. 25.

***


Воробкевич Сидір Іванович // Богайчук М.А. Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник / М.Богайчук.- Чернівці, 2005.- С. 58.

Сидір Воробкевич (1836-1903) - український письменник і композитор, музично-культурний діяч // Павлюк О.М.
Грома́дський дія́ч - людина, яка відзначається своєю активністю та енергійністю на громадській роботі, в якійсь галузі життя. Як правило, член (лідер) громадської організації.
Композитор Компози́тор (ж.р. композиторка, від лат. componere - складати в ціле) - автор музичних творів: особа, що займається створенням музики.
Письменник Письме́нник - у широкому розумінні - кожна людина, яка пише твори (не обов'язково художні, наукові, вірші також), висловлює власні думки, досвід і бачення світу у письмовій формі. У вузькому розумінні це автор художніх творів; особа, для якої літературна діяльність є професією.
Буковина. Визначні постаті: 1774-1918: біогр. довідник / О.Павлюк.- Чернівці, 2000.- С. 176-178.

[Воробкевич С.] // Дуб Р. Літературно-мистецька Кіцманщина: путівник Р.Дуб.- Чернівці, 2003.- С. 7.Воробкевич Сидір Іванович (1836-1903): письменник, композитор, диригент, фольклорист і етнограф, журналіст і видавець, педагог, організатор культурно-освітних товариств // Літературно-мистецька Сторожинеччина: довідник / авт.-упоряд. Т.Катамай, Т.Ковбан, Ф.Кучережко.- Чернівці, 2006.- С. 15-16.

Воробкевич Сидір Іванович // Перлина Буковини 2001: щоріч. тел. довідник.- 2001.- С. 129.- (Золоті сторінки України).

Сидір Воробкевич // Шевченко Н.Д. Чернівці: 100 відомих адрес: довідник туриста-краєзнавця / Н.Шевченко.- Чернівці, 2007.- С. 146-147.

***


Никоненко П. Сидір Воробкевич: життя і творчість / Петро Никоненко, Микола Юрійчук.- Чернівці: Рута, 2003.- 208 с.

СИДІР Воробкевич // Демочко К. Музична Буковина: сторінки історії…- К., 1990.- С. 19-28.

Жайвір весни відродження: [Сидір Воробкевич] // Демочко К. Мистецтво Буковини: нариси з минулого / Кузьма Демочко.- Чернівці, 2008.- С. 127-140.

Сидір Воробкевич // Гулін Я. Апостол просвіти / Я.Гулін.- Чернівці, 2000.- С. 7-11.

Сидір Воробкевич // Дуб Р. Літературна Буковина / Р.Дуб, М.Богайчук.- Чернівці, 1997. - С. 19-22.

Сидір Воробкевич з нагоди століття народин // Сімович В. Праці у двох томах: Літературознавство. Культура / В.Сімович.- Чернівці, 2005.- Т. 2.- С. 683-685.

Сидір Воробкевич у моєму житті // Труш І.С. На бистрині життя.- Чернівці, 2003.- С. 40.

***


ІВАСЮК М. Жайворонок рідного краю // Воробкевич С. Твори / С.Воробкевич.- Ужгород, 1986.- С. 5-21.

ЛЕСИН В. Сидір Воробкевич – поет / В.Лесин, О.Романець // Воробкевич С. Вибрані поезії / С.Воробкевич.- К., 1964.- С. 3-33.

НИКОНЕНКО П., Юрійчук М. Жайворонок нашого відродження: [до 100-річчя від дня смерті С.Воробкевича] / П.Никоненко, М. Юрійчук // Буковина.- 2003.- 17 верес.

***


СИДІР Воробкевич // Глогорожечка: кн. для читання дітям дошк. та молод. шк. віку.- Чернівці, 2003.- С. 152.

Сидір Воробкевич // Гуцулятко: літ.-худож. видання / упоряд. В.Колодій.- Чернівці, 2004.- С. 23: іл.

[Сидір Воробкевич] // Доманицький В. Про Буковину та життя буковинських українців / В.Доманицький.- Чернівці, 2004.- Кн.1.- 76 с.

ЮРІЙЧУК М. Сидір Воробкевич // Письменники Буковини другої половини XIX - першої половини XX ст.: хрестоматія. Ч.1. / за ред. Б.І. Мельничука, М.І. Юрійчука.- Чернівці, 2001.- С. 91-94.

***


ВИШПІНСЬКА Я.М. Пісенний фольклор Буковини у творчості С. Воробкевича // Науковий вісник Чернівецького державного університету: зб.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - державний вищий заклад освіти 4-го рівня акредитації у місті Чернівці.
наук. праць. Вип. 37. Педагогіка та психологія.- Чернівці, 1998.- С. 159-161.

Кушніренко А.М. Використання музичної спадщини С.Воробкевича у процесі формування майбутнього педагога // Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: у 6-ти кн. (28-31 жовт. 1996 р., м. Чернівці).- Чернівці, 1996.- Кн. 4.- С. 51-54.

Процюк В.М. Музично-естетичне виховання учнівської молоді на спадщині С.Воробкевича // Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: у 6-ти кн. (28-31 жовт. 1996 р., м. Чернівці).- Чернівці, 1996.- Кн. 2.- С. 152-154.

***Бабух В. Несвяткові рядки про монумент на честь генія // Чернівці.- 2006.- 5 трав. (№18).- С. 4.

Богачук О. До ювілею Сидора Воробкевича: [біогр. та творчий шлях] // Свобода слова.- 2006.- 11 трав. (№246).- С. 18.

Васкан В. Сидір Воробкевич – учитель, педагог // Буковин. віче.- 2007.- 22 серп. (№62).- С. 3.

Герман К. Жайворонок українського відродження на Буковині // Доба.- 2006.- 11 трав. (№495).- С. 12.

Гречанюк Ю. До джерел історичної повісті Сидора Воробкевича “Месть Чорногорца” // Буковин. журнал.- 2003.- № 3-4.- С. 267-276.

Гречанюк Ю. Історична проза Сидора Воробкевича // Буковин. журнал.- 2001.- Ч. 1-2.- С. 193-199.

Дерда І. Сидір Воробкевич - перший професійний музикант на західноукраїнських землях // Відродження.- 2006.- 4 черв. (№6).- С. 3, 4, 5.

Звитяжцеві минувшини присвячено: [вист. в худож. музеї до 170-річчя С.Воробкевича] // Свобода слова.- 2006.- 18 трав. (№19).- С. 18.

Кушніренко А. Жайворонок буковинського краю: [про муз.
Історична проза - літературний жанр сюжет якого містить події, що мали місце в минулому. Історична проза - досить неоднозначний термін: частіше за все його використовують як синонім для опису історичного роману чи історичної повісті; однак цей термін може бути застосований до праць в інших форматах оповіді, наприклад, в таких виконавських і візуальних видах мистецтв як театр, опера, кіно, телебачення, комікси, графічний роман.
Букови́на (край буків) - історичний регіон, розташований між середньою течією Дністра та головним Карпатським хребтом у долинах верхньої течії Пруту та Сірету. Нині ця територія входить до складу України (частина Чернівецької області) та Румунії (частина повіту Сучава).
спадщину С.Воробкевича] // Буковин. віче.- 2006.- 5 трав. (№34).- С. 2.

НИКИРСА М. "Зачав з дрімоти будити нас молоденький Воробкевич": [до 165-річчя від дня народж. С.Воробкевича] // Буковин. віче.- 2001.- 5 трав.Полянко О. Оборонець православ’я: [про С.Воробкевича] // Буковина.- 2008.- 15 січ. (№ 3).- С. 3.

ПЕНЦАКОВА Л. Буковина і рідна мова в поезіях Сидора Воробкевича // Дивослово.- 2003.- №7.- С. 29-31.Ровецька О. Більш як за сто років творчий доробок Сидора Воробкевича й досі не вивчено // Сіті-інфо.- 2006.- 12 трав. (№ 19).- С.9.

РУДЕЙЧУК Я.Д. Поетичний світ Сидора Воробкевича: [розробка уроку] // Крайова освіта.- 2002.- 19 лип. (№ 27).- С.10.Селезінка В. Як Сидора Воробкевича на сцену повертали: [до 170-річчя від дня народж.] // Буковина.- 2006.- 5 трав. (№34).- С. 2.

Сидору Воробкевичу – 170 років // Погляд.- 2006.- 7 квіт. (№27).- С. 2.

Скиба Ю. Художники – просвітителі: [вернісаж до 170-річчя] // Чернівці.- 2006.- 19 трав. (№20).- С. 4.

Сулятицький Т. Заборонене ім’я // Буковина.- 2006.- 17 трав. (№37).- С. 3.

Федорова Л. Вулицю Воробкевича відкрито до Дня міста // Сіті-інфо.- 2006.- 12 трав. (№19).- С. 4.

***


ГНЕП М. Сидір Іванович Воробкевич: [до 100-річчя з дня смерті поета, композитора] // Час 2000.- 2003.- 22 серп. (№ 34).- С. 12.

МЕЛЬНИЧУК Б. Воробкевичеві луни: [до 100-річчя від дня смерті] // Буковина.- 2003.- 15 жовт.***

Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича (1993-2000 рр.): реком. бібліогр. покажчик.- Чернівці: Букрек, 2001.- 48 с.

Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича (2001-2005 рр.): реком. бібліогр. покажчик.- Чернівці: Рута, 2006.- Вип. 2. - 80 с.

5 травня – 172 роки від дні народження та 19 вересня – 105 років з дня смерті українського письменника, композитора Сидора Воробкевича (Данила Млаки) (1836-1903) // Пам’ятаймо! (Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2008 р.): бібліогр. покажчик / [упоряд. О.О. Гаврилюк, Ю.В. Боганюк].- Чернівці, 2008.- С. 127-132.


Скачати 55.66 Kb.

  • (Данила Млаки) (1836-1903) Видатний подвижник національної культури Я край один лиш знаю, Одну лише ріку
  • Для них із мого серця Усі пісні пливуть – То люба Буковина, Мій милий синій Прут! С.Воробкевич
  • Чернівецького державного університету
  • Історична проза