Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАкція угода № про інформаційне абонентне обслуговування

Скачати 107.01 Kb.

Акція угода № про інформаційне абонентне обслуговування
Скачати 107.01 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації08.05.2017
Розмір107.01 Kb.
  1   2

АКЦІЯ

УГОДА № ______

про інформаційне абонентне обслуговування

м.Львів 200___ р.

Державне підприємство „Науково-телекомунікаційний центр "Українська академічна і
дослідницька мережа" Інституту фізики конденсованих систем НАН України, надалі ДП НТЦ "Уарнет", в особі директора Процикевича І.А., що діє на підставі Статуту і має Статус платника податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, та

_____________________________________________________________________________________, надалі "Абонент", в особі _____________________________________________, що діє на підставі ____________________________, з іншої сторони, надалі "Сторони" уклали дану Угоду про наступне:1.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Предмет угоди

1.1. ДП НТЦ „Уарнет” надає Абоненту послуги інформаційного абонентського обслуговування (надалі – послуги Інтернет) щодо доступу Абонента до науково-технічної та освітньої комп'ютерної мережі ДП НТЦ „Уарнет” та мережі Інтернет через лінію безпосереднього зв'язку.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Абонент підключається до вузла мережі ДП НТЦ „Уарнет” за адресою: _____________________________________________________________________________________.2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Обов'язки ДП НТЦ „Уарнет”:

2.1.1. Надати неперервний доступ Абоненту до мережі ДП НТЦ „Уарнет” та Інтернет з динамічною ІР адресою до вказаного в п.1 вузла. Послуга надається для індивідуального використання і передбачає підключення виключно одного комп’ютера.

2.1.2. Повернути Абоненту невикористані ним залишки будь-яких авансових платежів після


закінчення терміну надання послуг.

2.1.3. Надсилати Абоненту до 18-ого числа рахунок за оплату послуги на наступний місяць на електронну адресу Абонента ___________________________________________________________ .

2.1.4. На замовлення Абонента на платній основі згідно з діючими тарифами встановити та/або налагодити необхідне програмне забезпечення на комп’ютері Абонента.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

2.1.5. ДП НТЦ „Уарнет” надає Послугу в тому вигляді, у якому вона доступна на момент надання Послуги. Ніяких гарантій, прямих або непрямих, не надається, ніяка інформація або поради, надані працівниками ДП НТЦ „Уарнет” в усній формі, не можуть розглядатися як гарантії. Провайдер не несе відповідальності за якість своїх послуг, що перебувають в залежності від послуг сторонніх організацій.

2.2. ДП НТЦ „Уарнет” має право:

2.2.1. Надсилати технічні, фінансові та організаційні повідомлення на електронну адресу Абонента вказану в п. 2.1.3.

2.2.2. Відключити Абонента від обумовлених мереж при недотриманні Абонентом п.4.2. Угоди.

2.2.3. Вимагати відшкодування збитків, які виникли у зв’язку з використанням Абонентом несертифікованого обладнання або неліцензійного програмного забезпечення.

2.2.4. Припинити або обмежити надання послуг Абоненту у випадку:


  1. виникнення загрози безпеки функціонування мережі;

  2. розповсюдження інформації, принижуючої честь і гідність інших користувачів мережі;

  3. широке розповсюдження в мережі матеріалів рекламного або комерційного змісту, яке здійснюється не за встановленими правилами розповсюдження комерційної інформації;

  4. порушення авторських прав на інформацію, представлену в мережі;

  5. навмисне нанесення збитків іншим особам;

  6. втручання в роботу інших користувачів мережі (наприклад, несанкціонований доступ до комп'ютерів і інформаційних джерел);
    Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.


  7. у випадку підключення більше ніж одного комп’ютера до мережі Інтернет з використанням даного пакету чи не персонального використання Послуги.

2.2.5. Припинити з Абонентом дію Угоди без пояснення причин, письмово попередивши Абонента за 1 місяць до припинення Угоди.

2.3. Обов'язки Абонента:

2.3.1. Самостійно організувати та обслуговувати „останню милю” (підключення до технічного майданчика ДП НТЦ „Уарнет”).

2.3.2. Придбати за свій рахунок кінцеве обладнання, або будь-яке інше обладнання та програмне забезпечення, необхідне для отримання Послуги.

Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.

2.3.3. За претензіями ДП НТЦ „Уарнету” відшкодувати збитки, які виникли у зв’язку з використанням несертифікованого обладнання або неліцензійного програмного забезпечення.

2.3.4. Проводити оплату згідно діючої Угоди.

2.3.5. Використовувати надані ДП НТЦ „Уарнет” послуги тільки легальним чином.

2.3.6. Абонент станом на 1 число кожного місяця підтримує авансову оплату на рівні або вище рівня місячної абонплати.

2.3.7. Абонент має підтримувати поточний стан свого рахунку в сумі авансового внеску згідно Додатку.

2.3.8. Самостійно контролювати свій фінансовий стан через сервіси, які надає мережа „Уарнет” (наприклад, www.lline.uar.net, billing@uar.net, див. реєстраційну картку).

2.3.9. Вказувати номер даної Угоди в платіжному документі при оплаті послуг.

2.3.10. Не підключати більше ніж один комп’ютер. Не надавати послуги Інтернет третім особам, а також не використовувати канали ДП НТЦ „Уарнет” в комерційних цілях, якщо таке використання не обумовлено Додатковою угодою між ДП НТЦ „Уарнет” та Абонентом.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

2.3.11. Не підключати самостійно будь-якого обладнання до технічних засобів ДП НТЦ „Уарнет” без дозволу і присутності представників ДП НТЦ „Уарнет”

2.4. Абонент має право:

2.4.1. Змінювати типи під’єднання, запропоновані ДП НТЦ „Уарнет”, з 1-го числа наступного місяця при укладенні відповідного Додатку не пізніше, ніж за три дні до початку наступного місяця.

2.4.2. Призупинити дію Угоди з 1-го числа місяця, письмово попередивши ДП НТЦ „Уарнет” не пізніше, ніж за 3 дні до початку цього місяця.

2.4.3. Припинити дію Угоди з 1-го числа місяця, письмово попередивши ДП НТЦ „Уарнет” не пізніше, ніж за 1 місяць.


3. Порядок здачі робіт

3.1. ДП НТЦ „Уарнет” надсилає Абоненту до 15-го числа податкову накладну та акт виконаних робіт за попередній місяць.

3.2. Абонент повертає до 20-го числа поточного місяця підписаний Абонентом один примірник акту виконаних робіт за попередній місяць. Якщо протягом двадцяти днів після закінчення місяця Абонент не повернув Акт виконаних робіт та не пред’явив у письмовому вигляді своїх претензій ДП НТЦ „Уарнет”, то послуги вважаються виконаними у повному об’ємі. Претензії надсилаються ДП НТЦ „Уарнет” рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто.
4. Порядок розрахунків

4.1. Розрахунковим періодом при наданні послуг є календарний місяць.

4.2. Абонент щомісяця проводить авансову оплату за послуги в розмірі місячної абонентної плати згідно Додатку до даної Угоди до 1 числа наступного місяця. У разі дострокового використання авансової оплати протягом поточного місяця та наміру продовжити використання Послуги, Абонент зобов’язаний провести наступну авансову оплату.

4.3. У випадку, якщо ДП НТЦ „Уарнет” не одержить належну суму на свій рахунок до 1 числа місяця, ДП НТЦ „Уарнет” має право, призупинити надання послуг. Подібна дія не звільняє Абонента від оплати боргу, а недопоставлені послуги не підлягають компенсації.

4.4. Час неотримання послуги Абонентом у зв’язку з несправністю його обладнання або проблемами з програмним забезпеченням на стороні Абонента, або власною телекомунікаційною мережею, яка взаємоз’єднана з портом Інтернет телекомунікаційної мережі ДП НТЦ „Уарнет”, не вважається простоєм і оплачується Абонентом в повному обсязі.

Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

  1   2


Скачати 107.01 Kb.

  • 2. Права та обов’язки Сторін