Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАкредитованих на відповідність вимогам дсту en 45011-2001

Акредитованих на відповідність вимогам дсту en 45011-2001
Сторінка1/4
Дата конвертації25.03.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4
Перелік органів з сертифікації продукції,

акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN 45011-2001


№ п/п

Назва

Адреса

Телефон

Номер атестата акредитації

Термін дії атестата акредитації

Узагальнена сфера акредитації *Орган з сертифікації метало - та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості НТУУ

“Київський політехнічний інститут”03056, м.Київ, пр. Перемоги, 37

(044) 241-76-56

1О011

25.12.2003– 24.12.2006
25.12.2006– 24.12.2009
06.08.2010- 05.08.2013

Добувна, деревообробна, целюлозно-паперова, хімічна, текстильна промисловість; виробництво шкіри, продуктів нафтоперероблення, електричного та електронного устаткування, транспортних засобів, складових та устаткування до них, гумових та пластмасових виробів, неметалевих мінеральних виробів, цементу та виробів з нього, інше виробництво, не віднесене до перелічених угруповань;
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
медичних приладів та інструментів, велосипедів, вантажопідіймальної техніки; поліграфічна діяльність, видавнича справа, будівництво, металургія та оброблення металу, машинобудування, послуги у сфері інформатизаціїОрган з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю ДП “ДержавтотрансНДІпроект”

03113, м.Київ, пр.Перемоги, 57

(044) 456-30-30, 455-67-91

1О042

29.07.2004-28.07.2007
30.07.2007-29.07.2010
30.07.2010-29.07.2013
30.07.2013

29.07.2018Дорожні транспортні засоби, їх складові та приладдя; послуги з перевезення автомобільним транспортом, з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складовихОрган сертифікації хімічних джерел струму Інституту транспортних систем і технологій Національної академії наук України “Трансмаг”

49005, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 5

(056) 370 21 82  

1О053

20.08.2004- 19.08.2007
23.10.2008- 22.10.2011
23.10.2011-

22.10.2014Хімічні джерела струмуОрган з сертифікації «10 Хіммотологічний центр» Міністерства оборони України

03115, м. Київ-115, вул. Відпочинку, 9А

(044) 452-34-01  

1О032

05.11.2004– 04.11.2007
05.11.2007– 04.11.2010
Призупинено дію атестата з 14.12.2009
05.11.2010- 04.11.2013
12.02.2014- 11.02.2019

Палива, оливи, мастила, мастильно-холодильні рідини, нафтові бітуми, нафта, газовий конденсат, природні скраплені гази, газоподібні продукти нафтоперероблення, компоненти палив, присадки, добавки до палив, рідкі продукти нафтоперероблення, присадки до мастил, спеціальні рідини, вазеліни, церезіни, нафтові парафіни та аналогічні продукти, нафтові кокси, розчинники та розріджувачі для фарб, гліцерин, поверхнево-активні речовини, хімічні технічні продукти.Орган сертифікації автономних джерел струму Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 2а

(0562) 47-09-33, 36-67-90  

1О001

30.12.2004– 29.12.2007
30.01.2010- 29.01.2013
30.01.2013- 29.01.2018

Акумулятори та акумуляторні батареї, первинні елементи та первинні батареї, вузли та деталі для акумуляторів та акумуляторних батарейОрган сертифікації продукції ТОВ “Радіологічний центр “СТАКС”

67502, м. Маріуполь-2, вул. Пашковського, 49

(0629) 58-24-02, 57-00-17

1О061

04.01.2005- 03.01.2008
09.06.2008- 08.06.2011

Атестат акредитації призупиненоз 25.03.2010

Продукція рослинництва та тваринництва, харчова продукція та продовольча сировина, будівельні матеріали, вироби та конструкції, засоби індивідуального захисту, продукція добувної та переробної промисловості, метали кольорові, відходи і брухт кольорових металів, нафтопродукти та продукти нафтопереробки, мебліОрган з оцінки відповідності продукції ДЕРЖАВНОГО ГОСПРОЗРАХУНКОВОГО ПІДПРИЄМСТВА−СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДАНАННЯ

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 Місцезнаходження ООВ: Україна, 03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10

(044) 360-80-98, 360-61-78

1О024

11.03.2005- 10.03.2008
25.02.2011- 24.02.2014
25.02.2014- 24.02.2019


Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, технічний регламент електромагнітної сумісності обладнання, технічний регламент безпеки машин,технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, технічний регламент підтвердження відповідності безпеки простих посудин високого тиску.Орган з сертифікації продукції Корпорації «Міжвідомчий центр сертифікації»


03124, м.Київ, провулок Радищева, 18, літера А


(044) 277-77-76

1О087

31.03.2005-30.03.2008
09.10.2008- 08.10.2011
10.10.2011- 09.10.2014

Зброя та боєприпас, окремі зразки озброєння та військової техніки, машини та устаткування, низьковольтне електричне обладнання, електричне та електронне устаткування, целюлозно-паперова та друкована продукція, послуги у сфері інформатизації, засоби індивідуального захисту та захисні матеріали, засоби безпечного зберіганняДержавне підприємство «Орган з сертифікації телекомунікаційних мереж в транспортно-дорожньому комплексі «Дортранстелеком»

61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7

(0572) 206-057, 548-071  

1О043

17.05.2005- 16.05.2008

Машини та устатковання; устатковання електричне та електроннеДержавне підприємство «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»

49010, м.Дніпропетровськ, вул. Академіка Лазаряна

Місце знаходження: 49033, м. Дніпропетровськ, вул. 152-ї Дивізії, 3 оф. 304(056) 776-72-38  

1О075

30.06.2005- 29.06.2008
29.07.2011- 28.07.2014
Акредитація призупинена з 04.02.2014
Акредитація поновлена з 04.03.2014

Деревообробна промисловість, хімічна промисловість, виробництво гумових та пластмасових виробів, виробництво неметалевих мінеральних виробів, виробництво цементу та виробів з нього, металургія та оброблення металу, машинобудування, виробництво електричного та електронного устаткування, виробництво транспортних засобів (автомобілів, поїздів, велосипедів та інших)Дочірнє підприємство «Український орган з сертифікації продукції будівництва «УкрцентрСЕПРОбуд» ВАТ «КиївЗНДІЕП»

01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26

(044) 296-48-27  

1О093

20.10.2005- 19.10.2008

Будівельні матеріали, вироби та конструкції;

продукція машинобудування; труби та з’єднувальна арматура до них; прилади та арматура санітарно-технічні

Орган з сертифікації технологій і засобів обчислювальної техніки та автоматизації УКРСЕРТКОМП’ЮТЕР Інституту проблем математичних машин та систем НАН України (ОС УКРСЕРТКОМП`ЮТЕР)

03680, Київ-187, пр. Академіка Глушкова, 42

(044) 266-44-76, 266-44-34  

1О070

05.12.2005-04.12.2008
30.04.2009- 29.04.2012
10.08.2012-

09.08.2017Апаратура фотокопіювальна; пристрої введення та виведення; реактори електричні; інвертори; перетворювачі; джерела вторинного електроживлення; кінопроектори та діапроектори; засоби для контролю та охорони стану суб’єктів; термінали спеціалізовані; машини лічильні та бухгалтерські; конторське обладнання; вузли та приладдя для машин та устаткування; пристрої запам’ятовувальні; устаткування для автоматичного оброблення інформації; комплекси та машини обчислювальні; пристрої електричні; проводи, кабелі та шнури живлення для офісної техніки; обладнання електроакустичне; апаратура електрозв’язку; устаткування для керування технологічними процесами автоматизоване; обладнання демонстраційне; програмне забезпечення;
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
послуги з проведення випробувань та перевірки матеріалів комплектувальних виробів та апаратури на надійністьДержавне підприємство „Український медичний центр сертифікації”

02042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18

(044) 295-83-83  

1О101

28.12.2005- 27.12.2008
29.12.2008- 28.12.2011
29.12.2011- 28.12.2014

Медичні вироби; медичні вироби для in vitro діагностики; активні медичні вироби, що імплантуються; мило, парфуми та засоби для доглядуТОВ “Орган з сертифікації продукції “Сертифікаційний інформаційний центр”

02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 11, к. 608

(044) 295-24-44  

1О085

01.02.2006- 31.01.2009

Синтетичні мийні засоби, товари побутової хімії, парфумерно-косметична продукція, харчова продукція та продовольча сировина, нафтопродукти, фільтриОргану з оцінки відповідності Науково-виробничого колективного підприємства «Стандарт-Сервіс»

Місцезнаходження юридичної особи:

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 1(0342) 26-86-80,  71-19-48

1О095

06.02.2006- 05.02.2009
23.03.2009- 22.03.2012
10.05.2012- 09.05.2017

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, Технічний регламент безпеки машин.Орган з сертифікації продукції “УЦАХ-СЕПРО”
Національного авіаційного університету


03680, Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1

(044) 408-5400  

1О035

18.04.2006-. 17.04.2009
29.06.2011- 28.06.2014
Акредитація призупинена з 20.12.2013

Добувна промисловість; виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення; виробництво неметалевих мінеральних виробівПриватне підприємство “ЕТАЛОН”

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Якова Самарського, 11/9

(056) 45-15-21

1О054

25.04.2006- 24.04.2009
05.10.2009- 04.10.2012
05.10.2012-04.10.2017

Меблі, вугілля та кокс, прилади побутові та аналогічні електричні, машини та апаратура електрична, світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї, обладнання технологічне для харчової, м'ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків, засоби мийні, продукція парфумерно-косметична, обладнання металообробне та деревообробне, трактори, машини сільськогосподарські та для тваринництва, дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя, підіймальні споруди та кранова продукція, нафтопродукти, будівельні матеріали, вироби та конструкції;
Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.
посуд, надання послуг з перевезень, послуги з ремонту та технічного обслуговування ДТЗ.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО»

03680, Україна, м. Київ, пр. Палладіна, 46

(044) 422-72-69

1О076

03.07.2006- 02.07.2009
19.11.2010- 18.11.2013

Продукти нафтоперероблення, продукти хімічні інші, складові та устатковання дорожніх транспортних засобівОрган з сертифікації продукції вагонобудування Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут вагонобудування»

39621, м. Кременчук, вул. І. Приходька, 33

(05366) 6-02-50

1О080

01.08.2006- 31.07.2009
30.07.2009- 29.07.2012
30.07.2012- 29.07.2017
Акредитація призупинена з 04.02.2014
Акредитація поновлена з 25.02.2014

Локомотиви залізничні, трамвайні та рейковий рухомий склад; вузли та деталі, машини та устаткування, машини та апаратура електричні для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу; контейнери для морських та залізничних перевезень; послуги з технічного обслуговування, ремонту та відновлення локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складуОрган з сертифікації продукції «Омега» Державного підприємства «Випробувальний центр «Омега»

99053, м.Севастополь, вул.Вакуленчука, 29

(0692) 24-03-73

1О086

21.09.2006- 20.09.2009

Призупинено дію атестату з 21.09.2007

Поновлено дію атестату з 01.07.2008
21.09.2009- 20.09.2012
21.09.2012- 20.09.2017


Технічні засоби радіообладнання та проводового телекомунікаційного обладнання; апаратура радіомовлення та телебачення; суднова та берегова радіоелектронна апаратура та навігаційне обладнання; електропобутова техніка та аналогічне обладнання; побутова радіоелектронна апаратура; обчислювальна техніка та засоби інформаційних технологій; низьковольтне електричне обладнання і комплектувальні вироби; медична техніка; електричні машини і механізми; обладнання електроживлення; хімічні джерела струму; зварювальне обладнання; світлотехнична продукціяОрган з сертифікації ТОВ “Центр сертифікації банківського обладнання, споруд безпеки, засобів захисту та систем якості”


03022, м. Київ, пров. Охтирський, 3

(044) 258-27-33

1О012

13.12.2006- 12.12.2009
13.12.2009- 12.12.2012

Акредитація призупинена з 26.03.2012

Акредитація скасована з 25.04.2012


Обладнання для здійснення банківських операцій, засоби інженерно-технічного укріплення та захисту обєктів, засоби безпечного зберігання, будівельні вироби та матеріали захисту і безпеки, панцеровий захист; засоби охоронного призначенняОрган з оцінки відповідності продукції Державного підприємства «Укрметртестстандарт»

03680, м. Київ-680, вул. Метрологічна, 4

(044) 526-52-34,

526-12-651О023

18.12.2006- 17.12.2009
17.12.2009- 16.12.2012
17.12.2012- 16.12.2017

Машини та устаткування; іграшки; мийні засоби; низьковольтне електричне обладнання; електромагнітна сумісність обладнання; продукція радіо і телебачення та засоби зв'язку; засоби вимірювальної техніки;
Електромагні́тна сумі́сність (ЕМС) - здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам.
Мийний засіб (також, миючий засіб) - поверхнево-активна речовина або суміш поверхнево-активних речовин з «очисними властивостями в розведених розчинах». У більшості контекстів побутовий термін «миючий засіб» сам по собі відноситься або конкретно до прального порошку або до засобу для миття посуду чи ін.
За́сіб вимі́рювальної те́хніки (ЗВТ) - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань фізичних величин і має нормовані метрологічні характеристики.
засоби обчислювальної техніки; побутові холодильні пристрої; вироби медичного призначення, медична техніка та технологічне обладнання, техніка сільськогосподарська; продукція легкої промисловості, взуття; світлотехнічна продукція; хімічної та целюлозно-паперової промисловості, засоби індивідуального захисту;
Целюло́зна промисло́вість - галузь промисловості, яка хімічно переробляє деревину (також очерет, солому хлібних рослин та ін.) на волокнисту масу, що є сировиною для виготовлення целюлози, паперу, картону, штучного волокна, пластичних мас тощо; значна частина целюлози йде також на виробництво вибухівки.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Засоби індивідуального захисту Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - засоби, використовувані працівником для відвертання або зменшення дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і засобами колективного захисту.
харчова та сільськогосподарська продукція і тютюнові вироби; продукція парфумерно-косметична; текстильні вироби; посуд та вироби, що контактують з харчовими продуктами; будівельні вироби, будівлі і споруди, трубопровідна арматура, хімічні джерела струму, велосипеди та коляски дитячи, дорожні транспортні засоби та їх складові частини, засоби безпечного зберігання;
Трубопрові́дна армату́ра - пристрої, що встановлюються на трубопроводах, агрегатах, посудинах під тиском і призначені для керування (вимкнення, розподілу, регулювання, скидання, змішування, розділення) потоками робочих середовищ (рідких, газоподібних, сипучих, суспензій тощо) шляхом зміни площі прохідного перерізу.
Тютюно́ві ви́роби - поняття, яким на споживчому ринку окреслюють регулярно обновлювані асортименти наступних типів виробів з тютюну: сигарети (овальні, круглі, з фільтром, без фільтра); цигарки; сигари й сигарили (ручні, машинні, з різаного тютюну й з аркуша, з натуральним покривом і покривом з відновленого тютюну); люльковий; нюхальний; смоктальний; жувальний тютюн; тютюн для самокруток; тютюнова суміш для кальянів; тютюновий пил, тютюнові есенції і екстракти, промислові замінники тютюну: тютюнові відходи, тютюн «гомогенізований» або «відновлений», тютюнові листи та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування. В цілому, доповнюється непопулярними в Україні тютюновими виробами, як біді, насвай і т.д. і поділяються на дві основні групи - димові (включає в себе люльковий, сигарний (сигариловий), сигаретний, самокруточний тютюни та тютюн для біді) і бездимові (жувальний, нюхальний, смоктальний, снюс та насвай) в залежності від способу застосування.
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
Хімі́чні джере́ла стру́му (ХДС, рос. химические источники тока, ХИТ) - джерела електричної енергії, яка виробляється шляхом перетворення хімічної енергії в електричну, що складаються з одного чи декількох неперезаряджувальних первинних елементів або перезаряджувальних вторинних елементів (акумуляторів), у тому числі інтегрованих у вироби промислового чи побутового призначення.
засоби протипожежного призначення; прилади, що працюють на газовому паливі; прости посудини високого тиску; вироби пакувальні; меблі; послугиОрган з сертифікації Державного підприємства “Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення” (ОС УНДІРТ)

65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31

(048) 725-69-63, 722-28-68, 722-45-83

1О094

22.02.2007- 21.02.2010
22.03.2010- 21.03.2013
01.02.2013- 31.01.2018

Апаратура електрозв’язку, радіозв’язку, для трансляції і ретрансляції передач; антени; лінійно-кабельні споруди та обладнання лінійних трактів для систем зв’язку; реактори електричні та перетворювачі статичні електричні; пристрої електроживлення, акумулятори електричні та акумуляторні батареї, машини електронно-обчислювальні та інше обладнання для обробки інформаціїОрган з сертифікації Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення при Департаменті Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 5

(044) 206-28-70, 296-39-18

1О071

12.04.2007- 11.04.2010

Призупинена дію атестата з 12.10.2009

Акредитацію поновлено з 23.10.2009
01.04.2010- 31.03.2013
01.04.2013- 31.04.2018


Засоби охоронного призначення, протипожежного призначення, інженерно-технічна укріпленість та захист об`єктів, послуги з забезпечення безпеки об`єктівОрган з сертифікації продукції ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ «БУДЦЕНТР»

02660, м. Київ, вул. Віталія Шимановського, буд. 2/1

(044) 543-63-15, 531-93-13

1О096

16.04.2007- 15.04.2010
18.06.2010- 17.06.2013
14.02.2014- 03.02.2019

Добувна, деревообробна, хімічна промисловість, виробництво гумових та пластмасових виробів, неметалевих мінеральних виробів, цементу і виробів із нього, металургія та оброблення металу.Орган з сертифікації продукції та послуг ТОВ "Експертне бюро "Крим-Союз-Стандарт"

95013, Сімферополь, вул. Ульянова 15/1, к.3

(0652) 44 21 32

1О117

12.07.2007- 11.07.2010

Акредитація призупинена з 14.10.2008

Акредитація скасована 14.10.2009


Електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби; світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї; ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструмент слюсарно-монтажний з ізольованими рукоятками; апаратура радіоелектронна побутова; засоби обчислювальної техніки; обладнання технологічне для харчової, м’ясомолочної, молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків;
Моло́чна промисло́вість - галузь харчової промисловості, що об'єднує підприємства з виробництва з молока і різних молочних продуктів. До складу промисловості входять підприємства з виробництва тваринного масла, суцільномолочної продукції, молочних консервів, сухого молока, сиру, бринзи, морозива, казеїну та іншої молочної продукції.
іграшки; посуд з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу та скла;
Кольоро́ві мета́ли - це промислова назва всіх металів, крім заліза та елементів його групи. Зазвичай ознакою кольорового металу був його специфічний колір, відмінний від темно-сірого, наприклад, білий (алюміній, срібло), жовтий (золото), червоний (мідь) тощо.
харчова продукція та продовольча сировина; будівельні матеріали, вироби та конструкції; готельні послуги та послуги харчування, що надаються суб’єктами туристичної діяльності
Орган з сертифікації Державного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеологія»


84500, м. Артемівськ, Донецької області, вул. Сибірцева, 17

(0627) 44-85-47

1О109

02.08.2007- 01.08.2010
Призупинено дія атестату з 30.01.2010
13.10.2011- 12.10.2014

Вугілля кам’яне, буре, антрацит та продукти їх переробки; кокс кам’яновугільний, пековий, електродний, напівкокс, термоантрацит; газ горючий природний, у т.ч. вугільних родовищ; мінеральні продукти; глина, глиниста сировина та каолін; пісок; графіт та продукти його переробки; сіль кам`яна; вапняк та гіпс; доломіт, в т.ч. металургійний; крейда природна збагачена; породи для кам’яного литва; добрива мінеральні та хімічні; вода природна, питна, технічна та мінеральна; будівельні матеріали; вода стічна та оборотна; донні відклади; відходи промисловіОрган з сертифікації продукції та послуг ТОВ „Підприємство Укравтотехекспертиза”

АРК, 95011, м. Сімферополь, вул. Жуковського, 17

(0652) 54-60-70

1О113

06.08.2007- 05.08.2010
05.08.2010- 04.08.2013
05.08.2013-

04.08.2018Дорожні транспортні засоби, послуги з перевезень автомобільним транспортомОрган сертифкації техніки зв’язку та інформаційних технологій «УкрСЕРТЗВ’ЯЗОК» Державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку»

вул. Буніна, 23, м. Одеса, Україна, 65026

(0482) 22-60-84, 22-20-74

1О018

10.09.2007- 09.09.2010
01.12.2010- 30.11.2013
07.03.2014- 06.03.2019

Апаратура електрозв'язку; обладнання кросів та захисту телекомунікаційного обладнання, шафи, контейнери та розподільчі бокси; кабелі, проводи, шнури, низькочастотні та високочастотні симетричні кабелі зв'язку, коаксіальні кабелі зв'язку, одномодові та багатомодові волоконно-оптичні кабелі та силові кабелі, роз’єми, муфти для металевих кабелів зв’язку, оптичні компоненти, оптичні з’єднувачі, муфти для оптичних кабелів;
Оптоволоконний кабель (нід. kabel) - конструкція з одного або кількох ізольованих один від одного оптичних волокон (оптоволокно), укладених в оболонку. Крім власне жил і ізоляції може містити екран, силові елементи та інші конструктивні елементи.
Коаксіа́льний ка́бель (від лат. со - «сумісно» та axis - «вісь») - електричний кабель із співвісними провідниками.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)
прилади; техніка та обладнання електроживлення для апаратури зв'язку; конторське та інше обладнання для поштового зв'язку; обчислювальна техніка та інше обладнання для обробляння інформації.Сертифікаційний центр ракетно-космічної техніки Харківського представництва генерального замовника-Державного космічного агентства України (філія №3)

61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури,1

(057) 315-20-30

1О090

10.09.2007- 09.09.2010
05.04.2011- 04.04.2014

Двигуни; апарати літальні космічні; комплектуючі системи, прилади, вузли та агрегати для космічних літальних апаратів, пускових механізмів та ракет-носіїв космічних апаратів; програмне забезпечення; радіоприймачі сполучені з записуючою апаратурою; прилади та інструменти для аерокосмічної навігації
ТОВ «Орган із сертифікації целюлозно-паперової продукції «СЕПРОПАПІР»

01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

(044) 285-21-64

1О149

06.12.2007- 05.12.2010
Акредитація призупинена з 23.03.2009

Продукція целюлозно-паперової промисловості, продукція друкована, фарби друкарські


  1   2   3   4