Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка9 клас. Паливна промисловість. Мета

Скачати 88.69 Kb.

9 клас. Паливна промисловість. Мета
Скачати 88.69 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір88.69 Kb.
  1   2

9 клас. Паливна промисловість.
Мета: сформувати знання про підгалузі паливної промисловості – вугільну, нафтову, газову, торф’яну; розвивати вміння характеризувати паливну промисловість України; показувати на карті райони видобутку паливних ресурсів; виховувати в дітей бережливе ставлення до природних ресурсів України.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Приро́дні ресу́рси Украї́ни - частина природних ресурсів Землі, що належать Українському народу.Обладнання: карта „Паливно-енергетичний комплекс України”, атласи, контурні карти; колекції „Нафта”, „Кам’яне вугілля”, „Торф”.
Хід уроку.
І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Усне опитування:


  1. Охарактеризувати роль і значення промисловості в економіці України.

  2. Назвати галузевий склад промисловості України.

  3. Які зміни відбулися в структурі промисловості за останні 20 років? Із чим вони пов’язані?

Біля дошки два учні заповнюють таблицю.
Чинники, що впливають

на розміщення промислового виробництва.

Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Чинники

Приклади

Природні

Економічні

Соціальні

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

Паливні корисні копалини людина використовувала з давніх часів, вони забезпечували її теплом. На території України видобування нафти зафіксовано у ІІІ ст. до нашої ери. В Україні виявлено великі поклади паливних ресурсів, наявність яких є основою економіки країни, можливістю створення її енергетичної та промислової бази. Забезпеченість України корисними копалинами обумовлена не тільки різноманітністю складу їх груп, але і їх в цілому зручним розташуванням.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.


IV. Вивчення нового матеріалу.

Проблемне запитання: Чому в Україні видобуток палива почав знижуватися?

Паливна промисловість є однією з найважливіших галузей промислового виробництва. Вона охоплює всі процеси видобутку і переробки кам’яного і бурого вугілля, горючого газу, нафти і торфу.

Вугілля Вугі́лля, Викопне вугілля (рос. уголь ископаемый, англ. fossil coal (mineral), нім. fossile Kohle f) - тверда осадова порода, горюча копалина, утворена шляхом вуглефікації рослинних залишків.

Видобуток палива в Україні зростав до 1987 року. Однак останніми роками абсолютні розміри видобутку палива почали знижуватися. Це пояснюється головним чином погіршенням гірничо-геологічних умов видобутку вугілля у Донбасі, нестабільністю роботи вугільної, нафтової і газової промисловості, важким фінансовим становищем країни в цілому.

Вугі́льна промисло́вість - одна з сучасних основних енергозабезпечуючих промисловостей для світової економіки.

Газова промисловість - це галузь паливної промисловості. Основне завдання - видобуток і розвідка природного газу, газопостачання по газопроводам, виробництво штучного газу з вугілля і сланців, переробка газу, використання його в різних галузях промисловості і комунально-побутовому господарстві.

Збільшення витрат на видобуток і транспортування палива потребує обґрунтування економічної доцільності розробки тих чи інших родовищ. Щодо вдосконалення структури паливного балансу, то в перспективі для західних і південних районів України най економнішими будуть електроенергія АЕС, а для східних районів – вугілля Донбасу.
Вугільна промисловість.

(Виступи учнів про вугільні басейни України).

За обсягом видобутку палива в натуральному вираженні посідає перше місце серед інших галузей. Основним районом видобутку кам’яного вугілля є Донецький басейн.

Донецький вугільний басейн (скорочено Донецький басейн, Донбас) - промисловий регіон, що охоплює більшу частину Донецької області без Приазов'я та крайньої півночі, південь Луганської області, а також прилеглі частини суміжних зі сходу і заходу областей - схід Дніпропетровської (Україна) та захід Ростовської області (Росія).

Видобувають вугілля на 295 кам’яновугільних шахтах, з них 131 шахта з коксівним вугіллям. З 1989 року видобуток вугілля поступово скорочувався і в 1995 році разом з бурим вугіллям становив 83,8 млн. т.

Основними ланками вуглевидобутку шахтним способом є: шахта з комплексом наземних і підземних споруд і енергосиловим господарством, вуглезбагачувальна фабрика, транспортні комунікації і водогосподарські споруди, районні енергетичні центри, складське господарство, підприємства та установи невиробничої сфери. З вугільною промисловістю прямо чи посередньо пов’язана діяльність майже 40% міського населення Донецької та Луганської областей.

Нове шахтне будівництво налагоджено у Західному Донбасі (Дніпропетровська обл.).

Підземні споруди (рос. подземные сооружения, англ. underground structures, нім. unterirdische Bauwerke n pl) - об'єкти промислового, культурного, оборонного та комунального призначення, які створюються у товщі землі чи масивах гірських порід.

Складське господарство - система складів, обладнання, технологічних транспортних мереж та засобів, людських та інших ресурсів, які задіяні в процесі переробки та зберігання часто різнородних запасів. Також у цьому значенні вживається термін складська інфраструктура.

Ша́хта (нім. Schacht, англ. Mine) - промислове підприємство з видобування корисних копалин (вугілля, солей, руди тощо) підземним способом і відвантаження їх споживачам або на гірничозбагачувальну фабрику.

Західний Донбас - вугільний район України, у межах Дніпропетровської і Харківської областей, частина Донецького кам'яновугільного басейну.

Собівартість вугілля Донбасу висока, однак на великих сучасних шахтах вона лише трохи вища від середньої собівартості видобутку вугілля у Кузнецькому басейні.

Майже 14 млн. т. кам’яного вугілля видобувають у Львівсько-Волинському кам’яновугільному басейні. Запаси вугілля тут невеликі, тому передбачається, що в перспективі у басейні працюватимуть тільки 2 шахти з 15 діючих. Значну частину цього вугілля використовують Бурштинська та Добротвірська теплові електростанції.

Дніпровський буровугільний басейн розташований переважно на Правобережжі України й об’єднує родовища Житомирської, Вінницької, Київської, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Теплова електростанція (ТЕС), електростанція, в якій первинна енергія має хімічну форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого палива чи газу; на парових електростанціях (з паровими турбінами) у топці парового котла відбувається перетворення хімічної енергії палива в тепло газів - продуктів згоряння; це тепло передається воді та водяній парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло перетворюється на кінетичну енергію обертання електрогенератора, з'єднаного з турбіною; відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора і віддає тепло охолоджувальній воді (наприклад, з ріки); на деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну.

Правобере́жна Украї́на (Правобережжя, Правобічна Україна) - історико-географічна назва частини території України на правому березі Дніпра. Займала територію сучасних Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Київської та частково Черкаської областей.

Басейн поділяють на 12 буровугільних районів, в яких налічується понад 100 родовищ. Вугілля басейну без брикетування непридатне для транспортування на далекі відстані, характеризується високою вологістю, використовується здебільшого для місцевих потреб.

Буровугільна промисловість України об’єднує великі механізовані вуглерозрізи, шахти, вуглебрикетні фабрики, а також допоміжні підприємства.

Запитання учням.

Де в Україні видобувають нафту і газ?

Нафтова промисловість.

Ця галузь характеризується низькими показниками, хоча потенційні можливості її видобутку можуть бути більшими. У зв’язку з певним вичерпанням нафтових родовищ у старопромислових західних районах поряд з пошуками і видобутком нафти у східних районах ширше розгортається геологічна розвідка шельфової зони Чорного і Азовського морів, а також Причорноморської низовини, де останніми роками видобувають промислову нафту.

Нині перше місце з видобутку нафти належить Лівобережній частині України, де працюють нафтогазові управління в

  1   2


Скачати 88.69 Kb.

  • Обладнання
  • Чинники Приклади