Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка


 

Пошук: ЖНАРОДНОГО

Міжнародної організації цивільної авіації
- Корнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [Гірничомашинобудівні компанії Німеччини]
Відповідальність держави за інформаційні міжнародно-правові діяння
- Кпі ім. Ігоря Сікорського А. А
Тема 10. Консультування ТНК з питань міжнародного маркетингу
- Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва
- Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність
Глава ІІІ (статті 12-15) розкриває Зміст і ознаки порушення міжнародного зобов’язання
- Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародне право» за напрямом підготовки 030401 «Правознавство»
Міжнародної асоціації академій наук
- М.І. Шпаковатии Художнє оформлення, комп'ютерна верстка дизайн-студія
Транснаціональні корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту
- Л. П. Петрашко, д е. н., професор
Тема 1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності
- Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» Київ – 2012 Передмова