Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка9 Аналіз відвідуваності сайтів

Скачати 103.96 Kb.

9 Аналіз відвідуваності сайтів
Скачати 103.96 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.03.2017
Розмір103.96 Kb.
  1   2

9.1. Оптимізація і просування сайту. Аналіз відвідуваності

9.1. Аналіз відвідуваності сайтів


За станом на січень 2011 року кількість сайтів в Інтернеті складала біля 274 млн.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Оптиміза́ція (англ. optimization, optimisation) - процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень (наприклад, оптимізація виробничих процесів і виробництва). Задача оптимізації сформульована, якщо задані: критерій оптимальності (економічний - тощо; технологічні вимоги - вихід продукту, вміст домішок в ньому та ін.)
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
сайтів. (http://news.netcraft.com/).

Кожному власнику сайту цікаво знати, скільки відвідувачів було на його сайті, звідки вони прийшли, скільки з них завітали на сайт повторно, якими сторінками пересувались по сайту, які сторінки сайту є більш популярними. Тому, аналіз відвідуваності сайтів буде корисним як для власників сайтів так і для Інтернет маркетологів, що його просувають.

Маркето́лог, Ме́неджер з марке́тингу - посадова особа фірми, що здійснює аналіз маркетингової ситуації, реалізацію планів і контрольні функції.


Для аналізу відвідуваності можна застосувати:


  • Статистичні сервіси, або лічильники відвідувань.

  • Аналізатори журнальних записів, або аналізатори логів.

Статистичні сервіси надають сервери, для яких збір статистичних даних є основним призначенням, аналізатори — на сервері, де розміщено даний сайт. Для збору статистичних даних можна поєднувати обидва підходи.

Лічильники відвідувань


Лічильник відвідувань - це спеціальний скрипт, який фіксує заходи на сайт відвідувачів та пошукових роботів і надає різну статистику про сайт.
Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.
Пошуковий робот (також англ. web crowler, англ. web spider) - програма, що є складовою частиною пошукової системи та призначена для обходу сторінок інтернету з метою занесення інформації про них (ключових слів) до бази даних.

Зазвичай, лічильник складається з двох частин:  • Код (скрипт) для збору даних, який розміщується на сторінках сайту.

  • Програмний механізм сервера, який обробляє отриману інформацію і надає її у вигляді статистичного звіту.

Розробник сайту може сам написати скрипт лічильника для встановлення на сервер, або скористатися послугами однієї з багатьох служб, що існують в Інтернеті (Spylog.ru, HotLog.ua, BigMir.net, I.ua, Ukr.net, Meta.ua).

Більшість компаній, що пропонують встановлення лічильників починали свою діяльність як безкоштовні ресурси і спочатку надавали всім бажаючим достатньо багато статистичних даних.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Веб-се́рвер (англ. Web Server) - це сервер, що приймає HTTP-запити від клієнтів, зазвичай веб-браузерів, видає їм HTTP-відповіді, зазвичай разом з HTML-сторінкою, зображенням, файлом, медіа-потоком або іншими даними.
Людська діяльність - процес (процеси) активної взаємодії суб'єкта з об'єктом, під час якого суб'єкт задовольняє будь-які свої потреби, досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку активність людини, якій вона сама надає деякий сенс.
З ростом популярності, її статистичні послуги стали або платними (Smartlog), або безкоштовними для обмеженої статистики (HotLog) чи для некомерційних сайтів (Spylog).
Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.

До 2000 року, єдиною ознакою успіху будь-якого Інтернет проекту була велика кількість відвідувачів сайту. І тоді скриптів, що просто додавали одиницю до загальної суми при кожному завантаженні сторінки, цілком вистачало.

Тепер загальна кількість відвідувачів не є вирішальною ознакою успіху. Власників цікавить не загальна кількість, а так звані цільові відвідувачі — ті люди, які готові скористатися конкретними послугами. Щоб дізнатися розмір аудиторії, яка може представляти інтерес для компанії, потрібно знати узагальнений портрет своїх потенційних клієнтів.

Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.
І в цьому велику допомогу становить інформація від статистичних сервісів.Для того, щоб скористатися статистичним сервісом потрібно зареєструватися на його сайті, заповнити короткі відомості про сайт і вибрати тип лічильника. Система згенерує фрагмент коду, який потрібно вставити в код сторінок сайту. Після цього на сайті статистичного сервісу буде доступною інформація про кількість відвідувачів, переглянуті сторінки та інші статистичні дані, що допоможуть в маркетинговому аналізі.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Статистичні відомості


IP-адреса відвідувача. Надає відомості про фізичне місцезнаходження відвідувача, оскільки дуже багато комерційних проектів розраховано на людей, що живуть в певному місті або регіоні.

Ресурс, з якого відвідувач перейшов на сайт. Дозволяє відстежити, наскільки ефективними є рекламні кампанії, що застосовані для збільшення популярності сайту.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.


Маршрут пересування відвідувачів по сайту. Надає відомості про зручність навігації у сайті і можливості оптимізації.
Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Аналізуючи переходи по сторінках, можна побачити наміри відвідувача та його інтереси. Якщо відвідувач не перейшов далі за заголовну сторінку проекту, то, швидше за все, він потрапив сюди випадково — наприклад, натиснув на банер, що не зовсім точно відображає тематику сайту. Якщо відвідувач переглядає велике число сторінок на одному рівні, то, швидше за все, він шукає щось потрібне, але не може знайти. В цьому випадку варто задуматися про перегляд навігації. Якщо ж відвідувач послідовно просувається «вглиб» сайту, то він, швидше за все, знайшов саме те, що шукав.

Браузер відвідувача. Можна ухвалити рішення, під які браузери краще оптимізувати сайт. Якщо, наприклад, певним видом браузера користується мізерна кількість користувачів, то навряд чи має сенс при розробці сайту враховувати його особливості інтерпретації html-тегів.
Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Популярні лічильники


Яндекс.Метрика від компанії Яндекс. Невидимий лічильник, звіти оновлюються що 5 хвилин. Аналізує рекламний трафік, конверсії, будує інтерактивні карти пересування користувачів по сайту. Генерує звіти за статтю та віком відвідувачів сайту. Присутній безкоштовний моніторинг доступності сайту, з можливістю відправлення повідомлень по SMS. Можна переглянути звіти за довільний період.

Google Analytics від компанії Google.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Google Google Inc. (вимовляється /ˈguːgl/, «ґу́ґл») - американська публічна транснаціональна корпорація, яку заснували 1998 року аспіранти Стенфордського університету Ларрі Пейдж і Сергій Брін. Найпопулярніший пошуковий сервіс станом на 2016 рік, має у власності, зокрема YouTube і Blogger.
Надає повний аналіз аудиторії і міжсайтових переходів. Не вимагає розміщення власного банера на кожній сторінці сайту.

Spylog вважається провідним лічильником в світі. Збирає максимальну кількість даних, генерує сотні різних звітів, визначає унікальних відвідувачів по cookies. Низька швидкість обробки.

HotLog. Зручний і простий лічильник, одночасно надає велику кількість статистичних звітів, що будуть у нагоді і для власника сайту і маркетолога. Система постійно розвивається. Серед сайтів-учасників створено рейтинг. Висока швидкість обробки, статистика відвідуваності відображається в онлайн режимі, докладні щодобові статистичні звіти.

InetLog. Зручний, з великою кількістю звітів. Є рейтинг сайтів-учасників, а також програма моніторингу відвідуваності в реальному часі.

LiveInternet.ru. Надає глобальну статистику у відкритому доступі.
Відкритий доступ Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів.

  1   2


Скачати 103.96 Kb.

  • Для аналізу відвідуваності можна застосувати
  • Лічильники відвідувань
  • Статистичні відомості
  • Популярні лічильники