Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз переваг та недоліків мобільних технологій навчання

Скачати 87.66 Kb.

Аналіз переваг та недоліків мобільних технологій навчання
Скачати 87.66 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір87.66 Kb.

Аналіз переваг та недоліків мобільних технологій навчання

В кожному сучасному навчальному закладі починаючи від школи і закінчуючи вищими навчальними закладами, постійно учні використовують різноманітні мобільні пристрої, саме тому виникло питання застосування мобільних пристроїв у процесі навчання, саме це і поклало розвиток мобільному навчанню.

Смартфон Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.

Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Тенденції, що сприяють розвитку функціональності портативних електронних пристроїв спонукають наукову світову спільноту замислюватися про їх використання з освітньою метою.

Електроніка Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.

Останніми роками вчені все частіше використовують мобільне навчання, як елемент виникнення навчання за допомогою мобільних пристроїв.

Мобільне навчання  пов'язане з електронним та дистанційним навчанням, єдиною відмінністю є використання мобільних пристроїв. Навчання проходить незалежно від місця знаходження і відбувається при використанні портативних технологій. Мобільне навчання полегшує доступ до навчальних матеріалів, тому що знімає географічну обмеженість за допомогою різноманітних мобільних пристроїв.Мобільне навчання – це навчання в умовах, коли учень має мобільний доступ до освітніх ресурсів, може взаємодіяти з викладачем та іншими учнями [1].

Мобільне навчання реалізує принципи відкритої освіти: гнучкість, модульність, незалежність від місця і часу, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

У мобільному навчанні на перше місце виходять такі дидактичні принципи як мультимедійність, інтерактивність, доступність[1].

За останнє десятиріччя мобільне навчання стало об’єктом дослідження для різноманітних проектів в школах, на робочих місцях, в музеях, в містах і сільських районах.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Використання мобільних обчислювальних пристроїв (таких як нетбуки, планшетні ПК, КПК і смартфони) разом із бездротовими мережами дозволяє говорити про мобільне навчання. Завдяки йому виникає можливість викладати і навчатися в будь-якому місці за межами традиційної аудиторії. Це будь-яка діяльність, яка дозволяє людям бути більш продуктивними шляхом взаємодії, або створенняінформації, за допомогою цифрових портативних пристроїв, які можуть зберігатися в кишені або сумочці.

Апаратними пристроями для мобільного навчання можна назвати [2]:

– телефони: звичайні мобільні телефони, смартфони, комунікатори;

Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

– портативні комп’ютери: ноутбуки, нетбуки, Інтернет планшети;

– пристрої зберігання і відтворення інформації: електронні «рідери» (Pocket Book, Amazom Kindle), MP3/MP4 плеєри.

Для того,щоб визначити актуальність впровадження мобільного навчання у навчальний процес, ми зробили змістовний аналіз робіт науковців, які вивчали це питання.

Мобільне навчання має свої переваги і свої недоліки.К. Бугайчук виділяє такі переваги мобільного навчання [3]:

1) Зручність і гнучкість. Навчальний процес з використанням мобільних

пристроїв може здійснюватися незалежно від часу і місця знаходження слухача і викладача.

2) Мобільне навчання дозволяє використовувати «мертвий час». Це, як

правило, час у дорозі, у черзі, в очікуванні на зустрічі тощо.

3) Мобільні пристрої можна використовувати для швидкого створення і

подальшого передавання інформації (фото, відео, диктофон, SMS, MMS).

4)Подолання технологічного бар’єру. Використання відповідних пристроїв дає слухачеві додатковий досвід, а також спонукає його до пошуку нових способів використання власного пристрою, у тому числі для задоволення навчальних потреб.

5)Персоналізація навчання. Уся інформація відображається тільки для

користувача пристрою, до того ж мобільний пристрій налаштований відповідно до індивідуальних потреб слухача.

6) Мобільне навчання підходить для різних стилів навчання: читання, перегляд фото та відео, слухання підкастів, участь у дискусіях (форум або SMS), пошук інформації в Інтернеті, проходження тестів, участь у вікторинах тощо.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

В свою чергу Т. Брабасон виділяє такі переваги мобільного навчання[5]:

1)Залучення потенційних студентів з неохоплених груп населення.

2)Навчальні матеріали стають доступними більш широкої аудиторії за допомогою підкастів, мобільних додатків, блогів та електронних книг, які потрапляють у поле зору потенційних студентів.

3)Допомога нужденним соціальним групам, для яких мобільне навчання представляє можливість поліпшити їхній життєвий рівень.

4)Поліпшення якості викладання.

5)Пожвавлення навчальної програми, переосмислення методів навчання і створення кращого зворотного зв'язку з учнями.

По́ле зо́ру (кут огляду) - це тілесний кут або лінійні розміри площі зображення навколишнього світу видимого приладом чи оком у певний момент часу.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

6) Підтримка зв'язку учнів зі школою, їхнього навчального прогресу і переходу між навчальними закладами.

М. Шарплес також виділив кілька переваг мобільного навчання, а саме[4]:

1) Кошти добровільного й активного навчання.

Мобільне середовище навчання складає близький доступ до контенту, колег, експертів. Він може бути приведений в дію за допомогою смартфона або планшета, ноутбука.

2)Прозорість. Прозорість є природним побічним продуктом підключення. Учні отримують зв’язок з місцевими та глобальними спільнотами через соціальні медіа – платформи від Twitter в facebook, LinkedIn в Pinterest .

Соціа́льні ме́діа (англ. Social media) - вид мас-медіа, ряд онлайнових технологій на принципах Веб 2.0, завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його співавторами і можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати участь у будь-якій інший соціальній активності із теоретично усіма іншими користувачами певного сервісу.

3)Навчання на практиці. Гра є однією з основних характеристик прогресивного навчання. У мобільному середовищі навчання учні стикаються з динамічним і часто незапланованим набором даних, змінивши тон уроків з академічних на уроки з елементами гри, набуття навичок стає простішим.

4)Асинхронне навчання.Серед найбільш потужних принципів мобільного навчання є асинхронний доступ. Це відриває освітнє середовищє зі шкільної поверхні і дозволяє йому рухатися в будь-якому місце, у будь-який час.

Переваги мобільного навчання за С.  Семеріковим [6]:

1)Актуалізація навчання через «моду» на пристрої, включає більше число студентів в мобільне навчання.

2)Підвищена інтерактивність навчання: основні операції виконуються в онлайн - режимі, тобто в режимі інтерактивної пізнавальної діяльності.

3)Концентрований зміст: навчальні об’єкти мобільного навчання більш тісно пов’язані один з одним на рівні мікронавчання.

4)Розвинені засоби співробітництва. Якісна освіта рідко отримується по одинці, і одним з найкращих способів успішного навчання є колективна робота, важлива для обмін ідеями.

5)Зручність застосування послуг мобільного навчання в будь-який час і в будь-якому місці.

Беззаперечно мобільне навчання має багато переваг, але на ряду з перевагами виступає ряд недоліків.

К. Бугайчук виділяє такі недоліки мобільного навчання[3]:

1) Дефіцит якісного, повнофункціонального освітнього контенту для

мобільних пристроїв і засобів його розробки.

2) Низька «технічна» підготовка викладачів у галузі створення мобільного

контенту.

3) Немає досконало розроблених методик підтримки й оцінювання результатів мобільного навчання.

4) Обмежений термін дії батареї мобільного пристрою.

5) Відсутність, подекуди, якісного Інтернет покриття. В Україні тільки 1 оператор має ліцензію на зв'язок 3G, інші мережі, які працюють у стандарті CDMA 2000, покривають невелику територію (як правило, великі міста). Крім того, у навчальних закладах практично не підтримується розвиток бездротової мережі.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Бездротова мережа - тип комп'ютерної мережі, яка використовує бездротове з'єднання для передачі даних й підключення до мережевих вузлів.

6) Наявність «цінового бар’єру» для користувачів. Окрім вартості самого

пристрою, треба згадати про вартість мобільного Інтернету. Українські оператори мобільного зв’язку пропонують Інтернет пакети вартістю від 30 гривень на місяць, що також слід додавати до вартості навчання;

7) Наявність «цінового бар’єру» для навчальних закладів.

Л. Нейсміт виділив такі недоліки мобільного навчання[7]:

1)Акомулятор. Освітні програми на мобільних пристроях «вбивають» акумулятори набагато швидше, ніж стандартні «примочки».

2)Конфіденційність і безпека. Використання будь-яких гаджетів вимагає попереднього інструктажу з питань побудови етичних і безпечних взаємин з іншими користувачами. На жаль, поки не винайдено універсального способу, який допоміг би запобігти крадіжки особистих даних, переслідування і залякування.

3) Екран. Маленькі сенсорні екрани є в значній мірі стандартом для планшетів і смартфонів, але являють собою кілька проблем у навчанні.

Сенсорний екран або тачскрін (англ. Touchscreen) - пристрій для введення інформації, що є екраном, який реагує на дотики до нього.

В одних випадках , вони неточно і змазано реагують на запити користувачів, в інших , навпаки – занадто чутливі до будь-яких подразників.

4) Втрати і крадіжки. Через свою компактність мобільні пристрої нерідко губляться або піддаються крадіжкам.

5) Сумісність. Сумісність, а точніше – несумісність мобільних пристроїв – одне з тих питань, над якими зараз ламають голови сотні, навіть тисячі програмістів. На даний момент не існує універсальної платформи для мобільних гаджетів, тому синхронізація проектів представляється неймовірно складним завданням.

6) Зберігання. Зберігання тісно пов'язане з конфіденційністю, безпекою та іншими речами.Недоліки мобільного навчання за С. Семеріковим [6]:

1) Проблеми забезпечення безпеки пристрою, та даних у ньому.

2) Малий розмір екрану і труднощі з доступом до Інтернету.

3)Відсутність у студентів добре розвинених навичок мета пізнання (здатніст усвідомлювати та контролювати процес власного навчання).

4)Висока вартість початкових вкладів у організацію навчання.

Отже, проаналізувавши всі переваги та недоліки мобільного навчання за різними авторами, можемо виділити такі основні переваги мобільного навчання: зручність; швидкий доступ до інформації; портативність; можливість залучення великої кількості людей; швидка передача інформації;

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

та основні недоліки мобільного навчання: висока вартість мобільних пристроїв, малий розмір екрану, незахищеність мобільного пристрою та інформації від несанкціонованого доступу, обмежений термін дії батареї мобільного пристрою.

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Материалы из Википедии  свободной энциклопедии [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Мобильное_обучение – Название с титул. экрана.

2. Беспалько В. Слагаемые педагогической технологи / В. Беспалько – М.: Педагогика, 1989. – 192с.

3. Бугайчук К. Мобильное обучение в высшей школе // Мобильное обучение. – 2008. – № 2. – С. 48-49.

4. Sharples, M. (Ed., 2007). Big issues in mobile learning: Report of a workshop by the Kaleidoscope Network of Excellence Mobile Learning Initiative. Nottingham, UK: University of Nottingham, Learning Sciences Research Institute.

5. Brabazon T. Mobile Learning: the iPodification of Universities / T. Brabazon, 2007. – 7 p.6. Семеріков С. О. Фундаменталізація навчання інформативних дисциплін у вищій школі: Монографія / Науковий редактор академік АПН України, д. пед. н., проф. М.  І. Жалдак. – Кривий Ріг: Мінерал; К.: НПУ ім. Драгоманова, 2009. – 340 с.: іл. – Бібліогр.: с. 284–339.

7. Naismith, L., Lonsdale, P., Vavoula, G. & Sharples, M. (2005) Literature Review in Mobile Technologies and Learning. Report 11, NESTA Futurelab. Bristol: NESTA Futurelab.


Скачати 87.66 Kb.

  • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ