Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаА. В. Полонський Розглянуто та схвалено ЦК

Скачати 324.04 Kb.

А. В. Полонський Розглянуто та схвалено ЦК
Скачати 324.04 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації31.03.2017
Розмір324.04 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНЕСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»Узгоджено

Заступник директора з НР

_____________ О.В.

Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Томіліна

«___» __________ 2013 р.

Затверджено

Директор ДВНЗ «ДКТІ»

____________ І.П. Павленко

«___» __________ 2013 р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Курсу практичних занять

з комп’ютерної схемотехніки

Розробив викладач II категорії

А.В.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Полонський

Розглянуто та схвалено ЦК:

“Обслуговування комп’ютерних

систем і мереж”

Протокол №__________________

Від «___» ______________ 2013р.

________________ Н.В. Колесник

М.Дніпропетровськ

2013 р.


Анотація

Методична розробка складається з 41 сторінок, та 5 використаних джерел.

У методичній розробці зазначені всі лабораторні роботи курсу, та подані пояснення до кожного з моделюємих пристроїв та процесів.

Мета методичної розробки – допомогти студентам: • у ознайомленні із середовищем Atanua, та можливостей моделювання у ньому,

 • підготовці теоретичного матеріалу до захисту практичних,

 • у формуванні то поглибленні знань та вмінь необхідних для засвоєння курсу.
  При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
  Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
  Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.


d:\!__work__!\методичка_схемотехника\img_20130521_132603(1).jpg

Зміст


Інформація про Atanua 6

ПР1. Переклад числа. Системи числення 8

Переклад цілої частини 8

Переклад дробової частини 10

Переклад чисел із двійкової системи у восьмеричну й шістнадцатирічну. 12

ПР2. Логічні елементи 14

ПР3.

Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.
Логічний елемент - пристрій, призначений для обробки інформації в цифровій формі (послідовності сигналів високого - «1» і низького - «0» рівнів у двійковій логіці, послідовність «0», «1» та «2» в трійковій логіці, послідовності «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» та «9» в десятковій логіці).
Тригери 18

RS - тригер 18

D-тригер 19

Т-триггер 20

JK-тригер 22

ПР4. Регістри 24

Послідовний регістр 24

Паралельний регістр 25

ПР5. Лічильники 27

Підсумовуючий лічильник 27

лічильник, Що Віднімає 29

Реверсивний лічильник 30

ПР6. Шифратор і дешифратор 33

Шифратор 33

Дешифратор 35

ПР7. Мультиплексор 39

ПР8. Суматор 41

Напівсуматор 41

Використана література 42  1   2   3   4   5   6   7   8


Скачати 324.04 Kb.

 • МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
 • Анотація
 • Переклад
 • Логічні