Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка


 

Пошук: Прогнозування

Прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки
- Метод та засіб проведення фаззінгу
Прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки
- Обґрунтування вибору засобів реалізації 78
 Економічний аналіз і прогнозування на основі виробничої функції
- Теоретико-прикладні аспекти
Лекція 5 «Парна регресія в прогнозуванні соціально-економічних процесів»
- Конспект лекцій для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм навчання Луцьк
Лекція 6 «Множинна регресія в прогнозуванні соціально-економічних процесів»
- Конспект лекцій за темою «Прогнозування соціально-економічних процесів»
Прогнозування валютного курсу
- Сутність поняття валюта.(Широке та вузьке розуміння. Що забезпечує?)
Прогнозування витрат на виконання науково-дослідної, дослідно-конструкторської та конструкторсько-технологічної роботи
- Обґрунтування доцільності розробки інформаційної технології паралельно-ієрархічного перетворення цифрової інформації на основі актор-моделі обчислень
Прогнозування витрат на виконання наукової роботи та впровадження її результатів
- 1 аналіз предметної області 4
Прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки
- 4 розрахунок метрологічних характеристик внутрішніх параметрів електричних машин 51
Прогнозування витрат на виконання наукової роботи та впровадження результатів
- Магістерська кваліфікаційна робота присвячена розробці інформаційної технології індивідуального ранжування текстів на основі інтелектуального модуля категоризації для покращення методу рекомендацій фільтрації вмісту
Прогнозування комерційних ефектів від можливої реалізації
- 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
Програмна система прогнозування потреби в ресурсах для малого підприємстваПрограмна система прогнозування потреби в ресурсах для малого підприємства
Розглянуто проблему вибору методу для прогнозування потреби в ресурсах для малого підприємства, проаналізовано два основних програмних методи прогнозування, розглянуто структурну схему системи та алгоритм роботи системи
134 Kb. 1
читати
Анотація дисципліни «Прогнозування в економіці та управлінні»Анотація дисципліни «Прогнозування в економіці та управлінні»
Дисципліна «Прогнозування в економіці та управлінні» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю підготовки
71.46 Kb. 2
читати
Конспект лекцій за темою «Прогнозування соціально-економічних процесів»Конспект лекцій за темою «Прогнозування соціально-економічних процесів»
«Прогнозування соціально-економічних процесів» : методичні матеріали з питань самостійної роботи із спеціальною літературою / Том 2 / І. С. Кондіус. – Севастополь : Севастопольський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, 2013
Конспект 3.54 Mb. 16
читати
5 Якісні (експертні) методи прогнозування5 Якісні (експертні) методи прогнозування
У стратегічному аналізі досить широко застосовуються різноманітні методи прогнозування параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, причому однаково важливими є І якісні (експертні), І кількісні (статистичні) методи
218.28 Kb. 1
читати
Система прогнозування курсу криптовалют на основі фундаментального аналізуСистема прогнозування курсу криптовалют на основі фундаментального аналізу
0.51 Mb. 11
читати
Амер Мухсін СалманАмер Мухсін Салман
Методи та моделі класифікації та прогнозування станів телекомунікаційних систем на базі
Автореферат 241.37 Kb. 1
читати
Буров Олександр ЮрійовичБуров Олександр Юрійович
Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі
Автореферат 1.11 Mb. 7
читати
«Нечітка штучна нейронна мережа Takagi Sugeno Kanga для задачі прогнозування фінансових процесів»«Нечітка штучна нейронна мережа Takagi Sugeno Kanga для задачі прогнозування фінансових процесів»
20.26 Kb. 1
читати
Форма n 503 (місячна)Форма n 503 (місячна)
Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку 11 числа після звітного періоду
0.5 Mb. 3
читати
Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного І соціального розвитку України», п. 2 ч ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного І соціального розвитку України», п. 2 ч ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного І соціального розвитку України», п. 2 ч ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон 0.83 Mb. 8
читати
Лекція 4 Дослідження та прогнозування ринку банківських послугЛекція 4 Дослідження та прогнозування ринку банківських послуг
Але іноді за презентабельною формою результатів ринкових досліджень, криється штучно нав'язана гіпотеза, недбало зібрані дані І нечітко сформульовані цілі
Лекція 175.17 Kb. 1
читати
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» для напрямку підготовки 0 8Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» для напрямку підготовки 0 8
Робоча програма складена на основі «Концепції стандарту вищої базової географічної освіти»
Робоча програма 241.7 Kb. 3
читати
Спеціальність – економікаСпеціальність – економіка
Фахівець з економічної кібернетики (економіст-аналітик) – це фахівець, який володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних; аналізу І прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх
0.54 Mb. 1
читати
Програм а кандидатського іспиту зі спеціальності 04. 00. 17 – Геологія нафти І газуПрограм а кандидатського іспиту зі спеціальності 04. 00. 17 – Геологія нафти І газу
В основу програми покладено такі вузівські дисципліни: “Основи геології нафти І газу”, “Прогнозування нафтогазоносності надр”, “Нафтогазоносні провінції”, “Пошуки та розвідка нафтових І газових родовищ”, “Нафтогазопромислова геологія”
144.11 Kb. 1
читати
Рішення міської ради «30» листопада 2016 року №13/vii -2 програма економічного та соціального розвитку міста чернігова на 2017 рікРішення міської ради «30» листопада 2016 року №13/vii -2 програма економічного та соціального розвитку міста чернігова на 2017 рік
Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного І соціального розвитку України»
Рішення 0.84 Mb. 10
читати

  1   2