Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаА. К. Корнев // Проблемы прогнозирования. 2009. № С. 147-153

Скачати 184.44 Kb.

А. К. Корнев // Проблемы прогнозирования. 2009. № С. 147-153
Скачати 184.44 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір184.44 Kb.

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net
Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за січень 2010 року


1. Економіка. Економічна наука
Диба, М.І. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні / М.І.Диба, Є.С.Осадчий // Фінанси України. – 2009. –

№ 11. – С. 35-46.

Економіка України за січень-листопад 2009 року // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 244.- 30 грудня. – С. 6-7.Корнев, А.К. Возможности ускоренного обновления активной части основного капитала отраслей промышленности /А.К.Корнев // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 5. – С. 147-153.Криворак, А. Миссия экономической теории в формировании экономического мировоззрения / А.Криворак, Т.Баева // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 11. –

С. 54-56.

Леонова, Д. Чи пройдено рубікон?: економіка подолала перший і найскладніший період кризового циклу / Д.Леонова //Новий економіст України. – 2009. – № 9. – С. 4-7.Прогноз макропоказателей экономики России на 2009-2012гг. // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 4. – С. 3-25.Рудцкая, Е.Р. Методы накопления научного знания для инновационного развития российской экономики (опыт РФФИ) /Е.Р.Рудцкая, Е.Ю.Хрусталёв, С.А.Цыганов // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 3. – С. 134-139.Скульская, Л.В. О проблемах сельскохозяйственного производства и его кадрового обеспечения / Л.В.Скульская, Т.К.Широкова // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 4. – С.87-101.Солнцев, О.Г. Институты развития: анализ и оценка мирового опыта / О.Г.Солнцев, М.Ю.Хромов, Р.Г.Волков //Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 2. – С. 3-29.

2. Інвестиції
Грига, В.Ю. Сучасний стан венчурного фінансування в Україні: статистичний розріз та експертна характеристика /В.Ю.Грига, О.В.Красовська // Наука та наукознавство. – 2009. –

№ 3. – С. 18-30.

Кузовкин, А.И. Организационно-экономический механизм финансирования инвестиционных программ генерирующих компаний / А.И.Кузовкин, И.Е.Никольский // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 3. – С. 22-36.Тарасенко, С.С. Прогнозирование эффективности инвестиционного проекта с учетом факторов, ослабляющих внешнее негативное воздействие / С.С.Тарасенко // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 3. – С. 161-166.Харламова, Г. Вплив прямого іноземного інвестування на екологічну безпеку України / Г.Харламова // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 11. – С. 51-53.Харламова, Г.О. Макроекономічні моделі інвестиційного потенціалу України / Г.О.Харламова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 232-239.Харченко, О.І. Концептуальні засади інвестиційної ризикології / О.І.Харченко, О.А.Кириченко, В.Д.Кудрицький //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 3-6.Чеховська, М. Інвестиційні та інноваційні напрями подальшого розвитку залізничного транспорту / М.Чеховська //Економіст. Український журнал. – 2009. – № 11. – С. 57-59.Шевченко, С.Ю. Оцінка потреби в інвестиційних ресурсах залізничного транспорту України / С.Ю.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 7-12.3. Економічний розвиток
Клоцвог, Ф.Н. Прогнозирование экономического развития России, Беларуси, Казахстана и Украины в рамках единого экономического пространства / Ф.Н.Клоцвог, А.Б.Сухотин, Л.С.Чернова // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 4. – С. 26-36.Хандуев, П.Ж. Методология и методы разработки индикативного плана развития региона / П.Ж.Хандуев, И.Ц.Сунграпова // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 5. – С.112-119.

4. Інновації
Гончаров, В.Д. Инновационная деятельность в отраслях АПК России / В.Д.Гончаров, В.В.Рау // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 5. – С. 66-74.Гречаник, Л. Инновации в кооперации: Европейский Союз выделил 12 миллионов евро на поддержку инновационного сектора в Украине / Л.Гречаник // Украинская техническая газета. – 2009. – № 50.- 22 декабря. – С. 9.
Захаркина, Л.С. Совершенствование подходов к учету экологических требований в процессе стратегического планирования инновационного развития машиностроительных предприятий /Л.С.Захаркина, А.А.Захаркин // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 16-20.Ковтун, О.А. Становлення та формування національної інноваційної системи як інституціональної основи модернізації промисловості України / О.А.Ковтун // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 25-28.Комков, Н.И. Институциональные проблемы освоения инноваций / Н.И.Комков, Н.П.Иващенко // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 5. – С. 21-34.Поддєрьогін, А.М. Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України / А.М.Поддєрьогін, А.В.Корнилюк // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 94-100.Ревуцький, С. Наукові розробки як джерело відтворення нових знань. Підсистеми національної інноваційної системи (НІС) /С.Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 6. – С. 33-37.Федулова, Л.И. Состояние и перспективы инновационно-технологического взаимодействия Украины и России: потенциал Украины / Л.И.Федулова // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 4. – С. 127-148.

5. Математична економіка
Буяк, Л. Економіко-математичне моделювання впливу державного регулювання на стан перехідної економіки / Л.Буяк, В.Паучок // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 11. – С.46-50.Грассини, М. Проблемы применения вычислимых моделей общего равновесия для прогнозирования экономической динамики / М.Грассини// Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 2. – С. 30-48.

6. Праця. Організація праці
Ареф'єва, О.В. Перспективні напрями розвитку трудового потенціалу в системі споживчої кооперації / О.В.Ареф'єва, І.М.Мягких // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С.147-153.Вашуленко, О.С. Вікова структура кадрового потенціалу наукової системи України / О.С.Вашуленко // Наука та наукознавство. – 2009. – № 3. – С. 31-45.

Гнізбург, М. Про посилання на нормативно-правові акти з охорони праці: у статті надано практичні рекомендації щодо деяких питань розробки стандартів / М.Гнізбург // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 6. – С. 16-18.Онищук, В. Про розрахунок тривалості робочого часу на 2010 рік / В.Онищук // Діалог. – 2010. – № 2.- 21 січня. – С. 2.Сташків, Т. Тривалість відпустки інваліда II групи /Т.Сташків // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 46.- 14 грудня. – С. 28-29.У Євросоюзі працюють трохи більше 40 годин на тиждень: починаючи з липня 2008 року і до липня 2009-го зайнятість в Європейському Союзі впала на 1,9% до 222,7 млн осіб, і на 1,8% до 145,5 млн осіб у зоні євро. Такі дані оприлюднив Євростат //Євробюлетень. – 2009. – № 12. – С. 21.

7. Заробітна плата. Оплата
Український центр оцінювання якості освіти.

Щодо оплати праці залучених працівників освіти до зовнішнього незалежного оцінювання: лист Українського центру оцінювання якості освіти від 10.11.2009 р. № 02/08-865 / Український центр оцінювання якості освіти // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 46.- 14 грудня. – С. 7.Ворона, Ю.В. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці / Ю.В.Ворона // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 23. – С. 36-40.

8. Регіональна економіка
Власюк, Н. Які прогнози Україні дають сьогодні науковці?: розмова з директором Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки Ігорем Манцуровим / Н.Власюк // Новий економіст України. – 2009. – № 9. – С. 8-12.Гоменюк, М. Типізація секторів інноваційного розвитку регіону за тенденціями зміни валової доданої вартості / М.Гоменюк // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 11. – С. 42-45.Лысенко, И. Планов громадье: горсовет утвердил программу социально-экономического развития Сум на 2010 год /И.Лысенко // Ваш шанс. – 2010. – № 2.- 13 января-20 января. – С.9А.Рюмина, Е.В. Экологически скорректированная оценка экономического развития регионов / Е.В.Рюмина, А.М.Аникина //Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 2. – С. 78-94.Товканець, С.А. Проблеми управління виробничим потенціалом прикордонного регіону в сучасних умовах /С.А.Товканець // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 141-146.Шишлов, М.М. Становление корпоративной организации экономики: взаимодействие рынка и государства / М.М.Шишлов //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 66-69.

9. Промислові підприємства
Вакулішина, М. Нова сторінка в житті Сумського фарфору /М.Вакулішина // Суми і сумчани. – 2009. – № 52.- 23 грудня. – С.38.Макеев, В. Реанимация "Сэлми": Кабмин выделил 37 млн. грн. на развитие предприятия и покрытие всех долгов / В.Макеев //Ваш шанс. – 2009. – № 52.- 4-10 января. – С. 9А.Чубур, В. "Насосэнергомаш" и ВНИИАЭН: новые горизонты стратегического партнерства / В.Чубур // Ваш шанс. – 2009. – №52.- 4-10 января. – С. 14А.

10. Форми організації в економіці
Маргасова, В.Г. Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання / В.Г.Маргасова, А.В.Роговий // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 93-97.Рюмкин, А.И. Развитие инновационного кластера в рамках частно-государственного партнерства (на примере г.Томска) /А.И.Рюмкин // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 4. – С. 75-86.

11. Фінанси
Веклич, О.О. Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні / О.О.Веклич // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 20-34.Кузнецов, О.В. Участь Великобританії в перерозподілі світових фінансових потоків / О.В.Кузнецов // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 101-111.Стефанюк, І.Б. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи / І.Б.Стефанюк // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 12-19.Шарікова, О.В. Податкова компонента державної політики детінізації / О.В.Шарікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 62-65.Юркевич, О.М. Кредитні компанії: сутність, правові засади і механізми функціонування / О.М.Юркевич // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 175-181.

12. Фінансова криза
Вахненко, Т. Уроки світової фінансової кризи для економіки України / Т.Вахненко // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 11. – С. 12-15.Вьюгина, И.И. Некоторые особенности экономических и финансовых кризисов в процессе мировой интеграции /И.И.Вьюгина // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 3. – С. 92-100.Максименко, І.А. Діяльність суб'єктів національного підприємства в умовах фінансової кризи / І.А.Максименко //Фондовый рынок. – 2009. – № 44. – С. 32-36.Цофнас, А.Ю. Аспекты понимания финансового кризиса /А.Ю.Цофнас // Вопросы философии. – 2009. – № 11. – С. 53-60.

13. Державний бюджет
Україна. Кабінет Міністрів.

Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році: постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1414 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. –

№ 245.- 31 грудня. – С. 19.
Україна. Кодекси.

Бюджетний кодекс України: Кодекс України від 21 червня 2001 року № 2542-III, зі змінами та доповненнями станом на 30 вересня 2009 року / Україна. Кодекси// Кодекси України. – 2009. – № 10. – С. 3-101.Кириллова, С.А. О комплексной оценке уровня качества бюджетных услуг / С.А.Кириллова, О.Г.Кантор, Ю.А.Кузнецова //Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 3. – С. 101-111.Лук'янов, В.С. Національна платіжна система: поняття, ключові принципи організації і базові функції / В.С.Лук'янов //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 160-168.Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (проект) //Урядовий кур'єр. – 2010. – № 9.- 19 січня. – С. 7-25.Сумская, Т.В. Особенности субфедеральной бюджетной политики (на примере Новосибирской области) / Т.В.Сумская //Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 4. – С. 62-74.Чугунов, І.Я. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства / І.Я.Чугунов // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 3-11.
Щодо організації бюджетного процесу: Кабінет Міністрів України постановою від 29 грудня 2009 р. № 1414 затвердив заходи щодо організації бюджетного процесу в 2010 році, текст якої оприлюднено на Урядовому порталі // Праця і зарплата. – 2010. – № 1.- 13 січня. – С. 1.

14. Податки. Збори
Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Стратегії реформування податкової системи: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р.№ 1612-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2010. – № 3.- 20 січня. – С. 13-16.

Головань, М.М. Про реформування системи пільгового оподаткування / М.М.Головань // Фінанси України. – 2009. – №11. – С. 47-52.Іванишина, О.С. Концептуальні засади реформування системи прямого оподаткування / О.С.Іванишина // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 154-159.Тимченко, О.М. Дуалізм інтересів платників податків як суб'єктів податкового боргу / О.М.Тимченко // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 53-62.Юшко, С.В. Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування / С.В.Юшко // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 63-72.

15. Банки. Банківська справа
Головко, С.І. Оцінка вкладень банку та формування спеціального резерву на покриття можливих втрат від активів у вигляді цінних паперів / С.І.Головко // Фондовый рынок. – 2009. – № 44. – С. 14-20.Гуцал, І.С. Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків / І.С.Гуцал, А.О.Тимків // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 78-87.Дєнков, Д. Банки симулюють ринок заставних квартир /Д.Дєнков // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 23. – С. 26-28.Кот, О.С. Економіко-правове регулювання аудиту грошового обігу банків / О.С.Кот // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 182-187.Прядко, В.В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи / В.В.Прядко, Н.С.Островська // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 73-77.Сперанская, Т.С. Анализ российской модели банковской системы в сравнении с китайской моделью / Т.С.Сперанская //Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 2. – С. 95-105.

16. Фондовий ринок
Арестархов, О. Кремлевские скупки: россияне берут под контроль фондовый рынок Украины. "ВД" выясняла, что это сулит местному бизнесу / О.Арестархов // Фондовый рынок. – 2009. –

№ 46. – С. 6-10.

Юркевич, О.М. Місце та роль кредитних компаній на фінансовому ринку України / О.М.Юркевич // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 88-93.

17. Економічне становище. Економічна політика
Антонов, Н.В. Динамика электроемкости экономики России в 2006-2007 гг. в поле прогнозирования электропотребления /Н.В.Антонов, Л.И.Татевосова // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 3. – С. 77-91.Архангельский, Ю.С. О вертикальном сбалансированном прогнозировании ВВП экономики Украины / Ю.С.Архангельский //Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 2. – С. 120-130.Волошенко, А.В. Визначення та принципи цінової політики України / А.В.Волошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 45-50.Головня, О.М. Соціальні гарантії як джерело підтримки економічної безпеки України / О.М.Головня // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 41-45.Кононов, Ю.Д. Учёт временного фактора при оценке реализуемости вариантов долгосрочного развития ТЭК /Ю.Д.Кононов, Д.Ю.Кононов // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 2. – С. 49-56.Место России на мировых рынках интеллектуальных (нематериальных) услуг в условиях перехода к инновационному развитию / Л.В.Краснов, В.П.Шуйский, С.С.Алабян, А.В.Комиссаров // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 2. –

С. 106-119.

Тарасова, Н.А. Анализ параметров социальной политики на основе прогнозирования показателей финансирования социальной сферы / Н.А.Тарасова, И.А.Васильева, Е.Д.Сушко // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 5. – С. 51-65.

18. Економічна криза
Гусев, М.С. Два кризиса. Сравнительный анализ событий 1998 и 2008-2009 годов / М.С.Гусев, А.А.Широв // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 5. – С. 3-20.Панфилов, В.С. Мировой кризис: генезис и последствия для макроэкономической и социальной стабильности в РФ /В.С.Панфилов // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 3. – С. 3-21.

19. Економіка продовольчого та промислового виробництва
Зборовська, О.М. Основи проектування створення та розвитку логістичних систем промислових підприємств /О.М.Зборовська // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 46-49.Кувалин, Д.Б. Российские предприятия в середине 2008 г.: особенности поведения в предкризисной ситуации / Д.Б.Кувалин, А.К.Моисеев // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 2. – С.131-148.Савчишина, К.Е. Сфера услуг в современном воспроизводственном процессе российской экономики /К.Е.Савчишина, В.С.Сутягин // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 4. – С. 46-61.17 декабря Верховная Рада ввела обязательную маркировку продуктов питания по содержанию генетически модифицированных организмов // Юридическая консультация. – 2009. – № 24.- декабрь. – С. 2.Федулова, Л. Створення та використання об'єктів промислової власності в промисловості України / Л.Федулова, В.Хаустов, Т.Юхновська // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 11. – С. 24-31.

20. Економіка транспорту
Клочков, В.В. Прогнозирование экономической эффективности создания новых видов скоростного пассажирского транспорта / В.В.Клочков, М.В.Нижник, А.Л.Русанова // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 3. – С. 58-76.Филина, В.Н. Транспортные логистические услуги в России в условиях интеграции в мировой рынок / В.Н.Филина // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 3. – С. 45-57.

21. Політика у сфері туризму
Здоров, А.Б. Комплексное развитие туризма в сельской местности / А.Б.Здоров // Проблемы прогнозирования. – 2009. – №4. – С. 149-153.Гарбера, О.Є. Основні теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в туристичному господарстві України /О.Є.Гарбера // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С.29-32.


Романов, С.А. Краткий анализ отечественного рынка туристских перевозок / С.А.Романов // Проблемы прогнозирования. – 2009. – № 2. – С. 158-161.

22. Маркетинг
Литовченко, І. Інтернет-маркетинг як інструмент антикризових програм підприємства / І.Литовченко // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 5(57). – С. 49-53.Лиходій, В.Г. Сучасна концепція маркетингу та економічна криза / В.Г.Лиходій // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №12. – С. 6-12.Пилипенко, В. Ринок маркетингових досліджень: погляд на 2008 рік / В.Пилипенко // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 5(57). – С. 14-20.Семенчук, А.О. Управління конкурентними перевагами на засадах реконверсії / А.О.Семенчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 57-58.Стефанишин, В. Побутова функціонуючої системи маркетингового бізнес-аналізу / В.Стефанишин // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 5(57). – С. 22-26.23. Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля
Україна. Кодекси.

Митний кодекс України: Кодекси України від 11 липня 2002 року № 92-IV, із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2009 року / Україна. Кодекси // Кодекси України. – 2009. – № 9. – С. 3-201.Азарян, О. Генезис трансформації роздрібної торгівлі в Україні та формування сучасної парадигми її розвитку / О.Азарян //Маркетинг в Україні. – 2009. – № 5(57). – С. 34-37.Андрусяк, О.І. Особливості бізнес-комунікацій у системі міжнародних економічних відносин / О.І.Андрусяк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 26-35.Балута, В. Наріжний камінь світової торгівлі: встановлення за допомогою СОТ нових справедливих правил торгівлі "чорним золотом" - запорука продовольчої безпеки світу / В.Балута // Новий економіст України. – 2009. – № 9. – С. 40-42.Бойцун, Н. Нові виклики у співпраці України з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном / Н.Бойцун // Новий економіст України. – 2009. – № 9. – С. 38-39.Грущинська, Н.М. Оптимізація державної політики стандартизації як умова конкурентоспроможного національного виробництва / Н.М.Грущинська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 51-60.

23. Управління. Менеджмент
Ма, П. Моделирования и оценка качества стратегического управления на предприятиях сварочного производства Украины /П.Ма, С.В.Войтенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 50-53.Мамонтова, Н.А. Управління вартістю інтелектуального капіталу: теорія і практика / Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 13-18.Ролько, О. Інтегровані системи управління. Математичне моделювання процесів / О.Ролько // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 6. – С. 43-46.

Місця збереження документів:
Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверхНауковий зал – 4 поверх
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 217
123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник


Скачати 184.44 Kb.

 • Сучасна економіка: проблеми та перспективи Поточний інформаційний список за січень 2010 року
 • 1. Економіка. Економічна наука Диба, М.І.
 • 2. Інвестиції Грига, В.Ю.
 • 3. Економічний розвиток Клоцвог, Ф.Н.
 • 4 . Інновації Гончаров, В.Д.
 • 5. Математична економіка Буяк, Л.
 • 6. Праця. Організація праці Арефєва, О.В.
 • 7 . Заробітна плата. Оплата
 • 8. Регіональна економіка Власюк, Н.
 • 9. Промислові підприємства Вакулішина, М.
 • 10. Форми організації в економіці Маргасова, В.Г.
 • 11. Фінанси Веклич, О.О.
 • 12. Фінансова криза Вахненко, Т.
 • 1 3 . Державний бюджет Україна. Кабінет Міністрів.
 • 1 4 . Податки. Збори Україна. Кабінет Міністрів.
 • 1 5 . Банки. Банківська справа Головко, С.І.
 • 16. Фондовий ринок Арестархов, О.
 • 17. Економічне становище. Економічна політика Антонов, Н.В.
 • 18. Економічна криза Гусев, М.С.
 • 19. Економіка продовольчого та промислового виробництва
 • 20. Економіка транспорту Клочков, В.В.
 • 21. Політика у сфері туризму Здоров, А.Б.
 • 22. Маркетинг Литовченко, І.
 • 23. Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля Україна. Кодекси.
 • 23. Управління. Менеджмент Ма, П.
 • Місця збереження документів