Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаA. Урографія B. Рентгеноскопія черевної порожнини C

Скачати 219.28 Kb.

A. Урографія B. Рентгеноскопія черевної порожнини C
Скачати 219.28 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір219.28 Kb.
  1   2

Гострий панкреатит (1. Клініка, діагностика)


1. Які обстеження доцільно провести для диференційної діагностики гострого панкреатиту і гострої кишкової непрохідності:
A.
Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.
Інфекція або заражування хворобою (англ. Infection - проникнення в організм хвороботворних мікробів; інфікування, зараження) - стан, коли в організм потрапляє чужорідний агент - патоген (бактерія, паразитичний грибок, найпростіший організм, гельмінти, вірус або пріон), який розмножується і може чинити хвороботворний ефект.
Панкреатит - запалення підшлункової залози. Цей орган є залозою змішаної секреції (внутрішньої і зовнішньої) і таким чином належить до ендокринної та травної систем людини. Порушення функції підшлункової залози є причиною багатьох захворювань, серед найрозповсюдженіших: панкреатит, інсулінозалежний цукровий діабет.
Гостра кишкова непрохідність Го́стра кишко́ва непрохі́дність - порушення пасажу кишкового вмісту в напрямку від шлунку до заднього проходу. Вона не являє собою окрему нозологічну форму і буває ускладненням самих різних захворювань.
Урографія
B. Рентгеноскопія черевної порожнини
C. Ультрасонографія
D. ЕКГ
E. Ангіографія

2. При обзорній рентгеноскопії грудної клітки у хворого на некротичний панкреатит можна встановити усе, крім:
A.
Рентгеноскопія (англ. fluoroscopy), (рентгенівське просвічування) - метод рентгенологічного дослідження, при якому зображення об'єкта одержують на світному (флюоресцентному) екрані.
Некро́з (грец. Νεκρός - смерть) - передчасна загибель і руйнування клітини в живому організмі під дією факторів критичного ушкодження.
Грудна клітка Грудна клітка, груди (лат. Thorax) - утворюється грудиною, ребрами, грудним відділом хребта. Грудна клітка має форму конусу, широка частина якого знаходиться знизу, а вужча зверху.
Пневмомедіастінума
B. Інфільтатів у легеневій тканині
C. Обмеження екскурсії діафрагми
D. Ателектазів
E. Плеврита

3. Дві основні причини гострого панкреатиту:

1. Жовчнокам’яна хвороба.

2. Алкоголізм.

3. Сімейна гіпертригліцеридемія.

4. Виразкова хвороба шлунка.
Екску́рсія (від лат. excursio - прогулянка, поїздка, похід) - колективне відвідування музею, пам'ятного місця, виставки, підприємства тощо; поїздка, прогулянка з освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою.
Алкоголізм, або алкогольна залежність - характерна психо-фізична залежність від алкоголю, основою якої є його наявність в обмінних процесах людського організму, яка розвивається внаслідок хронічного зловживання спиртними (алкогольними) напоями.
Леге́ні (лат. púlmo, pulmónes; грец. pneumon) - органи повітряного дихання у деяких риб (наприклад, дводишні), наземних хребетних і у людини. Легені розташовуються в передньому відділі порожнини тіла, а у ссавців і людини - в грудній порожнині, відокремленій від черевної порожнини діафрагмою.
Гострий панкреатит (лат. pancreatitis, від дав.-гр. πάγκρεας - «підшлункова залоза» + -itis - «запалення») - гостре асептичне запалення підшлункової залози, в основі якого лежать некробіоз панкреатоцитів та ферментна аутоагресія з подальшим некрозом та дистрофією залози, до яких може приєднуватись вторинна інфекція, що призводить до гнійних ускладнень.
Пептична виразка - це доброякісний дефект слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки, що виходить за її межі та виникає внаслідок невідповідності чинників «агресії» і «захисту» у слизовій оболонці гастродуоденальної зони.


5. Хронічний гепатит.
Гепати́т (грец. ἡπατῖτις від грец. ἥπαρ, «печінка») - загальна назва гострих та хронічних дифузних запальних захворювань печінки різної етіології.


Вірним є:
A. 1 і 3.
B. 2 і 4.
C. 2 і 5.
D. 1 і 2
E. 4 і 5.

4. Підвищені рівні яких біохімічних показників свідчать про гострий панкреатит?
Біохі́мія (від грец. βίος - «життя» і єгип. kēme - «Земля», також біологічна або фізіологічна хімія) - наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.

A. Білірубін
B. Ліпаза
C. Лужна фосфатаза
D. Глюкоза
E. Креатинін

5. Шпиталізований 60-річний чоловік з діагнозом гострого алкогольного панкреатиту. При надходженні лабораторні результати: лейкоцити 21,0 Г/л, ліпаза – 500 МОд/л, глюкоза – 1,8 г/л, лактатдегідрогеназа – 400 МОд/л, аспартатамінотрансфераза – 240 МОд/л. Яке твердження є вірним?
A. Дослідження газів венозної крові необхідне для оцінки тяжкості захворювання
B.
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ або L-лактат:NAD-оксидоредуктаза (LDH) 1.1.1.27) - фермент, який бере участь в реакціях гліколізу. Молекулярна маса становить 144 кДа. Лактатдегідрогеназа каталізує перетворення пірувату у лактат, при цьому утворюється НАД.
Аспартатамінотрансфера́за (АСТ, АсАТ; також глутамат оксалоацетат трансаміназа) - ендогенний фермент з групи трансфераз, підгрупи амінотрансфераз (трансаміназ), широко використовуваний в медичній практиці для лабораторної діагностики уражень міокарда (серцевого м'яза) і печінки.
Лейкоци́ти (грец. leuko - білий), білокрівці, білі (безбарвні) кров'яні клітини - складаються із цитоплазми і ядра; утворюються в червоному кістковому мозку, селезінці, лімфатичних вузлах. На відміну від еритроцитів, що рухаються завдяки току крові, лейкоцити здатні самі активно рухатись подібно до амеби, проникати крізь стінку капілярів і виходити у міжклітинний простір.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
'Венозна кров- кров, що повертається до серця по венах. За винятком крові в легеневих венах, венозна кров позбавлена ​​кисню і збагачена вуглекислим газом в результаті тканинного газообміну. Венозна кров зазвичай тепліше артеріальної, має нижчий pH, містить меншу кількість глюкози та інших поживних речовин, і більше кінцевих продуктів метаболізму (сечовина та Венозну кров отримують в результаті венопункціі. Більшість медичних лабораторних досліджень крові проводиться саме з венозною кров'ю.
Летальність у цих випадках менше 5%
C. Рівень ліпази є важливим для прогнозу
D. Пацієнт потребує невідкладного операційного втручання
E. Рівень сироваткового кальцію 1,7 ммоль/л на другу добу є поганою прогностичною ознакою

6. Які методи інструментальної діагностики найінформативніші при некротичному панкреатиті:

1.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Ультрасонографія.


2. Ретроградная панкреатохолангіографія.

3. Лапароскопія.
Лапароскопі́я (від грец. λαπάρα - пах, живіт, грец. σκοπέο - дивлюся) - сучасний метод травматичної ендоскопічної хірургії. Операції на внутрішніх органах проводять через невеликі (діаметр - 0,5-1,5 см) 2-4 отвори за допомогою лапароскопа та лапароскопічних інструментів.


4. Комп’ютерна томографія.

5. Обзорна рентгеноскопія черевної порожнини.

Виберіть правильну комбінацію відповідей:
A. 2,3,4.
B. 1,2,3.
C. 1,3,4
D. 1,3,5.
E. Тільки 3.

7. 42-річний чоловік шпиталізований з болями у животі і спиті, нудотою і блюванням. Рівні амілази і ліпази у сироватці крові високі.
Блюва́ння (лат. vomitum) - мимовільні поштовхові викиди вмісту шлунка через рот. Цей акт регулює спеціальний блювотний центр, який координує злагоджене скорочення мускулатури шлунку, а також рухи дихальних м'язів та черевного преса.
Черевна порожнина Черевна порожнина або порожнина живота (лат. cavitas abdominis) - найбільша з порожнин тіла людини, вона обмежена внутрішньочеревною та внутрішньотазовою фасціями, які вкривають зсередини такі утвори: вгорі - діафрагму, спереду і з боків - м'язи стінки живота, ззаду - поперекові хребці, Квадратний м’яз попереку та клубово-поперекові м'язи, знизу - стінки великого і малого таза.
Сирова́тка кро́ві - плазма крові, з якої видалено згортувальні білки - фібриноген. Сироватки отримують або шляхом природного згортання плазми (нативні сироватки), або осадженням фібриногену іонами кальцію.
Було встановлено діагноз гострого панкреатиту. Який з чинників найважливіший для прогнозу?
  1   2


Скачати 219.28 Kb.

  • Виразкова хвороба шлунка