Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз регуляторного впливу

Скачати 75.51 Kb.

Аналіз регуляторного впливу
Скачати 75.51 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір75.51 Kb.

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури» 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Частиною першою статті 27 Закону України «Про морські порти України» (далі – Закон) передбачено, що компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, здійснюється на підставі відповідних договорів, що укладаються Адміністрацією морських портів України (далі – АМПУ) та інвесторами в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Порт (від лат. portus - сховище, притулок, гавань, гирло) - ділянка берега моря, річки або озера з прилеглою акваторією, захищена від негоди захисними гідротехнічними спорудами, на якій розміщується комплекс будівель та пристроїв для завантаження і розвантаження суден та їх обслуговування.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Відповідно до абзацу третього частини п’ятої Прикінцевих положень Закону, розташовані в межах акваторії морського порту підводні гідротехнічні споруди (канали, операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності Законом та внесені до Реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку (далі – підводні гідротехнічні споруди), за згодою власників підводних гідротехнічних споруд підлягають передачі у державну власність в особі АМПУ на компенсаційній основі.

Гідротехні́чна спору́да - інженерна споруда, що допомагає здійснювати певні водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води.
Вартість підводних гідротехнічних споруд визначається шляхом проведення незалежної оцінки. Компенсація вартості гідротехнічних споруд здійснюється відповідно до статті 27 Закону.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у встановленні прозорого порядку та визначенні умов, на підставі яких АМПУ здійснюватиме суб’єктам господарювання компенсацію:

інвестицій, внесених у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, у тому числі на модернізацію, реконструкцію та будівництво (далі – об’єкти інвестування);

вартості підводних гідротехнічних споруд.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями проекту акта є встановлення порядку та умов здійснення АМПУ компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність.

Затвердження такого порядку сприятиме створенню привабливого інвестиційного клімату для залучення як іноземних, так і вітчизняних інвесторів до участі в розвитку та модернізації портової інфраструктури.

 3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте цей спосіб не відповідатиме вимогам Закону.

Другий альтернативний спосіб – прийняття Кабінетом Міністрів України постанови «Про затвердження Порядку та умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури», проект якої пропонується (далі – проект акта), що дасть змогу врегулювати питання щодо здійснення АМПУ компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, які є об’єктами державної власності, та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність.

Отже, оптимальним способом вважається прийняття цього регуляторного акта.

 

4. Опис механізмів і заходів, які пропонуються для розв’язання проблеми

З метою досягнення цілей державного регулювання проектом акта передбачено:

визначення об’єктів портової інфраструктури, вартість створення яких чи інвестиції в які компенсуватимуться;

перелік документів, необхідних для прийняття рішення АМПУ щодо укладання договору, на підставі якого здійснюється компенсація;

критерії, на підставі дотримання яких АМПУ прийматиме рішення про здійснення компенсацій;

джерело здійснення компенсацій, а саме портові збори (крім адміністративного та маякового зборів), при цьому визначення частини портових зборів, яка спрямовуватиметься для компенсації, здійснюється відповідно до їх цільового використання;

перелік заходів, які необхідно здійснити АМПУ з метою прийняття обґрунтованого рішення щодо здійснення компенсації;

механізм визначення розмірів виплати компенсації.

Крім того, проектом акта передбачено проведення АМПУ та подання до Мінінфраструктури моніторингу здійснення компенсацій.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям акта буде вирішено проблему нормативно-правового врегулювання питання щодо компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у гідротехнічні споруди портової інфраструктури, та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність.

Надання АМПУ повноважень самостійно укладати з суб’єктами господарювання договори, на підставі яких буде здійснюватися компенсація, сприятиме максимально ефективному та швидкому досягненню згоди між АМПУ та інвестором з усіх істотних питань зазначених договорів.

При цьому передбачені проектом акта критерії прийняття рішення та умови, відповідно до яких буде здійснюватися компенсація, забезпечують простий, прозорий та водночас ефективний механізм здійснення компенсацій, що сприятиме досягненню встановлених цілей.6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Реалізація акта сприятиме створенню привабливого інвестиційного клімату для залучення як іноземних, так і вітчизняних інвесторів до участі в розвитку та модернізації портової інфраструктури.Сфера регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Реалізація державної політики щодо залучення приватних інвестицій до участі в розвитку портової інфраструктури.

Збільшення доходів від портових зборів за рахунок введення в експлуатацію нових об’єктів портової інфраструктуриМожливе зменшення відрахувань АМПУ до державного бюджету у зв’язку із здійсненням компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність

Громадяни

Розвиток портової інфраструктури сприятиме створенню нових робочих місць

Додаткових витрат не потребує

Суб’єкти господарювання

Компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури

Додаткових витрат не потребує

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акта не обмежений.8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Реалізація акта у разі його прийняття буде характеризуватися такими показниками:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта;

3) обсяги відшкодованих інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у гідротехнічні споруди портової інфраструктури, та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність;

4) розмір коштів та час, що витрачатимуться фізичними та юридичними особами на виконання вимог акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта високий. Проект акта та відповідний аналіз його регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України (http://www.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Міністерство інфраструктури України Міністерство інфраструктури України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства транспорту та зв'язку України.
mtu.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність» з метою отримання зауважень та пропозицій до нього від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде відстежуватись результативність регуляторного акта

Відстеження результативності акта буде здійснюватись Департаментом державної політики в галузі морського та річкового транспорту Мінінфраструктури за показниками результативності, зазначеними у пункті 8 цього аналізу регуляторного впливу.Базове відстеження результативності акта здійснюватиметься після набрання чинності актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності акта, шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності, шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження акта.

Міністр інфраструктури України А. Пивоварський«___»___________ 2015 р.


Скачати 75.51 Kb.

 • Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання Частиною першою статті 27 Закону України «Про морські порти
 • Кабінетом Міністрів України
 • 2. Визначення цілей державного регулювання
 • 3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей
 • 4. Опис механізмів і заходів, які пропонуються для розв’язання проблеми
 • 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта
 • 6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
 • 7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта
 • Міністерства інфраструктури України
 • 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде відстежуватись результативність регуляторного акта