Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАутентифікація Користувача шляхом аналізу цифрового зображення Web-камери

Скачати 27.33 Kb.

Аутентифікація Користувача шляхом аналізу цифрового зображення Web-камери
Скачати 27.33 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір27.33 Kb.

Аутентифікація Користувача шляхом аналізу цифрового зображення Web-камери

Злочевський С.А., Костенко П.П.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
В наш час комп’ютер є складовою повсякденного життя людини. З появою нових технічних засобів, з’являються і нові способи захисту інформації, що зберігається на цих пристроях.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Націоналізм Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Найбільш поширеним варіантом захисту є різноманітні системи ідентифікації користувачів. До таких відносяться необхідність введення пароля, сканування відбитків пальців, сітчатки ока, введення ключа та ін.
Сканер (англ. scanner) - пристрій, призначений для створення зображень певних об'єктів шляхом обробки променів, які відбиваються від поверхні об'єкта або проходять крізь об'єкт. В більш вузькому значенні - пристрій для отримання комп'ютерного цифрового зображення.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Дактилоскопі́я - розділ криміналістики, який займається дослідженням конфігурації папілярних ліній на пучках пальців рук із метою встановлення ідентичності. Метод ідентифікації людей за відбитками пальців (в т.ч. по слідах пальців рук)
На даний час поширення набуває спосіб ідентифікації користувача за його зображенням, тобто порівняння зображення користувача з певним еталоном і якщо вони схожі, то відбувається аутентифікація в системі.
Автентифікáція (з грец. αυθεντικός ; реальний або істинний) - процедура встановлення належності користувачеві інформації в системі пред'явленого ним ідентифікатора. .

Розробка програмного забезпечення для аутентифікації користувача на основі відповідності зображень.

У ході дослідження було розглянуто декілька методів для реалізації поставленої мети. Основним варіантом була нейронна сітка[2], зокрема нейронна сітка Хопфілда[1]. Цей метод має високу швидкодію та велику точність результату роботи, але натомість існують декілька недоліків:


 • метод розрахований на розпізнавання тексту, що не підходить для порівняння зображень;

 • алгоритм складний у реалізації;

 • перед кожним порівнянням необхідно проводити «навчання».

Так як до уваги бралися простота методу та можливість його реалізації, то нейронна сітка Хопфілда не задовольняла вимогам.
Швидкодія (рос. быстродействие, англ. speed of response, нім. Schnelligkeit f, Reaktionsfähigkeit f, Ansprechgeschwindigkeit f) - швидкість реакції системи на зовнішні дії або кількість операцій, які здійснює система за одиницю часу.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Тоді був розглянутий метод попіксельного порівняння зображень. Суть методу полягає в наступному: два зображення розбиваються на пікселі та заносяться в матрицю чисел (0 – чорний піксель, 1 – білий). Потім відбувається порівняння двох матриць.(Алгоритм роботи представлений на Рис.1)

В даному методі можна виділити наступні переваги: • метод простий у реалізації;

 • може застосовуватися як для порівняння тексту, так і для зображень;

 • працює з зображеннями будь-яких розмірів;

 • при правильній реалізації дає невисоку похибку порівняння.

Та в ньому також є деякі недоліки:

 • метод не гарантує 100% вірний результат;

 • зі збільшенням розмірів зображення, зменшується швидкодія;

 • потрібно попередньо переводити зображення у чорно-білий формат.

Для початкової реалізації порівняння зображень метод попіксельного порівняння є найбільш вдалим. Це можна аргументувати тим, що він є простим у реалізації, інші розглянуті методи розраховані на розпізнавання тексту, а не зображень.

На майбутнє покращити роботу методу можна декількома способами. По-перше це сканування лише частини всього зображення(області обличчя). Це досягається визначенням координат цієї області та використання їх під час сканування.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Можна включити до програми використання кольорових зображень, а під час сканування перетворювати кольорові пікселі на чорні, або білі[3]. Зчотирьох сусідніх отриманих пікселів брати середнє значення. Завдяки цьому точність методу зростає, розширюються його можливості, а зі

Рис.1 − Алгоритм роботи методу зменшення області сканування збільшується швидкодія, що важливо.
Висновки

Розроблено програмний додаток, який дозволяє ідентифікувати користувача за допомогою його зображення.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Використаний метод порівняння зображень має просту реалізацію, властивість розпізнавання як зображень, так і тексту та можливість удосконалення. Були знайдені деякі аналоги цього програмного забезпечення[4][5], але безкоштовних знайти не вдалося.


ЛІТЕРАТУРА

 1. НейроннаясетьХопфилдаили напиши сам FineReader | Intel® DeveloperZone[Електронний ресурс]/http://software.
  FineReader - застосунок для оптичного розпізнавання символів, розроблена російською компанією ABBYY.
  intel.com/ru-ru/blogs/2011/12/22/finereader-2


 2. Искусственная нейронная сеть — Википедия[Електронний ресурс]/http://ru.wikipedia.org/wiki/Искуственная_нейронная_сеть

 3. Определитьцветпикселяизображенияbmp[Електронний ресурс]/http://cbuilder.ru/index.php?topic=8249.0

 4. SyCMPi - программа для сравненияизображений и фотографий[Електронний ресурс]/ http://www.seosin.ru/page/12/

 5. AbonsoftImageCompare[Електронний ресурс]/http://www.abonsoft.com/pd_imagecompare.html

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Технічні вимоги на постачання товарів за темою
2013 -> Архітектура Windows nt/2000/XP
2013 -> Інформаційна система. Комп’ютер, як інформаційна система. Типи сучасних комп’ютерів. Архітектура еом. Апаратна складова комп’ютера. Основні функції та характеристики апаратних складових: мікропроцесор, пам'ять, пристрої введен
2013 -> Карпенко м. Ю
2013 -> Титульний аркуш
2013 -> Міністерство доходів І зборів – стабільний І прогнозований партнер для бізнесу І громадян
2013 -> Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання
2013 -> Урок №4 Тема. Складові комп’ютера: системний блок, пристрої введення (клавіатура, миша), пристрої виведення


Скачати 27.33 Kb.

 • Висновки
 • ЛІТЕРАТУРА НейроннаясетьХопфилдаили напиши сам FineReader