Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБатьком нанотехнології можна вважати грецького філософа Демокріта. Приблизно в 400 р до н е. він вперше використав слово «атом», що в перекладі з грецького означає «нераскаливаемий», для опису найменшої частки речовини

Скачати 24.58 Kb.

Батьком нанотехнології можна вважати грецького філософа Демокріта. Приблизно в 400 р до н е. він вперше використав слово «атом», що в перекладі з грецького означає «нераскаливаемий», для опису найменшої частки речовини
Скачати 24.58 Kb.
Дата конвертації22.11.2019
Розмір24.58 Kb.
Батьком нанотехнології можна вважати грецького філософа Демокріта.
Нанотехнологіями (рос. нанотехнологии, англ. nanotechnology, нім. Nanotechnologie), інша назва Наномолекулярні технології (від «нано» - К. Ерік Дрекслер, 1977) - у широкому значенні слова прийнято називати міждисциплінарну область фундаментальної і прикладної науки, в якій вивчаються закономірності фізичних і хімічних систем протяжністю порядку декількох нанометрів або часток нанометра (нанометр - це одна мільярдна частка метра або, що те ж саме, одна мільйонна частка міліметра - діаметр людської волосини становить близько 80 тис. нанометрів).
Демокріт (Демокрит) Абдерський (грецькою: Δημόκριτος) (приблизно 460-370 роки до н. е.) - давньогрецький філософ-матеріаліст, засновник атомістичної гіпотези пояснення світу, що розглядав можливість існування нескінченного числа неповторних світів.
Приблизно в 400 р до н.е. він вперше використав слово «атом», що в перекладі з грецького означає «нераскаливаемий», для опису найменшої частки речовини. Прикладом першого використання нанотехнологій можна назвати - винахід в 1883 році році фотоплівки Істмен Джорджем, який згодом заснував відому компанію Kodak. Один нанометр (від грецького «нано» - карлик) дорівнює однієї мільярдної частини метра. На цій відстані можна впритул розташувати приблизно 10 атомів. Мабуть, першим ученим, що використав цю одиницю виміру, був Альберт Ейнштейн, який в 1905 р теоретично довів, що розмір молекули цукру дорівнює одному нанометру [1].
Фотоплі́вка - це прозора стрічка, вкрита чутливою до світла речовиною (емульсією).
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Альберт Ейнште́йн (також Айнштайн, нім. Albert Einstein [ˈalbɐrt ˈaɪnʃtaɪn], англ. ['ælbət ˈʌɪnstʌɪn], 1879, Ульм, Німеччина - 1955, Принстон, США) - один з найвизначніших фізиків XX століття. Лауреат Нобелівської премії 1921 року.
В даний час наноматеріали використовують для виготовлення захисних і светопоглощающих покриттів, спортивного обладнання, транзисторів, светоіспускающіх діодів, паливних елементів, ліків та медичної апаратури, матеріалів для упаковки продуктів харчування, косметики та одягу.
Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.
Наноматеріали - матеріали, створені з використанням наночасток та/або за допомогою нанотехнологій, що мають певні унікальні властивості, зумовлені присутністю цих частинок у матеріалі. До наноматеріалів відносять об'єкти, один з характерних розмірів яких лежить в інтервалі від 1 до 100 нм.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Косме́тика (від грец. κοσμητική - «мистецтво прикрашати», споріднене з «космос») - загальна назва засобів і речовин, що використовують для поліпшення зовнішнього вигляду або запаху людського тіла. До косметики входять: креми для тіла, лосьйони, порошки, парфуми, помади, лаки для нігтів, тіні для повік, туш для вій, хімічна завивка, кольорові контактні лінзи, фарби для волосся, лак і гелі для волосся, дезодоранти, дитячі продукти, олії, солі для ванн та багато інших видів продукції. Їхнє використання має широке поширення, особливо серед жінок в західних країнах. Багато виробників розрізняють декоративну косметику та косметику для догляду за шкірою тіла. Більший попит має саме декоративна косметика.
Транзи́стор (англ. transfer - «переносити» і англ. resistor - «опір») - напівпровідниковий елемент електронної техніки, який дозволяє керувати струмом, що протікає через нього, за допомогою зміни вхідної напруги або струму, поданих на базу, або інший електрод.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримання життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з довкілля, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
Нанопрімесі на основі оксиду церію вже зараз додають в дизельне паливо, що дозволяє на 4-5 підвищити ККД двигуна і знизити ступінь забруднення вихлопних газів [3, С. 51-55]. Загальносвітові витрати на нанотехнологічні проекти перевищують 9 млрд. в рік. На частку США припадає приблизно третина всіх світових інвестицій у нанотехнології. Інші головні гравці на цьому полі - Європейський Союз і Японія. Дослідження в цій сфері активно ведуться також у країнах колишнього СРСР, Австралії, Канаді, Китаї, Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі, Бразилії і Тайвані.
Мільярд (англ. billion, фр. milliard) - число, назва величини 10 9 = 1000000000 =1000000000} . Скорочення - «млрд». Після скорочень «млн» (мільйон) і «млрд» (мільярд) крапка не ставиться. На скорочення тис.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Респу́бліка Сінгапу́р, також Сингапур (санскр. सिंह siMha - лев і पुर pura - місто) - місто-держава у Південно-Східній Азії на краю Малаккського півострова. Площа 622 км²; столиця - Сінгапур. Складається з острова Сінгапур і 57 дрібних островів.
Ди́зельне (солярне) па́ливо (скорочено дизель, соляр, соляра, солярка) - рідка речовина, що є головним видом палива для дизельних двигунів.
Коре́я - історична держава в Східній Азії, головним чином на Корейському півострові і прилеглих островах. Територія 220,8 тис. км². Населення понад 70 млн осіб, 99% населення - корейці.
Прогнози показують, що до 2015 року загальна чисельність персоналу різних галузей нанотехнологічної промисловості може дійти до 2 млн. людина, а сумарна вартість товарів, вироблених з використанням наноматеріалів, складе, як мінімум, кілька сотень мільярдів доларів і, можливо, наблизиться до 1 трлн. В цілому американська промисловість і індустрія інших розвинених країн зараз застосовують нанотехнології в процесі виробництва, як мінімум, 80 груп споживчих товарів і понад 600 видів сировинних матеріалів, комплектуючих виробів і промислового обладнання.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Чисельність - одна з ключових характеристик популяцій, їхня емерджентна властивість, показник рясноти популяції певного виду організмів (або групи видів) у певному оселищі, угрупованні, біотопі або екосистемі.
Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
Сировина́ - природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляється продукція. Зазвичай сировиною не називають складні високотехнологічні вироби для яких використовують термін «комплектувальні вироби» тощо.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Спожи́вчі това́ри - це товари, які купуються для особистого (сімейного) споживання, для задоволення власних потреб. Залежно від споживацьких звичок ці товари підрозділяють на товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту, товари пасивного попиту.
Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Батьком нанотехнології можна вважати грецького філософа Демокріта. Приблизно в 400 р до н.е. він вперше використав слово «атом», що в перекладі з грецького означає «нераскаливаемий», для опису найменшої частки речовини. Прикладом першого використання нанотехнологій можна назвати - винахід в 1883 році році фотоплівки Істмен Джорджем, який згодом заснував відому компанію Kodak. Один нанометр (від грецького «нано» - карлик) дорівнює однієї мільярдної частини метра. На цій відстані можна впритул розташувати приблизно 10 атомів. Мабуть, першим ученим, що використав цю одиницю виміру, був Альберт Ейнштейн, який в 1905 р теоретично довів, що розмір молекули цукру дорівнює одному нанометру [1]. В даний час наноматеріали використовують для виготовлення захисних і светопоглощающих покриттів, спортивного обладнання, транзисторів, светоіспускающіх діодів, паливних елементів, ліків та медичної апаратури, матеріалів для упаковки продуктів харчування, косметики та одягу.
Камбоджійці та філіппінці вживають качині яйця із 19-20-денними зародками, в яких проглядаються сформовані дзьоб і кістки. Страва вважається делікатесом. Назва страви - балут.
Нанопрімесі на основі оксиду церію вже зараз додають в дизельне паливо, що дозволяє на 4-5 підвищити ККД двигуна і знизити ступінь забруднення вихлопних газів [3, С. 51-55]. Загальносвітові витрати на нанотехнологічні проекти перевищують 9 млрд. в рік. На частку США припадає приблизно третина всіх світових інвестицій у нанотехнології. Інші головні гравці на цьому полі - Європейський Союз і Японія. Дослідження в цій сфері активно ведуться також у країнах колишнього СРСР, Австралії, Канаді, Китаї, Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі, Бразилії і Тайвані. Прогнози показують, що до 2015 року загальна чисельність персоналу різних галузей нанотехнологічної промисловості може дійти до 2 млн. людина, а сумарна вартість товарів, вироблених з використанням наноматеріалів, складе, як мінімум, кілька сотень мільярдів доларів і, можливо, наблизиться до 1 трлн. В цілому американська промисловість і індустрія інших розвинених країн зараз застосовують нанотехнології в процесі виробництва, як мінімум, 80 груп споживчих товарів і понад 600 видів сировинних матеріалів, комплектуючих виробів і промислового обладнання. Батьком нанотехнології можна вважати грецького філософа Демокріта. Приблизно в 400 р до н.е. він вперше використав слово «атом», що в перекладі з грецького означає «нераскаливаемий», для опису найменшої частки речовини. Прикладом першого використання нанотехнологій можна назвати - винахід в 1883 році році фотоплівки Істмен Джорджем, який згодом заснував відому компанію Kodak. Один нанометр (від грецького «нано» - карлик) дорівнює однієї мільярдної частини метра. На цій відстані можна впритул розташувати приблизно 10 атомів. Мабуть, першим ученим, що використав цю одиницю виміру, був Альберт Ейнштейн, який в 1905 р теоретично довів, що розмір молекули цукру дорівнює одному нанометру [1]. В даний час наноматеріали використовують для виготовлення захисних і светопоглощающих покриттів, спортивного обладнання, транзисторів, светоіспускающіх діодів, паливних елементів, ліків та медичної апаратури, матеріалів для упаковки продуктів харчування, косметики та одягу. Нанопрімесі на основі оксиду церію вже зараз додають в дизельне паливо, що дозволяє на 4-5 підвищити ККД двигуна і знизити ступінь забруднення вихлопних газів [3, С. 51-55]. Загальносвітові витрати на нанотехнологічні проекти перевищують 9 млрд. в рік. На частку США припадає приблизно третина всіх світових інвестицій у нанотехнології. Інші головні гравці на цьому полі - Європейський Союз і Японія. Дослідження в цій сфері активно ведуться також у країнах колишнього СРСР, Австралії, Канаді, Китаї, Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі, Бразилії і Тайвані. Прогнози показують, що до 2015 року загальна чисельність персоналу різних галузей нанотехнологічної промисловості може дійти до 2 млн. людина, а сумарна вартість товарів, вироблених з використанням наноматеріалів, складе, як мінімум, кілька сотень мільярдів доларів і, можливо, наблизиться до 1 трлн. В цілому американська промисловість і індустрія інших розвинених країн зараз застосовують нанотехнології в процесі виробництва, як мінімум, 80 груп споживчих товарів і понад 600 видів сировинних матеріалів, комплектуючих виробів і промислового обладнання. Батьком нанотехнології можна вважати грецького філософа Демокріта. Приблизно в 400 р до н.е. він вперше використав слово «атом», що в перекладі з грецького означає «нераскаливаемий», для опису найменшої частки речовини. Прикладом першого використання нанотехнологій можна назвати - винахід в 1883 році році фотоплівки Істмен Джорджем, який згодом заснував відому компанію Kodak. Один нанометр (від грецького «нано» - карлик) дорівнює однієї мільярдної частини метра. На цій відстані можна впритул розташувати приблизно 10 атомів. Мабуть, першим ученим, що використав цю одиницю виміру, був Альберт Ейнштейн, який в 1905 р теоретично довів, що розмір молекули цукру дорівнює одному нанометру [1]. В даний час наноматеріали використовують для виготовлення захисних і светопоглощающих покриттів, спортивного обладнання, транзисторів, светоіспускающіх діодів, паливних елементів, ліків та медичної апаратури, матеріалів для упаковки продуктів харчування, косметики та одягу. Нанопрімесі на основі оксиду церію вже зараз додають в дизельне паливо, що дозволяє на 4-5 підвищити ККД двигуна і знизити ступінь забруднення вихлопних газів [3, С. 51-55]. Загальносвітові витрати на нанотехнологічні проекти перевищують 9 млрд. в рік. На частку США припадає приблизно третина всіх світових інвестицій у нанотехнології. Інші головні гравці на цьому полі - Європейський Союз і Японія. Дослідження в цій сфері активно ведуться також у країнах колишнього СРСР, Австралії, Канаді, Китаї, Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі, Бразилії і Тайвані. Прогнози показують, що до 2015 року загальна чисельність персоналу різних галузей нанотехнологічної промисловості може дійти до 2 млн. людина, а сумарна вартість товарів, вироблених з використанням наноматеріалів, складе, як мінімум, кілька сотень мільярдів доларів і, можливо, наблизиться до 1 трлн. В цілому американська промисловість і індустрія інших розвинених країн зараз застосовують нанотехнології в процесі виробництва, як мінімум, 80 груп споживчих товарів і понад 600 видів сировинних матеріалів, комплектуючих виробів і промислового обладнання. Батьком нанотехнології можна вважати грецького філософа Демокріта. Приблизно в 400 р до н.е. він вперше використав слово «атом», що в перекладі з грецького означає «нераскаливаемий», для опису найменшої частки речовини. Прикладом першого використання нанотехнологій можна назвати - винахід в 1883 році році фотоплівки Істмен Джорджем, який згодом заснував відому компанію Kodak. Один нанометр (від грецького «нано» - карлик) дорівнює однієї мільярдної частини метра. На цій відстані можна впритул розташувати приблизно 10 атомів. Мабуть, першим ученим, що використав цю одиницю виміру, був Альберт Ейнштейн, який в 1905 р теоретично довів, що розмір молекули цукру дорівнює одному нанометру [1]. В даний час наноматеріали використовують для виготовлення захисних і светопоглощающих покриттів, спортивного обладнання, транзисторів, светоіспускающіх діодів, паливних елементів, ліків та медичної апаратури, матеріалів для упаковки продуктів харчування, косметики та одягу. Нанопрімесі на основі оксиду церію вже зараз додають в дизельне паливо, що дозволяє на 4-5 підвищити ККД двигуна і знизити ступінь забруднення вихлопних газів [3, С. 51-55]. Загальносвітові витрати на нанотехнологічні проекти перевищують 9 млрд. в рік. На частку США припадає приблизно третина всіх світових інвестицій у нанотехнології. Інші головні гравці на цьому полі - Європейський Союз і Японія. Дослідження в цій сфері активно ведуться також у країнах колишнього СРСР, Австралії, Канаді, Китаї, Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі, Бразилії і Тайвані. Прогнози показують, що до 2015 року загальна чисельність персоналу різних галузей нанотехнологічної промисловості може дійти до 2 млн. людина, а сумарна вартість товарів, вироблених з використанням наноматеріалів, складе, як мінімум, кілька сотень мільярдів доларів і, можливо, наблизиться до 1 трлн. В цілому американська промисловість і індустрія інших розвинених країн зараз застосовують нанотехнології в процесі виробництва, як мінімум, 80 груп споживчих товарів і понад 600 видів сировинних матеріалів, комплектуючих виробів і промислового обладнання. Батьком нанотехнології можна вважати грецького філософа Демокріта. Приблизно в 400 р до н.е. він вперше використав слово «атом», що в перекладі з грецького означає «нераскаливаемий», для опису найменшої частки речовини. Прикладом першого використання нанотехнологій можна назвати - винахід в 1883 році році фотоплівки Істмен Джорджем, який згодом заснував відому компанію Kodak. Один нанометр (від грецького «нано» - карлик) дорівнює однієї мільярдної частини метра. На цій відстані можна впритул розташувати приблизно 10 атомів. Мабуть, першим ученим, що використав цю одиницю виміру, був Альберт Ейнштейн, який в 1905 р теоретично довів, що розмір молекули цукру дорівнює одному нанометру [1]. В даний час наноматеріали використовують для виготовлення захисних і светопоглощающих покриттів, спортивного обладнання, транзисторів, светоіспускающіх діодів, паливних елементів, ліків та медичної апаратури, матеріалів для упаковки продуктів харчування, косметики та одягу. Нанопрімесі на основі оксиду церію вже зараз додають в дизельне паливо, що дозволяє на 4-5 підвищити ККД двигуна і знизити ступінь забруднення вихлопних газів [3, С. 51-55]. Загальносвітові витрати на нанотехнологічні проекти перевищують 9 млрд. в рік. На частку США припадає приблизно третина всіх світових інвестицій у нанотехнології. Інші головні гравці на цьому полі - Європейський Союз і Японія. Дослідження в цій сфері активно ведуться також у країнах колишнього СРСР, Австралії, Канаді, Китаї, Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі, Бразилії і Тайвані. Прогнози показують, що до 2015 року загальна чисельність персоналу різних галузей нанотехнологічної промисловості може дійти до 2 млн. людина, а сумарна вартість товарів, вироблених з використанням наноматеріалів, складе, як мінімум, кілька сотень мільярдів доларів і, можливо, наблизиться до 1 трлн. В цілому американська промисловість і індустрія інших розвинених країн зараз застосовують нанотехнології в процесі виробництва, як мінімум, 80 груп споживчих товарів і понад 600 видів сировинних матеріалів, комплектуючих виробів і промислового обладнання.Батьком нанотехнології можна вважати грецького філософа Демокріта. Приблизно в 400 р до н.е. він вперше використав слово «атом», що в перекладі з грецького означає «нераскаливаемий», для опису найменшої частки речовини. Прикладом першого використання нанотехнологій можна назвати - винахід в 1883 році році фотоплівки Істмен Джорджем, який згодом заснував відому компанію Kodak. Один нанометр (від грецького «нано» - карлик) дорівнює однієї мільярдної частини метра. На цій відстані можна впритул розташувати приблизно 10 атомів. Мабуть, першим ученим, що використав цю одиницю виміру, був Альберт Ейнштейн, який в 1905 р теоретично довів, що розмір молекули цукру дорівнює одному нанометру [1]. В даний час наноматеріали використовують для виготовлення захисних і светопоглощающих покриттів, спортивного обладнання, транзисторів, светоіспускающіх діодів, паливних елементів, ліків та медичної апаратури, матеріалів для упаковки продуктів харчування, косметики та одягу. Нанопрімесі на основі оксиду церію вже зараз додають в дизельне паливо, що дозволяє на 4-5 підвищити ККД двигуна і знизити ступінь забруднення вихлопних газів [3, С. 51-55]. Загальносвітові витрати на нанотехнологічні проекти перевищують 9 млрд. в рік. На частку США припадає приблизно третина всіх світових інвестицій у нанотехнології. Інші головні гравці на цьому полі - Європейський Союз і Японія. Дослідження в цій сфері активно ведуться також у країнах колишнього СРСР, Австралії, Канаді, Китаї, Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі, Бразилії і Тайвані. Прогнози показують, що до 2015 року загальна чисельність персоналу різних галузей нанотехнологічної промисловості може дійти до 2 млн. людина, а сумарна вартість товарів, вироблених з використанням наноматеріалів, складе, як мінімум, кілька сотень мільярдів доларів і, можливо, наблизиться до 1 трлн. В цілому американська промисловість і індустрія інших розвинених країн зараз застосовують нанотехнології в процесі виробництва, як мінімум, 80 груп споживчих товарів і понад 600 видів сировинних матеріалів, комплектуючих виробів і промислового обладнання.


Скачати 24.58 Kb.

  • Альберт Ейнштейн
  • Південній Кореї