Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАвтоматичний цифровий повітряний компресор із світлодіодним ліхтарем rac630 Попередження

Скачати 86.11 Kb.

Автоматичний цифровий повітряний компресор із світлодіодним ліхтарем rac630 Попередження
Скачати 86.11 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір86.11 Kb.


Автоматичний цифровий повітряний компресор із світлодіодним ліхтарем

RAC630
Попередження

Перед початком використання цього компресору, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для використання у майбутньому.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Світлодіо́д (англ. LED - light-emitting diode) - напівпровідниковий пристрій, що випромінює некогерентне світло, при пропусканні через нього електричного струму (ефект, відомий як електролюмінесценція).
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Компре́сор (рос. компрессор, англ. compressor, нім. Kompressor m, Verdichter m) - машина для стискування повітря або іншого газу до надлишкового тиску не нижче 0,2 МПа, компресії і переміщення газів під тиском.


Увага

Неналежне використання компресору може спричинити шкоду власності та, можливо, зашкодити користувачу. При використанні компресору слід упевнитися, що автомобіль розташований у безпечному місці, поза дорогою та стоїть на ручному гальмі. Також слід упевнитися у відсутності ризиків для вашої особистої небезпеки.


Живлення пристрою

 • Компресор потребує живлення з напругою 12В постійного струму силою 10А.


Заміна запобіжника

 • Запобіжник розташований у штекері для підключення до джерела живлення постійного струму з напругою 12В.
  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
  Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
  Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.
  Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.
  Для його заміни слід відкрутити кришку штекеру живлення та обережно витягти запобіжник, звертаючи увагу на порядок частин. Якщо перевірка покаже, що запобіжник вийшов з ладу, замініть його на новий запобіжник, розрахований на струм 10А.


Очищення

 • Очищення компресору слід здійснювати тільки за допомогою сухої м’якої тканини.

 • Не слід використовувати засоби для чищення

 • Перед підключенням компресору слід впевнитися, що компресор чистий та не має забруднень пилом або іншими твердими частками.
  Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.Попередження

 • Огляд компресору слід проводити перед кожним використанням

 • Не слід використовувати компресор під час руху автомобілю

 • Не слід залишати компресор без нагляду, коли від підключений до джерела живлення

 • Не слід розташовувати компресор біля джерел тепла або піддавати дії прямого сонячного світла

 • Не слід використовувати компресор у безпосередній близькості або у вогненебезпечному оточенні

 • Не слід переламувати або блокувати повітряний шланг під час роботи компресору

 • Не слід використовувати компресор, якщо він розбитий, деформований, оплавлений, обгорілий, мокрий, або якщо будь-яка з його частин має пошкодження.

 • Не слід використовувати компресор для накачування шин високого тиску, які застосовуються у комерційному автотранспорті, або у сільськогосподарській та спеціалізований техніці.
  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.


 • Слід користуватися тільки тими адаптерами, які поставляються з компресором у комплекті

 • Компресор не є вологостійким

 • Слід упевнитися, що кабелі та шланги, які приєднані до компресора, не заважають безпечній експлуатації автомобілю

 • Якщо компресор тимчасово не використовується, слід покласти його у нейлонову сумку, яка надається у комплекті, та зберігати у сухому прохолодному місці.
  Нейло́н (найлон-66, поліамід 66 - найлон англ. nylon; найлон-6, поліамід 6 - капрон) синтетичний поліамід і волокна з нього, що формуються з розплаву.


 • Компресор не призначений для безперервного використання. Робота протягом тривалого часу може призвести до перегрівання та пошкодження компресору. Не слід безперервно використовувати його більше ніж 30 хвилин. Після періоду роботи у 30 хвилин слід вимкнути компресор та дати йому змогу охолонути протягом 15 хвилин.

 • Якщо компресор почав видавати незвичайний звук або дуже сильно нагрівся, слід негайно його вимкнути та дати змогу охолонути протягом 30 хвилин перед продовженням експлуатації.

 • Компресор не має частин, які повинні обслуговуватися користувачем – Не розбирати.


Перевірка шин

 • Шини слід перевіряти щомісячно

 • Неправильний тиск скорочує строк використання та експлуатаційні характеристики ваших шин, підвищує витрати палива та негативно впливає на безпеку.Схема розташування органів управління
 1. Кнопка вмикання/вимикання

 2. Кнопка « », що не фіксується, для збільшення значення тиску

 3. Кнопка «М» для вибору одиниць вимірювання тиску (PSI, кг/см2 або БАР)

 4. Кнопка «-»,що не фіксується, для зменшення значення тиску

 5. Положення перемикача світлової індикації:

 1. вимкнено

 2. БІЛИЙ світлодіод увімкнено

 3. ЧЕРВОНИЙ світлодіод увімкнено у проблисковому режимі

 4. ЧЕРВОНИЙ світлодіод увімкнено у проблисковому режимі SOS

 1. Світлодіодний ліхтар

 2. Повітряний шланг, який зберігається у боковому відсіку компресору

 3. Спіральний кабель живлення

 4. Штекер живлення 12В з запобіжником

 5. З’єднувач клапану

 6. Кнопка для випуску повітря

 7. Адаптери клапану – 3 шт.


Використання компресору – налаштування автоматичного манометру:
Накачування шин транспортного засобу

Мал.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
1

Мал.2

Мал.3

Мал.4


 • Вивільнити весь кабель живлення з відсіку у задній частині компресору, переконавшись при цьому, що він не має пошкоджень. Підключити його до роз’єму живлення з напругою в 12В.

 • Зняти захисний ковпачок з клапану шини та відкласти його у безпечне місце.
  Безпечне місце (англ. A Safe Place) - американський фільм 1971 року.


 • Обережно витягти повітряний шланг з бокового відсіку компресору. За годинниковою стрілкою накрутити з’єднувач на клапан шини.
  На різних етапах розвитку цивілізації людство використовувало сонячні, зоряні, водяні, вогневі, піскові, колісні, механічні, електричні, електронні й атомні годинники.
  Годинник (арх.: дзиґа́р, дзиґарі́) - пристрій для вимірювання часу.
  Необхідно переконатися, що шланг надійно приєднаний до клапану, але не слід затягувати його дуже сильно (Мал.2).

 • Натиснути кнопку «М» для вибору одиниць вимірювання тиску у манометрі - PSI, кг/см2 або БАР.


УВАГА: Накачувати шини слід тільки у відповідності з технічними умовами виробника. Значення тиску повітря у шинах можуть бути вказані у інструкціях, на дверній стійці або на внутрішній стороні кришки заливної горловини паливного баку.


 • Рідкокристалічний дисплей покаже фактичний тиск у шині.

 • При утриманні кнопок « » або «-» протягом 5 секунд рідкокристалічний дисплей почне блимати (Мал.3).
  Горлови́на, в загальноуживаному сенсі - звужена догори частина ємності, на яку надівається або нагвинчується кришка.
  Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
  Па́ливо (рос. топливо, англ. fuel, нім. Brennstoff m, Kraftstoff m, Treibstoff m) - горючі природні або штучні тверді, рідкі або газоподібні речовини, які при спалюванні слугують джерелом теплової енергії.
  Паливний бак - ємність, як правило великих розмірів, призначена для зберігання різного роду палив. Деталь застосовується у різних напрямках світової інженерії та промисловості: від автомобілів до нафтових складів.
  Атмосферний тиск - тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані.
  Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
  Рідкокристалі́чний диспле́й (англ. liquid crystal display (LCD) - це електронний пристрій візуального відображення інформації (дисплей), принцип дії якого ґрунтується на явищі електричного переходу Фредерікса в рідких кристалах.
  Тепер, за допомогою тих же кнопок « » або «-», можна встановити потрібний тиск, після чого слід зачекати 2 – 3 секунди. Дисплей покаже значення тиску, до якого буде накачана шина.

 • Для включення компресору слід натиснути кнопку ON/OFF (Мал.3). Коли манометр досягне встановленого значення тиску, компресор автоматично відключиться, а на рідкокристалічному дисплеї відобразиться напис «OFF».

 • Якщо випадково тиск у шині перевищить рекомендований, слід спустити повітря шляхом натискання на кнопку для випуску повітря, яка розташована на повітряному шлангу (Мал.4). Для перевірки тиску звільніть кнопку, зачекайте 2 секунди, а потім перевірте показання тиску на цифровому дисплеї. Повторити ці операції, доки не буде досягнуто потрібного тиску.

 • Відкрутити з’єднувач від клапану та приєднати його до наступної шини. Якщо потрібний тиск не змінився, слід натиснути кнопку «М» для автоматичного вмикання компресору. Якщо ж потрібний тиск має інше значення, то слід повторно налаштувати компресор за допомогою кнопок « » або «-».

 • При необхідності кнопка ON/OFF може використовуватися для відключення попередньо налаштованих значень тиску.

 • Зняти з’єднувач з клапану шини.

 • Закрутити захисний ковпачок клапану шини.


ПРИМІТКА: Манометр цього компресору використовується тільки для орієнтовного визначення тиску.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Тиск слід перевірити за допомогою манометру з визначеною точністю.
Компресор може використовуватися і без запуску двигуна, але такий режим роботи спричинить велику витрату енергії акумулятору.
Накачування надувних виробів та спортивного інвентарю • Вибрати відповідний адаптер та приєднати його до з’єднувача.

 • Адаптери закріплені у задній частині компресору під спіральним кабелем живлення.
  Спіральні (лат. Lophotrochozoa, Spiralia) - велика систематична група первинноротих двобічно-симетричних тварин, яка включає молюсків, різних червів та інших безхребетних, та на даний час має ранг надтипу.


 • Вставити адаптер з’єднувача у відповідний вхід надувного виробу.

 • Підключити кабель до роз’єму живлення автомобілю з напругою в 12В (Мал.
  В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!».
  1), та натиснути кнопку «М» для вибору одиниць вимірювання тиску у манометрі - PSI, кг/см2 або БАР (Мал.3).


УВАГА: Накачувати вироби слід тільки у відповідності з технічними умовами виробника.


 • При утриманні кнопок « » або «-» протягом 5 секунд рідкокристалічний дисплей почне блимати. Тепер, за допомогою тих же кнопок « » або «-», можна встановити потрібний тиск, після чого слід зачекати 2 – 3 секунди. Дисплей покаже значення тиску, до якого буде накачана шина.

 • Для включення компресору слід натиснути кнопку ON/OFF. Коли манометр досягне встановленого значення тиску, компресор автоматично відключиться, а на рідкокристалічному дисплеї відобразиться напис «OFF».

 • Натиснути на кнопку ON/OFF для вимкнення компресору.

 • Від’єднати адаптер від надувного виробу та від з’єднувача.

 • Повернути адаптер у затискач для зберігання.


Стандартні значення тиску при накачуванні (для довідки)


Шини гірського велосипеду

35 – 50 psi

Шосейний велосипед

90 – 100 psi

Футбольний м’яч

13 psi

Футбольний м’яч

9 psi

Футбольний м’яч

5 psi

Шини газонокосарки

22 psi


Таблиця перерахункуpsi

кПа

БАР
psi

кПа

БАР

10

68,9

0,7
70

482,6

4,8

20

137,9

1,4
80

551,6

5,5

30

206,8

2,1
90

620,5

6,2

40

275,8

2,8
100

689,5

6,9

50

344,7

3,5
125

861,9

8,6


Технічні характеристики компресору


Живлення

12В постійного струму

Максимальний струм

10 ампер

Діапазон вимірювання тиску

0 – 100 psi

Довжина кабелю живлення

3,3м

Довжина повітряного шлангу

650мм

Діапазон робочих температур

від -20˚C до 60˚C

Виробник: Компанія Ring Automotive Ltd, Gelderd Road, Leeds, England, LS12 6NA
Комутатор: 44 (0)113 213 2000

Технічна підтримка: 44 (0)113 213 7339

Факс: 44 (0)113 231 0266

Електронна пошта: autosales@ringautomotive.co.uk

Веб-сайт: www.ringautomotive.co.uk


Скачати 86.11 Kb.

 • Увага
 • Використання компресору – налаштування автоматичного
 • ПРИМІТКА
 • Накачування надувних виробів та спортивного інвентарю
 • Стандартні значення тиску при накачуванні (для довідки)
 • Технічні характеристики компресору
 • Виробник: Компанія Ring Automotive Ltd, Gelderd Road, Leeds, England, LS12 6NA Комутатор: 44 (0)113 213 2000 Технічна підтримка: 44 (0)113 213 7339