Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка


 

Пошук: тература

Література
- Зміс т економіка Олександр Лук’янченко, Руслан Джабраілов
література
- Том Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
література
- Журналістика, філологія та медіаосвіта”
Література
- Программа фахових вступних випробувань
Література
- Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія І практика" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80
література
- Програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
література
- Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
Рекомендована література І. Законодавчі та нормативні документи
- Активізація діяльності педагогів у покращенні корекційної роботи з дітьми з особливими потребами шляхом використання інформаційно-комп’ютерних технологій
література
- Наукові записки
Рекомендована література
- Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
перелік навчально-методичної літератури
- Методичні вказівки для самостійної роботи навчальна дисципліна Радіологія Модуль № ІІ
література
- Вісник львівського університету філософсько-політологічні студії
рекомендована література
- Навчально-методичний посібник для студентів 4-х курсів вищих медичних навчальних закладів