Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБакалавр з системної інженерії – 4 (5) роки; Спеціаліст

Скачати 53.06 Kb.

Бакалавр з системної інженерії – 4 (5) роки; Спеціаліст
Скачати 53.06 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір53.06 Kb.
  1   2

Підготовка студентів проводиться за денною та заочною формами навчання як на держбюджетній, так і комерційній основі.

Терміни навчання за денною (заочною) формами: • Бакалавр з системної інженерії – 4 (5) роки;

 • Спеціаліст з комп’ютеризованих систем управління та автоматики – 5 (6) років;
  Системоте́хніка (англ. Systems Engineering) - напрямок науки і техніки, який охоплює проектування, створення, випробування та експлуатацію складних систем технічного і соціально-технічного характеру. Є прикладним втіленням теорії систем.
  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.


 • Магістр з комп’ютеризованих систем управління та автоматики – 5 років.

Випускники коледжів та технікумів за спорідненими спеціальностями приймаються на 2(3) курс зі скороченим відповідно на 1 рік (2 роки) терміном навчання.

Отримання вищої освіти без відозви від виробництва (по заочній формі навчання) можливо також у навчально-консультаційних пунктах:

м.Прилуки, вул. Київська, 178 (Агротехнічний коледж), НКП СумДУ, тел.(04637)3-51-81;

Детальна інформація в деканаті заочного факультету за телефонами:

(0542) 33-34-16, 33-51-42Web – сторінка секції КСУ

http://www.ksu.sumdu.edu.ua/
E-mail: info@ksu.sumdu.edu.ua
Телефон факультету – (0542) 33-71-44

Телефон секції – (0542) 33-34-58


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ

ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра

КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Секція

КОМПЮТЕРИЗОВАНИХ

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Освітньо-професійне спрямування
СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність
КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА


Підготовка фахівців за напрямом "Системна інженерія" зі спеціальністі "Комп’ютеризовані системи упрaвління та автоматика” проводиться за рівнями БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР

відповідно до ІV рівня акредитації.


Спеціальність Комп’ютеризовані системи управління та автоматика це:

 • автоматизоване управління в технічних, технологічних, організаційних та економічних системах;

 • сучасні інформаційні технології;
  Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на
  Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


 • системний аналіз і проектування

 • комп’ютеризованих систем управління;

 • технічні засоби автоматизації;

 • програмні засоби систем управління;

 • системи збору та передачі інформації, у тому числі комп’ютерні мережі;

 • мікропроцесорні системи та пристрої, їх програмне забезпечення;
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
  Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


 • електронна техніка;

 • комп’ютерне моделювання;

 • комп’ютерне оформлення конструкторських документів.

Об’єктами професійної діяльності фахівців у галузі системної інженерії є системи та пристрої управління, які реалізовані на мікропроцесорах та ЕОМ, електромеханічні системи автоматизації, автоматизовані

  1   2


Скачати 53.06 Kb.

 • Бакалавр з системної інженерії
 • СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедра КОМП’ ЮТЕРНИХ НАУК
 • Секція КОМП ’ ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Освітньо-професійне спрямування СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ
 • БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР