Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАкція: «Новорічна казка» Приватне підприємство

Скачати 53.12 Kb.

Акція: «Новорічна казка» Приватне підприємство
Скачати 53.12 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір53.12 Kb.
ТипКартка
Акція: «Новорічна казка» Приватне підприємство «КОЛУМБУС» дарує своїм абонентам передноворічний шанс придбати цифрове обладнання за акційною ціною. УМОВИ: Учасниками Акції можуть стати всі повнолітні громадяни, які проживають на території, де Провайдер має технічну можливість надання послуг.

Провайдер (від англ. provider - постачальник) - компанія, постачальник будь-яких послуг.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Акція розповсюджується на абонентів, які звернулись у компанію для підключення чи допідключення послуг Інтернет Телебачення тарифних планів згідно з Таблицею 2. Перелік обладнання, що бере участь у акції наведено у Таблиці 1 (колонка «Акційна ціна»). Термін проведення: 01.12.2018 – 31.12.2018 р. Таблиця 1 Обладнання, що Бере участь у акції N пп Назва обладнання Стаціонарна ціна, грн. Акційна ціна, грн. 1. Картка умовного доступу 250.00 - 2. Модуль умовного доступу 1000.00 1.00 3. Тюнер із підтримкою HD 1300.00 1.00 4. Мультимедійна приставка 1200.00 1.00 5. Роутер 1 Гбітсек 1200.00 1.00 Під акційною ціною мається на увазі отримання обладнання на умовах підписання Контракту на користування обраним тарифним планом протягом 24-х місяців згідно з Таблицею 2. СУТЬ АКЦІЇ: Кожен абонент, що підключає допідключає послуги цифрового ТБ таабо Інтернет цифрове ТБ в період дії Акції отримує обладнання (залежно від технічної можливості включення і обраного тарифу) вартістю 1 грн.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».

Контра́кт - багатозначний термін. Контра́кт в значенні договору: письмова угода, за якою сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

на умовах підписання контракту на користування тарифами протягом 24-х місяців, що наведені у Таблиці 2. Контракт вступає в дію з моменту його підписання таабо активації послуги.

Актива́ція - збудження чогось, наприклад, молекул, атомів; перехід молекули з неактивного стану в стан з енергією, достатньою для здійснення хімічної реакції, наприклад, механохімічна активація .

Таблиця 2 Тарифні плани, які беруть участь у акції на телекомунікаційне обладнання Тарифний План Характеристика Регулярна вартість, грн.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

міс. Акційне обладнання (порядковий номер з таблиці 1) Разом дешевше 209 100 Мбіт.сек. 100 каналів цифрового ТБ 10 каналів HD Футбол 1 2 HD 100 каналів WEB TV 209.00 2, 3, 4 Разом дешевше 199 100 Мбіт.сек. 100 каналів цифрового ТБ 10 каналів HD Футбол 1 2 HD 199.00 2, 3 Безмежний 209 100 Мбіт.сек. 100 каналів цифрового ТБ 209.00 4 Турбо 350 КС 350 Мбітс телебачення в подарунок (на вибір абонента) 350.00 2, 3, 4, 5 Таблиця 3 Тарифні плани, які беруть участь у акції на тариф Пакет послуг Інтернет-телебачення Інтернет Тарифний План Характеристика Регулярна вартість, грн.міс. Акційна вартість, грн.міс. Безмежний 209 WEB TV 100 Мбіт.сек. 100 каналів 209,00 Нові абоненти Діючі абоненти - 169,00 (1-6 місяць) Безмежний 179 WEB TV 50 Мбіт.сек. 100 каналів 179,00 - 139,00 (1-6 місяць) Під акційною ціною мається на увазі допідключення послуги Інтернет-телебачення пакету WEB TV до пакету Інтернет за акційною ціною 39,00 грн. на 6 місяців. По закінченні терміну дії акційних умов абонентська плата нараховується згідно з регулярною вартістю обраного тарифу. Таблиця 4 Вартість підключення послуг Вартість підключення послуг доступу до мережі Інтернет Регулярна (повна) вартість, грн. Акційна вартість, грн.міс. 1. Для квартир багатоквартирного житлового будинку 50.00 1.00 2. Для приватного житлового будинку (без встановлення мультимедійної приставки) 1 300.00 700.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

Буди́нок (род. відм. будинку) - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.

00 Під акційною ціною 1,00 грн. мається на увазі виконання робіт з підключення виключно одного пристрою для прийому послуги Інтернет таабо Інтернет ТБ. Акційна ціна підключення - 1 грн, тобто виконання робіт з прокладання кабелів діє виключно до одного пристрою для прийому сигналу послуги Інтернет Телебачення . Кабель залишається власністю ПП «Колумбус». ДОДАТКОВІ УМОВИ УЧАСТІ: 1. Отримання обладнання за акційною ціною можливе в кількості 1 шт. для одного абонентського договору до першої ТВ-точки при початковому підключенні допідключенні до послуг Провайдера, або якщо абонент не користувався послугами протягом останніх 3-х місяців, та не має заборгованості за раніше надані послуги. 2.

Вла́сність - результат привласнення[джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.

Для абонентів тарифних планів «Цифровий» та «Цифровий Преміум HD» можливе підключення до другої ТВ-точки за умовами переходу на спільну послугу Інтернет цифрове ТБ, що зазначені у Таблиці 2 та підписання контракту на користування тарифами протягом 24-х місяців. 3. Оператор залишає за собою право змінювати умови та терміни акції в односторонньому порядку. 4. Акційний тариф втрачає силу у разі зміни тарифного плану, відключення абонента від послуг Інтернет Телебачення у звязку із відсутністю оплати послуг згідно з «Правилами надання послуг» або за власною ініціативою користувача. 5.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Акція проводиться до моменту наявності акційного обладнання на складі компанії. 6. Акція не розповсюджується на юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;

Примітка: Вартість безкоштовно переданих товарів включити до вартості надання послуг.


Скачати 53.12 Kb.

  • Провайдер
  • Контракту на користування