Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАналіз сучасних підходів до автоматизації та інтелектуалізації системи підбору одягу «розумна шафа» Наталія Копитко, Дмитро Кошельник, Павло Рекун, Тетяна Панасюк, Сергій Усатюк

Скачати 24.38 Kb.

Аналіз сучасних підходів до автоматизації та інтелектуалізації системи підбору одягу «розумна шафа» Наталія Копитко, Дмитро Кошельник, Павло Рекун, Тетяна Панасюк, Сергій Усатюк
Скачати 24.38 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір24.38 Kb.

УДК 681.3.07
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПІДБОРУ ОДЯГУ «РОЗУМНА ШАФА»

Наталія Копитко, Дмитро Кошельник, Павло Рекун, Тетяна Панасюк, Сергій Усатюк, студенти групи 1ПІ-13б, Вінницький національний технічний університет, Україна

Науковий керівник – Галина Черноволик, к.т.н.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Техніка Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Вінницький національний технічний університет Вíнницький націона́льний технічний університе́т - вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації.
, доцент, ВНТУ, Україна,Вікторія Войтко, к.т.н., доцент кафедри ПЗ, ВНТУ, Україна
У наш час Smart технології набувають популярності та значного поширення. Вони спрямовані на те, щоб зекономити наш час та зробити життя комфортнішим.

На сьогодні ринку є багато моделей гардеробів. The Automated Wardrobe Lift – електронна шафа-ліфт, з електроприводом і стрижнем[1]. Ця система дозволяє розмістити значно більше одягу порівняно зі звичайною шафою за рахунок реалізації можливостей автоматичного підйому і опускання одягу, який розміщується на вішаках. Система Luxe Wardrobe Automation використовує принцип руху по колу[2]. Одяг рівномірно переміщується по колу з допомогою транспортувального механізму до того часу, поки перед користувачем не з’явиться потрібний одяг.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Електропри́вод - це електромеханічна система для приведення в рух виконавчих механізмів робочих машин і керування цим рухом в цілях здійснення технологічного процесу.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.

Інтелектуальна система підбору одягу «Розумна шафа» (рис.

Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].
1) пропонує автоматизувати не лише процес розміщення одягу, а й процес його підбору і комбінування.


Рис.1. Модель системи «Розумна шафа»

Користувач обирає стиль та тип вбрання, після чого система аналізує кожен елементу одягу із вибраних категорій за трендовим кольором [3] та погодою. Після завершення аналізу, система пропонує оптимальний варіант комбінування одягу, який можна змінити за бажанням (рис.2).


Рис. 2. Система «Розумна шафа»

Керування системою може здійснюватися за допомогою смартфона, комп’ютера, планшета. «Розумна шафа» допоможе значно спростити вибір одягу людям з обмеженими можливостями [4], так як вона підтримує голосове керування.
Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.
Голосове́ керува́ння - спосіб взаємодії з пристроєм за допомогою голосу. На відміну від розпізнавання мови, голосове керування призначене для введення керівних команд - наприклад, «відкрити файл», «показати погоду на завтра», «вимкнути звук».
Однією з основних проблем сьогодення є забезпечення комфортних умов для таких людей. «Розумна шафа» є для них корисним додатком, особливо для людей з вадами зору, так як вона передбачає автоматичний підбір одягу з допомогою функції розпізнавання голосу.

Отже, інтелектуальна система автоматичного вибору одягу – «Розумна шафа» містить значно більше функціональних можливостей, на відміну від інших підходів до автоматизації та інтелектуалізації системи підбору одягу, що дозволяє спростити вибір вбрання, зважаючи на погодні умови та модні кольорові тенденції.

Комфорт - затишок, зручність; сукупність побутових зручностей.
Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Сьогодення - частина лінії часу, що складається з подій, які відбуваються нині, тобто певна ділянка просторово-часового інтервалу. При певних умовах під теперішнім часом розуміються поточні дні, місяці та навіть роки.
Погода Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.


Література

  1. The Automated WardrobeLift [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://storagemotion.com/wardrobelift/

  2. Luxe Wardrobe Automation INC [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://luxewardrobeautomation.com/residential-products/

  3. Style.pp.ua [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://style.pp.ua/

  4. Facts, figures and definitions concerning blindness and sight loss [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.euroblind.org/resources/information/

  5. Speech recognition [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_recognition


Скачати 24.38 Kb.

  • Наталія Копитко, Дмитро Кошельник, Павло Рекун, Тетяна Панасюк, Сергій Усатюк