Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАлізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна рада з гуманітарного виховання вісник куратора №40 (квітень 2009) дніпропетровськ 2009 Укладач: Дешко Л. К

Скачати 434.72 Kb.

Алізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна рада з гуманітарного виховання вісник куратора №40 (квітень 2009) дніпропетровськ 2009 Укладач: Дешко Л. К
Скачати 434.72 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.05.2017
Розмір434.72 Kb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО

ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА

РАДА З ГУМАНІТАРНОГО ВИХОВАННЯ
ВІСНИК КУРАТОРА

40


(квітень 2009)

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

2009

Укладач: Дешко Л. К.


УДК 378
Вісник куратора № 40 (квітень 2009 р.)

Рекомендовано до друку радою з гуманітарного

виховання 21 квітня 2009 року
Редактор: Лагдан С. П.

Комп'ютерний набір: Море Т. Т.

Зміст:


  1. Виховна робота в університеті очима студентів: За матеріалами соціологічного опитування (Пономаренко І. Ю. – доц., керівник соціологічної групи університету, члени групи: студенти 141 гр. Ткач А., Федоренко П.).

  2. Роль науково-технічної бібліотеки у формуванні нової свідомості користувачів інформації з пріоритетним використанням державної мови (Колесникова Т. О. – директор, Долматова Н. І. – зав. відділом гуманітарної літератури бібліотеки).

  3. Згадаймо ці дати. (Долматова Н. І. – зав. відділом гуманітарної літератури бібліотеки).

  4. Календар знаменних дат.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

Дніпропетровськ – 49010, вул. Акад. Лазаряна, 2Виховна робота в університеті очима студентів

(за матеріалами соціологічного дослідження)

У жовтні-листопаді 2008 року в ДІІТі було проведено чергове соціо-логічне дослідження. Його завданням було оцінити деякі аспекти виховної роботи в університеті очима студентів.

Основна мета виховної роботи у ВНЗ полягає в формуванні всебічно розвиненої, високоосвіченої, патріотично спрямованої, соціально активної особистості. Відповідно до цієї мети були сформульовані питання анкети.

У дослідженні взяли участь 471 студент 3-го і 4-го курсів: ПЦБ – 142, Е – 94, МТ – 92, ТК – 85, ЕМТ – 58.

У першому питанні анкети наголошувалося, що в процесі формування особистості на неї впливає багато інститутів. Студентів просили відповісти: «Які з них найбільш діяльні, на Вашу думку?». Були отримані наступні відповіді (Респондентам було запропоновано вибрати не більше трьох варіантів відповідей, тому загальна сума не складає 100%):


Що впливає на формування особистості?

%

Родина

83%

Коло товаришів

66%

Освіта

54%

Засоби масової інформації

36%

Держава

14%

Релігія

11%

Політичні партії

3%

Складена таблиця дозволяє зробити висновок, що на формування особистості наших студентів найбільший вплив має сім’я (83%). Середовище, у якому формується особа (коло товаришів), було поставлене респондентами на друге місце (66%). На третьому місці освіта (54%). Засоби масової інформації також впливають на формування особистості наших студентів (36%). Незначна кількість студентів відмічає такі інститути, як держава, релігія і політичні партії.

Таким чином, одне з важливіших завдань виховання особи – «виховання родинно-сімейної свідомості, розуміння своєї родини, батьківського дому як відправної і кінцевої фізичної, моральної і духовної основи свого власного життя», безумовно, сформовано у наших студентів. Той факт, що на третє місце поставлена освіта, свідчить про те, що студенти усвідомлюють, наскільки важливо вчитися, отримувати знання, щоб стати всебічно розвиненою особою. Це також знак подяки і поваги студентів до ДІІТу, який дає їм цю освіту.

На питання «Що допомагає Вам стати всебічно розвиненою людиною?» респонденти відповіли таким чином:


Навчання в університеті

71%

Інтернет

46%

Читання художньої літератури

33%

Подорожі

33%

Самовиховання

32%

Перегляд телепередач

18%

Відвідування театрів

18%

Спілкування з батьками

18%

Регулярне читання преси

11%

Аналіз даних, поданих у таблиці, підтверджує, що студенти найвище оцінюють освіту, навчання в університеті у формуванні своєї особистості. У цій таблиці це видно особливо переконливо.

У третьому питанні анкети у студентів запитували «На яких заняттях Ви отримали знання, які посприяли формуванню вашої особистості?». Студенти дали наступні відповіді:Психологія

15%

Філософія

14%

Політологія

11%

Соціологія

7%

Історія України

7%

Математика

4%

Загальна екологія

1%

Фізика

1%

Це питання було відкрите, тобто студентам не пропонували варіанти відповідей. На це питання відповіли близько 60% респондентів. Відповіді певною мірою були передбачені. Дійсно, гуманітарні дисципліни не можуть не впливати на формування особистості. Це видно й із відповідей наших студентів.

Важливе завдання виховання – «введення молодої людини в світ соціального, господарського, політичного, інтелектуального, культурного досвіду людства та українського народу». Оцінити дієвість виконання цього завдання повинні були 4-е, 5-е, 6-е, 7-е питання. «Що в сучасних умовах Вас турбує більше всього?» – це зміст четвертого питання анкети. Відповідаючи на нього, студенти показали свою зацікавленість і небайдужість до процесів, що відбуваються в країніь (Респондентам було запропоновано вибрати не більше трьох варіантів відповідей, тому загальна сума не складає 100%):Некомпетентність влади

38%

Загроза безробіття

33%

Неконтрольоване підвищення цін

30%

Непевність у завтрашньому дні

30%

Зростання захворюваності небезпечними хворобами

28%

Падіння моралі, зростання злочинності

26%

Загальне зниження рівня життя

25%

Екологічна ситуація в країні

24%

Низький рівень культури молоді

20%

Низький інтелектуальний рівень населення

17%

У п’ятому питанні анкети студентів просили назвати регіон, у якому проходять політичні події, які їх цікавлять. Булі отримані наступні відповіді:

Україна

67%

Близьке зарубіжжя

7%

Далеке зарубіжжя

6%

Область

3%

Район

2%

Не цікавимось зовсім

15%

Як бачимо, переважна більшість опитаних (67%) цікавляться перш за все подіями у своїй країні.

На питання «Що для Вас означає поняття «Батьківщина»?» студенти дали наступні відповіді:Держава

36%

Сім’я та друзі

34%

Місце проживання

28%

Уряд, президент

2%

Відповіді на це запитання дещо несподівані. Часто, відповідаючи на це питання, на перше місце ставлять місце проживання, друзів, сім’ю. У нашому ж дослідженні студенти ототожнюють поняття держава – Батьківщина. Навіть зараз, коли держава не виконує багато зі своїх функцій і відверто не радує народ України, третина студентів продовжує залишатися патріотами країни.

«Які напрямки реформування нашого суспільства Ви вважаєте найбільш актуальними?». Відповіді на восьме питання анкети розподілилися таким чином:Боротьба з корупцією, злочинністю

30%

Соціальний захист населення

20%

Захист навколишнього середовища

10%

Поліпшення національних відносин

10%

Розширення демократії і розвиток самоврядування

9%

Розвиток національної культури

7%

Свій варіант відповіді

14%

Важливе завдання виховання – «спонукання студентів до активної протидії правопорушенням, проявам аморальності, бездуховності, антигромадської діяльності». У відповідях на восьме питання простежується чітка громадська позиція наших студентів, які категорично засуджують корупцію і злочинність, вважаючи їх головними проблемами нашого суспільства.

Проблемам етичного, духовного виховання було присвячено питання «Які засоби досягнення успіху та доброту Ви вважаєте найбільш важливими?». За наслідками опитування складена таблиця:Наполеглива праця

30%

Здібності і талант

30%

Вміння «подати» себе

19%

Гроші

10%

Вміння находити спільну мову з керівництвом

6%

Нахабство та натиск

2%

Ваш варіант відповіді

3%

Як видно з даних таблиці, переважна більшість студентів вірять, що «наполеглива праця», «здібності і талант» є головними умовами досягнення успіху та благополуччя. Це дозволяє сподіватися на те, що в житті наші вихованці не будуть шукати ніяких «обхідних шляхів», наполегливо працюватимуть, не порушуючи етичних принципів і не здійснюючи аморальних вчинків для досягнення поставлених цілей.

9-те, 10-те, 11-те і 12-те питання були поставлені для оцінки виховних заходів в університеті та виявлення ефективності роботи кураторів.

На питання «Який захід в університеті був найбільше Вам до вподоби?» відповів 61% студентів. Наведені дані свідчать про те, що 39% опитаних жодного заходу не запам’ятали взагалі. І лише «Студентська весна» і КВН дійсно викликали великий інтерес. Тут явно простежується недолік в організації цікавих заходів, що запам’ятовуються, для студентів університету.


Студентська весна

28%

КВН

25%

День студента

3%

Чемпіонат з футболу

2%

Ура, я студент!

1%

День університету

1%

Міс ДІІТу

1%

Ще гірша ситуація з організацією заходів у студентських групах. У десятому питанні анкети респондентів питали «Який захід у групі Вам сподобався?»:

Подорожі до Карпат і в Кочережки

3%

Святкування «гірки»

3%

День залізничника

1%

Відвідування будівництва мосту в Запоріжжі

1%

Інші (а це аж 92 % студентів!, тобто абсолютна більшість!) не дали ніякої відповіді на це питання. Це свідчить про явно недостатню роботу з організації вільного часу студентів студентським активом і кураторами студентських груп.

У наступним питанні анкети ставилося завдання з’ясувати, як студенти ставляться до кураторів груп. Відповіді розподілилися таким чином:Куратор групи для Вас
Просто вчитель

61%

Хороший радник

35%

Старший друг

12%

Турботлива няня

6%

Ваш варіант відповіді

6%

Як бачимо, куратори груп відіграють у житті студентів позитивну роль. 47% бачать у кураторові хорошого радника і старшого друга. Водночас 61% студентів вважають куратора просто вчителем, а серед своїх варіантів відповіді (6%) зустрічаються і такі: «я його майже не бачив», «це людина, що не цікавиться групою» – ф-т Е; «вчитель, який слідкує за успішністю в групі» – МТ; «рідко спілкуємось», «бачив його один раз», «не знаю, як його звати» – ТК.

Для з’ясування кола інтересів студентів та активізації виховної роботи в анкеті було поставлено питання: «На які теми Ви б послухали бесіди, лекції в позааудиторні години?». Питання було відкритим, тобто респонденти могли давати найрізноманітніші варіанти відповідей. Усі відповіді згруповані в таблиці:Створення сім’ї та відносини у сім’ї

6%

Шкідливі звички (алкоголізм, паління), наркоманія, ВІЛ

5%

Здоров’я

4%

Психологія

4%

Соціологія

3%

Культурологія

3%

Релігія

3%

Філософія

2%

Економіка, бізнес

2%

Нові технології

2%

Правила етикету

1%

Розвиток залізничного транспорту за кордоном

1%

На це питання відповіло тільки 38% студентів. Один із студентів написав, що «лекцій в університеті і так достатньо».

Ми хотіли з’ясувати, чим займаються студенти у вільний час. Були отримані такі відповіті (Респондентам було запропоновано вибрати не більше трьох варіантів відповідей, тому загальна сума не складає 100%):

У вільний час Ви:


Гуляєте

58%

Займаєтесь спортом

34%

Спите

29%

Дивитесь телевізор

22%

Ваш варіант відповіді

11%

Як видно з результатів опитування, більшість студентів (58%) «просто гуляють», а також сплять (29%) або дивляться телевізор (22%). Займаються спортом тільки (34%) опитаних. Серед своїх варіантів відповіді (11%) студенти повідомили, що працюють у вільний час, 3% читають, 2% сидять в Інтернеті. Практично ніхто із студентів не поскаржився на відсутність вільного часу. Вільний час є у студентів, і організувати його раціональніше – завдання виховного процесу в університеті.

Забезпечення повноцінного фізичного та морального розвитку молодих людей є важливим завданням виховання. Відповіді на 14-е, 15-е і 16-е питання анкети повинні допомогти оцінити ефективність вирішення цього завдання.

На питання «Ви вважаєте себе здоровою людиною?» відповіли таким чином:


Так

70%

Ні

30%

Відповіді на це питання знаходять своє підтвердження в аналізі наступного питання: «Ви маєте шкідливі звички?»:

Так

38%

Ні

62%

Зрозуміло, що студенти, які мають шкідливі звички, навряд чи можуть віднести себе до здорових людей. 38% студентів мають шкідливі звички! Це перш за все паління, рідше алкоголь. Ось поле для виховної роз’яснювальної роботи кураторів груп, студентського активу. На питання «Ви займаєтесь спортом?» респонденти дали такі відповіді:

Так

40%

Інколи

40%

Ні

20%

Таким чином, результати дослідження дали нам необхідну інформацію, яку ми рекомендуємо кураторам використовувати у своїй організаційній і виховній роботі у студентських групах.

Керівник соціологічної групи університету, доцент кафедри філософії і соціології

Пономаренко І. Ю., ст. 141 групи Ткач А., Федоренко П.


Роль науково-технічної бібліотеки у формуванні

нової свідомості користувачів інформації

з пріоритетним використанням державної мови

Сучасна організація системи вищої освіти за Болонською системою передбачає кінцевим результатом підготовку не лише кваліфікованого фахівця, але й усебічно розвиненої особистості, справжнього носія знань та культури.

На допомогу як у навчанні, так і в самоосвіті та у виховному процесі завжди приходить бібліотека. Бібліотекарі прагнуть якомога повніше задовольнити інформаційні потреби користувачів, керуючись положенням ст. 23 Конституції України, де зазначається, що «...кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості». Їх соціальна місія полягає у поєднанні, систематизації й ретельному збереженні всього інтелектуального, духовного і культурного потенціалу держави та народу, в гармонізації соціальних стосунків, у забезпеченні потреб освіти, науки й культури.

Науково-технічна бібліотека нашого університету здійснює велику роботу з розвитку бібліотечно-інформаційного ресурсу. Так, з початку цього навчального року для отримання користувачами електронної інформації у вигляді текстових, графічних, звукових та відеофайлів відкрито медіа-зал на 10 посадкових місць. Тут кожен бажаючий може безкоштовно користуватись мережею INTERNET, але тільки з метою та за допомогою сайтів для самопідготовки згідно з потребами в навчанні, науковій діяльності та розширення свого культурного рівня. Планується розробити тематичні сайти з освітянської роботи, для кожної наукової школи нашого університету створити структурований електронний напрям.

Бібліотека звертається до всіх викладачів та наукових працівників із проханням надати інформацію про відомі Вам сайти з фахових дисциплін. Ми їх опрацюємо і допоможемо студентам в отриманні документальної інформації з них при написанні рефератів, курсових або дипломних проектів.

Наприклад, для кафедри «Українознавство» нами підготовлено вихід на 6 сайтів ΙΝΤΕΡΝΕΤу: «Поетика», що налічує твори 332 українських поетів, переклади творів іноземних авторів на українську, понад 16 тис. сторінок; «Бібліотека української літератури» – 133 автори, критичні нариси, біографії, твори і т. ін., «Чтиво», «EXLIBRIS» – історична та художня література українською мовою та ін.

Для широкого загалу стануть у нагоді отримані та встановлені у бібліотеці ліцензовані інформаційно-довідкові програми «Ліга-закон» та «Зодчий», база даних EBSCO – повнотекстова база даних іноземних журналів, що дає можливість знайти матеріали з 11 напрямків науки.

Згідно з «Концепцією розвитку науково-технічної бібліотеки», з 2007 р. проходить повна трансформація усіх бібліотечних підсистем: фондів, матеріально-технічної бази, бази читачів та співробітників бібліотеки. Здійснюється технічне переобладнання всіх бібліотечних процесів: комплектування, наукової обробки, надання довідок в автоматизованому режимі тощо. Електронний каталог, що на 01.01.2009 нараховує 24 700 записів книг, відображає нові надходження до нашого фонду з 2000 р., електронна аналітична картотека періодичних видань має 33 900 записів. На сьогодні кожен читач може на будь-якому пункті видачі літератури звертатись до електронного каталогу. Крім того, здійснено підключення 23 кафедр та структурних підрозділів університету до електронного каталогу, завдяки чому викладачі та співробітники зі свого робочого місця можуть отримувати інформацію стосовно наявності у фондах бібліотеки тієї чи іншої літератури. На 2009 р. заплановано розпочати роботу зі штрих-кодування активної частини навчального фонду з тим, щоб з 1 вересня 2009 р. розпочати автоматизовану книговидачу літератури студентам (першими в області). Продовжується рекаталогізація всього 940-тисячного фонду науково-технічної бібліотеки для повного висвітлення його складу в електронному вигляді.

З метою надання більш повної, оперативної бібліографічної інформації та повних текстів статей з українських та іноземних періодичних видань бібліотека університету разом з Дніпропетровською обласною універсальною науковою бібліотекою з 01.06.2008 створила першу (і поки що єдину) в регіоні фахову корпорацію – бібліотечно-інформаційну систему Дніпропетровщини.

Одним із завдань НТБ на сучасному етапі розвитку є виконання наказу міністра транспорту та зв’язку Й. Вінського № 332 від 25 березня поточного року «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня використання української мови у сфері транспорту та зв’язку». Згідно з цим планом передбачається: діловодство та листування вести виключно українською мовою; наради, семінари та інші зібрання проводити лише українською мовою; організувати проведення курсів української ділової мови; розміщення реклами виключно українською мовою; забезпечити трансляцію музичної (пісенної) продукції різних жанрів переважно українською мовою, а на залізничному й авіаційному транспорті – виключно українською мовою. Те ж стосується спілкування з клієнтами, надання оголошень, поширення офіційної інформації.

Цей наказ було обговорено на методичній раді бібліотеки та прийнято до виконання.

9 листопада відзначається день літописця Нестора і День української писемності та мови.

День украї́нської писе́мності та мо́ви - свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. За православним календарем - це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.

До цього свята ми готуємо виставки літератури «Мова рідна, слово рідне», «Слово – то мудрості промінь, слово – то думка людська», «Хай слово рідне голосно звучить!», проводимо тематичні бесіди. Така бесіда біля виставки «Любімо мову, вивчаймо її» відбулась у листопаді зі студентами 340 (В, Л) групи механічного факультету (куратор Недужа Л. О.).

Комплектування фонду НТБ з гуманітарних дисциплін – історії, філософії, соціології, правознавства і т. ін., у тому числі й художньої літератури, здійснюється на сьогодні виключно українською мовою.

Минулого навчального року бібліотекою разом зі студентською профспілкою було організовано та проведено КВЕСТ-програму «Студент, читай книжки!». Для проведення цього конкурсу у відділі гуманітарної та економічної літератури було відібрано сучасні українські книги з фонду читального залу та абонементу художньої літератури, в які бібліотекарі розклали виграшні білети. Кожен бажаючий мав змогу взяти участь у цьому конкурсі та отримати приз, тому студенти активно залучились до гри. За час проведення КВЕСТу до відділу було записано 250 нових читачів, видано понад 2,5 тис. примірників літератури.

Ми з великою повагою ставимось до культурних надбань інших народів. Дніпропетровськ – місто багатонаціональне. Тому якщо читачу зручніше спілкуватись російською, то і бібліотекарі відповідають йому також російською мовою.

До фонду іноземної літератури надходять книги, журнали, газети анлійською, німецькою, французькою, польською мовами. Крім того, частина іноземних журналів залізничної тематики викладена в електронному вигляді на сайті бібліотеки.

Запрошуємо до бібліотеки!
Т. О. Колесникова, директор НТБ,

Н. І. Долматова, зав. відділом

гуманітарної та економічної літератури

ЗГАДАЙМО ЦІ ДАТИ

1 квітня

  1   2   3


Скачати 434.72 Kb.

  • Виховна робота в університеті очима студентів (за матеріалами соціологічного дослідження)
  • Роль науково-технічної бібліотеки у формуванні нової свідомості користувачів інформації з пріоритетним використанням державної мови
  • День української писемності
  • ЗГАДАЙМО ЦІ ДАТИ