Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАрхітектура Windows nt/2000/XP

Скачати 113.65 Kb.

Архітектура Windows nt/2000/XP
Скачати 113.65 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.03.2017
Розмір113.65 Kb.
  1   2

Архітектура Windows NT/2000/XP

Оскільки лінійка операційних систем Windows 9x більш не розвивається, ми розглядатимемо архітектуру Windows NT (на ній побудовані сучасні ОС Windows 2000/XP)

NT представляє собою модульну (більш досконалу, ніж монолітна) операційну систему, що складається з окремих взаємопов'язаних порівняно простих модулів.

Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Основними модулями NT є (перелічені в послідовному порядку від нижнього рівня архітектури до верхнього): рівень апаратних абстракцій HAL (Hardware Abstraction Layer), ядро (Kernel), виконуюча система (Executive), захищені підсистеми (protected subsystems) і підсистеми середовища (environment subsystems)

Рівень апаратних абстракцій віртуалізує апаратні інтерфейси, забезпечуючи в такий спосіб незалежність іншої частини операційної системи від конкретних апаратних особливостей Подібний підхід дозволяє легко переносити NT з однієї апаратної платформи на іншу.

Абстра́кція (лат. abstractio - відвернення, відволікання) - одна з основних операцій мислення, а також метод наукового дослідження, що полягає в тому, що суб'єкт, відокремлюючи які-небудь ознаки об'єкту, що вивчається, відволікається від інших, не враховуються його неістотні сторони і ознаки.

Незале́жність - можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави - політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет.

Ядро є основою модульної будови системи і координує виконання більшості базових операцій NT Цей компонент спеціально оптимізований за займаним обсягом й ефективністю функціонування.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Ядро відповідає за планування виконання потоків, синхронізацію роботи кількох процесорів, обробку апаратних переривань і виняткових ситуацій.

Виконавча система включає до свого складу набір програмних конструкцій привілейованого режиму (kernel-mode), що представляють базовий сервіс операційної системи підсистемам середовища. Виконавча система складається з кількох компонентів; кожен із них призначений для підтримки певного системного сервісу. Так, один із компонентів — монітор безпеки (Security Reference Monitor) — функціонує разом із захищеними підсистемами і забезпечує реалізацію моделі безпеки системи.

Підсистеми середовища являють собою захищені сервери режиму користувача (user-mode), що забезпечують виконання й підтримку програм, розроблених для різного операційного оточення (різних операційних систем) Прикладом підсистем середовища можуть служити підсистеми Win32, OS/2 і POSIX

Рівень апаратних абстракцій

Рівень апаратних абстракцій (HAL) являє собою створюваний виробниками апаратних засобів шар програмного забезпечення, що приховує (або абстрагує) особливості й розходження апаратури від верхніх рівнів операційної системи.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Таким чином, завдяки забезпечуваному HAL фільтру, різні апаратні засоби виглядають

  1   2


Скачати 113.65 Kb.