Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаБердянська міська рада

Скачати 98.54 Kb.

Бердянська міська рада
Скачати 98.54 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір98.54 Kb.

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА


ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

VI скликання

П'ятдесят перша сесіяР І Ш Е Н Н Я
20 листопада 2014 р. № ____

Про припинення права користування

земельними ділянками
Розглянувши матеріали про припинення права користування земельними ділянками, керуючись статтями 2, 12, 120, 141 та 142 Земельного кодексу України, ст. 25, п. 34 ч.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Земельний кодекс України (ЗКУ) - основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року (№ 2768-III).
1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколів проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування та регулювання земельних відносин від 11.08.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Територіальна громада Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.
2014 № 121 (ІІІ частина), від 13.10.2014 № 124 та від 13.10.2014 № 125, Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право користування земельними ділянками та прийняти їх до земель комунальної власності:

1.1. Громадянці України Петровій Наталі Іванівні земельною ділянкою площею 0,0709 га (кадастровий номер 2310400000:01:011:0066), розташованою за адресою: вул. Байди, 19/13, наданою для будівництва житлового будинку.

Підстава: заява від 28.07.2014 № П-2936, договір купівлі-продажу житлового будинку від 04.07.2014 р., зареєстрований в реєстрі за № 1338, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 04.07.

До́гові́р купі́влі-про́дажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (цивільний кодекс України, ст. 655)
Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
2014, номер запису про право власності 6220025.

Договір оренди землі від 18.09.2006 р.

Оре́нда землі́ - господарська операція, що передбачає надання орендодавцем землі у користування іншій юридичній або фізичній особі на визначений строк, за цільовим призначенням та за орендну плату. Порядок здійснення О. з.
, зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09.02.2007 р.
Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.
за № 040726500056, вважати таким, що припинив свою дію.

1.2. Громадянці України Семененко Аллі Сергіївні земельною ділянкою площею 0,0245 га (кадастровий номер 2310400000:08:008:0232), розташованою за адресою: вул. Пушкарьова, 4-а1, наданою для будівництва готелю.

Підстава: заява від 01.08.2014 № С-2994, договір дарування незавершеного будівництва від 23.07.2014 р.

Дарува́ння - дія, в результаті якої майно безоплатно переходить із власності однієї особи у власність іншої особи.
, зареєстрований в реєстрі за № 2406, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2014, номер запису про право власності 6427712.

Договір оренди землі від 05.05.2010 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 27.07.2010 р. за № 041026500427, вважати таким, що припинив свою дію.

1.3. Громадянину України Желязкову Олександру Євгенійовичу земельною ділянкою площею 0,9000 га (кадастровий номер 2310400000:12:012:0174), розташованою за адресою: вул. Короленка, 53-а, наданою для реконструкції нежитлової будівлі під багатоквартирний житловий комплекс з гаражами.

Житло Житло́, осе́ля, домі́вка, поме́шкання - квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних будинках, а також інші приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання людей, що завершені будівництвом та віднесені у встановленому порядку до житлового фонду.

Підстава: заява від 08.08.2014 № 3300, акт приймання-передачі житлового комплексу з балансу на баланс від 22.07.2008 р., рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 09.04.2013 р.

Запорізька область Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.
по справі № 310/2386/13-ц про припинення права власності на багатоквартирний житловий будинок та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 29.04.2013, номер запису про право власності 850974.

Договір оренди землі від 12.05.2009 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 15.05.2009 р. за № 040926500227, вважати таким, що припинив свою дію.

1.4. Громадянам України Гринюку Володимиру Гавриловичу, Гринюку Михайлу Гавриловичу, Гринюку Виктору Гавриловичу та Камай Марії Гаврилівні земельною ділянкою площею 0,0688 га (кадастровий номер 2310400000:07:003:0407), розташованою за адресою: вул. Набережна, 18, наданою для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Підстава: заява від 28.08.2014 № Г-3295, свідоцтво про право власності на нерухоме майно 05.07.2014, індексний номер 23863681, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 03.07.2014, номер запису про право власності 6234116, свідоцтво про право власності на нерухоме майно 05.07.2014, індексний номер 23864517, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 04.07.2014, номер запису про право власності 6234346, свідоцтво про право власності на нерухоме майно 05.07.2014, індексний номер 23862590, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 03.07.2014, номер запису про право власності 6233871, свідоцтво про право власності на нерухоме майно 01.08.2014, індексний номер 25050770, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 31.07.2014, номер запису про право власності 6537850.

Договір оренди землі від 10.07.2013 р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 05.09.2013, номер запису про інше речове право 2539822, вважати таким, що припинив свою дію.

1.5. Фізичній особі-підприємцю Грищенку Сергію Віталійовичу земельною ділянкою площею 0,0066 га (кадастровий номер 2310400000:10:008:0021), розташованою за адресою: вул. Підгірна, 330-в, наданою для розміщення та обслуговування торгового павільйону.

Підстава: заява від 15.07.2014 № 3118 та договір дарування нежитлової будівлі від 26.06.2014 р., зареєстрований в реєстрі за № 1176.

Договір оренди землі від 13.05.2009 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 27.08.2009 р. за № 040926500319, вважати таким, що припинив свою дію.

1.6. Громадянці України Шевченко Лідії Миколаївні земельною ділянкою площею 0,1000 га (кадастровий номер 2310400000:07:002:0081), розташованою за адресою: вул. Курортна (в районі турбази “Парус”), наданою для будівництва готелю котеджного типу.

Підстава: заява від 15.07.2014 № 3121.

Договір оренди землі від 10.06.2008 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомзему України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 04.09.2008 р. за № 040826500407, вважати таким, що припинив свою дію.

1.7. Фізичній особі-підприємцю Мартищенко Юлії Сергіївні земельною ділянкою площею 0,0031 га (кадастровий номер 2310400000:10:010:0007), розташованою за адресою: вул. Шаумяна (біля житлового будинку № 26), наданою для розміщення та обслуговування павільйону по ремонту взуття.

Підстава: заява від 23.07.2014 № 3174.

Договір оренди землі від 28.11.2008 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомзему України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 21.10.2009 р. за № 040926500487, вважати таким, що припинив свою дію.

Зобов’язати фізичну особу-підприємця Мартищенко Юлію Сергіївну звільнити земельну ділянку від павільйону.

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю “Хортиця” (м. Донецьк, вул. Економічна, 2, код ЄДРПОУ 25580783) земельною ділянкою площею 0,2208 га (кадастровий номер 2310400000:08:008:0079), розташованою за адресою: вул. Макарова (в районі житлового будинку № 133), наданою для будівництва, розміщення та обслуговування готелю.

Підстава: заява від 24.06.2014 № 2903.

Договір оренди землі від 28.03.2005 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 07.04.2005 р. за № 040526500108, вважати таким, що припинив свою дію.


2. Припинити право користування земельними ділянками та прийняти їх до земель комунальної власності:

2.1. Обслуговуючому кооперативу “Садівниче товариство “Сонячний Бердянськ” частиною земельної ділянки загальною площею 0,3593 га, розташованої в обслуговуючому кооперативі “Садівниче товариство “Сонячний Бердянськ”, наданої для розміщення садового товариства.

Підстава: листи-відмови обслуговуючого кооперативу “Садівниче товариство “Сонячний Бердянськ” в зв'язку з приватизацією земельних ділянок громадянами України – членами обслуговуючого кооперативу “Садівниче товариство “Сонячний Бердянськ”.

2.2. Садівничому товариству “Глорія” частиною земельної ділянки загальною площею 0,3133 га, розташованої в садівничому товаристві “Глорія”, наданої для ведення садівництва.

Підстава: листи-відмови садівничого товариства “Глорія” в зв'язку з приватизацією земельних ділянок громадянами України – членами садівничого товариства “Глорія”.

2.3. Обслуговуючому кооперативу “Садівниче городнє товариство “Строитель” частиною земельної ділянки загальною площею 0,1808 га, розташованої в обслуговуючому кооперативі “Садівниче городнє товариство “Строитель”, наданої для ведення садівництва.

Підстава: листи-відмови обслуговуючого кооперативу “Садівниче городнє товариство “Строитель” в зв’язку з приватизацією земельних ділянок громадянами України – членами обслуговуючого кооперативу “Садівниче городнє товариство “Строитель”.

2.4. Акціонерному товариству “Апогей” частиною земельної ділянки загальною площею 0,0540 га, розташованої в обслуговуючому кооперативі “Садівниче товариство “Резинщик”, наданої для розміщення садового товариства “Резинщик”.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

Підстава: лист-відмова обслуговуючого кооперативу “Садівниче товариство “Резинщик” в зв'язку з приватизацією земельної ділянки громадянкою України – членом обслуговуючого кооперативу “Садівниче товариство “Резинщик”.

2.5. Бердянському хлібокомбінату садівниче товариство “Жоржина” частиною земельної ділянки загальною площею 0,0676 га, розташованої в обслуговуючому кооперативі “Садівниче товариство “Георгин”, наданої для колективного садівництва.

Підстава: лист-відмова обслуговуючого кооперативу “Садівниче товариство “Георгин” в зв'язку з приватизацією земельної ділянки громадянкою України – членом обслуговуючого кооперативу “Садівниче товариство “Георгин”.

2.6. Садівничому товариству “Озон-2” Бердянського АТП-082802 частиною земельної ділянки загальною площею 0,0600 га, розташованої садівничо-городньому товаристві “Озон-1”, наданої для колективного садівництва.

Підстава: лист-відмова садівничо-городнього товариства “Озон-1” в зв'язку з приватизацією земельної ділянки громадянином України – членом садівничо-городнього товариства “Озон-1”.

2.7. Садівничому товариству “Першотравневець-2” частиною земельної ділянки загальною площею 0,0665 га, розташованої в садівничому товаристві “Першотравневець-2”, наданої для колективного садівництва.

Підстава: лист-відмова садівничого товариства “Першотравневець-2” в зв'язку з приватизацією земельної ділянки громадянкою України – членом садівничого товариства “Першотравневець-2”.

2.8. Садівничому товариству звільнених в запас та ветеранів “Мир” частиною земельної ділянки загальною площею 0,1293 га, розташованої в обслуговуючого кооперативу “Садово-городнє товариство “Мир”, наданої для розташування і експлуатації основних і допоміжних об'єктів.

Підстава: листи-відмови обслуговуючого кооперативу “Садово-городнє товариство “Мир” в зв'язку з приватизацією земельних ділянок громадянами України – членами обслуговуючого кооперативу “Садово-городнє товариство “Мир”.

2.9. Садово-городньому товариству “Верхова” частиною земельної ділянки загальною площею 0,0600 га, розташованої в обслуговуючому кооперативі “Садово-городнє товариство “Верхова”, наданої для ведення садівництва.

Підстава: лист-відмова обслуговуючого кооперативу “Садово-городнє товариство “Верхова” в зв'язку з приватизацією земельної ділянки громадянкою України – членом обслуговуючого кооперативу “Садово-городнє товариство “Верхова”.

2.10. Садівничому кооперативу “Азовець-І” частиною земельної ділянки загальною площею 0,0408 га, розташованої в обслуговуючому садово-виноградному кооперативі “Азовец”, наданої для колективного садівництва.

Підстава: лист-відмова обслуговуючого садово-виноградного кооперативу “Азовец” в зв'язку з передачею в користування земельної ділянки громадянці Російської Федерації – членом обслуговуючого садово-виноградного кооперативу “Азовец”.

2.11. Відкритому акціонерному товариству “Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання” (вул. Горького, 7, код ЄДРПОУ 01124980) частиною земельної ділянки загальною площею 0,2978 га, розташованої за адресою: вул. Бакинська / вул. Вроцлавська, наданої для розміщення садівничого товариства “Водник”.

Підстава: листи-відмови обслуговуючого садово-городнього кооперативу “Водник” та публічного акціонерного товариства “Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання” в зв'язку з приватизацією земельних ділянок громадянами України – членами обслуговуючого садово-городнього кооперативу “Водник”.
3. Відмовити в припиненні права постійного користування комунальному підприємству “Міський Палац спорту” Бердянської міської ради (Мелітопольське шосе, 27, код ЄДРПОУ 24907804) земельною ділянкою площею 0,2732 га, розташованої за адресою: Мелітопольське шосе, 27-а, наданої для розміщення та обслуговування тимчасової споруди льодового манежу до вирішення питання щодо припинення договору спільної діяльності з питань розміщення та експлуатації тимчасової споруди.

Підстава: протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування та регулювання земельних відносин від 13.10.2014 № 125.


4. Фізичним та юридичним особам, зазначеним в п.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
1, у яких припинили право користування земельними ділянками:

4.1. Повернути до архіву реєстраційної служби Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області оригінали документів, що посвідчують право користування земельними ділянками.

4.2. Начальнику реєстраційної служби Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області вжити заходів щодо прийняття до архіву оригіналів документів, що посвідчують право користування земельними ділянками, та проінформувати Бердянську міську раду про виконання даного рішення.
5. Доручити фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Абросімов А.М.) після розірвання договорів оренди землі з ініціативи орендарів отримувати від них орендну плату за 12 місяців, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладання договорів оренди цих земельних ділянок на тих самих умовах.
6. Юридичним особам, зазначеним в п. 2, рекомендувати розробити та надати до Бердянської міської ради технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
7. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матвєєва С.В.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування та регулювання земельних відносин (Марченко К.В.).

Міський голова О.А. Бакай

Питання винесено:

Голова постійної комісії міської ради

з питань архітектури, містобудування

та регулювання земельних відносин К.В. Марченко


Проект розроблено:


Заступник міського голови С.В. Матвєєв

Боханова Н.М.Божков А.І.


Скачати 98.54 Kb.

  • Заступник міського голови С.В. Матвєєв